[Isifundo se-Nqabayokulinda ngesonto lika-Mashi 31, 2014 - w14 1 / 15 p.27]

Isihloko salolu cwaningo lwaleli sonto siqokomisa enye yezinkinga ezibalulekile ezithinta oFakazi BakaJehova njengenkolo kusukela ezinsukwini zikaRussell lapho saziwa njengabafundi beBhayibheli. Kungukuphaphama kwethu ukwazi ukuthi ukuphela kuza nini. Ukuhlala uphapheme kubalulekile. Ukugcina umuzwa wokuphuthuma nakho kubalulekile. Kepha lesi sidingo esijulile kufanele sazi ukuthi ukuphela kuyofika nini, ukuzama futhi kube ngokweqile izikhathi nezikhathi uNkulunkulu azibeke embusweni wakhe, kube ngumthombo wokuphoxeka okuqhubekayo nokudumazeka kithi. Ngemuva kweminyaka engaphezu kwe-100 yokwehluleka nokungaphatheki kahle okungokwesiprofetho, ama-1990s afika futhi kwabukeka sengathi mhlawumbe sasesisifundile isifundo sethu.

Ngakho-ke imininingwane yakamuva ye-Nqabayokulinda ephathelene “nalesi sizukulwane” ayikushintshi ukuqonda kwethu ngokwenzeka e1914. Kepha kusinikeze ukuqonda okucacile kokusebenzisa kukaJesu igama elithi “isizukulwane,” kusisize ukuba sibone ukuthi ukusetshenziswa kwakhe kwakungekho sisekelo sokubala-ukubala kusuka ku-1914 — ukuthi sisondele kangakanani ekugcineni. (w97 6 / 1 p. 28)

Maye, lelo Ndikimba Ebusayo alisekho. Esisha enamalungu amaningi asemncane seyithathe indawo yayo futhi yasethelela ithoni yekhulu elisha. Kuyithoni thina ababudala bensuku ukuqaphela konke kahle.

Umbuzo wesingeniso wesithathu walesi sihloko uthi: “Uzizwa kanjani ngathi ukuphela sekusondele kangaka?”

Ekupheleni kwendatshana sizobona ukuthi le Ndikimba Ebusayo entsha isethelwe ukuphinda amaphutha esikhathi esedlule. Amaphutha kaRussell, noRutherford, noFranz. Ngoba manje basinikeze enye futhi indlela “yokubala — ukubala kusukela ngo-1914 — ukuthi siseduze kangakanani ukuphela.” Labo kithi abake baphila phakathi kwe-fiasco yango-1975 ngokuqinisekile bazokuzwa ukukhuphuka kwama-hackles.

Kepha ngaphambi kokuba sifike kulokho, ake siqale isigaba sethu ngokuhlaziywa kwesigaba.

Isigaba 1-2
Lapha sisizwa ukubona ukuthi yize umhlaba ungaziboni izehlakalo ezibalulekile ezingokwesiprofetho ebezenzeka kusukela ngo-1914 kuze kube yilolu suku, thina, njengabantu abanelungelo, "sisazi."

Ungahle uqaphele esigabeni 2 ukuthi akukho okushiwo ubukhona bukaKristu ukuqala kwe-1914. Ukungatholakali kwale mfundiso ethile eye yabonwa sekwephuzile, okwenza abanye bethu bacabanga ukuthi kukhona ushintsho emisebenzini. Sisabambile ukuthi umbuso kaNkulunkulu weza nge1914-njengoba isigaba sisho, “ngomqondo munye” - kodwa kubonakala sengathi ukuba khona kukaKristu akuhambisani nokufakwa kwakhe njengeNkosi.

Sibe sesisho lokho ngokuqiniseka ukuthi “siyazi” ukuthi uJehova ufake uJesu Kristu njengeNkosi ku1914. Iqiniso liwukuthi, thina asazi lutho. Sikholwa ngokususelwa kulokho esitshelwa ngakho kumamagazini ukuthi uJesu Kristu waqala ukubusa e1914, kepha asikwazi lokhu. Esikwaziyo ukuthi abukho ubufakazi obungokomBhalo bokusekela le nkolelo. Ngeke siphinde singene kulokhu futhi njengoba sibhale kakhulu ngesihloko kumakhasi ale nkundla. Uma umusha esithangamini, ngiyacela chofoza lesi sixhumanisi ukubona izindatshana ezifanele ezihlinzeka ngobuhlakani obukhombisa ukuthi i-1914 ayinakuqakatheka okungokwesiprofetho.

