Lapho iNdikimba Ebusayo YoFakazi BakaJehova ithola okuthile okungalungile futhi kufanele yenze ukulungisa okuvame ukwethulwa emphakathini ngokuthi “ukukhanya okusha” noma “ukulungiswa kokuqonda kwethu”, izaba zivame ukufakwa ekuqinisekiseni ushintsho ukuthi la madoda awawona liphefumulelwe. Akunanhloso embi. Ushintsho empeleni luwukubonakaliswa kokuthobeka kwabo, bevuma ukuthi abasaphelele njengathi sonke futhi bazama kuphela ukwenza konke okusemandleni ukulandela ukuhola komoya ongcwele.

Inhloso yalolu chungechunge lokuhlanganisa umzimba kukuvivinya leyo nkolelo. Yize sikwazi ukucela umuntu osebenza ngezinhloso ezinhle esebenza ngezinhloso ezinhle lapho kwenziwa amaphutha, kungenye into uma sithola ukuthi othile uqambe amanga ngathi. Kuthiwani uma lowo okukhulunywa ngaye azi ukuthi okuthile kungamanga kodwa aqhubeke nokufundisa? Kuthiwani uma enza umzamo wakhe wokuqeda noma yimuphi umbono ophikisayo ukuze amboze amanga akhe. Esimweni esinjalo, angahle asenze sikhululeke ngomphumela obikezelwe kusambulo 22: 15.

“Ngaphandle kukhona izinja nalabo abasebenzelana nemimoya nalabo abaziphatha kabi ngokobulili nababulali nabakhonza izithombe futhi wonke umuntu othanda futhi aqambe amanga.”(Re 22: 15)

Ngeke sifune ukuba necala lokuthanda nokwenza amanga, ngisho nangososeshini; ngakho-ke kuyasizuzisa ukuhlolisisa lokho esikukholelwayo. Imfundiso yoFakazi BakaJehova yokuthi uJesu waqala ukubusa engabonakali evela emazulwini e1914 yenza icala elihle kakhulu lokufanele silicubungule. Le mfundiso isekelwe ngokuphelele ekubalweni kwesikhathi ene-607 BCE njengesiqalo sayo. Ngokusobala, izikhathi ezimisiwe zezinhlanga uJesu akhuluma ngazo kuLuka 21: I-24 yaqala ngalowo nyaka yaphela ngo-Okthoba we-1914.

Kalula nje, le mfundiso iyisisekelo senqubo yokukholelwa yoFakazi BakaJehova; futhi konke kuncike ku-607 BCE okuwunyaka lapho iJerusalema labhujiswa futhi abasindayo bathunjwa eBabele. Kubaluleke kangakanani i-607 BCE enkolelweni yoFakazi?

 • Ngaphandle kwe-607, ukubonakala okungabonakali kuka-Kristu kwe-1914 akwenzekanga.
 • Ngaphandle kwe-607, izinsuku zokugcina aziqalanga ku-1914.
 • Ngaphandle kwe-607, akunakubalwa esizukulwaneni.
 • Ngaphandle kwe-607, akunakubakhona ukuqokwa kwe-1919 kweNdikimba Ebusayo njengeNceku Ethembekileko Neqondayo (Mt 24: 45-47).
 • Ngaphandle kwe-607, inkonzo ebaluleke kakhulu yendlu ngendlu ukusindisa abantu ekubhujisweni ekugcineni kwezinsuku zokugcina iba yimfucuza eyize yezigidi zamahora omzamo.

Ngokunikwa konke lokhu, kuyaqondakala impela ukuthi inhlangano ibizofaka umzamo omkhulu ekusekeleni ukuba semthethweni kwe-607 njengosuku lomlando oluvumelekile naphezu kokuthi alukho ucwaningo lwesayensi yemvelo oluthembekile noma umsebenzi wezazi osekela isikhundla esinjalo. OFakazi baholelwa ekubeni bakholelwe ukuthi konke ukucwaninga okwenziwa yizazi akulungile. Ingabe lokhu kunengqondo? Inhlangano YoFakazi BakaJehova inentshisekelo enamandla yokutshala imali ukuthi i-607 ifakazelwe njengoba usuku iNkosi uNebukadinesari ebhubhisa ngalo iJerusalema. Ngakolunye uhlangothi, umphakathi womhlaba wezazi zemivubukulo awunasifiso sokufakazela ukuthi oFakazi BakaJehova banamanga. Banendaba kuphela nokuthola ukuhlaziywa okuyikho kwemininingwane etholakalayo. Njengomphumela, bonke bavumelana ngokuthi usuku lokubhujiswa kweJerusalema nokudingiselwa kwamaJuda eBhabhiloni kwenzeka e586 noma 587 BCE

