Sanibonani nonke. Kuhle ngawe ukuthi usijoyine. Ngingu-Eric Wilson, owaziwa nangokuthi uMeleti Vivlon; i-alias engangiyisebenzisa iminyaka lapho ngangizama ukutadisha iBhayibheli ngaphandle kokufundiswa futhi ngangingakakulungeli ukubekezelela ushushiso oluza ngokungenakugwenywa lapho uFakazi engahambisani nenkolelo ye-Watchtower.

Ekugcineni ngiyilungisile indawo. Kungithathe inyanga selokhu ngathutha, njengoba ngishilo kuvidiyo yangaphambilini, futhi kuthathwe sonke leso sikhathi ukulungisa indawo, konke kukhishwe impahla, isitudiyo silungile. Kepha ngicabanga ukuthi konke bekufanele, ngoba manje kufanele kube lula kimi ukukhiqiza lawa mavidiyo… kahle, kube lula kancane. Umsebenzi omningi awukho ekudutshulweni kwevidiyo kepha ekuhlanganiseni okulotshiwe, ngoba kufanele ngiqinisekise ukuthi konke engikushoyo kunembile futhi kungasekelwa ngezinkomba.

Kunoma ikuphi, kuya esihlokweni esiseduze.

INhlangano YoFakazi BakaJehova iye yazwela kakhulu eminyakeni yamuva kunoma yikuphi ukusikisela kokuphikisana. Ngisho nokubuza ngemibuzo emincane kungenza abadala basabele futhi ngaphambi kokuthi wazi, usendlini engemuva kwehholo lakho loMbuso ubhekene nombuzo osabisayo: “Uyakholelwa yini ukuthi iNdikimba Ebusayo iyisiteshi sikaNkulunkulu sokukhuluma iqiniso enhlanganweni yakhe namuhla?”

Lokhu kubonakala njengokuhlolwa kwe-litmus, uhlobo lwesifungo sokukholeka. Uma uthi, 'Yebo', uphika iNkosi yakho uJesu. Noma iyiphi impendulo ngaphandle kuka-'Yebo 'ongathandabuzi kuzoholela ekushushisweni ngendlela yokugwema. Uzonqunywa kuwo wonke umuntu omuhle owake wamazi futhi umkhathalela. Okubi kakhulu, bonke bazokucabanga njengesihlubuki, futhi akukho ukubizwa okubi ngokwedlulele emehlweni abo; ngoba isihlubuki sigwetshelwe ukufa kwaphakade.

Umama wakho uzokukhalela. Oshade naye cishe uzofuna ukwehlukana nesehlukaniso. Izingane zakho zizokunquma.

Izinto ezisindayo.

Yini ongayenza, ikakhulukazi uma ukuvuka kwakho kungakafiki lapho ikhefu elihlanzekile libonakala lifiseleka? Muva nje, omunye wabaphawuli bethu, ohamba phambili ngamagama, uJamesBrown, ubhekane nombuzo osabekayo, futhi impendulo yakhe iyona engcono kunazo zonke engizizwile kuze kube manje. Kepha ngaphambi kokuthi ngihlanganyele nawe lokho, igama lokuchaza ngale vidiyo.

Bengihlose ukuthi kube ukuhlaziya lokho okuthiwa isiprofetho sezinsuku zokugcina ezitholakala kuMathewu isahluko 24, kuMarko isahluko 13 nakuLuka isahluko 21. Ngangifuna kube yisifundo esingenahlelo kulawo mavesi. Umqondo ngukuthi sizobheka lolu daba njengathi sasingabafundi beBhayibheli bokuqala singakaze sibe yingxenye yenkolo yobuKrestu phambilini, futhi ngaleyo ndlela singakhululeki kukho konke ukucabanga. Kodwa-ke, ngabona ukuthi kudingeka izwi lesixwayiso. Lokho kulandisa okuthathu okufana nakho kuyenga kakhulu kumuntu ngoba kunesithembiso solwazi olufihlekile. Lokhu bekungeyona inhloso yeNkosi yethu ukusho lawo mazwi angokwesiprofetho, kepha ukungapheleli komuntu kuyilokho okuyikho, abaningi bawele esilingweni sokufunda ukutolika kwabo emazwini kaJesu. Lokhu sikubiza nge-eisegesis, futhi kuyisifo. Asifuni ukungenwa yiso, ngakho-ke kuyadingeka izwi lesixwayiso.

