Nhân chứng và sự lạm dụng tình dục trẻ em của Đức Giê-hô-va: Tại sao hai nhân chứng cai trị một cá trích đỏ?

Nhân chứng và sự lạm dụng tình dục trẻ em của Đức Giê-hô-va: Tại sao hai nhân chứng cai trị một cá trích đỏ?

Xin chào, tôi là Meleti Vivlon. Những người phản đối hành vi sai trái khủng khiếp của lạm dụng tình dục trẻ em trong ban lãnh đạo Nhân Chứng Giê-hô-va thường xuyên đàn áp vào quy tắc hai nhân chứng. Họ muốn nó đi. Vậy tại sao tôi gọi quy tắc hai nhân chứng, một cá trích đỏ? Tôi có ...

Chính sách lạm dụng tình dục trẻ em của JW.org - 2018

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI: Có rất nhiều trang web trên internet không làm gì khác ngoài việc đánh bại Cơ quan chủ quản và Tổ chức. Tôi nhận được email và bình luận mọi lúc để bày tỏ sự đánh giá cao rằng các trang web của chúng tôi không thuộc loại đó. Tuy nhiên, nó có thể là một dòng tốt để đi bộ đôi khi. Một số...