Ngokwengxenye ye-1 yalesi sihloko, sihlole imiBhalo yesiHeberu (iTestamente Elidala) ukubona ukuthi bavezani ngeNdodana kaNkulunkulu, uLogos. Ezingxenyeni ezisele, sizohlola amaqiniso ahlukahlukene aveziwe ngoJesu emiBhalweni YamaKristu.

_________________________________

Lapho ukubhala kweBhayibheli sekuzophela, uJehova waphefumulela uMphostoli uJohane owayesekhulile ukuba embule amaqiniso athile abalulekile ngokuphila kukaJesu ngaphambi kokuba eze emhlabeni. UJohn wembula igama lakhe kwakungu "uLizwi" (uLogos, ngenhloso yokufunda kwethu) evesini lokuqala levangeli lakhe. Kuyangabazeka ukuthi ungathola isiqeshana somBhalo okuxoxwe ngaso kakhulu, kwahlaziywa kwaxoxwa ngaso kunoJohane 1: 1,2. Nasi isampula sezindlela ezahlukahlukene esihunyushwe ngazo:

“Ekuqaleni wayekhona uLizwi, uLizwi wayenoNkulunkulu, uLizwi wayengunkulunkulu. Lowo ekuqaleni wayekuNkulunkulu. ”- New World Translation of the Holy Scriptures - NWT

“Lapho umhlaba uqala, uLizwi wayesekhona. ULizwi wayenoNkulunkulu, futhi isimo seZwi sasifana nesimo sikaNkulunkulu. ULizwi wayekhona ekuqaleni kuNkulunkulu. ”- The New Testament kaWilliam Barclay

“Ngaphambi kokuba umhlaba udalwe, uLizwi wayesekhona kakade; wayenoNkulunkulu, futhi wayefana noNkulunkulu. Kusukela ekuqaleni uLizwi wayenoNkulunkulu. ”- IGood News Bible in Today's English Version - TEV

“Ekuqaleni wayekhona uLizwi, uLizwi wayekuNkulunkulu, uLizwi wayenguNkulunkulu. Lowo-Eva waba khona ekuqaleni. ”(UJohn 1: 1 American Standard Version - ASV)

“Ekuqaleni wayekhona uLizwi, uLizwi wayekuNkulunkulu, uLizwi wayenguNkulunkulu ngokugcwele. ULizwi wayenoNkulunkulu ekuqaleni. ”(UJohn 1: 1 NET Bible)

“Ekuqaleni ngaphambi kwesikhathi sonke] wayekhona uLizwi (uKristu), futhi uLizwi wayekuNkulunkulu, futhi uLizwi wayenguNkulunkulu uqobo lwaKhe. Wayekhona kuqala kuNkulunkulu. ”- The Amplified New Testament Bible - AB

Iningi lezinguqulo ezithandwayo zeBhayibheli libonisa ukuhunyushwa kwe-American Standard Version enikeza umfundi wesiNgisi ukuba aqonde ukuthi uLogos wayenguNkulunkulu. Abambalwa, njengamaBhayibheli we-NET ne-AB, badlula umbhalo wokuqala emzameni wokususa konke ukungabaza ukuthi uNkulunkulu neZwi bayinto efanayo. Ngakolunye uhlangothi kwe-equation — okumbalwa okuqaphelekayo phakathi kwezinguqulo zamanje — kune-NWT ene “… uLizwi wayenguNkulunkulu”.
Ukudideka okunikezwa umfundi wokuqala weBhayibheli wokuqala kubonakala ekuhumusheni okunikezwe yi I-NET Bible, ngoba icela lo mbuzo: “Kungenzeka kanjani ukuba uLizwi abe uNkulunkulu ngokuphelele futhi aqhubeke ephila ngaphandle kukaNkulunkulu ukuze abe noNkulunkulu?”
Iqiniso lokuthi lokhu kubonakala kuyiphikisana nomqondo womuntu alikulethi njengeqiniso. Sonke sinobunzima ngeqiniso lokuthi uNkulunkulu akanasiqalo, ngoba asikwazi ukukuqonda ngokuphelele okungenamkhawulo. Ingabe uNkulunkulu wayembula umqondo ofanayo okhungathekisayo ngoJohane? Noma ngabe lo mbono uvela kubantu?
Umbuzo uphakama kulokhu: Ingabe uLogos nguNkulunkulu noma cha?

