Tháng Hai, 2016

Mục đích của Pickets Beroean - Người đánh giá JW.org là để cung cấp một nơi cho các Nhân Chứng Giê-hô-va trung thực tập hợp lại để xem xét cả các giáo lý được công bố và phát sóng của Tổ chức dưới ánh sáng của Sự thật Kinh Thánh.

Kinh thánh NWT nói điều này:

Đảm bảo tất cả mọi thứ; giữ vững những gì tốt đẹp1Th 5: 20-21)

Những người yêu dấu, không tin mọi biểu hiện được truyền cảm hứng, nhưng hãy kiểm tra các biểu hiện được truyền cảm hứng để xem liệu chúng có nguồn gốc từ Thiên Chúa hay không, bởi vì nhiều tiên tri giả đã đi ra thế giới.1Jo 4: 1)

Chúng tôi không coi những câu nói này là lời khuyên đơn giản. Đây là những điều răn. Chúa của chúng ta đang bảo chúng ta làm điều này và chúng ta vâng lời. Chúng ta không che giấu đằng sau cái cớ ngụy biện rằng Cơ quan chủ quản đã được Thiên Chúa bổ nhiệm, và vì vậy chúng ta phải tuân theo nó như thể chính Đức Giê-hô-va đang nói. Một niềm tin như vậy, trong khi được rao giảng từ các ấn phẩm của chúng tôi và nền tảng hội nghị, không được tìm thấy trong Lời Chúa.

Tuy nhiên, mục đích của chúng tôi không phải là tìm lỗi, mà là tiết lộ sự thật. Nếu bằng cách tiết lộ sự thật, chúng ta cũng tiết lộ sự giả dối, thì chúng ta hạnh phúc vì khi chúng ta bắt chước Chúa của chúng ta, người đã không chùn bước khi phơi bày những giáo lý sai lầm và có hại của các nhà lãnh đạo tôn giáo ngày nay, các nhà lãnh đạo tôn giáo ngày nay, cần lưu ý, ai cũng có thể đặt yêu cầu đến cuộc hẹn thiêng liêng.

Trang web này đóng gói Chuyên mục bình luận tháp canh của trang web ban đầu của chúng tôi, Pickets Beroean.

Tại sao trang web mới?

Chúng tôi đã thấy rằng khi các Nhân Chứng bắt đầu thức tỉnh và đặt câu hỏi về niềm tin của họ, họ thường bắt đầu bằng cách kiểm tra các giáo lý trong các bài báo hiện tại của Tháp Canh. Họ có thể google tiêu đề của bài báo nghiên cứu hiện tại, có khả năng sẽ đưa họ đến đây. Tuy nhiên, chỉ đơn giản là cung cấp một bài phê bình Kinh thánh về giáo lý WT chỉ là bước đầu tiên. Tự do Kitô giáo đích thực đến từ việc hiểu tất cả sự thật, và đó là kết quả của tinh thần của Chúa hoạt động trong trái tim của người môn đệ. (John 16: 13)

Bằng cách tách ra các bài viết chỉ liên quan đến một bài kiểm tra Kinh thánh về tính chính xác của học thuyết Tháp Canh, chúng tôi hy vọng sẽ cung cấp một điểm xuất phát. Các trang web khác của chúng tôi sẽ cung cấp cho nghiên cứu sâu hơn và hiểu biết.