Ngicabanga ukuthi baningi kakhulu abaprofethi bamanga abangamaKristu abaholele ekusebenziseni kabi isiprofetho sikaJesu kunanoma iyiphi enye ingxenye yomBhalo. Empeleni, uyasixwayisa ngalokhu, ethi, kuMathewu 24: 11 ukuthi “Kuyovela abaprofethi bamanga abaningi badukise abaningi”, bese kuthi nakulesi vesi 24, “Ngoba oKhristu bamanga nabaprofethi bamanga bazovela benze izimpawu ezinkulu futhi izimangaliso zokudukisa… ngisho nabakhethiweyo. ”

Angikuphakamisi ukuthi wonke la madoda aqale ngenhloso embi. Eqinisweni, ngicabanga ukuthi ezimweni eziningi, bashukunyiswa yisifiso esiqotho sokwazi iqiniso. Kodwa-ke, izinhloso ezinhle azikuthetheleli ukwenza okubi, futhi ukuqhubekela phambili kwezwi likaNkulunkulu kuhlale kuyinto embi. Uyabona, uma usuqala phansi le ndlela, utshalwa izimali kumibono yakho kanye nokubikezela kwakho. Uma ukholisa abanye ukuthi bakholelwe njengoba wenza, wakha okulandelayo. Ngokushesha, ufinyelela ezingeni lokungaphinde uzuze. Ngemuva kwalokho, lapho izinto zingaphumeleli, kuba buhlungu ukuvuma ukuthi ubungalungile, ngakho-ke ungathatha indlela elula — njengoba abaningi benzile - bese uphinde usebenzise ukutolika kwakho ukuphefumulela impilo entsha kuyo, ukugcina abalandeli bakho beboshwe kuwe.

Ngokomlando, le bekulokhu isifundo seNdikimba Ebusayo YoFakazi BakaJehova.

Lokhu kuphakamisa lo mbuzo: “Ingabe iNdikimba Ebusayo YoFakazi BakaJehova ingumprofethi wamanga?”

Ngokomthetho, bayayiphika lelebula ngokuthi bathi bangamadoda angaphelele nje abazama konke okusemandleni abo ukuthi baqonde ibhayibheli futhi baye benza iphutha ngezikhathi ezithile, kodwa ngokuzithandela bavume amaphutha abo futhi badlulele ekukhanyisweni okukhanyayo nokugqamile.

Kuyiqiniso lokho?

Yebo, ngokuqondene nokuxolisa okuphakanyiswa kaningi ukuthi bayawavuma ngokukhululekile amaphutha abo, bengizocela ubufakazi obuthile balokho. Eminyakeni eyishumi ngemuva kweminyaka eyishumi empilweni yami yonke, bashintshe ukuhunyushwa kwabo ngokuqala nobude balesi “sizukulwane”, njalo behlehlisa usuku ngeminyaka eyi-10 ngemuva kokwehluleka ngakunye. Ngabe ushintsho ngalunye lufike ngokuxolisa, noma ngisho nokuvuma ukuthi bakonakalisile? Ngenkathi beyeka ukubala ngokuphelele maphakathi nawo-1990, ngabe baxolisa ngokudukisa izigidi isigamu sekhulu ngokubala okungamanga? Lapho i-1975 ifika idlula, ngabe bavuma ngokuthobeka ukuthi babenomthwalo wokuthola amathemba abo bonke ofakazi? Noma ngabe bona futhi bayaqhubeka nokusola irenki nefayela "ngokungafundi kahle amagama abo"? Kuphi ukuvuma kwephutha kanye nokuphenduka kokuyekethisa ukungathathi hlangothi kwenhlangano ngemuva kokuzibandakanya kweminyaka eyi-10 neNhlangano Yezizwe?