Leyo Ndatshana ye-Pesky Indefinite

Abaningi bayayigxeka i-New World Translation ngokwenzelela kwayo kwe-JW-centric, ikakhulukazi ekufakeni igama laphezulu kwi-NT ngoba alitholakali kunoma yimuphi umbhalo wesandla wasendulo. Noma kungaba njani, uma besingalahla ukuhunyushwa kweBhayibheli ngenxa yokuchema kweminye imibhalo, kuzofanele sizixoshe zonke. Asifuni ukunqotshwa ukucwasa thina ngokwethu. Ngakho-ke ake sihlole ukunikezwa kwe-NWT kukaJohn 1: 1 ngokufaneleka kwayo.
Cishe kuzobamangaza abanye abafundi ukuthola ukuthi igama elihunyushwe ngokuthi “… uLizwi wayengunkulunkulu” alifani neze ne-NWT. Eqinisweni, abanye Izinguqulo ezihlukile ze-70 yisebenzise noma amanye ahlobene eduze. Nazi ezinye izibonelo:

 • 1935 "Futhi uLizwi wayenguNkulunkulu" - The Bible — An American Translation, kaJohn MP Smith no-Edgar J. Goodspeed, eChicago.
 • 1955 "Ngakho-ke uLizwi wayenguNkulunkulu" - The Authentic New Testament, kaHugh J. Schonfield, eAberdeen.
 • 1978 "Futhi uhlobo olunjengonkulunkulu kwakuyi-Logos" - Das Evangelium nach Johannes, kaJohannes Schneider, eBerlin.
 • 1822 “Futhi uLizwi wayengunkulunkulu.” - ITestamente Elisha ngesiGreki nangesiNgisi (A. Kneeland, 1822.);
 • 1863 “Futhi uLizwi wayengunkulunkulu.” - A Literal Translation Of The New Testament (Herman Heinfetter [Igama-mbumbulu likaFrederick Parker], 1863);
 • 1885 “Futhi uLizwi wayengunkulunkulu.” - I-Concise Commentary On The Holy Bible (Encane, 1885);
 • 1879 “Futhi uLizwi wayengunkulunkulu.” - Das Evangelium nach Johannes (J. Becker, 1979);
 • 1911 “Futhi uLizwi wayengunkulunkulu.” - ICoptic Version ye-NT (GW Horner, 1911);
 • 1958 “Futhi uLizwi wayengunkulunkulu.” - ITestamente Elisha leNkosi yethu noMsindisi uJesu Abagcotshiwe ”(JL Tomanec, 1958);
 • 1829 “Futhi uLizwi wayengunkulunkulu.” - IMonotessaron; noma, The Gospel History According to the Four Evangelists (JS Thompson, 1829);
 • 1975 “Futhi uLizwi wayengunkulunkulu.” - Das Evangelium nach Johannes (S. Schulz, 1975);
 • 1962, 1979 “'igama lalinguNkulunkulu.' Noma, ngokwezwi nezwi, 'uNkulunkulu wayeyizwi.' ”I-Four Gospels and the Revelation (R. Lattimore, 1979)
 • I-1975 “futhi unkulunkulu (noma, wohlobo laphezulu) wayenguZwi”Das Evangelium nach Johnnes, ebhalwe nguSiegfried Schulz, eGöttingen, eJalimane

(Ngiyabonga ngokukhethekile Wikipedia kulolu hlu)
Abaxhasi bokuhumusha okuthi “uLizwi unguNkulunkulu” bangabeka icala laba bahumushi bethi umunci ongacacile othi “a” awukho ekuqaleni. Nakhu ukuhumusha kwe-interlinear:

“Ekuqaleni [igama] kwakungu-izwi futhi igama lalunkulunkulu futhi igama lalinguNkulunkulu. Lo (munye) lowo wayeqala kuNkulunkulu. ”

Kungenzeka kanjani inqwaba ye Izazi zeBhayibheli nabahumushi ukuphuthele lokho, ungabuza? Impendulo ilula. Abazange. Akukho sihloko esinqunyiwe esiGrekini. Umhumushi kufanele akufake ukuze kuvumelane nohlelo lolimi lwesiNgisi. Lokhu kunzima ukukucabanga ngesikhulumi esijwayelekile sesiNgisi. Cabanga ngalesi sibonelo:

"Isonto eledlule, uJohn, umngani wami, uvuke, wageza, wadla isitsha sokudla okusanhlamvu, wabe esehamba ngebhasi eyoqala umsebenzi njengothisha."

