[Lokhu okuthunyelwe kuqhubeka nengxoxo yethu ngodaba lokuhlubuka - Bheka Isikhali Sobumnyama]

Zicabange useJalimane isekisi le-1940 bese othile ekhomba kuwe ekhala, "Dieser Mann ist ein Juda!”(“ Leya ndoda ingumJuda! ”) Ukuthi wawungumJuda noma cha bekungasho lutho. Umphakathi waseJalimane wawungafundile maqondana namaJuda yileso sigaba kangangokuba ukusebenzisa nje ilebula kuzokwanela ukuthi ube nokufuna impilo yakho. Manje ake siqhubekele phambili iminyaka eyishumi e-United States. Abantu babebizwa ngokuthi “ama-Reds” kanye no- “Commies” kwesinye isikhathi okuncane okungaphezu kokuhambela umhlangano weqembu lamakhomanisi eminyakeni edlule. Lokhu kuholele ebunzimeni obukhulu, kulahlekelwe umsebenzi nokucwaswa. Ukuthi imibono yabo yangempela yezepolitiki ibingenzani. Lapho lelebula isinamathiselwe, isizathu saphuma ngewindi. Ilebuli inikeze indlela yokufingqa ukwahlulela nokulahla.
Ilebuli ingaba yindlela yokulawula enamandla ezandleni zegunya elicindezelayo.
Kungani lokhu? Kunezizathu eziningi.
Amalebula yizinto eziwusizo ezisisiza ukuba siqonde umhlaba osizungezile. Cabanga ukuthi uye kwikhabethe lakho lomuthi ukuthola okuthile kwekhanda bese uthola wonke amalebula wezidakamizwa esusiwe. Usengathola umuthi wakho wezinhlungu owuthandayo, kepha kungathatha isikhathi nomzamo. Noma kungaphazamisi njengoba kungabhaliwanga, kukhetheka kakhulu ukufakwa ohlwini. Manje cabanga ukuthi ngabe ilebula lalowo muthi wobuhlungu belisetshenziswe kabi ebhodleleni lemithi yenhliziyo enamandla?
Kulandela-ke ukuthi sincike ku- ukubiza igunya hhayi ukusikhohlisa. Uthemba usokhemisi ukuthi ilebula umuthi wakho kahle. Uma enza okungalungile, noma kanye, ungabe usamethemba yini? Ungahle uye kuye, kepha uzoqinisekisa konke. Kuliqiniso, usokhemisi wasendaweni akanayo indlela yokukujezisa uma umbuza, noma okubi kakhulu, uyeke ukuthenga kuye. Kodwa-ke, uma labo abakubiza ngokuthi izinto zinamandla amakhulu phezu kwakho-njengamaNazi ababefuna ukuthi abantu baseJalimani bamukele umbono wabo ngamaJuda, noma amaRepublican ayefuna ukuthi abantu baseMelika bazonde noma ngubani ababiza ngokuthi yi-commie-ke kufanele ube inkinga yangempela.
INdikimba Ebusayo YoFakazi BakaJehova ngamahhovisi ayo egatsha nababonisi besifunda futhi kubadala bendawo ifuna ukuthi wena ungawemukeli ngokungananazi uhlelo lwayo lokubhala. Akumele ungabaze ukulebula. Yenza lokho futhi ungabhalwa ngokulandelayo.