Konke okushiwoyo, ukwehluleka ukuvuma iphutha akusho ukuthi ungumprofethi wamanga. UmKristu omubi, yebo, kodwa umprofethi wamanga? Akunjalo ngempela. Kusho ukuthini ukuba ngumprofethi wamanga?

Ukuze siphendule lowo mbuzo obalulekile, sizoqala ngokuvula umlando. Ngenkathi kube nezibonelo ezingenakubalwa zokuhumusha okuhlulekile ekuqedeni ubuKristu, sizozikhathaza kuphela ngalabo abaphathelene nenkolo yoFakazi BakaJehova. Ngenkathi oFakazi BakaJehova beqala ukuvela ngo-1931, lapho ama-25% asele amaqembu abaFundi BeBhayibheli bokuqala ayebambisene noRussell asathembekile kuJF Rutherford amukela leli gama, izimpande zabo zemfundiso yenkolo zingabuyiselwa emuva kukaWilliam Miller waseVermont, e-USA owabikezela ukuthi uKristu uzobuya ngo-1843. (Ngizobeka izixhumanisi kuzo zonke izinto ezibhekiswayo encazelweni yale vidiyo.)

UMiller wasekela lesi sibikezelo ezibalweni ezahlukahlukene ezithathwe ezikhathini zesikhathi ezisencwadini kaDaniel ezazicabanga ukuthi zaziyoba nokugcwaliseka kwesibili noma okungokomfanekiso osukwini lwakhe. Ucwaningo lwakhe walusekela naseziphrofethweni zikaJesu esesikhulume ngazo. Vele, akukho okwenzekile ngo-1843. Wabhala kabusha ukubala kwakhe wengeza unyaka, kepha akwenzekanga lutho nango-1844. Ukudumazeka kwalandelwa nakanjani. Noma kunjalo, inhlangano ayiqala ayizange iphele. Yaguqulwa yaba igatsha lobuKristu elaziwa ngokuthi i-Adventism. (Lokhu kubhekisa kumaKrestu okugxilwe kuwo ngokuyinhloko “ekufikeni” noma “ekufikeni” kukaKristu.)

Usebenzisa ukubala kukaMiller, kepha ulungisa usuku lokuqala, i-Adventist eqanjwe UNathan Barbour waphetha ngokuthi uJesu uzobuya ngo-1874. Nalokho akuzange kwenzeke, kodwa uNelson wayenobuqili futhi esikhundleni sokuvuma ukuthi wehlulekile, wachaza kabusha i-Advent of the Lord njengasezulwini ngakho-ke ayibonakali. (Khalisa insimbi?)

Ubuye wabikezela ukuthi usizi olukhulu oluzoqala e-Amagedoni luzoqala e1914.

UBarbour wahlangana C. T. Russell ngo-1876 futhi bahlangana okwesikhashana beshicilela izinto zeBhayibheli. Kuze kube yilelo qophelo, uRussell wayedelela ukubalwa kwezikhathi ezingokwesiprofetho, kodwa ngoBarbour waba yikholwa leqiniso ekufanekiselweni nasekubaleni isikhathi. Ngisho nangemva kokuba behlukene ngokungavumelani ngemvelo yesihlengo, waqhubeka nokushumayela ukuthi abantu baphila phakathi nokuba khona kukaKristu nokuthi ukuphela kwakuzoqala ngo-1914.

