Sự thức tỉnh của tôi sau 30 năm lừa dối, Phần 3: Đạt được tự do cho bản thân và vợ tôi

Giới thiệu: Vợ của Felix tự mình khám phá ra rằng những người lớn tuổi không phải là những người chăn cừu yêu thương mà họ và tổ chức tuyên bố họ là. Cô thấy mình dính líu đến một vụ lạm dụng tình dục, trong đó người phạm tội được chỉ định làm công chức bộ trưởng mặc dù bị buộc tội, và người ta phát hiện ra rằng anh ta đã lạm dụng nhiều cô gái trẻ.

Hội chúng nhận được lệnh ngăn chặn của người Hồi giáo qua tin nhắn văn bản để tránh xa vợ chồng ông Felix ngay trước thềm hội nghị khu vực tình yêu không bao giờ thất bại. Tất cả những tình huống này dẫn đến một cuộc chiến mà văn phòng chi nhánh Nhân Chứng Giê-hô-va bỏ qua, cho rằng sức mạnh của nó, nhưng phục vụ cho cả Felix và vợ để đạt được tự do lương tâm.