Njengoba ubona lesi sifinyezo senziwa ngo-Agasti 2016. Ngochungechunge oluqhubekayo lwezindatshana ku-Study Watchtowers zangoMashi nangoMeyi 2019, lokhu kusasebenza kakhulu njengesethenjwa. Abafundi bakhululekile ukulanda noma ukuphrinta amakhophi ukuze bazitholele wona futhi bawasebenzisele ukuhlanganyela iqiniso le-ARHCCA noFakazi BakaJehova.

 1. Kwakunini? The 1st Icala Ucwaningo luqale ngo-Septhemba 2013. Usaqhubeka njengase09 Aug 2016 futhi njengamanje kuhlelwe ukuthi ihlale kuze kube okungenani i-28 Okthoba 2016.
 2. Kwenzenjani? https://www.childabuseroyalcommission.gov.au/about-us/terms-of-reference
 3. Kuthathe isikhathi esingakanani? Ngokususelwe kulwazi lwamanje, ibigijima inyanga ifushane yeminyaka ye-3 njengase09 Aug 2016 futhi inezinyanga okungenani ze-3 okufanele iqhutshwe.
 4. Zingaki izinsuku ezigxile kumaJW? Kuzo zonke izinsuku ze-8. OFakazi BakaJehova bahlolwa njenge-Case Study 29 ngasekupheleni kukaJulayi kanye ekuqaleni kuka-Agasti 2015.

http://www.childabuseroyalcommission.gov.au/case-study/636f01a5-50db-4b59-a35e-a24ae07fb0ad/case-study-29,-july-2015,-sydney.aspx.

Ukubhalwa Kwenkantolo kokuqhubeka kwecala kuyatholakala ukuze kudawunilodwe lapha kufaka phakathi okufakwe yiCounselling for the Commission kanye ne-Watchtower Society kanye ne-Days 147,148,149,150,151,152,153, 155 in pdf and doc format.

 1. Ngubani omunye owahlolwa yiKhomishini? Ama-Scouts, i-YMCA, Amakhaya ahlukene Wezingane, Amasosha Asindayo, Izikhungo Ezihlukene Zenkolo YamaKatolika, Izikole, Ukubhukuda e-Australia, amaqembu ezenkolo ahlukahlukene, Izintandane, Abahlinzeki Bokunakekelwa Kwezempilo, Izwe ligijimela izikhungo zokuqeqesha intsha, njll.
 2. Ngingaluthola kuphi ulwazi olwengeziwe ngakho noma ngizihlole? https://www.childabuseroyalcommission.gov.au/ yiwebhusayithi esemthethweni yekhomishini lapho ulwazi olukulesi sifushaniso selukhishwa.
 3. Yayiyini inhloso ye-Case Study 29 mayelana noFakazi BakaJehova e-Australia?
"Ububanzi nenhloso yokulalelwa komphakathi ukubuza ngalokhu:
 • Isipiliyoni sabasinde ekuhlukunyezweni kwezingane ngokocansi ngaphakathi eSontweni LoFakazi BakaJehova e-Australia.
 • Impendulo yeSonto Lama-Jehovah’s Witnesses kanye ne-Watchtower Bible and Tract Society of Australia Ltd ezinsolweni, imibiko noma izikhalazo zokuhlukunyezwa kwezingane ngokocansi ngaphakathi eSontweni.
 • Lezi zinhlelo, izinqubomgomo nezinqubo ezikhona ngaphakathi kweSonto LamaNgqina KaJehova kanye ne-Watchtower Bible and Tract Society of Australia Ltd zokuphakamisa kanye nokuphendula izinsolo zokuhlukumezeka ngokocansi kwezingane eSontweni.
 • Izinhlelo, izinqubomgomo nezinqubo ezisetshenziswayo ngaphakathi kweSonto Lama-Jehovah’s Witnesses kanye ne-Watchtower Bible and Tract Society of Australia Ltd ukuvikela ukuhlukunyezwa kwezingane ngokocansi eSontweni.
 • Noma yiziphi izindaba ezihlobene. ”[i]
 1. Yaba yini imiphumela yokuxoxisana nabameleli be-Watchtower Society Australia?

Ingxenye elandelayo iqukethe amaphuzu akhishwe ezingxoxweni nasezitatimendeni zokuvula. Uma unesikhathi yonke imibhalo eyenzelwa ukufundwa okuthakazelisa. Iseluleko sale khomishini sasinolwazi futhi cishe ngaphandle kokuqonda ngokunembile ngezinkolelo nezenzo zoFakazi BakaJehova. Wayengeyena futhi umphikisi futhi into ayeyithanda yayingathi (a) yisiqinisekiso sokuqondwa kwamakhomishini sokuthi oFakazi BakaJehova basebenzelana kanjani nodaba lokuhlukunyezwa kwezingane ngokocansi nokuthi yiluphi uhlangothi olwalukhona emingceleni yethu yebhayibheli ukwenza izinguquko ukwenza ngcono ukuphathwa kwalokhu amacala.

Ukuxoxwa kofakazi besifazane ababili abangahlangene nabo abahlukunyezwa ngokocansi ngofakazi besilisa, okunikeze ubufakazi kule khomishini, kwenzelwa ukuthi kufundeke kabi, kepha akumele kususwe kude.