Ukuphikisa lokhu kutholwa, inhlangano yenze ucwaningo lwayo esizokuthola kwimithombo elandelayo:

Umbuso Wakho Mawuze, amakhasi 186-189, Isithasiselo

INqabayokulinda, I-Oct 1, 2011, amakhasi 26-31, "Yabhujiswa Nini IJerusalema Lasendulo, Ingxenye 1".

INqabayokulinda, I-Nov 1, 2011, amakhasi 22-28, "Yabhujiswa Nini IJerusalema Lasendulo, Ingxenye 2".

Yini eyenza INqabayokulinda Faka isicelo?

Ekhasini 30 le-Okthoba 1, I-2011 Public Edition ye INqabayokulinda siyafunda:

"Kungani iziphathimandla eziningi zibambelela ku-587 BCE? Bancika emithonjeni yolwazi ye-2; imibhalo yezazi-mlando zakudala neCanon kaPtolemy. ”

Lokhu akulona iqiniso. Namuhla, abacwaningi bathembela kumashumi ezinkulungwane zemibhalo ebhalwe phansi yaseNeo-Babeli egcinwe ngobumba, etholakala eMnyuziyamu waseBrithani nakwamanye iminyuziyamu eminingi emhlabeni jikelele. Le mibhalo ihunyushwe kabuhlungu ngochwepheshe, bese iqhathaniswa neminye. Base behlanganisa le mibhalo yesimanje njengezingcezu ze-puzzle ukuze bagcwalise isithombe ngokulandelana kwezikhathi. Ucwaningo olunzulu lwale mibhalo luveza ubufakazi obuqine kakhulu ngoba imininingwane ivela emithonjeni eyinhloko, abantu abebephila ngenkathi ye-Neo -Bhabhiloni. Ngamanye amagama, babezibonela.

AbaseBabiloni babenomqondo wokuqopha izinto zemihla ngemihla ezinjengemishado, ukuthenga, ukutholwa komhlaba, njll. Baphinde babhala le mibhalo ngokusho konyaka we-regnal kanye negama lenkosi yamanje. Ngamanye amagama, babegcina inqwaba yamarisidi ebhizinisi namarekhodi asemthethweni, bengazi, beqopha umkhondo wokulandelana kwenkosi ngayinye ebusayo ngesikhathi se-Neo-Babeli. Maningi kakhulu lawa madokhumenti abalwa ngokulandelana kwezikhathi zokuthi imvamisa yodwa inezinsuku zonke ezimbalwa - hhayi amasonto, izinyanga noma iminyaka. Ngakho-ke, masonto onke, ochwepheshe banemibhalo enegama lenkosi yaseBabiloni ebhalwe kulo, kanye nonyaka obaliwe wokubusa kwakhe. Isikhathi esiphelele se-Neo-Babeli siye sabalwa ngabadwebi bemivubukulo, futhi babheka lokhu njengobufakazi obuphambili. Ngakho-ke, isitatimende esingenhla senziwe ku INqabayokulinda isihloko singamanga. Sidinga ukwamukela ngaphandle kobufakazi bokuthi laba bavubukuli babushaye indiva bonke ubufakazi abasebenze kanzima ukuze bahlanganise "imibhalo yezazi-mlando zakudala neCanon kaPtolemy".

Ingxabano Strawman

Ukuqamba okuyisisekelo okudala okwaziwa ngokuthi “ingxabano yomuntu ongumdidiyeli” kuqukethe isimangalo esingamanga ngalokho okushiwo umphikisi wakho, akukholwayo noma akwenzayo. Lapho izilaleli zakho sezamukele le ngqondo yamanga, ungaqhubeka nokuyibhidliza bese uvela ophumelele. Le ndatshana ye-Nqabayokulinda ethile (w11 10 / 1) isebenzisa isithombe esisekhasini 31 ukwakha ingxabano enjalo.

