Tất cả chủ đề > Chương trình phát sóng JW

Tầm quan trọng của việc nghiên cứu thích hợp

“Bây giờ [những người Beroeans] sau này có tư tưởng cao thượng hơn những người ở Thes · sa · lo · niʹca, vì họ nhận lời với tâm trí háo hức lớn nhất, cẩn thận kiểm tra Kinh thánh hàng ngày xem những điều này có đúng như vậy không.” Công vụ 17:11 Câu Kinh thánh chủ đề trên là ...