Ifa nesivumelwano sikaRussell sokugcina sanikeza ikomidi eliphezulu labesilisa abayisikhombisa elizolawula ukusebenza kwendawo yokushicilela eyaziwa njengeWatchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Iphinde yasungula ikomidi lokuhlela lamadoda ama-7. Ngemva nje kokufa kukaRussell, uRutherford wasebenzisa ubuqili bezomthetho ukuze Ukulawula okuvela ekomidini eliphezulu futhi uzibeke waba ngumholi wenkampani ukuqondisa izindaba zayo. Mayelana nokushicilelwa kwezincazelo zeBhayibheli, ikomidi lokuhlela laba nethonya elalilokhu liba limbi kuRutherford kwaze kwaba ngo-1931 lapho eyiqeda ngokuphelele. Ngakho-ke, umbono wokuthi iqembu lamadoda, indikimba ebusayo, usebenze njengenceku ethembekileyo neqondayo kusukela ngo-1919 kuye phambili kulo lonke ubongameli bukaJ. F. Rutherford uphikisana namaqiniso omlando. Wayezibheka njengomholi ophakeme kunabo bonke wenhlangano yoFakazi BakaJehova, yayo generalissimo.

Kungekudala ngemuva kokudlula kukaRussell, uRutherford waqala ukushumayela ukuthi "izigidi eziphilayo manje azisoze zafa". Wayesho lokho ngokoqobo, ngoba wabikezela ukuthi isigaba sesibili Sosizi Olukhulu - khumbula ukuthi basakholelwa ukuthi Usizi lwaqala ngo-1914 - sizoqala ngo-1925 ngokuvuka kwamadoda afanelekayo njengeNkosi uDavid, u-Abraham, uDaniel kanye njenge. Baze bathenga isithabathaba somuzi eSan Diego, eCalifornia esaziwa ngokuthi IBeth Sarim ukuhlalisa laba abaziwa ngokuthi "abasebenza kakhulu basendulo". [Khombisa uBeth Sarim] Impela, akukho okwenzekile ku-1925.

Eminyakeni yamuva ka-Rutherford — washona e-1942 — washintsha ukuqala kobukhona bukaKristu okungabonakali kusuka ku-1874 kuya ku-1914, kodwa washiya i-1914 njengokuqala kokuhlupheka okukhulu. Isigaba sesibili Sosizi Olukhulu kwakuzoba ngeArmagedoni.

Ngo-1969, iNhlangano yasishintsha isibikezelo sokuthi usizi olukhulu lwaqala ngo-1914, yabeka lowo mcimbi esikhathini esizayo esiseduze, ikakhulukazi ngo-1975 noma ngaphambi kwawo. Lokhu kwakususelwa emcabangweni oyiphutha wokuthi usuku ngalunye lokudala oluchazwe kuGenesise lwalunobude obulinganayo futhi yalinganiswa iminyaka engama-7000. Ngokuya ngezibalo ezithathwe embhalweni wamaMasorete okusekelwe kuwo amaBhayibheli amaningi, lokhu kwaletha iminyaka yokuba khona kukaMuntu eminyakeni engama-6000 kusukela ngo-1975. Vele, uma sidlula eminye imithombo yesandla ethembekile, unyaka ka-1325 uphawula ukuphela kuka-6000 iminyaka kusukela ekudalweni kuka-Adamu.

Akudingi ukusho ukuthi kodwa futhi isibikezelo esenziwe abaholi benhlangano sehlulekile ukufezeka.

Ngokulandelayo, oFakazi baqondiswa ukuba babheke enkathini esukela ku-1984 kuya ku-1994 kusukela iHubo 90:10 libeka isilinganiso seminyaka yokuphila phakathi kweminyaka engama-70 nengama-80 futhi isizukulwane esabona ukuqala ngo-1914 kuzodingeka siphile ukuze sibone ukuphela. Lokho kudlulile futhi, futhi manje sibheke phansi ukuqala kweshumi leminyaka lesithathu lama-21st Ikhulu leminyaka, futhi namanje le nhlangano ibikezela ukuphela okuzofika ngaphakathi kwesizukulwane, yize kunencazelo entsha yegama.

