Hai bài viết mới

Đối với những người chưa đăng ký beroeans.net và do đó chưa nhận được thông báo, có hai bài viết mới trên trang web. Sử dụng sức mạnh của lưỡi của bạn cho BBC tốt: JWs của Anh bị buộc tội hủy tài liệu ...

Pickets Beroean - Đánh giá JW.org ra mắt!

Có hiệu lực ngay lập tức, danh mục Bình luận viên Tháp Canh sẽ bị ngưng trên trang này. Một trang web mới đã được ra mắt với mục đích duy nhất là xuất bản tất cả các bài báo đánh giá trong tương lai của các ấn phẩm và chương trình phát sóng phát ra từ JW.org. Đưa tôi đến...

Phát sóng tháng 2 2016 JW.org

Tội lỗi chống lại tinh thần Trong chương trình phát sóng truyền hình tháng này trên tv.jw.org, diễn giả, Ken Flodine, thảo luận về cách chúng ta có thể làm đau buồn tinh thần của Chúa. Trước khi giải thích ý nghĩa của việc làm đau lòng thánh linh, anh ta giải thích điều đó không có nghĩa gì. Điều này đưa anh ta vào một cuộc thảo luận về ...

Đức Giê-hô-va, Thần Truyền thông

[Từ ws15 / 12 cho tháng 2 1-7], Xin hãy lắng nghe, và tôi sẽ nói. Hồi - Công việc 42: 4 Nghiên cứu tuần này thảo luận về ngôn ngữ vai trò và dịch thuật đã đưa Kinh thánh đến với chúng tôi. Nó tạo tiền đề cho nghiên cứu vào tuần tới, thảo luận về nhiều đức tính của ...

Kiểm soát thiệt hại Bethel Layoffs

1 tháng hai, 2016 là trên chúng ta. Đây là hạn chót cho việc thu hẹp quy mô của các gia đình Bê-tên trên toàn thế giới. Các báo cáo cho rằng gia đình đang bị giảm% 25, điều đó có nghĩa là hàng ngàn người Bê-tên đang điên cuồng tìm kiếm việc làm. Nhiều trong số này nằm trong 50 và 60 của họ. ...