Lesi “Sifinyezo Esisheshayo” siqala ngokusho okuthile okuyiqiniso. “Izazi-mlando zezwe zivame ukuthi iJerusalema labhujiswa ngo-587 BCE” Kodwa noma yini “yezwe” ibhekwa ngoFakazi njengabasolwa kakhulu. Lokhu kukhetha ukudlala kusitatimende sabo esilandelayo esingamanga: I-Bible Chronology ayikhombisi ngokuqinile ukuthi imbubhiso yenzeka e-607 BCE Eqinisweni, iBhayibheli alisiniki nhlobo izinsuku. Ibonisa kuphela unyaka we-19th wokubusa kukaNebukadinesari futhi kukhombisa ukuthi isikhathi sokugqilazwa sihlala iminyaka ye-70. Kumele sincike ocwaningweni lwezwe ngosuku lwethu lokuqala, hhayi ibhayibheli. (Awucabangi yini ukuthi ukube uNkulunkulu wayefuna senze izibalo njengoba benzile oFakazi, ubengasinikeza usuku lokuqala ngezwi lakhe hhayi ukuthi asincike emithonjeni yezwe?) Njengoba sesibonile, isikhathi Isikhathi seminyaka ye-70 asixhunyiwe ngaphandle kokungabaza ngokuhlobene nokubhujiswa kweJerusalema. Noma kunjalo, lapho sebebeke isisekelo sabo, abashicileli manje sebengakha i-strawman yabo.

Sesivele sikhombisa ukuthi isitatimende sesithathu asilona iqiniso. Izazi-mlando zezwe azihlali zisekela iziphetho zazo emibhalweni yezazi-mlando zakudala, noma kohlu lwezincwadi zikaPtolemy, kodwa kudatha enzima etholwe ezinkulungwaneni zetafula lobumba elingafundwanga. Kodwa-ke, abashicileli balindele ukuthi abafundi babo bamukele lobu buxoki ngokungasho lutho ukuze bakwazi ukudicilela phansi ukutholwa “kwezazi-mlando zezwe” ngokumanga kwabo bathembele emithonjeni engathembekile ngenkathi empeleni bencike ebufakazini obunzima bezinkulungwane zamacwecwe obumba.

Vele, kusekhona iqiniso lalezo zibhebhe zobumba okufanele zibhekane nazo. Qaphela ngokulandelayo ukuthi iNhlangano iphoqeleka kanjani ukuthi ivume lobuningi bemininingwane enzima eveza usuku oluqondile lokubhujiswa kweJerusalema, nokho ikukhiphe konke ngomcabango ongagunyaziwe.

“Amacwecwe ebhizinisi akhona kuyo yonke iminyaka etholakala ngamakhosi ama-Neo-Babeli. Lapho iminyaka ebuswa amakhosi la kubusa futhi kubalwa ukwenziwa enkosini yokugcina yase-Neo-Babeli, uNabonidus, usuku okufinyelelwe ngalo ekubhujisweni kweJerusalema ngu-587 BCE Kodwa-ke, le ndlela yokuqomisana isebenza kuphela uma inkosi ngayinye ilandela enye ngonyaka owodwa, ngaphandle kokuhlukana phakathi. ”
(w11 11 / 1 k. 24 Labhujiswa Nini IJerusalema Lasendulo? —Ingxenye Yesibili)

Isigwebo esigqanyisiwe siletha ukungabaza ekutholakaleni kwezazi zakudala zomhlaba, kepha manje sikhiqiza ubufakazi bokusekela lokho. Ingabe kufanele sicabange ukuthi iNhlangano YoFakazi BakaJehova iveze izikhala nezikhala ezingaziwa kuze kube manje eminyakeni eyinduna abacwaningi abaningi abazinikezele abangaphuthelwa yona?