Ngakho-ke, ingabe la ngamaphutha abantu abangaphelele nje azama konke okusemandleni abo ukuhumusha izwi likaNkulunkulu, noma sidukiswa ngumprofethi wamanga.

Esikhundleni sokuqagela, ake siye eBhayibhelini ukubona ukuthi lichaza kanjani "umprofethi wamanga".

Sizofunda kuDuteronomi 18: 20-22. Ngizofunda kuyi-Nguqulo Yezwe Elisha ngoba sigxile koFakazi BakaJehova, kodwa isimiso esivezwe lapha siyasebenza emhlabeni wonke.

“Uma noma yimuphi umprofethi ekhuluma ngokugabadela izwi egameni lami engingamyalanga ukuba alikhulume noma akhulume egameni labanye onkulunkulu, lowo mprofethi kufanele afe. Kodwa-ke, ungathi enhliziyweni yakho: “Sizokwazi kanjani ukuthi uJehova akakhulumanga izwi?” Lapho lo mprofethi ekhuluma egameni likaJehova futhi izwi lingagcwaliseki noma lingagcwaliseki, khona-ke uJehova akazange akhulume lokho izwi. Umprofethi wakhuluma ngokugabadela. Akufanele umesabe. ”(De 18: 20-22)

Ngempela, ingabe kukhona okunye okushiwo? Ngabe la mavesi amathathu awasitsheli konke esidinga ukukwazi ukuzivikela kubaprofethi bamanga? Ngiyakuqinisekisa ukuthi ayikho enye indawo eBhayibhelini esinikeza ukucace okunje ngamagama ambalwa ngalesi sihloko.

Isibonelo, evesini 20 sibona ukuthi kubaluleke kangakanani ukuprofetha amanga egameni likaNkulunkulu. Kwakuyicala eliyimali ngesikhathi sika-Israyeli. Uma ukwenzile, bazokuhambisa ngaphandle kwekamu bakukhande ngamatshe uze ufe. Kuliqiniso, ibandla lobuKhristu alikabulali muntu. Kepha ubulungisa bukaNkulunkulu abukashintshi. Ngakho-ke labo abaprofeta ngamanga futhi bengaphenduki ezonweni zabo kufanele balindele isahlulelo esiqatha esivela kuNkulunkulu.

Ivesi 21 liphakamisa umbuzo olindelekile, 'Sizokwazi kanjani ukuthi umuntu ungumprofethi wamanga?'

Ivesi 22 lisinikeza impendulo futhi bekungeke kube lula impela. Uma umuntu ethi ukhuluma egameni likaNkulunkulu futhi abikezele ikusasa, lelo kusasa lingagcwaliseki, lowo muntu ungumprofethi wamanga. Kepha kudlula lokho. Ithi umuntu onjalo uyagabadela. Ngaphezu kwalokho, isitshela ukuthi “singamesabi.” Lokhu ukuhunyushwa kwegama lesiHeberu, mngane, okusho ukuthi "ukugogobala". Lokho kungukuhumusha okuvame kakhulu. Ngakho-ke, lapho iBhayibheli lisitshela ukuthi singesabi umprofethi wamanga, alikhulumi ngohlobo lokwesaba olwenza ubaleke kepha luhlobo lokwesaba okwenza uhlale nomuntu. Empeleni, umprofethi wamanga ukwenza ukuthi umlandele — uhlale naye — ngoba wesaba ukungazinaki izixwayiso zakhe ezingokwesiprofetho. Ngakho-ke, inhloso yomprofethi wamanga ukuba ngumholi wakho, ukukufulathela umholi wakho weqiniso, uKristu. Le yindima kaSathane. Wenza ngokugabadela, aqambe amanga akhohlise abantu njengoba enza ku-Eva ngesikhathi emtshela ngokwesiprofetho ukuthi, “ngeke ufe”. Wahlala naye njengogogo futhi wathola imiphumela.