Kuzwakala kuyinqaba, akunjalo? Noma kunjalo, ungayithola incazelo. Kodwa-ke, kunezikhathi esiNgisini lapho kudingeka ngempela sihlukanise phakathi kwamabizo achazayo naphakade.

Isifundo Se-Grammar esifushane

Uma lo mbhalo ongezansi wenza amehlo akho ukuba akhanye, ngiyakuthembisa ukuthi ngizokuhlonipha lokho okushiwo “ngamafuphi”.
Kunezinhlobo ezintathu zamabizo okudingeka sizazi: ezingapheli, ezinembile, ezifanelekileyo.

 • Isibongo esingapheli: "indoda"
 • Ibizo elingapheli: "indoda"
 • Ibizo elifanele: “John”

EsiNgisini, ngokungafani nesiGrikhi, senze uNkulunkulu waba isibizo esifanele. Ukunikeza i-1 UJohn 4: 8 sithi, "uNkulunkulu uluthando". Siguqule igama elithi “uNkulunkulu” laba isibizo esifanele, empeleni, igama. Lokhu akwenziwa ngesiGrikhi, ngakho leli vesi ku-Greeklinelineline livela njengo “The UNkulunkulu uluthando ”.
Ngakho-ke esiNgisini ibizo elifanele yibizo elichazayo. Kusho ukuthi siyazi nakanjani ukuthi sikhuluma ngobani. Ukubeka u- “a” phambi kwebizo kusho ukuthi asikho ocacile. Sikhuluma ngokujwayelekile. Ukuthi, “Unkulunkulu uluthando” akunamkhawulo. Empeleni, sithi, "noma yimuphi unkulunkulu uluthando".
Kulungile? Isiphelo sesifundo sohlelo lolimi.

Indima yomhumushi ukuxhumana lokho umbhali akubhalile ngokwethembeka kolunye ulimi kungakhathalekile ukuthi imizwa nezinkolelo zakhe kungaba yini.

Ukulethwa Okungaphenduli kukaJohn 1: 1

Ukukhombisa ukubaluleka kwendatshana engapheli yesiNgisi, ake sizame umusho ngaphandle kwawo.

"Encwadini yeBhayibheli kaJobe, uNkulunkulu uboniswa ekhuluma noSathane ongunkulunkulu."

Uma besingenayo i-athikili engaziwa olimini lwethu, besingawusebenzisa kanjani lo musho ukuze singaniki umfundi ukuqonda ukuthi uSathane unguNkulunkulu? Ukuthola ukunaka kwethu kumaGrikhi, singakwenza lokhu:

“Encwadini yeBhayibheli kaJobe, the UZimu uboniswa ekhuluma noSathane ongunkulunkulu. ”

Lokhu kuyindlela kanambambili yenkinga. I-1 noma i-0. Kuvaliwe noma kuvaliwe. Silula. Uma kusetshenziswe i-athikili (i-1), isibizo siyacaca. Uma kungenjalo (0), khona-ke akunakuphikwa.
Ake sibheke uJohn 1: I-1,2 futhi nalokhu kuqonda emqondweni wamaGrikhi.

“Ekuqaleni [igama] kwakunegama futhi izwi lalinaye the unkulunkulu nonkulunkulu kwakuyigama. Lo (munye) lowo wayeqala ukubheka the UNkulunkulu. ”

Amabizo amabili achazekile enza isidleke esingaziwa. Ukube uJohane wayefuna ukukhombisa ukuthi uJesu wayenguNkulunkulu futhi hhayi unkulunkulu, wayeyobe ebhale ngale ndlela.

“Ekuqaleni [igama] kwakunegama futhi izwi lalinaye the unkulunkulu futhi the unkulunkulu kwakuyizwi. Lo (munye) lowo wayeqala ukubheka the UNkulunkulu. ”

Manje womathathu amabizo acacile. Ayikho imfihlakalo lapha. Kumane nje kuyisisekelo sohlelo lolimi lwesiGreki.
Njengoba singathathi indlela kanambambili yokuhlukanisa phakathi kwamabizo achazayo naphakade, kufanele siqambele isihloko esifanele. Ngakho-ke, ukuhumusha okulungile okungakhethi ngokobulimi “uLizwi wayenguNkulunkulu”.