 1. "Ngesikhathi kuphenywa lolu cwaningo, i-Watchtower Australia yakhipha imibhalo engaba ngu-5,000 4 ngokulandela amasamanisi akhishwe yiRoyal Commission ngomhla ka-28 no-2015 kuFebhuwari 1,006. Leyo mibhalo ifaka phakathi amafayili amacala ayi-1950 XNUMX aphathelene nezinsolo zokuhlukumeza izingane ngokocansi ezenziwe ngamalungu oFakazi BakaJehova Church e-Australia kusukela ngo-XNUMX - kufayelwa ifayili ngalinye lomuntu osolwa ngokuhlukumeza izingane ngokocansi. ”[Ii]
 2. “Njengamanje kunamabandla angu-817 e-Australia anamalungu angaphezu kuka-68,000 25 asebenzayo. Eminyakeni engama-29 edlule, ubulungu obusebenzayo besonto e-Australia bukhule ngamaphesenti angama-53,000 kusuka kumalungu acishe abe ngu-1990 ngo-38. Ngesikhathi esifanayo, ukwanda kwabantu base-Australia kuye kwaba ngamaphesenti angama-XNUMX. ”[Iii]
 3. “UTerrence O'Brien ungumxhumanisi wegatsha lase-Australia futhi ungumqondisi nonobhala weWatchtower Bible & Tract Society of Australia. Usebenze ngenkuthalo neBandla LoFakazi BakaJehova iminyaka engama-40. UMnu O'Brien uzonikeza ubufakazi maqondana nomlando nezinhlaka zeBandla likaJehovah futhi uzonikeza nombono wezokuphatha mayelana nenqubo yenhlangano ekuvimbeleni nasekuphatheni ukuhlukunyezwa kwezingane e-Australia. ”
 4. “URodney Spinks umdala edeskini eliphezulu osebenze eMnyangweni Wezinsizakalo kusukela ngoJanuwari 2007. Ubhekene ngqo nemibuzo ephathelene nokuhlukunyezwa kwezingane ngokocansi nokusiza abadala bebandla ukuthi basebenzise imihlahlandlela yehhovisi legatsha lase-Australia ekusingatheni izinsolo zokuhlukunyezwa kwezingane nokuhlinzeka ukwesekwa kwezisulu. UMnu Spinks uzonikeza ubufakazi ngendima yomnyango wezinsizakalo ezinqubweni eziphathelene nokusingatha izikhalazo zokuhlukunyezwa kwezingane ngokocansi eSontweni LikaJehovaFakazi e-Australia. ”
 5. “UVincent Toole ungummeli, kusukela ngo-2010, owengamele ukusebenza komnyango wezomthetho wehhovisi legatsha lase-Australia. UMnu Toole uzonikeza ubufakazi maqondana neqhaza lomnyango wezomthetho ekuphenduleni izinsolo nasekulawuleni ubungozi bokuhlukunyezwa kwezingane ngokocansi ngaphakathi kwe-Jehovah Witness Church e-Australia. ”[Iv]
 6. “Ngakho-ke, ngokuqhubekela phambili ezinqubweni nasezinkambisweni zokuhlukunyezwa kwezingane ngokocansi, iSonto LikaJehovah lithembele ikakhulu ezindimeni zeBhayibheli ukusetha izinqubomgomo nemikhuba yalo. ISonto LikaJehovah lithi selinemigomo esekelwe eBhayibhelini ephathelene nokuhlukunyezwa kwezingane ngokocansi iminyaka engaphezu kwengu-30. UMnu O'Brien uzotshela iRoyal Commission ukuthi le migomo icwengisisiwe futhi yabhekiswa ngezikhathi ezithile ezincwadini ezahlukahlukene emashumini eminyaka adlule. UMnu O'Brien uzofakaza ukuthi iSigungu Esilawulayo asibandakanyi ekuphathweni nasekusetshenzisweni kwezinqubomgomo nezinqubo ezilandelwayo zokuhlukumeza izingane ngokocansi emahhovisi egatsha e-Jehovah Witness Church.[V]
 7. “ISonto LikaFakazi BakaJehova libona ukuhlukunyezwa kwezingane njengesono esikhulu nobugebengu. Isikhundla salo esisemthethweni ukuthi bayakwenyanya ukuhlukunyezwa kwezingane ngokocansi futhi ngeke bavikele noma ngubani owenza lezi zenzo ezinengekayo. Ukuhlukunyezwa kwezingane ngokocansi kuchazwa yiBandla likaFakazi BakaJehova kanje:
 8. Ukuhlukumeza izingane ngokocansi ngokuvamile kubandakanya ukuhlangana ngokocansi nomntwana; ucansi lomlomo noma lwangasese nomntwana; ukuphulula izitho zangasese, amabele noma izinqe zengane; i-voyeurism yengane; ukuvezwa ngendlela eyihlazo kwengane; ukucela ingane ukuba iziphathe kabi ngokocansi; noma yiluphi uhlobo lokuzibandakanya nezithombe zocansi zezingane. Ngokuya ngezimo zecala, kungabandakanya "ukuthumela imiyalezo yocansi" nengane. “Ukuthumelelana imiyalezo yocansi” kuchaza ukuthumela izithombe zabantu abanqunu, izithombe ezinqunu, noma imiyalezo ebekela ezocansi ezocansi, njengefoni.
 9. Ngokwe-Jehovah Witness Church, ukuhlukunyezwa kwezingane ngokocansi kubanjwa ngamacala ombhalo: okokuqala, i- “porneia”, okuwukusebenzisa kabi izitho zangasese phakathi kwabantu ababili; okwesibili, "ukuziphatha okuxekethile noma okuxekethile", okubandakanya ukuphulula amabele, iziphakamiso zokuziphatha okubi, ukukhombisa ingane izithombe zocansi, i-voyeurism, ukudalulwa okungafanele; Okwesithathu, ukungcola okuningile, okubiza kakhulu.
 10. “I-Royal Commission izolalela ukuthi eminyakeni edlule ye-65, imfuneko yokuthi kube nofakazi ababili noma ngaphezulu ivimbele okungenani izinsolo ze-125 zokuhlukunyezwa kwezingane ngokocansi ukuthi zingahambi ekomitini lezobulungiswa. Lokho akulindelekile, njengoba kunikezwe ngemvelo yayo kungofakazi abavamile kakhulu ukuhlukunyezwa ngokobulili kwezingane ngaphesheya kogwemayo nomenzi wobubi. I-Royal Commission izolalela ukuthi njengoba i1950, abakwa563 besolwa ngokuhlukumeza izingane ngokocansi bekuyinto eyayizolalelwa ikomidi lezomthetho. "[vi]
 11. I-Royal Commission izokuzwa ukuthi njengoba i-1950, i-401 okusolwa ukuthi abenzi bokuhlukunyezwa kwezingane basuswa ekuhlanganyeleni, ama-78 asuswa kubo izikhathi ezingaphezu kwesisodwa; kanye ne-190 izinsolo zokuthi bahlukunyezwa bezingane bahlukunyezwa, abakwa-11 labo basolwa kaningi ngaphezulu kokukodwa. Kusukela i-1950, ye-401 isusiwe ekuhlanganyeleni izinsolo zokuhlukumeza ngokocansi kwezingane, i-230 yabuyiselwa emuva kwesikhathi, abakwa-35 babuyiselwa kaningi. Kuzobekwa ubufakazi phambi kweKhomishini Yasebukhosini yokuthi kulabo bantu abangu-1,006 1950 abasolwa ngokuhlukumeza izingane ngokocansi ezikhonjwe yi-Jehovah Witness Church kusukela ngo-XNUMX, akekho noyedwa owabikwa yilo leli sonto kubaphathi bezwe. Lokhu kuphakamisa ukuthi kuwumkhuba weSonto LikaJehovah Ukugcina imininingwane ephathelene namacala okuhlukumeza izingane ngokocansi kepha hhayi ukubika izinsolo zokuhlukumeza ngokocansi emaphoyiseni noma kwezinye iziphathimandla ezifanele.[vii]
 12. “Kusukela i-1950, abakwa-28 abasolwa ngokuhlukumeza ngokocansi baqokelwa ezikhundleni ngemuva kokuba beyizinsolo zokuhlukunyezwa kwezingane ngokocansi. Ngaphezu kwalokho, kwe-127 izinsolo zokuthi ukuhlukunyezwa kwezingane kususwa njengabadala noma izinceku ezikhonzayo ngenxa yezinsolo zokuhlukunyezwa kwezingane ngokocansi, i-16 yaphinde yaqokwa.[viii]
 13. “UMnu O'Brien uzonikeza ubufakazi bokuthi kuze kube yimanje akazi lutho ngezimangalo zokuthi kulungiswe amacala okunukubezwa ngokocansi okuphathelene noFakazi BakaJehova e-Australia. I-Watchtower Australia ayinayo noma iyiphi inqubomgomo yomshwalense evikela noma yiziphi izimangalo eziphathelene nokuhlukunyezwa kwezingane ngokocansi. Kuzonikezwa amadokhumende akhombisa ukuthi ngo-2008, i-Watchtower Australia yabheka ukwakhiwa kwenhlangano esemthethweni ehlukile, ngokusobala ngenhloso yokwehlisa isikweletu uma kuthethwa amacala. ”[ix]