Vele, akekho umprofethi wamanga ovuma obala ukuthi unguye. Impela, uzoxwayisa labo abamlandelayo ngabanye, ebasola ngokuthi bangabaprofethi bamanga. Sibuyela embuzweni wethu othi, "Ingabe iNdikimba Ebusayo YoFakazi BakaJehova ingumprofethi wamanga?"

Basho ngokugcizelela ukuthi abekho. Ngempela, banikeze oFakazi BakaJehova imininingwane ebanzi yokuthi bangamazi kanjani umprofethi wamanga ngempela.

Encwadini, Ukubonisana ngemiBhalo, iNdikimba Ebusayo inikele ngamakhasi ayi-6 okukhulunywa ngawo emiBhalweni ukufundisa ngokuphelele oFakazi BakaJehova ngalokho okwakhiwa ngumprofethi wamanga, ngenhloso yokuvikela inkolo kulokhu kumangalelwa. Banikeza nokusikisela kokuthi ungaphendula kanjani ukuphikisa okuvamile okungaphakanyiswa emnyango.

Bacaphuna amavesi avela kuJohn, Matthew, Daniel, Paul noPeter. Baze bacaphune noDuteronomi 18: 18-20, kepha ngokumangazayo, impendulo enhle kunazo zonke embuzweni othi, “Simkhomba kanjani umprofethi wamanga?”, Ilahlekile kakhulu. Amakhasi ayisithupha wokuhlaziya hhayi lapho kukhulunywa khona ngoDuteronomi 18:22. Kungani bengayinaki impendulo eyodwa engcono kakhulu kulowo mbuzo?

Ngicabanga ukuthi enye yezindlela ezinhle kakhulu zokuphendula lowo mbuzo ukufunda isipiliyoni esivela kuJamesBrown njengoba ngathembisa ukukwenza ekuqaleni kwale vidiyo. Ngifunda izingcaphuno, kepha ngizobeka isixhumanisi sokuphawula kwakhe encazelweni yalabo abafisa ukufunda lonke ulwazi. (Uma udinga ukuyifunda ngolimi lwakho, ungasebenzisa translate.google.com bese ukopisha bese unamathisela umuzwa kulolo hlelo lokusebenza.)

Ifundeka ngokulandelayo (ngokuhlela okuncane kokupela kanye nokufundeka):

Sawubona Eric

Angazi noma ubulokhu ufunda isipiliyoni sami nabadala abathathu maqondana noMfu 3:4. Kwakungu "isihogo" emhlabeni. Noma kunjalo, bengivakashelwe abadala be-11 ukuzama ukulungisa ingqondo yami izolo kusihlwa, kanti phakathi naleso sikhathi umkami ubekhala izinyembezi engincenga ukuba ngilalele abadala nezinkomba zeNdikimba Ebusayo.

Cishe ngineminyaka engu-70; Ngenziwe inhlekisa ngokucabanga kwami ​​okubucayi, futhi ngiye ngamangalelwa nangokwazi okungaphezu kweNdikimba Ebusayo.

Ngaphambi kokuba beze, ngangena egumbini lami ngathandazela ukuhlakanipha nokugcina umlomo wami uvaliwe, ngandlela-thile “NABANGELA” iQula Elibusayo kukho konke abakwenzayo.

Ngabuzwa futhi, uma ngikholwa ukuthi iQula Elibusayo liyisiteshi SIKANKULUNKULU KUPHELA emhlabeni esisisondeza kuJehova, nokuthi yithina OKUFANELE sifundise iqiniso, futhi futhi uma silandela ukuqondisa kwabo, silindelwe impilo yaphakade?