Isizathu esisodwa Sokudideka

I-Bias idala abahumushi abaningi ukuthi benze okuphambene nohlelo lolimi lwesiGreki bese behumusha uJohn 1: 1 ngegama elifanele uNkulunkulu, njengokuthi “uLizwi wayenguNkulunkulu”. Ngisho noma inkolelo yabo yokuthi uJesu unguNkulunkulu iyiqiniso, ayikuthetheleli ukuhumusha uJohane 1: 1 ukuze kwehlukaniswe nendlela eyabhalwa ngayo ekuqaleni. Abahumushi be-NWT, ngenkathi begxeka abanye ngokwenza lokhu, bawela ogibeni olufanayo ngokwabo ngokufaka u- “Jehova” esikhundleni se “Nkosi” amahlandla amaningi ku-NWT Baphikisa ngokuthi inkolelo yabo yeqa umsebenzi wabo wokuhumusha ngokwethembeka okubhaliwe. Bacabanga ukuthi bazi ngaphezu kwalokho okukhona. Lokhu kubizwa ngokuthi ukulungiswa okucatshangwayo futhi maqondana nezwi likaNkulunkulu eliphefumulelwe, kuwumkhuba oyingozi kakhulu ukuhlanganyela kuwo. (I-De 4: 2; I-12: 32; I-Pr 30: 6; IGa 1: 8; I-Re 22: 18, 19)
Yini eholela kulokhu kukhetha okususelwa enkolelweni? Ngokwengxenye, ibinzana elisetshenziswe kabili elivela kuJohane 1: 1,2 “ekuqaleni”. Kuyini ukuqala? UJohn akacacisi. Ngabe ukhuluma ngokuqala kwendawo yonke noma ukuqala kweLogos? Iningi likholelwa ukuthi yilokho okwenzeka kusukela uJohane ngokulandelayo ekhuluma ngokwenziwa kwezinto zonke ku-3.
Lokhu kuveza inkinga yengqondo kithina. Isikhathi yinto edaliwe. Asikho isikhathi njengoba sisazi ngaphandle kwendawo yonke ebonakalayo. UJohn 1: 3 ukwenza kucace ukuthi amaLogos ayesekhona vele lapho kudalwa zonke izinto. Umbono ulandela ukuthi uma sasingekho isikhathi ngaphambi kokudalwa kwendawo yonke futhi amaLogos abekhona noNkulunkulu, khona-ke iLogos ayinasikhathi, ingunaphakade, futhi ayiqalanga. Ukusuka lapho kunokweqa okufushane ngokwengqondo kufinyelela esiphethweni sokuthi uLogos kumele abe nguNkulunkulu ngandlela thile noma ngenye indlela.

Yini Okuqunjwayo

Ngeke sifise ukunqotshwa ogibeni lokuzikhukhumeza kwengqondo. Eminyakeni engaphansi kwengu-100 eyedlule, saqhekeza uphawu kwimfihlakalo ejulile yendawo yonke: umbono wokuhlobana. Phakathi kwezinye izinto, sabona okokuqala ukuthi kwakungaguquguquka. Sihlome ngalolu lwazi sicabanga ukuthi isikhathi esingaba khona kuphela yilokho esikwaziyo. Ingxenye yesikhathi yendawo yonke ebonakalayo kuphela engaba khona. Siyakholelwa-ke ukuthi ukuphela kwesiqalo esingaba khona yilokho okuchazwa ngokuqhubeka kwesikhala / isikhathi sethu. Sifana nendoda eyazalwa iyimpumputhe ethole ngosizo lwabantu ababonayo ukuthi ingahlukanisa eminye imibala ngokuthinta. (Abomvu, ngokwesibonelo, uzozizwa efudumele kunombala oluhlaza okwesibhakabhaka.) Cabanga nje uma indoda enjalo, manje ehlome ngalolu lwazi olusha, ithatha ukukhuluma kakhulu ngobunjalo bombala.
Ngokombono wami (othobekile, ngiyathemba), konke esikwaziyo kusuka emazwini kaJohane ukuthi uLogos wayekhona ngaphambi kwazo zonke ezinye izinto ezidaliwe. Ingabe waba nesiqalo sakhe uqobo ngaphambi kwalokho, noma ubelokhu ekhona? Angikholwa ukuthi singasho impela, noma kunjalo, kodwa ngingahle ngincike emcabangweni wesiqalo. Nakhu.

