Xem xét Matthew 24, Phần 6: Có phải Preterism áp dụng cho những lời tiên tri ngày trước không?

Xem xét Matthew 24, Phần 6: Có phải Preterism áp dụng cho những lời tiên tri ngày trước không?

Một số exJW dường như bị thuyết phục bởi ý tưởng của Preterism, rằng tất cả các lời tiên tri trong Khải Huyền và Daniel, cũng như những người trong Matthew 24 và 25 đã được hoàn thành trong thế kỷ thứ nhất. Chúng tôi chắc chắn có thể chứng minh khác? Có bất kỳ tác dụng phụ nào xảy ra do niềm tin của Preterist không?

Kiểm tra Matthew 24, Phần 5: Câu trả lời!

Kiểm tra Matthew 24, Phần 5: Câu trả lời!

Đây hiện là video thứ năm trong loạt bài của chúng tôi về Matthew 24. Bạn có nhận ra sự kiềm chế âm nhạc này? Bạn không thể luôn luôn có được những gì bạn muốn Nhưng nếu đôi khi bạn cố gắng, tốt, bạn có thể tìm thấy Bạn có được những gì bạn cần, đó là phải không? Điều đó rất đúng. Các môn đệ muốn ...
Kiểm tra Matthew 24, Phần 4: Hồi cuối

Kiểm tra Matthew 24, Phần 4: Hồi cuối

Nhấp vào liên kết này để xem video: https://youtu.be/BU3RaAlIWhg [VIDEO TRANSCRIPT] Xin chào, tên tôi là Eric Wilson. Có một Eric Wilson khác trên Internet đang thực hiện các video dựa trên Kinh Thánh nhưng anh ấy không kết nối với tôi theo bất kỳ cách nào. Vì vậy, nếu bạn thực hiện tìm kiếm trên tên của tôi nhưng đi lên ...
Kiểm tra Matthew 24; Phần 3: Thuyết giảng trong toàn bộ Trái đất

Kiểm tra Matthew 24; Phần 3: Thuyết giảng trong toàn bộ Trái đất

Có phải Matthew 24: 14 được trao cho chúng ta như một phương tiện để đo lường mức độ gần gũi của chúng ta với sự trở lại của Chúa Giêsu? Liệu nó nói về một công việc rao giảng trên toàn thế giới để cảnh báo toàn nhân loại về sự tàn lụi và sự hủy diệt vĩnh cửu của họ? Các nhân chứng tin rằng một mình họ có hoa hồng này và công việc rao giảng của họ là cứu mạng? Đó là trường hợp, hoặc họ thực sự làm việc chống lại mục đích của Thiên Chúa. Video này sẽ nỗ lực để trả lời những câu hỏi.

Kiểm tra Matthew 24, Phần 2: Cảnh báo

Kiểm tra Matthew 24, Phần 2: Cảnh báo

Trong video cuối cùng của chúng tôi, chúng tôi đã xem xét câu hỏi của Chúa Giêsu bởi bốn trong số các sứ đồ của ông như được ghi lại tại Matthew 24: 3, Mark 13: 2 và Luke 21: 7. Chúng tôi đã học được rằng họ muốn biết khi nào những điều ông đã tiên tri - cụ thể là sự phá hủy Jerusalem và đền thờ của nó.
Kiểm tra Matthew 24, Phần 1: Câu hỏi

Kiểm tra Matthew 24, Phần 1: Câu hỏi

Như đã hứa trong video trước đây của tôi, bây giờ chúng ta sẽ thảo luận về những gì được gọi là lời tiên tri của Chúa Jesus về những ngày cuối cùng được ghi lại trong Matthew 24, Mark 13 và Luke 21. Bởi vì lời tiên tri này rất trung tâm với những lời dạy của Nhân Chứng Giê-hô-va, cũng như với tất cả ...