Judá Ben-Hur


Nhân Chứng Giê-hô-va hay Nhân Chứng Giê-su? Phân tích thực tế

Nhân Chứng Giê-hô-va hay Nhân Chứng Giê-su? Phân tích thực tế

Một câu nói phổ biến của người Mexico nói rằng, có mối quan hệ tốt với Chúa, bạn có thể đặt các thiên thần sang một bên. Câu nói này được áp dụng cho các mối quan hệ lao động để ngụ ý rằng miễn là ai đó có mối quan hệ tốt với các nhà quản lý hàng đầu của hệ thống phân cấp, giữa ...
Thần học của nam và nữ trong Cựu Ước

Thần học của nam và nữ trong Cựu Ước

Ngày tốt! Meleti Vivlon cũng đã viết một vài bài báo tuyệt vời về vai trò của phụ nữ trong Gia đình của Thiên Chúa và Hội thánh Cơ đốc, tôi nghĩ rằng bài viết này của Anne Marie Penton là bổ sung rất tốt cho họ. Để đọc bài viết, xin vui lòng bấm vào ...