Isigaba I-3 “Ngenxa yokuthi silifunda njalo iZwi likaNkulunkulu, siyabona ukuthi isiprofetho siyagcwaliseka njengamanje. Yini umehluko kubantu bebonke? Babambe iqhaza kakhulu ezimpilweni zabo nasekuphishekeleni kangangokuba babukela phansi ubufakazi obucacile bokuthi uKristu ubelokhu elawula kusukela nge1914. ”

Ngempela? Yibuphi ubufakazi obucacile, thandaza butshele? Sikhomba 'ezimpini nemibiko yezimpi, izifo eziwumshayabhuqe, ukusweleka kokudla, nokuzamazama komhlaba', nokho ukuhlolwa ngokucophelela kwamazwi kaJesu kukhombisa ukuthi ubesitshela ukuthi singafaki isitoko ezintweni ezinjengama-harbinger wokufika lokhu. Esikhundleni salokho, ufika njengesela ebusuku. (Ukucatshangelwa okuningiliziwe, bheka Izimpi nemibiko Yezimpi — Ingabe Kubusa Ngobomvu?)

Isigaba I-4 "E1914, uJesu Kristu — oboniswe njengogibele ihhashi elimhlophe — wanikwa umqhele wakhe ezulwini.”

Ngempela? Futhi sazi lokhu kanjani? Kunobufakazi obungokomBhalo bokusekela umbono wokuthi uKristu waqala ukubusa e-33 CE Kunobufakazi futhi bokuthi uzoqala ukubusa njengeNkosi enguMesiya kanye nabafowabo abagcotshiweyo ngesikhathi sokuba khona kwakhe — umcimbi wesikhathi esizayo. Akunabufakazi bokuthi waqala ukubusa nganoma yimuphi umqondo wegama ku-1914. Ngakho-ke, sinesizathu sokukholelwa ukuthi izehlakalo ezisevesini lokuqala leSambulo 6 zenzeka ngemuva kwe33 CE Sinesizathu sokucabanga ukuthi lezehlakalo zisazokwenzeka, zenzeka ngemuva kokubekwa kukaJesu njengeNkosi enguMesiya ngesikhathi sokuba khona kwakhe. Kodwa-ke, akukho sizathu sokucatshangelwa ukuthi i-1914 idlala noma yiliphi iqhaza ekuhambeni kwamahhashi amane (Ukucatshangelwa okunemininingwane ethe xaxa, bheka Amahhashi amane eGallop.)

Isigaba 5-7 “Ngobufakazi obuningi bokuthi umbuso kaNkulunkulu usuqalisiwe ezulwini, kungani iningi labantu lingakwamukeli ukuthi kusho ukuthini lokhu? Kungani bengakwazi ukuxhuma amachashazi, uma kunjalo,[1] phakathi kwesimo somhlaba kanye neziprofetho ezithile eziseBhayibhelini abantu bakaNkulunkulu kade bezimemezela? ”

Maphakathi nawo-1950, kwakulula kakhulu ukukholelwa ukuthi uMathewu 24: 6-8 nesAmbulo 6: 1-8 zagcwaliseka ngekhulu lama-20. Ngemuva kwakho konke, sasisanda kubhekana nezimpi ezimbili ezimbi kunazo zonke emlandweni wesintu kanye nobhadane olubi kunabo bonke abake baba khona, sonke isikhathi sokuphila komuntu oyedwa. Noma kunjalo, selokhu kwaphela iMpi Yezwe II umhlaba ubhekane nesikhathi sezikhathi eside kakhulu sokuthula esake saba khona. Kuliqiniso, kube nezimpi eziningi ezincane nezingxabano, kepha lokhu akuhlukile neze kunoma yisiphi isikhathi emlandweni. Ngaphezu kwalokho, iYurophu neMelika — noma ngamanye amazwi, izwe lobuKristu — belinokuthula. Sonke isizukulwane sika-1914 siphile futhi safa. Bonke bahambile. Kodwa-ke isizukulwane sabantu abazalwa ngemuva kuka-1945 eYurophu, eNyakatho Melika kanye naseMelika Ephakathi neseNingizimu asikaze siyazi impi. Ngabe kuyamangaza yini ukuthi abantu banenkinga "yokuhlanganisa amachashazi"?

Sisho lokhu hhayi ukukhuthaza ukugcwala ngokomoya. Akunasikhala sokuzithela ngabandayo enhliziyweni yomKristu. Sithi ukugwema ugibe lokuphuthuma kwamanga. Kepha ngaphezulu kwalokho ngokuhamba kwesikhathi.