Lokhu kufana nokuxosha iminwe yomsolwa etholwe endaweni yesehlakalo enecala lesitatimende esibhalwe phansi esivela kumkakhe ethi wayehlala naye sonke lesi sikhathi. Lezi izinkulungwane ezibhebheni ze-cuneiform ziyimithombo eyinhloko. Naphezu kwamaphutha wokuloba noma wokubhanqanisa ngezikhathi ezithile, ukungahleleki noma izingcezu ezingekho, njengesethi elihlanganisiwe, ziveza kakhulu isithombe esivumelanayo nesihambisanayo. Imibhalo eyinhloko yethula ubufakazi obungakhethi, ngoba ayinayo i-ajenda yabo. Ngeke zikhungatheke noma zifumbathiswe. Mane nje angaba ufakazi ongachemile ophendula imibuzo ngaphandle kokubeka izwi.

Ukuze benze imfundiso yabo isebenze, ukubalwa kweNhlangano kudinga ukuthi kube negebe yeminyaka ye-20 esikhathini se-Neo-Babeloni okungenakubalwa ngaso.

Ubuwazi ukuthi izincwadi ze-Watchtower ziye zanyathelisa iminyaka eyamakhosi eyamukelekayo yamakhosi ase-Neo-Babeli ngaphandle kwenselelo yazo? Lokhu kufakazela kubonakala sengathi kwenziwa ngokungazi. Kufanele uthole iziphetho zakho kusuka kudatha ebhalwe lapha:

Ukubala ukubuyela emuva sisuka ku-539 BCE lapho iBabiloni labhujiswa — usuku bonke abavubukuli kanye noFakazi BakaJehova abavumelana ngalo — sinoNabonidus owabusa iminyaka engu-17 kusuka I-556 kuya ku-539 BCE. (it-2 k. I-457 Nabonidus; bheka nethi Aid to Bible Understanding, k. I-1195)

UNabonidus walandela uLabashi-Marduk obusa kuphela ngenyanga ye-9 kusuka I-557 BCE Waqokwa nguyise, uNeriglissar owabusa iminyaka emine ukusuka I-561 kuya ku-557 BCE ngemuva kokubulala u-Evil-merodach obuse iminyaka engu-2 kusuka I-563 kuya ku-561 BCE
(w65 1 / 1 p. I-29 Ukujabula Kwababi Kuhlala Kancane)

UNebukadinesari wabusa iminyaka engu-43 kusuka I-606-563 BCE (dp isahl. 4 p. 50 par. 9; it-2 p. 480 par. 1)

Ukungeza le minyaka ndawonye kusinikeza unyaka wokuqala wokubusa kukaNebukadinesari njenge-606 BCE

King Ukuphela kokubusa Ubude Bokubusa
INabonidus I-539 BCE iminyaka 17
ULabashi-Marduk I-557 BCE Izinyanga ze-9 (kuthathwe unyaka we-1)
I-Neriglissar I-561 BCE iminyaka 4
Ububi-merodach I-563 BCE iminyaka 2
UNebukadinesari I-606 BCE iminyaka 43

Izindonga zaseJerusalema zephulwa ngonyaka we-18th kaNebukadinesari futhi zachithwa ngonyaka we-19th wokubusa kwakhe.

“Ngenyanga yesihlanu, ngosuku lwesikhombisa lwenyanga, okungukuthi, ngomnyaka we-19th weNkosi uNebukadinesari inkosi yaseBabele, uNebuzaradani induna yabalindi, inceku yenkosi yaseBabele, weza eJerusalema. Washisa indlu kaJehova, nendlu yenkosi, nazo zonke izindlu zaseJerusalema; futhi ushise nendlu yawo wonke amadoda avelele. ”(I-2 Kings 25: 8, 9)

Ngakho-ke, ukwengeza iminyaka ye-19 ekuqaleni kokubusa kukaNebukadinesari kusinika i-587 BCE okuyilokho ngqo bonke ochwepheshe abavumelana ngakho, kubandakanya nokungaqondile Inhlangano ngokususelwa kwimininingwane yabo eshicilelwe.

Ngakho-ke, iNhlangano ingena kanjani kulokhu? Bayithola kuphi iminyaka elahlekile ye-19 yokuqhubekisela emuva ukuqala kokubusa kukaNebukadinesari ku-624 BCE ukwenza ukubhujiswa kwabo kwe-607 BCE eJerusalema kusebenze?