Nakhu ukuthi kusebenza kanjani. Omunye wenza isono, noma lokho okuthathwa njengesono okusekelwe ohlelweni lwethu lokwahlulela. Isibonelo, angakholelwa ukuthi ezinye zezimfundiso zeNdikimba Ebusayo azikho embhalweni, izimfundiso ezinjengokubekwa kukaJesu XANUMX ngokungabonakali esihlalweni sobukhosi sikaJesu ezulwini, noma ukuqokwa kwe-1914 kweNdikimba Ebusayo ukubusa ibandla likaKristu, noma okubili- uhlelo lwezinsimbi. Ukuhlangana esimisweni esiyimfihlo lapho kungavunyelwe khona amaqembu angaphandle, ikomidi labesilisa abathathu labadala bendawo linquma ukususa umuntu ekuceliwe kulo. Mhlawumbe uyayazi le ndoda. Mhlawumbe umbheka njengendoda eqotho kanye nemifanekiso yakhe yokususa ekuhlanganyeleni futhi ekucindezele. Noma kunjalo, awuvunyelwe ukukhuluma naye; ukumbuza; ukuzwa uhlangothi lwayo lwendaba. Kufanele wamukele ilebula elifakiwe.
Ukusekela le nqubo engekho emiBhalweni kanye nemfuneko efanayo engekho emiBhalweni yokuhlanganyela ekugwemeni umfowethu wangaphambili, sivame ukucaphuna I-2 John 9-11. Emphakathini waseNtshonalanga, ukubingelela kumane nje kusho ukuthi “Sawubona” kumuntu. Kumuntu waseNtshona, ukusho ukuthi “Sawubona” yinto yokuqala esiyisho lapho sihlangana nothile, ngakho-ke uma singeke sikusho lokho, lokho okushiwo akukho okungenzeki. Ngabe silungile lapho sisebenzisa ukuhumusha okugxile esikweni laseNtshonalanga esifundweni seBhayibheli esabhalwa cishe eminyakeni eyizinkulungwane ezimbili edlule eMpumalanga Ephakathi? EMpumalanga Ephakathi, kuze kube namuhla, ukubingelela kuthatha isimo sokufisa ukuthula ukuba nalowo muntu. Ukuthi uzwakala kanjani umHeberu Shalom noma um-Arabhu assalamu alaikum, Umqondo ufisa ukuthula kulowo nalowo. Kubonakala sengathi amaKristu ekhulu lokuqala ayalwa ukuba athathe isinyathelo sokubingelela phambili. UPawuli wayevame ukuwayala ukuba babingelelane ngokwanga okungcwele. (I-Ro 16: 16; I-1Co 16: 20; I-2Co 13: 12; I-1Th 5: 26)
Akunakulindeleka ukuthi noma ngubani aphikise ukusolwa kokuthi nguSathane oyisihlubuki esikhulu kunazo zonke. Umuntu ngeke ahlukane nomqondo wokubingelela uSathane ngokwanga okungcwele, noma ukumfisela ukuthula. Ngakho-ke akumangazi ukuthi uJesu akazange akwenze lokhu. Wayezoqonda lesi simiso esikhathini eside ngaphambi kokuba uJohn abhale: "Lowo othi ukumbingelela ungumhlanganyeli wemisebenzi yakhe emibi".
Noma kunjalo, ingabe umyalo wokumangalela isihlubuki uvimbela yonke inkulumo? UJesu uyisibonelo wonke amaKristu okufanele asilandele, ngakho-ke asiqondiswe isibonelo sakhe. ULuka 4: 3-13 kubhala uJesu ekhuluma noDeveli. Ubala isilingo ngasinye sikaDeveli ecaphuna umBhalo. Wayengamane afulathele, noma athi, “Uxolo, uyisihlubuki. Angikwazi ukukhuluma nawe. ” Kodwa kunalokho wayala uSathane, futhi ngokwenza lokho bobabili baziqinisa futhi bamnqoba uDeveli. Umuntu akakwazi ukumelana noDeveli futhi amenze abaleke ngokuthula athule noma abaleke. Noma kunjalo, uma ilungu lebandla belingalingisa isibonelo sikaJesu ngokukhuluma nomzalwane noma udade osusiwe ekuhlanganyeleni, lingasolwa ngokuba “nobudlelwano obungokomoya” naloyo muntu; enikeza abadala izizathu zokususwa kwakhe ekuhlanganyeleni.