 

 1. Izingcaphuno ezivela kuTranscript- (Day-155) Ingxoxo yelungu leNdikimba Ebusayo uGeoffrey Jackson uyalandela:[X]

Q. Ungawuqonda ngamuphi umshini umoya kaNkulunkulu ukuqondisa izinqumo zakho?         

A.   Lokhu engikushoyo ukuthi, ngomkhuleko nangokusebenzisa umthetho-sisekelo wethu, izwi likaNkulunkulu, sizohamba ngemibhalo bese sibona ukuthi awukho yini umgomo weBhayibheli ongahle uthonye isinqumo sethu futhi kungenzeka ukuthi ezingxoxweni zethu zokuqala lapho bekuyinto mhlawumbe ebesiyilahlekile bese kwenye ingxoxo ezovela. Ngakho-ke singakubuka lokho njengomoya kaNkulunkulu osishukumisayo ngoba sikholelwa ukuthi iBhayibheli liyizwi likaNkulunkulu futhi lafika ngomoya ongcwele.[xi]

Ukuphawula Kombhali: Ngakho-ke, ukwenza kucace kubafundi, iNdikimba Ebusayo yafunda imibhalo ngemuva kokuthandazela uMoya oNgcwele, futhi umphumela wengxoxo ubhekwa njengokuholwa nguMoya oNgcwele. Umbuzo: Ngakho-ke kwehluke kanjani lokhu kumuntu onezinhliziyo eziqotho ethandazela uMoya oNgcwele ngaphambi kokwenza imibhalo yangasese yemibhalo engcwele?

 

Q. Ngabe iNdikimba Ebusayo, noma ingabe amalungu eNdikimba Ebusayo - ingabe nizibona njengabafundi bosuku lwanamuhla, abalingana banamuhla babafundi bakaJesu?

A. Ngokuqinisekile sinethemba lokulandela uJesu futhi sibe abafundi bakhe.

Q. Futhi ingabe nizibona njengabakhulumeli bakaJehova uNkulunkulu emhlabeni?

A. Lokho ngicabanga ukuthi kungabonakala njengokugabadela impela ukusho ukuthi ukuphela kwesikhulumi esisetshenziswa uNkulunkulu. Imibhalo ikhombisa ngokusobala ukuthi umuntu angenza ngokuvumelana nomoya kaNkulunkulu ekunikezeni induduzo nosizo emabandleni, kepha uma bengingacacisa nje kancane, ngibuyela kuMathewu 24, kusobala ukuthi uJesu wathi ezinsukwini zokugcina - noFakazi BakaJehova kholwa ukuthi lezi yizinsuku zokugcina - kuzoba khona isigqila, iqembu labantu abazoba nomthwalo wokunakekela ukudla okungokomoya. Ngakho-ke ku inhlonipho leyo, sizibheka ngathi sizama ukufeza leyo ndima.[xii]

Umbhali Wokuphawula: UBro Jackson uthe “kugabadela ukusho ukuthi thina [Sigungu Esilawulayo] ukuphela kwesikhulumi esisetshenziswa uNkulunkulu”.

Ngakho-ke, yisiphi esinye isikhulumi uNkulunkulu asisebenzisayo? Akukho ngokusho kokushicilelwa kwe-WT.

Kungani, ngokwesibonelo, ezincwadini ezifana ne-Study Edition kaNovemba 2016 Watchtower ekhasini 16 esigabeni 9 bathi "9 Abanye bangase babe nomuzwa wokuthi bangakwazi ukutolika iBhayibheli bebodwa. Kodwa-ke, uJesu umise 'inceku ethembekileyo' ukuba ibe okuwukuphela kwesiteshi ukwaba ukudla okungokomoya. Kusukela ngo-1919, uJesu Kristu okhazimulisayo ubelokhu esebenzisa leyo nceku ukusiza abalandeli bakhe ukuba baqonde iNcwadi kaNkulunkulu uqobo futhi balalele nemiyalo yayo. Ngokulalela imiyalo etholakala eBhayibhelini, sithuthukisa inhlanzeko, ukuthula nobunye ebandleni. Ngamunye wethu wenza kahle ngokuzibuza, 'Ingabe ngithembekile esiteshini uJesu asisebenzisa namuhla?'”

 Singalalela imiyalo etholakala eBhayibhelini ngaphandle kokufunda okuthile kweNdikimba Ebusayo. Isibonelo, asidingi usizo lokuqonda umyalo weBhayibheli wokungahlanganyeli ebufebeni, ukuphinga nobungqingili. Kucace boke ukubona.

Futhi uma icala lithi ezinye izikhulumi zisetshenziswa uNkulunkulu, pho kungani uFakazi engaxoshwa ngoba ethi abahambisani nakho konke okushiwo yiNdikimba Ebusayo nokubhala?

Ngakho-ke, ingabe iNdikimba Ebusayo ekushicilelweni 'iyazikhukhumeza' ngamazwi kaBro Jackson, noma ibiqamba amanga ngenkathi ifunga umbuzo osemthethweni ngokuphelele? Isimo ngasinye siyaphazamisa futhi sidinga impendulo ecacile ngenxa yokuchazwa.