Abakwenzi. Bangezela umbhalo waphansi embhalweni wabo esesivele siwubonile, kepha asibheke futhi.

“Amacwecwe ebhizinisi akhona kuyo yonke iminyaka etholakala ngamakhosi ama-Neo-Babeli. Lapho iminyaka ebuswa amakhosi la kubusa futhi kubalwa ukwenziwa enkosini yokugcina yase-Neo-Babeli, uNabonidus, usuku okufinyelelwe ngalo ekubhujisweni kweJerusalema ngu-587 BCE Kodwa-ke, le ndlela yokuqomisana isebenza kuphela uma inkosi ngayinye ilandela enye ngonyaka owodwa, ngaphandle kokuhlukana phakathi. ”
(w11 11 / 1 k. 24 Labhujiswa Nini IJerusalema Lasendulo? —Ingxenye Yesibili)

Lokhu kusho ukuthini ukuthi iminyaka ye-19 kumele ibe lapho ngoba kumele ibe lapho. Sidinga ukuba lapho, ngakho-ke kumele babe lapho. Isizathu ukuthi iBhayibheli alinakuba nephutha, futhi ngokwencazelo yeNhlangano kaJeremia 25: I-11-14, kuzoba iminyaka engamashumi ayisikhombisa yokuchithwa okuphela kuka-537 BCE lapho ama-Israyeli ebuyela ezweni lawo.

Manje, siyavuma ukuthi ibhayibheli alinakuba nephutha, okusishiya sinamathuba amabili. Kuphakathi nomphakathi wezwe wasendulo awulungile, noma iNdikimba Ebusayo ihumusha kabi iBhayibheli.

Nayi indima efanele:

“. . .Wonke lo mhlaba uyoba yindawo ebhuqiwe, into eshaqisayo, futhi lezi zizwe ziyokhonza inkosi yaseBabele iminyaka engamashumi ayisikhombisa. "'"' Kuyothi lapho sekupheleliswe iminyaka engamashumi ayisikhombisa ngizolandisa enkosini yaseBabiloni nangaleso sizwe, 'kusho uJehova,' isiphambeko sabo, yebo ezweni laseKhaledi, futhi ngiyolenza libe yincithakalo kuze kube nini nanini. Ngizoletha phezu kwalelozwe wonke amazwi ami engiwakhulume ngokumelene nalo, yebo konke okulotshwe kule ncwadi uJeremiya akuprofethile ezizweni zonke. Ngoba nabo uqobo, izizwe eziningi namakhosi amakhulu, bazixhaphaze njengezinceku; futhi ngizobabuyisela ngokomsebenzi wabo nangokomsebenzi wezandla zabo. '”(Jer 25: 11-14)

Uyayibona inkinga isebusweni? UJeremiya uthi iminyaka engamashumi ayisikhombisa yayizophela lapho iBabiloni libikwa lizolandisa. Lokho kwakuse-539 BCE Ngakho-ke, ukubala emuva kweminyaka ye-70 kusinika i-609 BCE hhayi i-607. Ngakho-ke, kusukela ekutholweni kwezibalo zeNhlangano kunephutha.

Manje, bhekisisa kanzima ivesi 11. Ithi,lezi zizwe kuzofanele akhonze inkosi yaseBabele 70 iminyaka. ”Akukhulunywa ngokudingiselwa eBhabhiloni. Kukhulunywa ngokukhonza iBabiloni. Futhi akukhulumi nge-Israyeli kuphela, kepha izizwe ezizungezile futhi— “lezi zizwe”.

U-Israyeli wanqotshwa yiBabiloni iminyaka ethile ye-20 ngaphambi kokuba iBabele libuyele ukuzobhubhisa lo muzi futhi liqhube abantu bakhona. Ekuqaleni, yayikhonza iBabiloni njengezwe eliphansi, elikhokha intela. IBabiloni futhi lahamba nabo bonke onobuhlakani nobusha besizwe kulokho kunqotshwa kokuqala. UDaniel nabangane bakhe abathathu babephakathi kwalelo qembu.