Isiphetho ukuthi kunesizathu esisodwa sokwenqatshelwa kwethu okuphelele ngisho nokukhuluma nomzalwane obhalwe ukuthi uyisihlubuki: Mesabe! Ukwesaba ithonya elonakalisayo. Abanye abangasho ukuthi, “Nonsense”. “Asesabi ukukhuluma nabantu banoma iyiphi inkolo ngoba sineBhayibheli futhi iqiniso liseceleni kwethu. Ngenkemba yoMoya, singanqoba noma iyiphi imfundiso yamanga. "
Kunjalo! Ngqo! Futhi kulapho kusekelwa khona ukwesaba kwethu.
Uma abantu esishumayeza nabo ensimini bebenolwazi lwebhayibheli futhi bekwazi ukuthi bangahlasela kanjani lezo zimfundiso zethu ezingasekelwe eBhayibhelini, ucabanga ukuthi i-JW avareji ezinenhliziyo eqotho, nethanda iqiniso beziyogcina isikhathi eside kangakanani enkundleni inkonzo? Ngishumayele emazweni amahlanu emazwenikazi amane esikhathini esiyiminyaka engamashumi ayisithupha futhi angikaze ngibe namuntu osebenzisa ibhayibheli ukungiphonsela inselelo mayelana nezimfundiso zethu ezingasekelwe emiBhalweni, njengokubakhona kwe-1914 kukaKristu, ukuqokwa kwe-1919 kwenceku ethembekileyo, noma ukwahlukana phakathi 'kwezinye izimvu' 'nomhlambi omncane'. Ngakho-ke ngakwazi ukuqhubeka, ngivikelekile e-hubris engangiyiyo yodwa inkolo yeqiniso. Cha, isihlubuki[i] ungumuntu oyingozi kunoma iyiphi inkolo esekelwe ekubusweni komuntu. Lolu hlobo lwesihlubuki ngumcabangi ozimele. Hhayi ngokuzimela kuNkulunkulu, ngoba usekela ukufunda nokuqonda kwakhe umthetho kaNkulunkulu. Ukuzimela kwakhe kusuka kulawulo lokucabanga kwabantu.
Uma kunikezwe ukuthi abantu abayingozi kangakanani egunyeni elibusayo leNdikimba Ebusayo — noma ngaleyo ndaba, igunya lanoma iyiphi inhlangano yezenkolo kunoma iyiphi inkolo ehleliwe — kuyadingeka ukwakha uhlelo lwabazolwazi emaphoyiseni ngobuqotho babo bonke ezimfundisweni. Lokhu sikwenza ngokudala isimo sezulu lapho noma yisiphi isitatimende esiveza ukungoneliseki okuncane okujwayelekile ngesimo esimisiwe sithathwa njengesenzo sokungathembeki kuNkulunkulu, okufanele kubikwe kwiziphathimandla ezinekhono. Ngeshwa, isimangalo sethu sokuthi yonke imithetho yethu isekelwe eBhayibhelini idala i-conundrum, ngoba uhlelo lwabahlinzeki lusiza konke esingakufunda ngobuKristu emiBhalweni.
Okulandelayo yisifundo sento sokuthi ukusetshenziswa kwendima eyodwa yeBhayibheli kungaphazanyiswa kanjani futhi kuphinde kudluliselwe emaphethelweni amasha. Konke okudingekayo ngempela ukuthi sicishe ukucabanga kwethu okubucayi futhi sibeke ithemba lethu emadodeni.
Ku-Okthoba 1987 INqabayokulinda siqala lokhu kungaziphathi kahle ngaphansi kwesihlokwana esithi “Kusebenzisa Izimiso Zebhayibheli”, okusiholela esiphethweni esilindelekile sokuthi okulandelayo yizimiso zemiqondo ezisetshenziswe kahle.