 

Q. Ngiyabonga, Mnu. Ngizoza embuzweni wezinguquko, njalonjalo, ngomzuzwana, kodwa kulokhu okushilo, ngiyaqonda ukuthi iNdikimba Ebusayo ifuna ukulalela uJehova uNkulunkulu.

A. Kulungile.

Q. Futhi ukuthi amagatsha afuna ukulalela iNdikimba Ebusayo?

A. Okokuqala, amagatsha afuna ukulalela uJehova. Sonke sisekuhlelweni okufanayo. Kepha ngoba babona umzimba ophakathi wamadoda akamoya anikeza ukuqondiswa okungokomoya, lapho-ke besizocabanga ukuthi bangalandela leyo nkomba noma, uma kukhona okungafanelekile, ukuthi bazokukhomba lokho.

Q. Futhi, kulindeleke ukuba amabandla alalele amagatsha?

A. Okokuqala nje, kufanele balalele uJehova uNkulunkulu. Leyonto yokuqala okudingeka bayenze. Kepha uma ukunikezwa kususelwa eBhayibhelini, singalindela ukuthi bakulandele lokho ngenxa yokuhlonipha kwabo ibhayibheli.[xiii]

Ukuphawula Kombhali: Ngubani inhloko yeBandla lobuKrestu? '(Efesu 1: 22) (NWT) . . .amenza [uJesu] inhloko yazo zonke izinto ebandleni, '

Kungani uJesu adlula kule mpendulo futhi engashiwongo? Ingabe bathobela uJehova hhayi uJesu Kristu? (Ukuhlolwa kwezinhlelo ze-Watchtower Study [ku- 2016 for eg] kuzoveza ukuthi uJehova ukhulunywa kaningi nge-10 kunoJesu oyiNhloko yebandla lobuKhristu)

 

Q. Ngabe isonto lakho liyakwamukela ukujeziswa kwezingane ngokwezimali?

A. Isonto lethu liyalamukela ilungiselelo lomndeni futhi lilindele ukuthi abazali babe nesibopho sokuyala nokukhulisa izingane zabo.

Q. Lokho akuwuphenduli umbuzo wami. Uyakwamukela ukujeziswa?

A. Ngiyabona. Ezincwadini zethu, ngicabanga ukuthi uzobona kaninginingi sizame ukuchaza ukuthi lapha “isiyalo” sisho umqondo omningi, hhayi ukujeziswa.

Q. Ngizokutshela, awukaphenduli umbuzo wami.

A. Uxolo.

Q. Ngabe uyasamukela isijeziso sobumbano?

A. Cha

Q. Awu?

A. Hhayi - hhayi uqobo, cha, futhi hhayi njengenhlangano - asikukhuthazi.

Q. Kepha uyakwenqabela?

A. Izincwadi zethu ziveze ukuthi indlela yangempela yokuyala izingane ngokuzifundisa, hhayi ukujezisa umuntu ngokujeziswa. Mhlonishwa wakho, ngingakutshela kuphela umoya owabhala izincwadi zethu.[xiv]

Ukuphawula kombhali: Kungani ungaphenduli umbuzo ngqo? Yini engaba iphutha ngokusho ngenhlonipho umbono weBhayibheli osuselwe emibhalweni ecacile noma ngabe ayimnandi kubalaleli?

 

Q. Mnu Jackson, kukhona yini okuvimbela ibhayibheli kowesifazane oqokiwe ukuthi aphenye ngezinsolo?

A. Akukho okuvimbayo kwebhayibheli kowesifazane obandakanyeka ophenyweni.

Q. Ngabe kukhona noma yikuphi okuthikamezeka kwebhayibheli ekuzimiseleni, ekuzimiseleni okwahlulelwa, okwenziwa yindikimba efaka abesifazane, yize abadala ngemuva kwalokho bengaphendula njengozothatha izinqumo maqondana nokwenzeka kumuntu ngemuva kokuthatha isinqumo mayelana neqiniso noma cha ngezinsolo?

A. Manje, ukuphendula umbuzo wakho ngqo, abesifazane bangabandakanyeka kule ndawo ebucayi kakhulu, kepha uma kukhulunywa ngokweBhayibheli, indima yabahluleli ebandleni ilele abesilisa. Yilokho okushiwo yiBhayibheli futhi yilokho esizama ukukulandela.[xv]

Ukuphawula kombhali: AbAhluleli 4: 4-7 bathini? I-NWT Ref (AbaHluleli 4: 4-7) 4 Manje UDebora, umprofethikazi, umkaLapidoti, wahlulela u-Israyeli ngaleso sikhathi. 5 Wayehlala ngaphansi komuthi wesundu kaDebora phakathi kweRama neBhethele esifundeni sezintaba sakwa-Efrayimi; kanye abantwana bakwa-Israyeli babekhuphukela kuye ekwahlulelweni. 6 Waqhubeka ukuthumela nokubiza uBharaki indodana ka-Abhinowami eKedeshi-naphayali bese ethi kuye: “Akazange yini uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli akhiphe umyalo? 'Hamba uzokwanda eNtabeni iThabori, uthathe amadoda ayizinkulungwane eziyishumi emadodaneni kaNafetali nakumaZebhuloni. 7 Ngokuqinisekile ngizokudonsela kuwe esigodini sesifufula saseKisiyoni uSisera induna yempi kaJabini nezinqola zakhe zempi nesixuku sakhe, futhi impela ngizomnikela esandleni sakho. '”

Impela uBro Jackson bekufanele akhumbule ukuthi uDeborah wayengumahluleli.

Kudingeka futhi sibuze lo mbuzo: Ngabe sikhona ngempela isisekelo esingokomBhalo sokuvimba abesifazane ukuthi badlale indima egcwele ekufinyeleleni esinqumweni se-Judicial Matters? Ngemuva kwakho konke lokho abafundisi uma besiza emacaleni ahlanganisa ezinye izintokazi.

 

Q. Uyakwazi yini ukunikeza incazelo emangazayo yokuthi kunini lapho okushiwo khona eBhayibhelini kufanele kuthathwe ngokoqobo nokuthi kufanele kunikezwe nini ukuhumusha okwandayo njengakulesi simo?

