Chúa Ba Ngôi: Được ban cho bởi Chúa hay do Satan cung cấp?

https://youtu.be/KHn66Af8C2c Each time I’ve released a video on the Trinity – this will be the fourth one – I get people commenting that I don’t really understand the Trinity doctrine. They are right. I don’t understand it. But here’s the thing: Each time someone has...

Sự tồn tại của biểu trưng chứng tỏ Chúa Ba Ngôi

https://youtu.be/O_5_OqnnF6M In my last video on the Trinity, we examined the role of Holy Spirit and determined that whatever it actually is, it is not a person, and so could not be the third leg in our three-legged Trinity stool.  I got a lot of staunch defenders of...

Kiểm tra Chúa Ba Ngôi: Phần 1, Lịch sử dạy chúng ta điều gì?

Eric: Xin chào, tôi tên là Eric Wilson. Video các bạn sắp xem được quay cách đây vài tuần, nhưng do bị bệnh nên đến giờ mình mới hoàn thành được. Đây sẽ là video đầu tiên trong số một số video phân tích giáo lý về Chúa Ba Ngôi. Tôi đang làm video với Tiến sĩ ...