Nhân chứng của Đức Giê-hô-va đã đạt đến điểm bùng phát chưa?

Nhân chứng của Đức Giê-hô-va đã đạt đến điểm bùng phát chưa?

Trong khi Báo cáo Dịch vụ năm 2019 dường như chỉ ra rằng có sự tăng trưởng liên tục trong Tổ chức Nhân chứng Jehovah, có một tin tức gây sốc từ Canada cho thấy rằng các số liệu đã được nấu chín và trên thực tế, tổ chức này đang thu hẹp nhanh hơn nhiều so với mọi người tưởng tượng .

Thư 2017-09-01 gửi cho BOE tại Úc

Một lá thư chính sách mới đề ngày tháng 9 1, 2017 bao gồm việc lạm dụng trẻ em trong Tổ chức Nhân chứng Jehovah vừa được phát hành cho các Cơ quan Người cao tuổi ở Úc. Tại thời điểm viết bài này, chúng tôi chưa biết liệu bức thư này thể hiện chính sách toàn cầu ...

Tin giả

Người ta phải rất cẩn thận những gì người ta chấp nhận là đúng trong những ngày này của tin tức truyền thông xã hội. Trong khi thuật ngữ tin tức giả mạo thì tin tức thường bị áp dụng sai do các tweet của một người đàn ông cụ thể, có rất nhiều tin tức giả mạo giả mạo trên mạng. Đôi khi, một ...