A. Kuhle kakhulu. Impendulo ngoFakazi BakaJehova - uyabona, akuyona indaba yokuthi amadoda ayisikhombisa eNdikimba Ebusayo athathe ivesi elilodwa athi, “Ucabanga ukuthi kusho ukuthini? OFakazi BakaJehova bazama ukusebenzisa iBhayibheli ukuze bazichaze. Ngakho-ke lapha, ku-1 Korinte isahluko 4, uma besingathatha umbono wokuthi lokhu kusho ukuthi owesifazane akakwazi ukukhuluma, ngabe asisahambisani nomongo. Ngakho-ke impendulo yombuzo wakho kufanele ube nesithombe sonke, futhi leyo yinto, ngokwakho - futhi lokhu kushiwo ngokuhloniphekile - umuntu ofunda iBhayibheli impilo yakhe yonke kufanele aqonde sonke isithombe. Futhi mhlawumbe ngokukusiza maqondana nalokho, kuneminye imibhalo emibili. Eyokuqala ikweyoku-1 Thimothewu isahluko 2, engikholwa ukuthi uMhlonishwa wakhe abhekiswe kuyo kwiKhomishini, ikhasi 1588, futhi lapho ithi, amavesi 11 no-12: Umuntu wesifazane makafunde athule ngokuzithoba okugcwele. Angimvumeli owesifazane ukuthi afundise noma asebenzise igunya phezu kwendoda, kodwa kufanele athule. Manje, uzobona ukuthi i-asterisk inikeza enye indlela kulokho "ukuhlala uzolile, thula". Kusobala-ke ukuthi lokhu kukhuluma ngendima yabesifazane yokungagxumi, ukuphikisana ngenjabulo nabanye. Futhi kuyefana nalokho okushiwo u-1 Peter - futhi, ngicela ungibekezelele - isahluko 3 sithi mayelana nowesifazane oshade nomuntu ongewona umKristu Ku-1 Peter isahluko 3, lelo likhasi 1623, Mnu Stewart - unawo?

Q. Cha, angikakabi nawo, kodwa ngiyaqiniseka ukuthi uzongifundela, Mnu. Jackson?

A. Kulungile. Ivesi 1 lika-1 Peter, isahluko 3: Ngendlela efanayo, nina bafazi, thobelani amadoda enu, ukuze kuthi uma kukhona abangalilaleli izwi, bazuzwe ngaphandle kwezwi ngokuziphatha kwabafazi babo… Manje , ukuthatha isikhundla sokuthi igama elithi "ngaphandle kwezwi" lisho ukuthi abasoze, nanini, bakhulume nomyeni wabo kungaba ukusetshenziswa kabi kombhalo. Ngakho-ke iNdikimba Ebusayo, uma sibheka lezi zinto, ikwazi kakhulu ukuzama ukuthola wonke umongo wezinto. Ngaphandle kwalokho kufana nokucela abantu ababili umbono ngento ethile nokuthola imibono emithathu eyehlukene. Uma umuntu ethatha ivesi elilodwa, bangaba nemibono ehlukahlukene ngalo, kepha umsebenzi woFakazi BakaJehova ukuzama ukuqonda lonke iBhayibheli njengomyalezo owodwa ovela kuNkulunkulu.[xvi]

Ukuphawula Kombhali: UBro Jackson ugcizelela iphuzu elibalulekile lokuthi umongo ubaluleke kakhulu ekuqondeni ibhayibheli. Ngakho-ke kufanele sonke silwele ukugwema ukufunda nokusebenzisa amavesi athile emibhalweni ngaphandle kokwazi futhi sifunde umongo, okungenzeka kwezinye izimo ubandakanye yonke incwadi yeBhayibheli noma izincwadi eziningi zeBhayibheli.

 

Q. Mnu Jackson, lelo yiphuzu engifuna ukufika kulo impela. Uzokwazi - futhi mhlawumbe singaya kukho - noDuteronomi 22: 23-27? Bese kuthi:

Uma intombi ithembisene umshado nendoda, bese kwenzeka enye indoda ihlangane nayo edolobheni yalala nayo, kufanele ubakhiphele bobabili esangweni lalowo muzi nibakhande ngamatshe baze bafe, intombazane ngoba ayimemezanga edolobheni nasemuntwini ngoba ehlaze umfazi womuntu wakubo. Ngakho kufanele ususe okubi phakathi kwakho.

Futhi-ke isibonelo esilandelayo yileso enginesifiso esikhulu kuye:

Kodwa-ke, uma kungenzeka ukuthi le ndoda ihlangane nentombazane eganiwe endle futhi indoda yamnqoba yalala nayo, indoda elale nayo izofa yodwa, futhi akumelwe uyenze lutho intombazane leyo. Le ntombazane ayenzanga isono esifanelwe ukufa. Leli cala liyefana nalapho umuntu ehlasela umuntu wakubo ambulale. Ngoba kwenzeka ukuthi ihlangane nayo ensimini, intombazane eganiwe yamemeza, kodwa kwakungekho noyedwa owayengayihlenga.

Ngakho-ke iphuzu lalesi sibonelo sokugcina ukuthi akekho ufakazi wesibili, ukhona, ngoba owesifazane usesensimini, wamemeza, kodwa kwakungekho muntu wokumhlenga; uyakwamukela lokho?

A. Ngingachaza, Mnu. Stewart, ukuthi - uyabona, ngicabanga ukuthi sebengaphansi kobufakazi abanye boFakazi BakaJehova bachazile ukuthi ofakazi ababili ababedingeka bangaba, kwezinye izimo, izimo. Ngicabanga ukuthi kunesibonelo esinikeziwe -

Q. Ngizofika kulokho, Mnu. Sizokuthola lokhu ngokushesha okukhulu futhi kube lula uma nje sibhekana nakho ngesinyathelo esisodwa ngasikhathi?

A. Kulungile. Ngakho impendulo yombuzo wakho -

Q. Isinyathelo esikhona manje yilesi: kuleso sibonelo, uyakwamukela ukuthi ngabe kwakungekho omunye ufakazi ngaphandle kowesifazane ngokwakhe?

A. Kwakungekho omunye ufakazi ngaphandle kowesifazane uqobo, kodwa okungeziwe kulokho kwakuyizimo.

Q. Yebo. Hhayi-ke, izimo bekungukuthi udlwengulwe egangeni?

A. Mmm-hmm. Yebo, kwakuyizimo.

Q. Njengoba kunofakazi oyedwa kuphela, noma kunjalo kwakwanele esiphethweni sokuthi indoda kufanele ikhandwe ngamatshe ize ife.

A. Mmm-hmm. Yebo.

Q. Manje, ngabe -

A. Ngicabanga ukuthi siyavumelana ngephuzu.[xvii]

Ukuphawula Kombhali: Kuyathakazelisa ukuthi uBro Jackson uyavuma ukuthi ibhayibheli livumela ufakazi oyedwa kuphela ngaphandle kommangalelwa ezimweni ezithile.