w87 9 / 1 p. I-12 “Isikhathi Sokukhuluma” —Nini?
Iziphi ezinye izimiso eziyisisekelo zeBhayibheli ezisebenzayo? Okokuqala, noma ubani owenze isono esingathí sina akufanele azame ukusifihlela. "Omboza izeqo zakhe ngeke aphumelele, kepha ozivumayo azishiye uzoboniswa isihe." (Izaga 28: 13)

Ukusetshenziswa okungenasisekelo kwalokhu — okuvele kuthambekele ezingqondweni zabo bonke oFakazi — ukuthi lokhu kuvunywa kufanele kwenziwe phambi kwabantu. Lokhu kungasasebenzi kahle iphuzu lokugxumela kulokho okulandelayo. Kodwa-ke, uma ukuvuma lapha okukhulunywa ngakho kungokukaNkulunkulu hhayi kubantu, khona-ke ukucabanga okulandelayo kulahlekelwa yisisekelo esibaluleke kakhulu.
Njengoba lo mbhalo uthathwe kuzimpawu, sixoxa ngokuvuma izono ngezikhathi zama-Israyeli. Ngaleso sikhathi uma umuntu ona, kwakufanele enze umhlatshelo. Waya kubaphristi bona banikela ngomhlatjelo wakhe. Lokhu kwakukhomba emhlatshelweni kaKristu oxolelwa izono kube kanye kuphela. Kodwa-ke, um-Israyeli akahlalanga phansi nabapristi ukuze avume izono kubo, futhi akazange abekwe necala lokwahlulela ngokweqiniso ukuphenduka kwakhe nokumthethelela noma ukumgweba. Ukuvuma kwakhe kwakunguNkulunkulu futhi umnikelo wakhe kwakuwuphawu lwasesidlangalaleni ayekwazi ngalo ukuthi wayethethelelwe uNkulunkulu. Umpristi wayengekho ukuze axolele noma ahlulele ubuqotho bokuphenduka. Lowo kwakungewona umsebenzi wakhe.
Ngezikhathi zobuKristu, ngokufanayo akukho sidingo sokuvuma izono kubantu ukuze uNkulunkulu athethelele. Cabanga ngamakhulu, uma kungenjalo izinkulungwane zamasentimitha wekholomu esizinikele kule ndaba eminyakeni eminingi ezincwadini zethu. Yonke le nkomba nezinqubo ezinde zokwahlulela nemithetho esiyidalile futhi sahlela konke kususelwa ekusetshenzisweni kabi kwendima eyodwa yeBhayibheli: James 5: 13-16. Lapha ukuthethelelwa kwezono kuvela kuNkulunkulu, hhayi abantu futhi kuyazenzakalela. (vs. 15) Imikhuleko yokuphiliswa komuntu leyo yingoba wayegula futhi kwakuzokwenzeka ukuthi ngabe wona noma cha. Isikhuthazo sokuvuma izono esitholakala evesini 16 sithi “komunye nomunye” futhi sibhekisa kulowo ongashintshashintshi akwenzayo ngokuthola isisindo esidabukisayo secala nokuzisola esifubeni somuntu. Okuboniswayo kufana kakhulu neseshini yokwelashwa kweqembu kunenkantolo yomthetho.
Sakhela esivumelweni esingamanga sokuthi izono kufanele zivunyelwe kubadala, manje sinweba isicelo ukuze sibambisane nalo lonke ibandla ekusekeleni izinqubo zethu zokwahlulela.

w87 9 / 1 p. I-13 “Isikhathi Sokukhuluma” —Nini?
Enye inkombandlela yeBhayibheli ivela kuLevitikusi 5: 1: “Manje uma kwenzeka umphefumulo wona ngoba uzwile ukuthuka phambi kwabantu futhi ungufakazi noma ukubonile noma sekwazile ngakho, uma engakubiki, khona-ke Kumelwe aphendule ngephutha lakhe. ”Lokhu 'ukuthuka kwasobala' kwakungeyona inhlamba noma inhlamba. Esikhundleni salokho, kwakuvame ukwenzeka lapho umuntu owayonile wafuna ukuthi noma yibaphi ofakazi abakhona bangamsiza ekutholeni ubulungiswa, ngenkathi ehlambalaza iziqalekiso—Ngokuvela kuJehova — kulowo, mhlawumbe ongakakhonjwa, ubani owayemonile. Kwakuyindlela yokufaka abanye ngaphansi kwesifungo. Noma yibaphi ofakazi abangalungile bazokwazi ukuthi ngubani ophathwe ngokungafanele futhi abe nesibopho sokuza necala. Ngaphandle kwalokho, kwakuyodingeka 'baphendule ngephutha labo' phambi kukaJehova.

