Ngenkathi ngiseSt. Petersburg, eFlorida ngiseholidini ngoFebhuwari, ngashayelwa ucingo ngomunye wabadala bebandla engangikulo “engimemela” ekwahlulelweni okwakuzovulwa isonto elilandelayo ngecala lokuhlubuka. Ngamtshela ukuthi ngeke ngibuyele eCanada kuze kube sekupheleni kukaMashi, ngakho-ke sayihlelela u-Ephreli 1 okungaqondakali ukuthi lusuku luka-Ephreli weziwula.

Ngamcela ukuthi angithumelele incwadi enemininingwane yomhlangano wathi uzokwenza lokho, kodwa kwathi ngemuva kwemizuzu eyi-10 wangishayela wangitshela ukuthi ayikho incwadi ezobe ikhona. Wayekhuluma ocingweni futhi ebonakala engakhululekile ukukhuluma nami. Ngesikhathi ngimbuza amagama abanye abadala abazobe behleli ekomitini, wenqaba ukunginika wona. Wenqabile nokunginikeza ikheli lakhe leposi, kepha ngemuva kwemiyalezo eminingi yezwi nemibhalo, waphendula ngombhalo onginikeza ikheli leposi laseHholo LoMbuso futhi wangitshela ukuthi ngisebenzele noma iyiphi incwadi. Kodwa-ke, ngikwazile ukuthola ikheli lakhe leposi ngezinye izindlela, ngakho-ke nginqume ukumboza zonke izisekelo bese ngithumela incwadi kuwo womabili amakheli. Kuze kube manje, akayithathi incwadi ebhalisiwe ebhalelwe yena.

Okulandelayo yincwadi ethunyelwe esigungwini sabadala sebandla lase-Aldershot. Ngisuse noma yimaphi amagama ngoba angifisi ukukhomba abantu okungenzeka ukuthi benza inkolelo eqotho, yize ilahlekile, njengoba belalela uNkulunkulu, njengoba uJesu abikezela kuJohane 16: 2.

---------------

Mashi 3, 2019

INdikimba Yabadala
I-Aldershot Commerce yoFakazi BakaJehova
I-4025 Mainway
IBurlington KU-L7M 2L7

Gentlemen,

Ngibhala maqondana namasamanisi akho ukuthi ngivele phambi kwekomidi lezinkantolo elibhekene necala lokuhlubuka ngo-Ephreli 1, 2019 e7 PM e-Aldershot Kingdom Hall eBurblington.

Ngangiyilungu lebandla lakini isikhashana nje — cishe unyaka — futhi angizange ngibe yilungu lebandla lakini kusukela ehlobo lika-2015, futhi angizange ngibe yilungu lebandla loFakazi BakaJehova kusukela ngaleso sikhathi. Angixhumani namalungu ebandla lakini. Ngakho-ke ekuqaleni ngangihluleka ukuchaza le ntshisekelo engazelelwe kimi ngemuva kwesikhathi eside kangaka. Ukuphela kwami ​​ngiphetha ngokuthi ihhovisi legatsha loFakazi BakaJehova laseCanada likuyale ngokuqondile — noma ngokunokwenzeka, ngokusebenzisa umbonisi wesifunda — ukuba uqale lesi senzo.

Njengoba sengisebenze njengomdala ngokwami ​​iminyaka engaphezu kwengu-40, akumangazi kimi ukuthi konke ngalokhu kuhamba ngendaba ebhalwe phansi ye-JW.org. Sonke siyazi ukuthi umthetho odluliselwa ngomlomo weNhlangano uthatha isikhundla salokho okubhaliwe.

