“Thembela kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho, ungenciki kokwakho ukuqonda.” - Izaga 3: 5

 [Kusuka ku-ws 11 / 18 p.13 Januwari 14 - 20, 2019]

Lo mbhalo uluhlobo olungandile lwendatshana. Oyedwa onemiphumela emincane kakhulu yokugqamisa njengombhalo ongalungile, noma ongasekelwa ngokomthetho.

Kukhona, noma kunjalo, izinto ezimbalwa ezizodonsela ukunaka kwethu.

Isigaba 1 siyathakazelisa njengoba kusho okulandelayo.

"Kuyiqiniso ukuthi siyaqiniseka ukuthi lezi “zikhathi ezibucayi okunzima ukubhekana nazo” ziwubufakazi bokuthi siphila “ezinsukwini zokugcina” nokuthi usuku ngalunye oludlulayo lusisondeza kwelinye izwe. (2 Thimothewu 3: 1) ”

Lesi sitatimende sithakazelisa ngezindlela eziningana. Umbhali ucabanga ukuthi uzokhulumela bonke oFakazi BakaJehova. Noma kunjalo, akazami ukufakazela ukuthi siyaphila "Ngezinsuku zokugcina", kepha kunalokho unxusa imizwa ethi ngoba izikhathi zinzima kwabaningi, kumele kube yizinsuku zokugcina. Ngempela, okuphawuleka ngokungabi bikho kwanoma yikuphi ukubhekiswa ku-1914 njengokuqala kwezinsuku zokugcina.

Kuliqiniso, lesi sitatimende sishaya indiva iqiniso lokuthi i-2 uTimothy 3: 1 yagcwaliseka ngekhulu lokuqala, nokuthi imiBhalo ayiniki inkomba yokuthi kufanele ibe nokugcwaliseka kwesibili.

Isitatimende esithi "usuku ngalunye oludlulayo lusisondeza ezweni elilodwa ” akuyona neze indaba esematheni. Kuyiqiniso noma ngabe umhlaba omusha usele unyaka noma iminyaka eyi-100 ukuthi ibe khona. Noma kunjalo, yenzelwe ukuqinisa umqondo wophawu lwentengiso lwe-JW lokuthi ukuphela “kuseduze”.

Isigaba 12 nayo kufanele icatshangwe. Lapha lithi, "Okwesibili, kudingeka silalele lokho uJehova asitshela khona ngeZwi lakhe nenhlangano yakhe ”. Qaphela ukuthi i- "Organisation" ikhishelwa kanjani entweni esazi ukuthi iyiqiniso. Kuthatha ukulingana okungekho lapho. UJehova usitshela kanjani ukuthi senze okuthile ngeNhlangano? Bathi abaphefumulelwe, ngakho-ke ukusho ukuthi “sidinga ukulalela lokho uJehova asitshela khona ngenhlangano yakhe” kuyabheda.

Wathini uJesu onomthelela kulo mbuzo? ULuka 11: I-13 iqopha uJesu ethi "Ngakho-ke, uma nina, nakuba nikhohlakele, nikwazi ukunika izingane zenu izipho ezinhle, kangakanani-ke uBaba osezulwini uyobanika umoya ongcwele labo abamcelayo!" Ngokusho kwalo mbhalo , ukuthola umoya ohlukile kuncike ekubuzeni uNkulunkulu ngomkhuleko, hhayi ukuthi uyilungu lomunye oziqokile. Ngaphezu kwalokho, akukho bodwa ekwamukeleni uMoya oNgcwele, ngokungafani nalokho iNhlangano engathanda ukuba sikukholelwe.

Isigaba 17 sinesitatimende esijabulisayo lapho sithi: “UJehova udlulisa isithembiso sakhe sokuphila kunoma imuphi umuntu olungile obonisa ukholo futhi athembele kuYe. ” Qaphela ibinzana elithi “noma yimuphi umuntu olungileyo ”. Lokhu futhi kungukuthambisa yini esimweni esedlule sokuthi kungoFakazi kuphela abayosinda e-Amagedoni? Ngabe ukugcizelelwa okwengeziwe ezenzweni zomuntu kunokuthi kube nguFakazi futhi kugcwalisa izifiso zeNhlangano? Isikhathi sizotshela.

Iphuzu lethu lokugcina lisuselwa esigabeni 19. Lapho sikhomba i-2 yokuthi singakugcina kanjani ukwethembela kuJehova ithi: “Ukunaka iZwi likaJehova kanye nanoma isiphi isiqondisi esisithola ngenhlangano yakhe ”. Nakanjani sizokwenza kahle ngokunaka iZwi likaJehova. Kodwa-ke, kuyindaba ehlukile kulabo abathi bayinhlangano yakhe. Ngokunikezwe ukuthi zingathembeki kangakanani izibikezeli zeNhlangano, kungenzeka kunciphise ukwethembela kwethu kuJehova ukube besingakhokha "Unake kakhulu" kuzo zonke izinkomba ezivela eNhlanganweni. Kunoku "noma yikuphi ukuqondisa ", kuzodingeka sikhetheke kakhulu, ngaphandle kwalokho singaba omunye umuntu osohlwini lweNhlangano ngokukholwa kwethu nokwethembela kwethu kuJehova.

UTadua

Imibhalo kaTadua.
    9
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x