Ngakho-ke, usuku lokuqala lweminyaka ye-70 alusikho eqophelweni lapho iBabiloni libhubhisa iJerusalema ngokuphelele, kepha kusukela esikhathini lapho yaqala ngokunqoba zonke lezo zizwe kubandakanya u-Israyeli. Ngakho-ke, iNhlangano ingamukela i-587 BCE njengosuku lapho iJerusalema labhujiswa ngaphandle kokuphula isiprofetho seminyaka ye-70. Noma kunjalo benqabile ukwenza lokhu. Esikhundleni salokho, bakhethe ukungabunaki ngamabomu ubufakazi obunzima bese benza amanga.

Le yinkinga yangempela okudingeka sibhekane nayo.

Ukube lokhu bekungumphumela nje wamadoda angaphelele enza amaphutha athembekile ngenxa yokungapheleli, khona-ke singakwazi ukukushalazela. Singakubheka lokhu njengombono abathuthukisile, akukho okunye. Kepha iqiniso liwukuthi noma ngabe kwaqala njengenkolelo-mbono noma ukutolika kahle, hhayi ngokusekelwe ebufakazini, manje sebethola ubufakazi. Sonke siyakwenza. Njengoba kunikezwe lokhu, basekele phambili kanjani ukuqhubekisela phambili lo mbono njengeqiniso? Uma thina, sihlala ezindlini zethu ngaphandle kokuthola imfundo ehlelekile kwizayensi yemivubukulo nesayensi yophando lwangaphambilini, singafunda lezi zinto, ubani kakhulu iNhlangano enezinsizakusebenza ezibalulekile esinazo? Kodwa-ke, bayaqhubeka nokuqhubekisela phambili imfundiso yamanga futhi bajezise ngesihluku noma ngubani ongavumelani nabo ngokukhululekile — njengoba sonke sazi ukuthi kunjalo. Kusho ukuthini lokhu ngesisusa sabo sangempela? Kuseyilowo nalowo ukuba acabangisise ngalokhu. Ngeke sifune ukuthi iNkosi yethu uJesu isebenzise amazwi weSambulo 22: 15 kithina ngamunye.

“Ngaphandle kukhona izinja nalabo abasebenzelana nemimoya nalabo abaziphatha kabi ngokobulili nababulali nabakhonza izithombe futhi wonke umuntu othanda futhi aqambe amanga. '”(Re 22: 15)

Ngabe abacwaningi be-Nqabayokulinda abazi la maqiniso? Ingabe banecala lephutha nje kuphela ngokungapheleli nokucwaninga okuhamba ngezinyawo?

Sithanda ukukunikeza isisetshenziswa esisodwa esingeziwe sokuzindla:

Kunomthombo oyinhloko waseNeo-Bhabhulona ookubaluleka kwako ekulandeleni ubude bokubusa kwala makhosi yinto ethile INqabayokulinda yehluleka ukusitshela ngakho. Lokhu kungumbhalo wetshe lethuna okufakazela ukuthi zazingekho izikhala ezilingana neminyaka engamashumi amabili phakathi kwala Makhosi. Kuyadangalisa ukulandisa kwezazi-mlando ngoba ababalisi ababekhona ngesikhathi sokubusa kwamakhosi.

Lo mbhalo ngumbhalo omfishane weNdlovukazi Umama weNkosi uNabonidus ', u-Adad-Guppi. Lo mbhalo watholakala esitsheni esiyisikhumbuzo esikhumbuzo ngonyaka we-1906. Ikhophi lesibili latholakala ngemuva kweminyaka engu-50 endaweni ehlukile yokumbiwa. Ngakho-ke manje sinobufakazi obuqondakalayo bokunemba kwayo.