(Lokhu uma ungabali umsolwa njengofakazi. Futhi usenabo ofakazi ababili uma ubala umsolwa njengofakazi. Ezimweni eziningi ngokubuza ngokucophelela kungenzeka ahlobene Abaphenyi kumele babone ukuthi ngabe umcabango wommangalelwa unawo yini iqiniso nokuthi umsolwa angayiphika yini le mibiko yommangalelwa)?

Kuyadumaza ukuthi lo mbhalo kufanele uvezwe kwilungu leNdikimba Ebusayo ngeseluleko sezomthetho 'sezwe' esimbuzayo.

Ngabe ibhayibheli belingasho ukuthi umsolwa uzobalwa njengofakazi wesibili?

 

Q. Ngizofika kulokho, kepha umbuzo wami uhlukile. Kungukuthi ngabe isisekelo esingokomBhalo somthetho wofakazi ababili maqondana namacala okunukubezwa ngokocansi sinesisekelo esifanele?

A. Sikholwa ukuthi kuyenzeka ngoba isibalo sezikhathi lapho leyo mfundo iyagcizelelwa emibhalweni.

Q. Uzokwazi, yiqiniso, esimweni sokuphinga, inqobo nje uma kunofakazi ababili ezimweni zamathuba, lokho kuzokwanela?

A. Yebo.

Q. Ngakho-ke, ngamanye amazwi, akudingeki ukuthi kube nofakazi ababili besenzo sokuphinga uqobo, kodwa kuphela ezimeni zamathuba?

A. Uxolo, kuzodingeka ungihambise lapho kancane. Angiqiniseki impela.

Q. Bengizama ukukwenza ngesinqamuleli, kepha ngizokuyisa kudokhumenti. Kusencwadini efanayo ethi Shepherd the Umhlambi, okuyi-tab 120, ekhasini 61. Ngakho-ke uzobona ku - unayo isigaba 11 lapho?

A. Isigaba 11 - yebo, ngiyakwenza.

Q. Lokhu futhi esahlukweni esibhekene nokucacisa ukuthi kufanele kwakhelwe ikomidi lezobulungiswa:

'Ubufakazi (bufakazelwe okungenani ngofakazi ababili) bokuthi umsolwa uhlala ubusuku bonke endlini eyodwa nomuntu wobulili obuhlukile (noma endlini efanayo nomuntu ongungqingili) ngaphansi kwezimo ezingafanele.'

Yilesi sihloko. Bese iqhubeka ithi:

'Abadala kufanele basebenzise ukwahlulela okuhle lapho behlola isimo ngaphambi kokuqala ikomidi lokwahlulela' '

Futhi ephuzu lesibili ichashaza lithi:

'Uma kungekho zimo ezidabukisayo, kuzokwakhiwa ikomidi lezobulungiswa ngesisekelo sobufakazi obuqinile be-porneia'.

A. Mmm-hmm.

Q. Uzobona ezansi kwekhasi kukhona isibonelo somfowethu oshadilechitha isikhathi esiningi nonobhala wakhe wesifazane, futhi imigqa emibili kusuka phansi ithi:

"Kamuva, lapho ethi uhamba ubusuku bonke" ohambweni lwebhizinisi ", unkosikazi wakhe osolisayo nesihlobo sakhe bayamlandela baye ekhaya likanobhala. Babheka ithuba lokuthi kwenzeke ukuphinga. "

Lapho-ke labo fakazi ababili bazokwanela ukuthola icala. Uyakubona lokho?

A. Ngiyakubona lokho.

Q. Manje-ke, esimweni sokuhlukunyezwa kwezingane ngokocansi, kufanele ngabe, akufanele yini ukuthi ufakazi wethuba lokuhlukunyezwa ngokocansi okwenzekile kungaba ngufakazi wesibili owanele?

A. Yebo, uma - uma kungekho - kuthiwani lapha?

Q. "Izimo eziqeda amandla"?

A. Ngaphansi kwezimo ezingafanele.

Q. Ngakho-ke, ufakazi wesibili ebufakazini obuyisisekelo noma obufakazayo ubuyokwanela ukufeza imfuneko yesibili yokufakaza?

A. Lowo ngumbuzo omkhulu kakhulu futhi ngicabanga ukuthi kuyinto esizodinga ukuyicubungula ngokucophelela.

Q. Yebo, kumane nje kubalulekile ukuthi ufakazi wesibili kufanele abe ngufakazi walokhu kuhlukunyezwa uqobo noma ukuthi angaba ngubufakazi obunjani bezimo ezithile noma ezihambisanayo. Ngakho-ke ake ngisebenzise isibonelo. Kuthiwani ngokuhlukumezeka, ukuhlukumezeka okusobala komuntu osindile - ngabe lokho kuzokwazi ukubhekwa njengobufakazi obuhambisanayo?

A. Yebo, kuzodingeka ukuthi ibhekwe, futhi uma ngingasho, Mnu. Stewart, lezi yizinto esinesifiso sokuzilandela ngemuva kweKhomishini Yasebukhosini, ukwenza nje isiqiniseko sokuthi konke kusendaweni, ngoba impela lezi yizinto esinentshisekelo kuzo.[xviii]

Ukuphawula Kombhali: Kuyadabukisa ukuthi uMoya oNgcwele awuzange umsize uBro Jackson ukuba akhumbule lesi simiso esibaluleke kakhulu esivela ku-Elder's Handbook. Ngakho-ke, ngokususelwa ezwini likaNkulunkulu yini okubalulekile kofakazi ababili? Ngabe omunye ufakazi ongumuntu ozimele oqinisekisa indaba kommangaleli uyadingeka? Njengoba kunikezwe ukuthi ubufakazi obuqinile bezimo ngokusobala banele izono ezithile, kungani kungenjalo ngecala lokuhlukunyezwa kwezingane ngokocansi? Bona futhi namazwana angaphambilini esigaba esedlule. Kuthiwani ngokwethembeka kobufakazi bomsolwa?

 

Q. Yebo, nginguye, impela. Ngakho-ke uma othile engazihlukanisanga kepha efuna ukumane angasebenzi noma aphele, basengaphansi kokujeziswa nemithetho yenhlangano?

A. Uma bevuma ukuthi bangoFakazi BakaJehova.

Q. Futhi uma benza okuphambene - okusho ukuthi abayena omunye woFakazi BakaJehova - umphumela walokho ukuzihlukanisa?

A. Yilokho uma benquma ukwehla ngaleyo nkambo.

Q. Futhi uma bengazihlukanisi ngenkuthalo, khona-ke bazosuswa ekuhlanganyeleni njengezihlubuki?

A. Cha, isihlubuki umuntu ophikisayo ngenkani enza lokho okufundiswa yiBhayibheli.

Q. Kulungile, angithi, uma kwenzeka kokubili ukuhlukaniswa nokususwa ekuhlanganyeleni, amalungu asele oFakazi BakaJehova ahluleka ukuzihlanganisa nomuntu ozihlukanisile noma osusiwe?