Isigaba 8-10 “UBUNGCWELE BUQUKA KUSUKELA EKUGCINELWENI KUSEBENZA”
Lapha sisebenzisa I-2 Timothy 3: 1, 13 ukuthuthukisa umqondo wokuthi manje sisezinsukwini zokugcina nokuthi izimo zenhlalo eziwohlokayo ziyinkomba yokuthi ukuphela kuseduze kakhulu. Yize kuyiqiniso ukuthi kunokuziphatha okuhle okuxegisayo, kuyiqiniso futhi ukuthi kunenkululeko ethe xaxa nokuvikelwa okukhulu kwamalungelo abantu kunanoma yisiphi esinye isikhathi selokhu kwawa uMbuso WaseRoma, futhi mhlawumbe nangaphambi kwalokho. Masingafaki amazwi emlonyeni kaNkulunkulu. Izimo zomphakathi azisetshenziswa eBhayibhelini ukukhombisa ukuthi siseduze kakhulu nokuphela kwesimiso sezinto. Sisebenzise kabi 2 Timothy 3: 1-5 amashumishumi eminyaka. Siyakhohlwa ukuthi uPhetro wasebenzisa isiprofetho sezinsuku zokugcina ngesikhathi sakhe. (Izenzo 2: 17) Ngaphezu kwalokho, ukufunda ngokucophelela sonke isahluko sesithathu sencwadi yesi-2 kuThimothewu kukhombisa ukuthi uPawulu wayebhekise ezenzakalweni ezazikhona osukwini lwakhe futhi ezazizoqhubeka zikhona kuze kube sekupheleni. Ngokuya ngezikhathi ezimbalwa uma kuqhathaniswa 'zezinsuku zokugcina' emiBhalweni YamaKristu, singaphetha ngokuthi ibhekisela esikhathini esilandelayo sokukhokhwa kwesihlengo nguKristu. Lapho leso sigaba sesidlulisiwe, okusele esintwini kungabizwa ngokuthi izinsuku zokugcina zomphakathi wabantu onesono. (Ukuthola ingxoxo eningiliziwe "yezinsuku zokugcina", Chofoza lapha.)

Isigaba I-11, 12
Lapha sicaphuna I-2 Peter 3: 3, 4 ukubhekana nalabo abangahlekisa ngalokho esikushoyo. Bonke labo abafunda njalo kanye / noma ababambiqhaza balesi sithangami bangamakholwa aqinile ukuthi ubukhona bukaKristu abunakugwemeka. Sonke sifuna ukuthi ifike maduze. Siyethemba izofika kungekudala. Kodwa-ke, asifisi ukuhlinzeka abahleki bosulu ngokwengeziwe ngesigayo sabo ngokwenza izibikezelo zamanga nezobuwula; izibikezelo ezigabadelayo ngoba zeqa igunya lethu futhi zingena kulokho okuyigunya elikhethekile likaJehova uNkulunkulu.

Isigaba I-13 “Izazi-mlando zibhale ukuthi lapha noma lapho umphakathi othile noma izwe elithile liwohloka kangako ngokuziphatha bese liwohloka. Nokho, akukaze kube manje emlandweni, ukuthi isimilo sezwe lonke sewohlokile kuze kube manje. ”

Umusho wokuqala awuhambisani nengxoxo. Asikhulumi ngokuwohloka kwangaphakathi komphakathi ngenxa yokuwohloka kokuziphatha. Sikhuluma ngokungenelela kwaphezulu. Isimo sokuziphatha sezwe asisebenzi kuhlelo lukaNkulunkulu lwesikhathi.

Eqinisweni, angiboni ukuthi umhlaba ungaqhubeka kanjani isikhathi eside kangako. Eminyakeni engama-50 ezayo, zonke izinto zilingana, inani labantu emhlabeni lizophindaphindeka futhi lifinyelele ezingeni elingasakwazi ukusimama. Kodwa-ke, engikuzwayo noma engikukholelwayo akubalulekile. Lokho oFakazi BakaJehova abayizigidi eziyi-8 abazizwayo noma abakholelwa kukho akubalulekile. Iqiniso lokuthi izinto zibonakala ziwohloka alisiniki isizathu sokukholelwa ukuthi ukuphela sekufikile. Kungenzeka kube njalo. Kungafika kusasa noma ngesonto elizayo noma ngonyaka ozayo, noma kungafika eminyakeni engama-30 noma engama-40 kusukela manje. Iqiniso ukuthi, akufanele kube nendaba. Akufanele iguqule noma yini ngendlela esikhonza ngayo uNkulunkulu nokukhonza uKristu. Kodwa-ke, iNdikimba Ebusayo igcizelela kakhulu kuyo kangangokuthi abaningi baqala ukucabanga ukuthi kuphezu kwethu. Uma yehluleka ukuza ngesikhathi sethu esisha, ukuqinisekiswa kungahle kube nzima kakhulu kwabaningi. Siholelwa ukubeka ukholo ezinsukwini futhi futhi.