Isibonelo, lapho ngibuza amagama alabo abazoba sekomidini lokwahlulela, ngancishwa ngalolo lwazi. Nokho incwadi yabadala, Yalusa Umhlambi KaNkulunkulu, I-2019 edition, inginika ilungelo lokuthi ngazi ukuthi bangobani. (Bona i-sfl-E 15: 2)

Okubi nakakhulu ukuthi iwebhusayithi esemthethweni yeNhlangano itshela umhlaba wonke ngezilimi eziningi ukuthi oFakazi BakaJehova abababalekeli ababengamalungu akhethe ukuhamba. (Bheka ukuthi “Ingabe OFakazi BakaJehova Bayabaxwaya Ababengamalungu Enkolo Yabo?” Ku-JW.org.) Ngokusobala, lokho kubhalwe ngokucophelela ngokuthi i-PR spin ukudukisa okungewona ama-JWs ngobunjalo beLungu leNhlangano, okungukuthi, ukuthi “ungahlola, kodwa awusoze wahamba. ”

Noma kunjalo, njengoba sekuphele iminyaka emine ngingazihlanganisi, ukungibizela enkantolo ukuze kungisuse kungabonakala njengokuchitha isikhathi.

Ngakho-ke kufanele ngiphethe ngokuthi ukugqugquzelwa kwehhovisi legatsha i-Service Desk likwenye indawo. Awunagunya kimi, ngoba angikuniki lelo gunya, kepha usebenzisa igunya phezu kwenani elinciphayo loFakazi abahlala bethembekile kubaholi beNhlangano, abasemakhaya kanye nasendlunkulu. NjengeSanhedrini eyashushisa bonke abalandela uJesu, uyangesaba nalabo abanjengami, ngoba sikhuluma iqiniso, futhi awunakho ukuzivikela eqinisweni ngaphandle kwenduku yokujezisa ngendlela yokubalekela. (Johane 9:22; 16: 1-3; IzEnzo 5: 27-33) Lesi yisizathu sokuthi awusoze waba nengxoxo yeBhayibheli nathi.

Ngakho-ke, manje usebenzisa lokho iNhlangano uqobo eyakubiza ngokuthi “Isikhali Sobumnyama” emuva ku-Janawari 8, i-1947 ye-Phaphama! (iphe. 27) ukugcina abalandeli bakho abasele befunda iqiniso ngokubasabisa ngokuthi banqunyelwe ngokuphelele kuwo wonke umndeni wabo we-JW nabangane uma ngabe beba nokuxhumana nalabo abanjengami abeseka lokho esikushoyo ngemiBhalo kunokuqagela, izincazelo zabantu abazisebenzisayo.

INkosi yethu uJesu yathi:

“Ngoba noma ubani owenza izinto ezimbi uzonda ukukhanya futhi akezi ekukhanyisweni, ukuze imisebenzi yakhe ingasolwa. Kepha noma ngubani owenza iqiniso uyeza ekukhanyisweni, ukuze imisebenzi yakhe ibonakaliswe sengathi yenziwe ngokweqiniso kuNkulunkulu. ”(UJoh 3: 20, 21)

Ngiyazi ukuthi nina madoda niyakholelwa ukuthi nihamba ekukhanyeni, njengoba ngenza ngenkathi ngikhonza njengomdala. Kodwa-ke, uma ngempela 'uza ekukhanyeni, ukuze imisebenzi yakho ibonakaliswe ukuthi yenziwe ngokuvumelana noNkulunkulu', kungani wenqaba ukwenza lezi zinto ekukhanyeni kosuku? Ufihlelani?

Lapho ngicela imininingwane ngokuphathelene nokulalelwa ngencwadi, ngatshelwa ukuthi alukho oluzayo. Ezinkantolo zomhlaba, ummangalelwa uthola isaziso esibhalwe phansi ngamacala athile abhekene nawo nokutholwa kwabo bonke abamangaleli, ofakazi, nobufakazi ngaphambi kokuqulwa kwecala. Kodwa lokhu akwenziwa endabeni yokulalelwa kwamacala okwahlulela koFakazi. Abadala bayalwa ukuba bagweme ukubhala noma yini phansi, ngakho-ke ummangalelwa uvalwa amehlo lapho ekugcineni ehlala phambi kwesihlalo sokwahlulela. Ngisho nangesikhathi sokuqulwa kwecala uqobo, ukufihla kubaluleke kakhulu.