Ngakho-ke indoda engum-Israyeli iye yehlelwa ububi obuthile. Mhlawumbe ubanjwe inkunzi, noma ilunga lomndeni liye lahlukunyezwa ngokocansi noma labulawa. Ngokuthuka obala umenzi wobubi (ukuthi ngabe uyaziwa yini noma cha), lo muntu wayefaka noma yibaphi ofakazi bangempela kuleli cala ngaphansi kwesibopho phambi kukaJehova ukuba eze ngofakazi.
Manje qaphela ukuthi siyithatha kanjani le mfuneko eyodwa bese siyisebenzisa ngendlela engeyiyo ukusekela imbangela yethu. Njengoba ufunda okulandelayo, qaphela ukuthi ayikho imibhalo ekhonjiwe esekela lolu hlelo olwengeziwe.

w87 9 / 1 p. I-13 “Isikhathi Sokukhuluma” —Nini?
Lo myalo ovela kuZinga Eliphezulu Leziphathimandla endaweni yonke ubeka umthwalo umIsrayeli ngamunye ukubikela abahluleli noma yikuphi ukona okungathi sína ukuthi uyabona (a) ukuze lolu daba luphathwe. Ngenkathi amaKristu engekho ngaphansi koMthetho KaMose ngokuqinile, izimiso zawo zisasebenza ebandleni lobuKristu. Ngakho-ke, zingaba khona izikhathi lapho umKristu ebophekile ukuba alethe udaba lwabadala. Kuliqiniso, akukho emthethweni emazweni amaningi ukudalula kwabangagunyaziwe lokho okutholakala kumarekhodi angasese. Kepha uma umKristu ezwa, ngemuva kokucatshangelwa ngomkhuleko, ukuthi ubhekene nesimo lapho umthetho kaNkulunkulu wamfuna ukuthi abike lokho akwaziyo naphezu kwezidingo zeziphathimandla ezingaphansi, (b) ke lokho kungumthwalo wemfanelo awemukela phambi kukaJehova. Kunezikhathi lapho umKristu “elalela uNkulunkulu njengombusi kunabantu.” - Izenzo 5: 29.

Ngenkathi izifungo noma izithembiso ezinesizotha akufanele neze zithathwe kalula, zingaba khona izikhathi lapho izethembiso ezifunwa ngabesilisa zingqubuzana nesidingo sokuzinikela kuye ngokuphelele kuNkulunkulu. Lapho umuntu enza isono esikhulu, empeleni, uba ngaphansi 'kwesiqalekiso sasobala' saLowo ononile, uJehova uNkulunkulu. (c) (UDUTERONOMI 27: 26; Izaga 3: 33) Bonke ababa ingxenye yebandla lobuKristu bazibeka ngaphansi 'kwesifungo' sokugcina ibandla lihlanzekile, (d) bobabili ngokwenziwa kwabo uqobo nangendlela abasiza ngayo abanye ukuba bahlale bemsulwa.

(A)    ILevitikus 5: I-1 icacisiwe kukholi yomphakathi yokucela usizo yomuntu okonile. Kwakungeyona inqola blanc Isidingo sokuba wonke ama-Israyeli abe abafundisi besimo. Ukushiya omunye umzalwane ngehora lakhe lesidingo lapho umuntu enobufakazi obuzomsiza ukuthi ayilungile nesono. Sithatha lokhu futhi sithi kwakudinga ukuthi wonke ama-Israyeli abike konke ukungalungi kwanoma yiluphi uhlobo kubaHluleli. Akunabufakazi bokuthi uhlelo olunjalo lokufundisa lwake lwaba khona esizweni sakwa-Israyeli futhi aluzange lubizwe ngekhodi lomthetho kaMose. Kepha kudingeka sikukholwe lokhu ukuthi kuyiqiniso, ngoba manje sizokusebenzisa ebandleni lobuKristu. Iqiniso ngukuthi, uma lokho bekuyimfuneko kuwo wonke amaJuda, khona-ke uJosefa umyeni kaMariya wayeyisoni.