A. Yebo, lokho kungokwezimiso zeBhayibheli, enginesiqiniseko sokuthi usuzifundile.

Q.  Futhi lokho kufaka phakathi ngisho namalungu omndeni angahlali ekhaya linye?

A. Lokho kulungile.

Q. Ngakho-ke umuntu ofuna ukushiya inhlangano kufanele akhethe, uyakwamukela, phakathi kwenkululeko yenhlangano ngakolunye uhlangothi nabangane, umndeni kanye nenethiwekhi yokuxhumana kwenye?

A. Bengicabanga ukuthi ngikubeke kwacaca impela ukuthi angivumelani nalokhu kucatshangwa. Ngabe ukhuluma ngesono esibi esenziwe noma umuntu ofuna nje ukushiya oFakazi BakaJehova? Ake ngikucacise. Uma umuntu engasafuni ukuba nguFakazi KaJehova okhuthele futhi bengekho emphakathini obhekwa njengoFakazi KaJehova, asinalo iqembu elibizwa ngamaphoyisa angokomoya ukuyobamba lokho.

Q. Mnu Jackson, ubuqiniso besimo ukuthi umuntu obhabhadisiwe waba nguFakazi kaJehova ngemuva kwalokho kungaba senhlanganweni noma angaphandle kwayo; akulungile lokho?

A. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe unawo amaqiniso akho iphutha elincane lapho.

Q. Angicabangi ukuthi lokho kulungile, ngoba usuvele ukwamukele, Mnu. Jackson, ukuthi umuntu okulesi simo osibhalile sokuthi uzoqala angasebenzi usengaphansi kwemithetho yenhlangano?

A. Yebo, kepha uma ngingasho, Mnu. Stewart, isiphakamiso sakho sokuqala osivezile, sokuthi bahlangane nomuntu ogubha uKhisimusi - uyazi, lo muntu akahlangani nabanye oFakazi BakaJehova, akazami ngenkuthalo ukushintsha abanye abantu, futhi on - umuntu onjalo ngeke aphathwe ngokwahlulela, ngokwami ​​ukuqonda. Ngakho-ke, ngiyaxolisa, kufanele ngiphikisane nawe, kodwa ngithemba ukuthi uyabona -

Q. Mnu Jackson, uyavumelana ngesibonelo salokho abakwenza kabi. Akusilo iphuzu lami lelo. Engikushoyo ukuthi abanakwenza lutho olubi, kepha basengaphansi kwemithetho yenhlangano uma kwenzeka kuthi lapho benza okuthile okungalungile?

A. Nami ngizovumelana nalokho. Kepha angivumelani nesitatimende esishanela sokuthi banezinketho ezimbili kuphela. Lelo kwakuyiphuzu engangiphikisana nalo.

Q. Yebo, kunjalo, akunjalo, ngoba uma bengafuni ukuthobela isiyalo nemithetho yenhlangano, kuzofanela bahambe ngokuzihlukanisa ngokuphelele; akulona iqiniso lelo?

A. Yilokho uma bengafuni neze, yebo.

Q. Yebo.

A. Kodwa kukhona ezinye ezingafuni ukwenza lokho kushukuma okusebenzayo.

Q. Ngakho-ke, umphumela,-ke, ukuthi babhekene nokukhetha phakathi kwenkululeko yenhlangano ngakolunye uhlangothi futhi balahlekelwe yimindeni yabo nabangane kanye ne-social network kolunye?

A. Yile ndlela ongathanda ukuyibeka ngayo, Mnu. Stewart, kodwa bengicabanga ukuthi ngizama ukusho ukuthi kukhona labo, abanye babo esengike ngezwa ngabo, abavele banyamalala futhi ababona oFakazi BakaJehova abakhuthele.

Q. Futhi, Mnu. Jackson, ukubeke ukuthi banenketho yokuhamba noma ukungahambi. Kumuntu ofuna ukuhamba, mhlawumbe ngoba ehlukunyezwe othile enhlanganweni futhi engazizwa ukuthi iphathwe kahle noma ngokwanele, kuyisinqumo esinzima kakhulu, angithi, ngoba kufanele bakhethe -

A. Ngiyavuma, yebo.

Q. Futhi kungaba ukukhetha okunonya kakhulu kubo - akunjalo?

A. Ngiyavuma, ukukhetha okunzima.[xix]

Ukuphawula Kombhali: Kungani le nhlangano kufanele ikwenze kube nzima kangaka kulabo asebelahle ukukholwa kwabo, mhlawumbe ngenxa yokuhlukunyezwa nokuphathwa kwalabo abashiya? Impela lesi yisikhathi lapho abakudingayo ukuxhaswa noma okungenani ukungabikho kwengcindezi okubangelwa yimiphumela emibi yokuzihlukanisa. Ngokuqinisekile umusa wobuKristu uyodinga ukuba baphathwe ngendlela ehlukile kulabo abashiya bese beqala ukushushisa abangane babo bangaphambili.

 

Q. Uyabona, ake sithathe umuntu obhapathizwe esemncane bese kuthi, njengomuntu osemncane, anqume ukuthi empeleni izinkolelo zabo zilele kwenye indawo futhi bafuna ukukhetha olunye uhlobo lwenkolelo. Ngaleso sikhathi basazobhekana nokukhetha okucacile esikukhombile, akunjalo?

A. Yiqiniso.

Q. Futhi kungaleso sizathu, ngiphakamisa kuwe, ukuthi leyo nqubomgomo nokusebenza kwenhlangano kungqubuzana nenkolelo yoFakazi BakaJehova, njengoba ushilo, kwinkululeko yokuzikhethela?

A. Cha, asikuboni kanjalo, kepha unelungelo lokuthola umbono wakho. [xx]

Ukuphawula Kombhali: Intsha ekhuthazwa ukuba ibhapathizwe kufanele icabange ngokucophelela kakhulu ngalesi sinyathelo. Ngokwesisekelo salobu bufakazi, uma umuntu oneminyaka engu-11 ubudala ebhapathiziwe, kodwa lapho befika eminyakeni eyi-18 banquma ukuthi abasazikholelwa izimfundiso zoFakazi BakaJehova noma bakhubekiswa okuthile okufana nokunukubezwa ngokocansi kwezingane okwenzeka kubo futhi abakwenzanga bafuna ukuhlala bengofakazi, kuzofanele bahlukane futhi babe sengozini yokuvinjelwa yimindeni yabo. Abakwazanga ukuhamba ngokuthula.

