Nhân Chứng và Máu của Đức Giê-hô-va, Phần 5

Nhân Chứng và Máu của Đức Giê-hô-va, Phần 5

Trong ba bài viết đầu tiên của loạt bài này, chúng tôi xem xét các khía cạnh lịch sử, thế tục và khoa học đằng sau học thuyết Không có máu của Nhân Chứng Giê-hô-va. Trong bài viết thứ tư, chúng tôi đã phân tích văn bản kinh thánh đầu tiên mà Nhân Chứng Giê-hô-va đang sử dụng để ...

Nhân Chứng và Máu của Đức Giê-hô-va - Phần 4

Do đó, chúng tôi đã xem xét các khía cạnh lịch sử, thế tục và khoa học của học thuyết Không có máu của Nhân chứng Jehovah. Chúng tôi tiếp tục với các phân đoạn cuối cùng giải quyết viễn cảnh Kinh thánh. Trong bài viết này, chúng tôi cẩn thận kiểm tra đầu tiên trong ba ...

Nhân Chứng và Máu của Đức Giê-hô-va - Phần 3

Máu như máu hay máu là thức ăn? Đa số trong cộng đồng JW phỏng đoán rằng học thuyết Không có máu là một giáo lý trong Kinh thánh, nhưng ít người hiểu được những gì giữ vị trí này đòi hỏi. Để hiểu rằng giáo lý là Kinh thánh đòi hỏi chúng ta phải chấp nhận tiền đề rằng một ...

Nhân Chứng và Máu của Đức Giê-hô-va - Phần 2

Bảo vệ những thứ không thể bảo vệ Trong những năm giữa 1945-1961, có nhiều khám phá và đột phá mới trong khoa học y tế. Trong 1954, ca ghép thận thành công đầu tiên đã được thực hiện. Những lợi ích tiềm năng cho xã hội khi sử dụng các liệu pháp liên quan đến truyền máu ...

Nhân chứng và máu của Đức Giê-hô-va - Phần 1

Tiền đề - Sự thật hay huyền thoại? Đây là bài đầu tiên trong một loạt năm bài viết tôi đã chuẩn bị liên quan đến học thuyết Không có máu của Nhân Chứng Giê-hô-va. Trước tiên hãy để tôi nói rằng tôi đã là Nhân Chứng Giê-hô-va tích cực trong suốt cuộc đời. Đối với phần lớn ...