“Ngesikhathi uMariya unina athenjiswa ukushada noJoseph, watholwa ekhulelwe umoya ongcwele ngaphambi kokuba bahlangane. 19 Kodwa-ke, ngenxa yokuthi umyeni wakhe uJoseph wayelungile futhi engafuni ukumenza umbukwane, wayehlose ukuhlukanisa naye ngasese. ”(UMathewu 1: 18, 19)

 UJosefa wayengabhekwa kanjani njengendoda elungile ukube wayehlose ngamabomu ukufihla isono sokufeba — ngoba wayecabanga ukuthi ngaphambi kokuba ingelosi imqondise? Ngokusebenzisa kwethu uLevitikus 5: 1, kufanele ngabe wabika ngokushesha lokho okusolwa kuzo kubahluleli.
(B)   Cabanga udadewethu esebenza ehhovisi likadokotela njengomsizi wezokuphatha futhi ebona emibhalweni eyimfihlo yezokwelapha yomunye umKristu ukuthi isiguli selashwa isifo esibuhlungu noma sathola ukwelashwa okungqubuzana nesimo sethu semfundiso ngegazi. Noma ephula umthetho wezwe, kufanele 'alalele uNkulunkulu njengombusi kunabantu' kulesi senzo abike abadala ngokungalungi? Izenzo 5: I-29 yisimiso seBhayibheli esivumelekile, okufanele uphile ngaso. Kepha ukwazi kanjani ukuthi umfo womuntu ulalela uNkulunkulu? Ngabe uNkulunkulu uthi kufanele sikwenze kuphi lokhu? Isigaba esiveza lesi sitatimende sinxusa abafowethu ukuba bangalaleli umphakathi asisekeli ngemibhalo. Ayikho nemibhalo esetshenziswe kabi. Lutho; nada, nichts!
Ngokusobala, uJoseph, indoda elungile yokukhetha uNkulunkulu ngokwakhe yayingayinaki imfuneko enjalo engokomthetho uma empeleni yayikhona.
(C)    Manje sesilahla uJehova endimeni yama-Israyeli ahlanganyela ekuthukweni kwasobala njengoba efuna ukukhuthaza abantu abasebenza nabo ukuthi bakhonze njengofakazi. Lesi sithombe sisidangalisa kangakanani! UJehova, owonile, uqalekisa lowo owayephethe umthetho futhi wabiza ofakazi ukuba beze!
UJehova akabadingi ofakazi. Abadala badinga ofakazi uma bezosusa isono esiyimfihlo. Ngakho-ke saphonsa uJehova esikhundleni sokuphathwa kabi kwabantu esigcawini sifuna abofakazi. Lesi sithombe esisipendayo sehlisa isithunzi kuSomandla.
(D)   Isizathu sako konke lokhu yisibopho sonke esinaso sokugcina ibandla lihlanzekile. Kwezinye izikhathi, lapho sifakaza kubadala noma kweNdikimba Ebusayo ngokukhohlisa kwemfundiso yamanga, sitshelwa ukuthi 'silinde uJehova' futhi 'singagijimeli phambili'. Kodwa lapha, asilindeli kuJehova ukuba ahlanze ibandla, kodwa siziphathe izindaba zethu. Kuhle! Kulabo ababeka le mfuneko kithina sicela ngokuzithoba ukuthi sicela ukusikhombisa umbhalo osibeka kulesi sibopho. Yize kunjalo, asifuni ukusolwa ngokugijima phambi kukaJehova.
Ngokweqiniso, ngenkathi sidelela ukuvuma kobuKatolika, sinohlobo lwethu, kodwa olwethu lufika nenduku enkulu. Sithi akusikho ngabadala ukwengeza intethelelo; kuphela uNkulunkulu othethelelayo. Umsebenzi wabadala kuphela ukugcina ibandla lihlanzekile. Kepha amagama angamanga lapho isenzo sikhuluma ngomkhuba ohlukile.
Masingakhohliswa. Injongo yangempela yakho konke lokhu kuhlanekezelwa kwemigomo yemiqondo akuyona ukusekela umthetho kaNkulunkulu, kodwa igunya lomuntu. Uhlelo olufundisayo lwenza kube nzima ukuxoxa ngeqiniso leBhayibheli ngaphandle kokuthi lelo “qiniso” livumelana nemfundiso esemthethweni yeJW. Uma lokhu kubonakala njengesisho esishaqisayo, ngivumele ngenze isibonelo.