Q. Uyabona, Mnumzane Jackson - futhi ngokubuza lo mbuzo, angikucacise, angikusho ukuthi kuyinto ehlukile enhlanganweni yoFakazi BakaJehova, ziningi izinhlangano ezikulesi sikhundla - kodwa ingabe uyavuma ukuthi Inhlangano yoFakazi inenkinga yokuhlukunyezwa kwezingane phakathi kwamalungu ayo?

A. Ngiyakwamukela ukuthi ukuhlukunyezwa kwezingane kuyinkinga ngqo kuwo wonke umphakathi futhi kuyinto nathi obekufanele sibhekane nayo.

Q. Uyayemukela yini ukuthi indlela inhlangano yakho ebhekane ngayo nezinsolo zokuhlukunyezwa kwezingane ngokocansi nayo iveze nezinkinga?

A. Kube nezinguquko kuzinqubomgomo kule minyaka engama-20 noma engama-30 edlule, lapho sizame khona ukubhekana nezinye zalezo zindawo eziyinkinga, futhi ngokuthi bashintshe inqubomgomo kuzokhombisa ukuthi izinqubomgomo zoqobo bezingaphelele.

Q. Futhi uyakwemukela, ukuthi, inhlangano yakho, kufaka phakathi abantu abasezikhundleni zomthwalo wemfanelo, njengabadala, ayivikelekile enkingeni yokuhlukunyezwa kwezingane ngokocansi?

A. Kubonakala kunjalo.

Q. Uyemukela, Mnu. Jackson, ukuthi imizamo eminingi eyenziwa ngabantu nezinhlangano ezahlukahlukene ukugqamisa udaba lokuhlukunyezwa kwezingane ngokocansi futhi uzame ukuthola izisombululo yimizamo eqotho yokwenza ngcono lesi simo?

A. Ngiyakwamukela lokho, yingakho ngijabule ukufakaza.

Q. Futhi ukuthi imizamo enjalo akuyona ukuhlasela inhlangano yakho noma uhlelo lwezinkolelo zayo?

A. Siyakuqonda lokho, nathi.

Q. Uchaze phambilini ebufakazini bakho ukuthi umsebenzi wale Khomishini Yasebukhosini unenzuzo. Uyakwamukela-ke ukuthi imizamo yeKhomishini Yasebukhosini iyiqiniso futhi inenhloso enhle?

A. Impela ngiyakwenza. Futhi yingakho size kuKhomishini Yasebukhosini sinethemba lokuthi ngokuhlangana kukhona okuzovela okungasisiza nathi njengabo bonke abanye abantu.[xxi]

 Ukuphawula Kombhali: UBro Jackson uyaqinisekisa ukuthi ubheka umsebenzi wekhomishini NJENGOBA HHAYI ukuhlaselwa koFakazi BakaJehova noma izinkolelo zabo futhi izinhloso zekhomishini ziyiqiniso futhi zinezinhloso ezinhle.

 

Amanye ama-FAQ

Ingabe i-Watchtower Society yayiqondiswe ngokukhethekile?

Cha, i-Case Study 29 yayizinsuku ze-8 ukuphuma kweminyaka ye-3 kanye nokulalelwa kwezimangalo (ngokunokwenzeka. Izinsuku zokusebenza ze-780) ie i-1%. Bheka futhi iphoyinti (xiv) ngaphezulu.

Ingabe i-Royal Royal Commission ephakeme ngokuhlukunyezwa kwezingane i-webhusayithi yezihlubuki noma yacasulwa abaphikisi noma izihlubuki?

Cha, nakanjani akunjalo. Kusemgqeni ofanayo nowokusethwa kwamakhomishini e-UK nguhulumeni (ovame ukuholwa yizikhulu zezobulungiswa) ukuthi abukeze futhi ahlole izifundo noma izehlakalo ezibalulekile kuzwelonke isib. IHillsborough Soccer Stadium Disaster, neKhomishini yase-Iraq.

 

 

 

[i] Bona http://www.childabuseroyalcommission.gov.au/case-study/636f01a5-50db-4b59-a35e-a24ae07fb0ad/case-study-29,-july-2015,-sydney.aspx. Zonke izingcaphuno ngaphandle kokuthi kuchazwe ngenye indlela zivela kumadokhumenti alandiwe atholakala kuleli sayithi futhi asetshenziswa ngaphansi komgomo “wokusetshenziswa okufanele”. Bona https://www.copyrightservice.co.uk/copyright/p09_fair_use Ukuze uthole olunye ulwazi.

[Ii] Ikhasi i-15132, i-Lines 4-11 Transcript- (Usuku-147) .pdf

[Iii] Ikhasi 15134, imigqa 10-15 Transcript- (Usuku-147) .pdf

[Iv] Ikhasi 15134,5, imigqa 32-47 & 1-15 Umbhalo- (Usuku-147) .pdf

[V] Ikhasi le-15138,9 Transcript- (Day-147) .pdf

[vi] Ikhasi le-15142 Transcript- (Day-147) .pdf

[vii] Ikhasi le-15144 Transcript- (Day-147) .pdf

[viii] Ikhasi 18 \ 15146 Transcript- (Usuku-147) .pdf

[ix] Ikhasi 25 \ 15153 Transcript- (Usuku-147) .pdf

[X] Kulesi sigaba i-pNNN \ NNNNN izobheka inombolo yekhasi le-pdf, ilandelwe yinombolo yekhasi elikhonjiswe ngezansi kwekhasi ngalinye. (Ikhasi lombiko wekhomishini).

[xi] Ikhasi 7 \ 15935 Usuku Lombhalo 155.pdf

[xii] Ikhasi 9 \ 15937 Usuku Lombhalo 155.pdf

[xiii] Ikhasi 11 \ 15939 Usuku Lombhalo 155.pdf

[xiv] Ikhasi 21 \ 15949 Usuku Lombhalo 155.pdf

[xv] Ikhasi 26 \ 15954 Usuku Lombhalo 155.pdf

[xvi] Ikhasi 35 \ 15963 Usuku Lombhalo 155.pdf

[xvii] Ikhasi 43 \ 15971 Usuku Lombhalo 155.pdf

[xviii] Ikhasi 44 \ 15972 Usuku Lombhalo 155.pdf

[xix] Ikhasi 53 \ 15981 Usuku Lombhalo 155.pdf

[xx] Ikhasi 55 \ 15983 Usuku Lombhalo 155.pdf

[xxi] Ikhasi 56 \ 15984 Usuku Lombhalo 155.pdf

UTadua

Imibhalo kaTadua.
  7
  0
  Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x