Ngeshwa, lokho kubonakala kungabakhathazi labo ababhala lezi zihloko.

Isigaba 14-16
Akunelisi ukusishiya sinemibhalo engqubuzana nemiBhalo, futhi engenangqondo, ukuqonda kwencazelo yalesi "sizukulwane" njengoba kunikezwe uJesu kuMathewu 24: 34, iNdikimba Ebusayo ibone kufanele ukuthi iqinise isikhathi. Manje sitshelwa ukuthi ingxenye yokuqala yalesi sizukulwane yenziwe kuphela ngamaKristu agcotshwe ayephila nge-1914 noma ngaphambili. Lokho kusho ukuthi uma umzalwane abhaphathizwe e1915, ubengeke abe yingxenye yesizukulwane. Kwakukhona cishe abafundi beBhayibheli be-6,000 ababamba iqhaza kwi-1914. Noma ngabe bonke bebeneminyaka yobudala be-20 ngalowo nyaka, kusazosho ukuthi nge-1974 bonke babezoba neminyaka eyi-80.

Manje ukuqinisa uhlelo lwezikhathi ngisho nangokwengeziwe, sitshelwa ukuthi ingxenye yesibili yesizukulwane — ingxenye ephila ukubona i-Armagedoni — yakhiwa kuphela labo "abagcotshiwe abaphila" abagamanxa nengxenye yokuqala. Akunandaba ukuthi bazalwa nini. Kubalulekile lapho beqala ukudla. Ngo-1974, babengu-10,723 40 ababedla. Leli qembu lihlukile eqenjini lokuqala. Iqembu lokuqala laqala ukuhlanganyela lapho libhapathizwa. Iqembu lesibili bekufanele lilinde ukuze likhethwe ngokukhethekile. Ngakho-ke uJehova, mhlawumbe, wayezothatha ukhilimu wesivuno. Abafowethu nodadewethu babevame ukuqala ukudla ngemva kweminyaka bebhapathiziwe. Masibeke umkhawulo ophansi wokugcina weminyaka engama-30, akunjalo? Lokho kungasho ukuthi isigamu sesibili sesizukulwane sazalwa kungakadluli iminyaka ephakathi kwama-80s, okuzobabeka phakathi kweminyaka yama-XNUMXs manje.

Impela, ngeke ibe miningi iminyaka esele kulesi sizukulwane, uma incazelo yethu ilungile.

Hhawu, kepha singasithatha isinyathelo esengeziwe futhi angikungabazi ukuthi kukhona umuntu ozokwenza lokhu-futhi empeleni alandele labo abasele. Siyazi ukuthi bakuphi. Singathumela incwadi kuwo wonke amabandla sicela abadala ukuthi babhekele noma ngubani ogcotshwe ku-1974 noma ngaphambi kwawo. Singathola inombolo eqondile impela ngaleyo ndlela bese siyibuka iminyaka bese ifa.
Yize lokhu kungazwakala kuyinto eyihaba, kungenzeka kakhulu. Eqinisweni, uma sithatha ngokungathi sína ukuthi yiziphi izigaba 14 ngokusebenzisa i-16 ezisifundisa zona, bebengeke sikwenze ngenkuthalo yethu efanelekile ukube asikwenzanga lokho. Lapha sinendlela yokulinganisa ngokunembile umkhawulo ongaphezulu wokuthi isikhathi esingakanani sisele. Kungani besingeke siyithathe? Impela umyalo we Izenzo 1: 7 akufanele isinqande. Akukapheli kuze kube manje.

Akukhathalekile ukulandela i-athikili efana neyakhe.

(Ukuhlaziywa okuningiliziwe kwamaphutha ekuqondeni kwethu kwamanje kweMathewu 24: I-34 ifundiwe Isimo Sokwesaba futhi I-“This Generation” —I-2010 Kutolika Ukuhlolwa.)

[1] Ngizozitika nge-peeve yesilwane. Sekuyisikhathi eside ngibona ukusetshenziswa ngokweqile kwemishwana efana nokuthi “ngokungathi kunjalo” nokuthi “uma kunjalo” ezincwadini zethu kuyacasula futhi kuyazehlisa. Lezi yimishwana umuntu ayisebenzisayo lapho kungenzeka ukuthi umfundi acabange ukuthi isingathekiso singokoqobo. Ngabe sidinga ngempela ukusebenzisa “okungukuthi” kulokhu? Ngabe sidinga ngempela yini ukwenza isiqiniseko sokuthi umfundi akacabangi ukuthi sikhuluma ngamachashazi angokoqobo abantu bomhlaba abazohluleka ukuwaxhuma?

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
    39
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x