Igilobhu yokukhanya yafika ekhanda lami, futhi ngicela ungangibuzi ukuthi benginani ezinsukwini ezimbili ezedlule ngesidlo sasemini, kodwa ngacaphuna uJohane 2: 14. “UJesu wathi kuye: Mina ngiyindlela, neqiniso, nokuphila; Akekho oza kuBaba ngaphandle kokuba eze ngami. '”

Ngathi, “Ake ulalele engizokusho uzokwazi ukwenza izingqondo zakho.” Ngachaza ukuthi sengiyakholelwa ukuthi iNdikimba Ebusayo nguJesu Kristu emhlabeni. Ake ngichaze. Ngicaphune amazwi abo: “INdikimba Ebusayo iyisiteshi SIKANKULUNKULU KUPHELA emhlabeni nokuthi yithina kuphela esifundisa iqiniso. Futhi, uma silalela futhi silandele izinkomba, siyothola ukuphila okuphakade. ”

Ngakho-ke, ngathi, “Qhathanisa izitatimende ezi-2. Uthe, “INdikimba Ebusayo iwukuphela komsele kaNkulunkulu emhlabeni.” Akuyona yini leyo INDLELA uKristu asho ngayo ngaye? Yithina kuphela esifundisa iqiniso. ” Akukhona yini lokhu uJesu akusho ngemfundiso YAKHE? Futhi uma simlalela, sizokuphila? Ngakho-ke, ngabuza ukuthi iNdikimba Ebusayo ayifuni yini ukuba sisondele kuJehova? Ngakho-ke, ngikholwa ukuthi iNdikimba Ebusayo nguJesu Kristu emhlabeni. ”

Kwakunokuthula okukodwa okumangalisayo, ngisho nonkosikazi wami washaqeka ngalokhu engeza nakho.

Ngabuza abadala, "Niyakwazi yini ukuphikisa lokho engikushoyo mayelana nokuthi iNdikimba Ebusayo inguJesu emhlabeni ngokukhombisa lokho esikufundiswa emihlanganweni nasezincwadini zethu?"

Babesithi iNdikimba Ebusayo AKAYONA uJesu Kristu emhlabeni nokuthi ngiyisiphukuphuku ukucabanga kanjalo.

Ngabuza, "Ngabe uthi abayona indlela, iqiniso, nokuphila, ekusisondeleni kuJehova ngokukhanyisela umbhalo engiwubalile ngoJesu?"

Umdala omncane wathi "Cha", omdala wathi "YEBO". Ukuphikisana kwaqubuka phakathi kwabo phambi kwamehlo ami. Umkami wadumazeka ngokungavumelani kwabo, ngasala ngivale umlomo wami.

Ngemuva komkhuleko, bahamba futhi babehleli emotweni isikhathi eside ngaphandle kwendlu yami, futhi ngangibezwa bephikisana; base behamba.

Uthando kubo bonke

Ukukhazimula, akunjalo? Qaphela, wathandaza kuqala futhi wayenomgomo ohlukile emcabangweni, kepha kwathi kufika isikhathi, umoya ongcwele wathatha izintambo. Lokhu, ngombono wami othobekile, kuwubufakazi bamazwi kaJesu kuLuka 21: 12-15:

Kepha ngaphambi kokuba zonke lezo zinto zenzeke, abantu bayakubeka izandla, banishushise, banikele emasinagogeni nasejele. Uzolethwa phambi kwamakhosi nababusi ngenxa yegama lami. Kuzophumela ekunikezeni ubufakazi. Ngakho-ke, zinqume ezinhlizweni zenu ukuthi ungalokothi nilandele kusengaphambili ukuthi nizovikela kanjani, ngoba ngizokunikeza amazwi nokuhlakanipha ukuthi bonke abaphikisi bakho bendawonye ngeke bakwazi ukumelana noma ukuphikisana. ”

Uyabona ukuthi lokho abadala abakusho kuJamesBrown kufakazela kanjani ukuthi izibikezelo zeNdikimba Ebusayo ezihlulekile ngesikhathi sethu sokuphila azinakuchazwa ngokuthi nje ukushiyeka kwabantu abangaphelele?

Ase siqhathanise abakusho nalokhu esikufunda kuDeteronomi 18: 22.

"Lapho umprofethi ekhuluma egameni likaJehova ..."