Izwe A izwe lapho abantu bexhasa umthetho. Ukwenza isibonelo, uma laba bantu bezwa isililo sowesifazane becela usizo noma bebona owesilisa ehlaselwa ngomunye noma bebona iqembu lamalungu eqembu lezigebengu lingena endlini, ngokushesha bazofonela amaphoyisa bese bephakamisa inhlabamkhosi yendawo ebiza abanye omakhelwane ukuthi basizakale ukuvimbela ubugebengu. Uma kuthiwa bazofakaza ngokuthile abakubonile noma abakuzwile, lezi zakhamizi ezinesibindi zenza ngokungazethembi. Lapho kukhona okungalungile kunoma yiliphi izinga likahulumeni, lezi zakhamizi zikhululekile ukuxoxa ngazo futhi zize zigxeke obala.

Izwe B futhi izwe lapho imithetho isebenza khona ukuze izakhamizi zizizwe ziphephile ukuphuma ebusuku. Ngaphezu kwalokho, wonke umuntu kulindeleke ukuthi azise umakhelwane wakhe nganoma yikuphi ukuphazamiseka noma ngabe kukuncane kangakanani. Ngisho nokusaphazeka okungalimali muntu ngokuqondile futhi kuyimfihlo ngemvelo kufanele kubikwe kwiziphathimandla. Izakhamizi azivunyelwe ukubhekana nalokhu kuphazamiseka ngokwazo noma nabangane, kodwa kudingeka ukuthi zibike konke kubaphathi ukuze kuhlolwe okusemthethweni. Ngaphezu kwalokho, akukho kugxekwa kweziphathimandla okubekezelwayo futhi ngisho nezikhalazo zokuzwakalisa izwi zingafaka umuntu enkingeni enkulu yezomthetho. Ngisho nokuzwakalisa ukukhathazeka okusemthethweni lapho ububi beziphathimandla bubonwa njengokuthi "ukububula", kuyicala lokudingiswa nokudingiswa nokufa. Uma kunezinkinga ngendlela ama-bureaucracy asebenza ngayo, izakhamizi kulindeleke ukuba zenze sengathi konke kuhamba kahle nokuthi ukuhlakanipha okukhulu kuyasebenza. Noma iyiphi inselelo yalowo mbono nayo kufanele ibikwe.

Kungaba yini ephephile ukusho ukuthi sonke singathanda ukuhlala e-Country A, kepha singakubheka njengezwe ukuthi impilo yaseLive B iyinto embi kakhulu? Kunezizwe ezifisa ukufana neLizwe A, yize imbalwa uma kukhona ezifinyelelayo leso sifiso. Ngakolunye uhlangothi, izizwe ezinjengeLive B zihlala zikhona.
Ukuze i-Country B ibe khona kufanele kube nohlelo olusebenzayo nolunamandla. Uma uhlelo olunjalo lukhona, akunakwenzeka ukuthi izwe noma izwe, noma inhlangano engaphansi kwegunya eliphakathi lomuntu ingagxili kulokho esingakuchaza njengombuso wamaphoyisa. Noma iliphi igunya lomuntu elisebenzisa umbuso onjalo liziveza lingavikelekile futhi libuthakathaka. Njengoba ingakwazi ukulawula amandla ngenxa kahulumeni omuhle, ibambelela emandleni ngokusebenzisa amasu okulawula ingqondo, ukwesaba nokusabisa.
Ngokomlando, noma iyiphi inhlangano, isikhungo noma uhulumeni eye wangena ngaphansi kwesimo samaphoyisa igcina yehlile ngaphansi kwesisindo se-paranoia yayo.
_______________________________________________
[i] “Isihlubuki” lapha sisetshenziswe ngomqondo ojwayelekile walowo “omela kude”. Kodwa-ke, ngombono ongokomBhalo, lunye kuphela uhlobo lwezihlubuki olubalulekile — yilolo olushiya izimfundiso zikaKristu. Sizobhekana nalokho kokuthunyelwe okulandelayo.

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
    20
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x