Quyên góp trực tuyến

$
Chọn Phương thức thanh toán
Thông tin cá nhân

Đóng góp: $ 10 One Time

Đóng góp bằng séc

Để quyên góp ngoại tuyến, chúng tôi yêu cầu bạn vui lòng làm theo các hướng dẫn sau:

  1. Làm một tấm séc phải trả cho Hiệp hội tin tức tốt lành, Inc Inc
  2. Trên dòng ghi nhớ của séc, vui lòng cho biết rằng đóng góp là dành cho ăn beroeans.net
  3. Vui lòng gửi séc của bạn đến:

Hiệp hội tin tốt
Pô Box 7261
Đường 770 S. 13th
Mã số 83708
Hoa Kỳ

Quyên góp bằng thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ

Khi bạn nhấp vào nút trên Donate Now ngay trên, bạn sẽ có tùy chọn sử dụng Thẻ tín dụng, PayPal hoặc gửi séc.

Thẻ tín dụng PayPalNếu bạn không có tài khoản PayPal, đừng lo lắng! Khi bạn truy cập trang PayPal, hãy tìm những logo này và sau đó nhấp vào Tiếp tục. Tiếp tục

Bảo vệ sự riêng tư

Nếu bạn lo ngại về việc ẩn danh, hãy nhớ sử dụng bí danh và địa chỉ email an toàn.

Nếu bạn không muốn được thông báo qua email, hãy nhập vào ĐỪNG LIÊN HỆ với tên trong trường tên đầu tiên và trên meleti@beroeans.net, trong trường email.

Bạn phải đăng nhập để xem đăng ký của bạn.

Đăng nhập vào tài khoản của bạn