Sithatha ikhefu kusuka ekubuyekezweni kwethu okuyingxenye ezine kwe-XVUMX kaJulayi, i-15 The INqabayokulinda ukubuyisa isihloko sendatshana yaleli sonto. Sesivele sibhekene nalokhu esihlokweni ekujuleni kweposi likaNovemba. Kodwa-ke, elinye lamaphoyinti aqakathekileko wokuzwisisa okusha akhetheke ngokusuka ekubonweni kombuyekezi kangangokuba afanele ukunakwa okukhethekile.
Le ndatshana ikhuluma ngokuchazwa kwethu kwesiprofetho esahlukweni 14 sikaZakariya. Lesi siprofetho sithi:

(UZakariya 14: 1,2) 14? "Bheka! Nakhu usuku oluzayo, olukaJehova, futhi impango yakho iyokwabelwa phakathi kwakho. I-2? Futhi Ngokuqinisekile ngizobutha zonke izizwe ukuba zilwe neJerusalema ngenxa yempi; nomuzi empeleni uyoba ithunyelwe nezindlu zibe kuphangwe, Kanye abesifazane ngokwabo bazodlwengulwa.

Izigaba 5 zalesi sihloko sithi: “'Idolobha' [iJerusalema] lifanekisela uMbuso kaNkulunkulu wobuMesiya. Limelelwa emhlabeni 'yizakhamizi' zawo, insali yamaKristu agcotshiwe. ”
Ngakho-ke nasi isiphakamiso sokuthi uma ufuna ukuphawula ngale ndatshana. Lapho kubuzwa (a) umbuzo ngezigaba 5 no-6, ungaphendula into enjengale:

“Lesi sihloko sithi idolobha, iJerusalema, limelela umbuso kaMesiya omelelwa izinceku zikaJehova ezithembekile, insali egcotshiwe. UZakariya 14: 2 uthi uJehova uqoqa zonke izizwe ukuthi zilwe nensali egcotshiwe ukuze ibabambe futhi ibaphange futhi badlwengule abesifazane. ”

Akekho ongakusola ukuthi wethule umbono wokuhlubuka, ngoba uphendula ngokuhambisana nalokho okushiwo yi-athikili neBhayibheli.
Kepha okunye, iqiniso lokuthi:

  1. Akunasizathu esinikezwayo sokuthi kungani uJehova ayosebenzisa izizwe ukuba zilwe nezinceku zakhe ezithembekile;
  2. Akukho ukugcwaliseka ngokomlando okunikezwayo ukukhombisa ukuthi abesifazane badlwengulwa kanjani ngokomfanekiso;
  3. Akukho bufakazi obunikezwayo bokusekela isitatimende esiphikisanayo sokuthi “usuku lukaJehova” akulona usuku lukaJehova [i-Amagedoni], kodwa usuku lweNkosi okuthiwa luse1914;
  4. Akunabo ubufakazi obunikezwayo bokuchaza ukushintshwa okuvela osukwini lweNkosi evesini 1 kuye osukwini lukaJehova evesini 4, lapho kucacile ukuthi lolo suku olufanayo lubhekiswa kuzo zombili lezi zindawo;
  5. Akunabo ubufakazi obungokomlando obunikezwe ukukhombisa ukuthi “ingxenye yomuzi iya ekudingisweni” yagcwaliseka kanjani.

Yebo, kunephutha elingakanani impela ongaliveza esifundweni ngaphandle kokuzibeka engcupheni yokuxoshwa emhlanganweni noma okubi kakhulu, kungcono kakhulu ukuvumela konke lokho kuhambe.
Manje uma konke lokhu okungenhla kuzwakala kunokhahlo okuncane, ukwahlulela okuncane, ngicela ubheke leli qiniso: Lokhu akuyona nje incazelo ewubuphukuphuku, yokuzenzela, ehloselwe ngokusobala ukuxhasa imfundiso yokuhlaba umkhosi ka-1914 njengesiqalo sobukhona bukaKristu. Le ncazelo idweba uJehova njengoNkulunkulu olwa nezinceku zakhe ezithembekile. Ukhonjiswe eqoqa izitha zethu zimelane nathi, ahlukanisa impango yethu, abambe futhi aphange, futhi adlwengule abesifazane bethu. Ukwenza lokhu esizweni esikhohlakele nesihlubukayo njengeJerusalema ngaphambi kwabaseBabiloni noma ngekhulu lokuqala iJerusalema elabulala indodana yakhe futhi lashushisa izinceku zakhe kulungile futhi kufanele; kepha ukukwenza kulabo abalwela ukumkhonza nokulalela imithetho yakhe akunangqondo. Kuchaza uJehova njengoNkulunkulu ongenabulungisa nonolaka.
Ngabe kufanele samukele incazelo enjalo ilele phansi? Sigxeka eLobukholwa ngokukhuthaza "imfundiso ehlazisa uNkulunkulu yesihogo somlilo", kepha asenzi yini into efanayo ngokukhuthaza le ncazelo ehlazisa uNkulunkulu yesiprofetho sikaZakariya?

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
  8
  0
  Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x