Tất cả chủ đề > Đã đóng góp

“Họ sẽ cai trị như những vị vua…” - Vua là gì?

Các bài báo "Cứu nhân loại" và những bài gần đây về hy vọng phục sinh đã đề cập đến một phần của cuộc thảo luận đang tiếp tục: liệu những Cơ đốc nhân đã chịu đựng sẽ được lên thiên đàng, hay được kết nối với trái đất như chúng ta biết hiện nay. Tôi đã thực hiện nghiên cứu này khi tôi nhận ra ...

Công lao và Nhân chứng Giê-hô-va

[Bài viết này đã được tái bản với sự cho phép của tác giả từ trang web của chính mình.] Học thuyết Nhân Chứng của Đức Giê-hô-va về việc áp dụng giáo huấn của Chúa Giê-su về Cừu và Dê trong chương 25 của Matthew có một số điểm tương đồng với giáo huấn của Công giáo La Mã ...