Izibulo Layo Yonke Indalo

Ukube uJehova wayefuna siqonde ukuthi uLogos akanasiqalo, ubengasho nje kanjalo. Awukho umzekeliso angawusebenzisa ukusisiza ukuthi siqonde lokho, ngoba umqondo wento engenasiqalo ungaphezu kwesipiliyoni sethu. Ezinye izinto simane sitshelwe futhi kufanele sizamukele okholweni.
Noma kunjalo, uJehova akazange asitshele into enjalo ngeNdodana yakhe. Esikhundleni salokho usinike isifaniso esisekuqondeni kwethu kakhulu.

"Ungumfanekiso kaNkulunkulu ongabonakali, izibulo layo yonke indalo;" (Col 1: 15)

Sonke siyazi ukuthi liyini izibulo. Kunezici ezithile zomhlaba wonke ezichazayo. Ubaba ukhona. Izibulo lakhe alikho. Ubaba ukhiqiza izibulo. Izibulo likhona. Ukwamukela ukuthi uJehova njengoYise akanasikhathi, kufanele sivume ngandlela thile — ngisho nokuthile esingakucabangi — ukuthi iNdodana ayikho, ngoba yakhiqizwa nguYise. Uma singeke sifinyelele kuleso siphetho esiyisisekelo nesisobala, pho kungani uJehova asebenzise lobu budlelwane bomuntu njengesifaniso ukusisiza siqonde iqiniso elibalulekile ngemvelo yeNdodana yakhe?[i]
Kepha akugcini lapho. UPawulu ubiza uJesu, "izibulo layo yonke indalo". Lokho kuzoholela abafundi bakhe baseColosia esiphethweni esisobala sokuthi:

 1. Kwakuseza okuningi ngoba uma izibulo kungukuphela kokuzalwa, khona-ke ngeke abe owokuqala. Okokuqala inombolo ye-ordinal futhi ngenxa yalokho ithatha i-oda noma ukulandelana.
 2. Okuningi okwakungalandela kwakuyindalo yonke.

Lokhu kuholela esiphethweni esingenakugwenywa sokuthi uJesu uyingxenye yendalo. U-yebo ohlukile. Ehlukile? Impela. Kepha noma kunjalo, indalo.
Kungalesi sizathu uJesu esebenzisa isifaniso somndeni kuyo yonke lenkonzo ebhekisa kuNkulunkulu hhayi njengobabekhona, kodwa njengobaba ophakeme — uYise, uYise wabo bonke. (UJohn 14: 28; I-20: 17)

Ukuphela Kokuzalwa KaNkulunkulu

Ngenkathi ukuhumusha okungakhethi kukaJohane 1: 1 kukubeka ngokusobala ukuthi uJesu ungunkulunkulu, okungukuthi, hhayi uNkulunkulu oyedwa weqiniso, uJehova. Kepha, kusho ukuthini lokho?
Ngaphezu kwalokho, kunokuphikisana okusobala phakathi kwabaseKolose 1: 15 embiza ngezibulo noJohn 1: 14 embiza ngengane okuwukuphela kwayo.
Ake sibekele leyo mibuzo isihloko esilandelayo.
___________________________________________________
[i] Kukhona abanye abaphikisana nalesi siphetho esisobala ngokucabanga ukuthi ukubhekiswa kuzibulo lapha kukhombisa emuva isikhundla esikhethekile izibulo elalinaso kwa-Israyeli, ngoba wathola isabelo esiphindwe kabili. Uma kunjalo-ke kuxaka kanjani ukuthi uPawulu asebenzise lo mfanekiso lapho ebhalela abaseKolose bezizwe. Impela wayezobachazela leli siko lamaJuda, ukuze bangagxili esiphethweni esisobala esifunwa ngumfanekiso. Noma kunjalo akazange, ngoba iphuzu lakhe lalilula kakhulu futhi lisobala. Kwakungadingi ncazelo.

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
  148
  0
  Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x