Abadala bathi “iNdikimba Ebusayo ukuphela kwesiteshi sikaNkulunkulu emhlabeni nokuthi yithina kuphela okufanele sifundise iqiniso.”

Lawo madoda ananela nje imfundiso abayizwile endaweni yesikhulumi futhi ayifunde kaningi ezincwadini. Ngokwesibonelo:

“Impela kunobufakazi obuningi obukhombisa ukuthi ungawethemba umzila uJehova awusebenzise cishe iminyaka eyikhulu manje ukusihola endleleni yeqiniso.” INqabayokulinda kaJulayi 2017, ikhasi 30. Kuyathakazelisa ukuthi lelo gem elincane livela esihlokweni esithi “Ukunqoba Impi Yengqondo Yakho.”

Uma kwenzeka kunokungabaza ukuthi ngubani okhulumela uNkulunkulu namuhla ezingqondweni zoFakazi BakaJehova, lokhu sikuthola kuJulayi 15, 2013 Watchtower, ikhasi 20 isigaba 2 ngaphansi kwesihloko esithi, “Ngubani Ngempela Oyinceku Ethembekileko Neqondayo ? ”

“Leyo nceku ethembekileyo ngumzila uJesu abondla ngawo abalandeli bakhe beqiniso kulesi sikhathi sokuphela. Kubalulekile ukuba siqaphele inceku ethembekileyo. Impilo yethu engokomoya nobuhlobo bethu noNkulunkulu kuncike kulesi siteshi. ”

Ngabe kukhona ukungabaza okusele ukuthi iNdikimba Ebusayo ithi ikhuluma egameni likaJehova? Bangakuphika kusuka ekhoneni elilodwa lomlomo wabo uma kubafanele, kepha kuyacaca ukuthi kwelinye ikona basho kaninginingi ukuthi iqiniso elivela kuNkulunkulu liza ngabo kuphela. Bakhuluma egameni likaNkulunkulu.

Amazwi okuphetha kaDuteronomi 18:22 asitshela ukuthi singesabi lo mprofethi wamanga. Yilokho kanye abafuna sikwenze. Isibonelo, siyaxwayiswa,

“Ngamazwi noma ngezenzo, kwangathi singelokothe ​​siphonsela inselelo umzila wokuxhumana osisebenzisa namuhla.” Novemba 15, 2009 INqabayokulinda ikhasi 14, isigaba 5.

Bafuna sihlale nabo, sihlale nabo, sibalandele, sibalalele. Kepha iziphrofetho zabo zehluleke kaninginingi, kepha basasho ukuthi bakhuluma egameni likaNkulunkulu. Ngakho-ke ngokweDuteronomi 18:22, benza ngokugabadela. Uma kufanele silalele uNkulunkulu, ngeke silandele umprofethi wamanga.

INkosi yethu iyafana "izolo, namuhla, naphakade". (Heberu 13: 8) Indinganiso yakhe yobulungisa ayiguquki. Uma simesaba umprofethi wamanga, uma silandela umprofethi wamanga, lapho-ke siyohlanganyela isiphetho somprofethi wamanga lapho umahluleli womhlaba wonke eza ukuzokwenza ukulunga.

Ngakho-ke, ingabe iNdikimba Ebusayo yoFakazi BakaJehova ingumprofethi wamanga? Ngabe kufanele ngikutshele? Ubufakazi buphambi kwakho. Ngamunye kufanele azenzele esakhe isinqumo.

Uma uyijabulele le vidiyo, sicela uchofoze u-Like futhi uma ungakabhaliseli isiteshi se-Beroean Pickets, chofoza inkinobho ethi Bhalisa ukuze waziswe ngokukhishwa okuzayo. Uma ungathanda ukusisekela ukuze siqhubeke nokukhiqiza amavidiyo amaningi, nginikeze isixhumanisi ebhokisini lezincazelo ngaleyo njongo.

Ngiyabonga ngokubuka.

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
    16
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x