Ngokwencwajana yabadala yakamuva, kufanele uphoqelele le mikhawulo ngesikhathi sokulalelwa kwezinqumo zokwahlulela:

Ngokuvamile, ababukeli abavunyelwe. (Bheka i-15: 12-13, 15.) Usihlalo .... uchaza ukuthi ukuqoshwa komsindo noma kwevidiyo akuvunyelwe. (sfl-E 16: 1)

Izinkantolo zeStar Chambers nezaseKangaroo zaziwa ngalolu hlobo "lobulungiswa", kepha ukusebenzisa amasu ancike ebumnyameni kuzoqhubeka nokuletha isihlamba egameni likaJehova. Kwa-Israyeli, amacala okwahlulela ayesesidlangalaleni, ayegcinelwa emasangweni omuzi ngokubuka okugcwele nangokuzwa kwabo bonke abangena noma abaphuma emzini. (Zek 8:16) Ukuqulwa kwecala okuyimfihlo eBhayibhelini kuphela lapho ummangalelwa ayenqatshelwa khona noma yiluphi uxhaso, noma iseluleko, noma isikhathi sokulungiselela ukuzivikela kwakunguJesu Kristu phambi kweSanhedrini. Akumangalisi ukuthi kwaphawulwa yikho kanye ukusetshenziswa kabi kwegunya inqubo esobala yakhelwe ukuvimbela. (Marku 14: 53-65) Yikuphi kulawa maphethini inqubo yezokwahlulela yeNhlangano elingisayo?

Ngokwengeziwe, ukuphuca ummangalelwa ukwesekwa ngummeli, izingqapheli ezizimele, kanye nerekhodi elibhaliwe noma elirekhodiwe lokulalelwa kwecala kuguqula inqubo yokufaka isikhalazo ye-JW ibe yinkohliso futhi. Eyoku-1 kuThimothewu 5:19 ithi amaKrestu awanakwamukela ukumangalelwa kwendoda endala ngaphandle komlomo wofakazi ababili noma abathathu. Umbukeli ozimele kanye / noma okurekhodwayo kungakha ofakazi ababili noma abathathu bese kuvumela ithuba lokuwina isikhalazo. Ikomidi lokudlulisa amacala lingasithatha kanjani isinqumo esivuna ummangalelwa uma engaletha ufakazi oyedwa (yena ngokwakhe) ozobekwa amacala ngamadoda amadala amathathu?

Akukho engingakwesaba ukuveza yonke into obala, ekukhanyeni kosuku, njengokungathi. Uma ungenzi lutho olubi, nawe akufanele.

Uma uzokuletha ekukhanyeni konke lokhu, khona-ke ngizodinga okuqinisekiswa yinkantolo yezwe laseCanada: Ukudalulwa okuphelele kwabo bonke ubufakazi obuzongeniswa kimi, kanye namagama abo bonke abathintekayo — amajaji, abamangaleli, ofakazi. Ngizodinga nokwazi i- amacala athile nesisekelo esingokomBhalo sokufana. Lokhu kuzongivumela ukuthi ngikwazi ukuzivikela okunengqondo.

Ungakuxhumana konke lokhu ngokubhalela ikheli lami le-imeyili noma i-imeyili yami.

Uma ukhetha ukungahambisani nalezi zimfuno ezinengqondo, khona-ke ngizoqhubeka nokulalelwa, hhayi ngoba ngibona igunya lakho, kodwa ukufeza ngandlela thile amazwi eNkosi yethu akuLuka 12: 1.

(Akukho lutho kule ncwadi okufanele kuthathwe ngokuthi kusho ukuthi ngizihlukanisa ngokomthetho nenhlangano. Ngeke ngibe nengxenye ekusekeleni okuyinqubomgomo yokuzimela, eyingozi, futhi engekho ngokuphelele emiBhalweni.)

Ngilindele impendulo yakho.

Ozithobayo,

U-Eric Wilson

---------------

Inothi lombhali: Ngikhethwe kancane kimi ukuthola iphutha lesilinganiso sokugcina seBhayibheli. Kwakufanele kube uLuka 12: 1-3. Njengoba oFakazi bengaqeqeshelwe ukufunda umongo wamavesi eBhayibheli, abadala base-Aldershot bangakukhohlwa ukubaluleka kwaleso sikhombo. Sizobona.

 

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
    55
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x