Kuyo, iNdlovukazi Umama ilandisa ngokuphila kwayo, kepha ingxenye yayo yaqedwa ngemuva kokudalwa yindodana yayo, iKosi uNabonidus. Wayengofakazi wokuzibonela owayephila ngesikhathi sokubusa kwawo wonke amakhosi kusukela esikhathini se-Neo-Babelona. Umbhalo umnika iminyaka yakhe e-104 esebenzisa iminyaka ehlangene yawo wonke amakhosi abusayo futhi aveza ukuthi zazingekho izikhala njengoba iNhlangano iphikisana nayo. Idokhumenti ekhonjiwe yi-NABON. I-N ° 24, EHARRAN. Siphinde sakhiqiza okuqukethwe okungaphansi kwayo ukuze kuhlolwe. Ngaphezu kwalokho, kunewebhusayithi ebizwa nge-Worldcat.org. Uma ufuna ukuqinisekisa ukuthi le dokhumenti iyiqiniso futhi ayikashintshwa. Le webhusayithi emangalisayo izokhombisa ukuthi iyiphi ilabhulali esiseduzane nawe enencwadi efanelekayo emashalofini ayo. Lo mbhalo utholakala Imibhalo yasendulo eseduze yaseMpumalanga NguJames B Pritchard. Kubhalwe ngaphansi kwetafula lokuqukethwe ngaphansi kukaMama waseNabonidus. IVolumu 2, ikhasi 275 noma uMqulu 3, ikhasi 311, 312.

Nasi isixhumanisi esiya kuso ukuhumusha online.

Umbhalo weSikhumbuzo we-Adad-Guppi Memorial

Kusuka onyakeni we-20th ka-Assurbanipal, inkosi yase-Asiriya, ukuthi ngazalwa (ngo)
kuze kube unyaka we-42nd we-Assurbanipal, unyaka we-3rd ka-Asur-etillu-ili,
indodana yakhe, unyaka we-2 I St kaNabopolassar, unyaka we-43rd kaNebukadinesari,
unyaka we-2nd ka-Awel-Marduk, unyaka we-4th weNeriglissar,
Eminyakeni engu-95 kankulunkulukazi uSin, inkosi yezithixo zezulu nomhlaba,
engafuna kuwo izindawo zokugcina zonkulunkulukazi,
(for) izenzo zami ezinhle wangibuka ngokumamatheka
wezwa imikhuleko yami, wavumela izwi lami, ulaka
yenhliziyo yakhe yathula. Kubheke E-hul-hul ithempeli laseSin
okungukuthi (okuyi) eHarran, indawo yokuhlala kwentokozo yenhliziyo yakhe, wabuyiswa, wayenayo
ukubheka. Isono, inkosi yezithixo, wangibuka futhi
UNabu-na'id (wami) indodana kuphela, udaba lwesibeletho sami, ebukhosini
wabiza, nobukhosi bakwaSumer no-Akkad
kusukela emngceleni weGibhithe (on) olwandle olungaphezulu kuze kufike olwandle olungezansi
wonke amazwe awaphathise lapha
ezandleni zakhe. Ngaziphakamisa izandla zami zombili kuSin, inkosi yonkulunkulu,
ngenhlonipho ngokumiselwa [(ngithandazile) kanjalo, ”uNabu-na'id
(yami) ndodana, inzalo yesibeletho sami, ethandekayo kunina,]
Kolose II.

umbizele ebukhosini, umemezele igama lakhe,
ngomyalo wobunkulunkulu bakho obukhulu kwangathi onkulunkulu abakhulu
hamba ezinhlangothini zakhe zombili, kwangathi zingawisa izitha zakhe,
ungakhohlwa, (kepha) wenze i-E-hul-hul enhle nokuqedwa kwesisekelo sayo (?)
Lapho ephusheni lami, izandla zakhe ezimbili zazibekwe, uSin, inkosi yezithixo,
ukhulume kimi kanjalo, wathi, "Ngawe ngiyakubeka ezandleni zikaNabu-na'id, indodana yakho, ukubuya konkulunkulu nendawo yokuhlala kwaHarran;
Uyokwakha i-E-hul-hul, aphelelise ukwakheka kwayo, (ne) Harran
okungaphezulu kwalokho (bekukhona) ngaphambi kokuyiphelelisa nokuyibuyisela endaweni yayo.
Isandla sikaSin, uNin-gal, uNusku, noSadarnunna
Mina uzowabamba abenze bangene ku-E-hul-hul “. Igama lesono,
Inkosi yezithixo, ebekhuluma kimi ngiyayihlonipha, futhi nami ngokwami ​​(kwagcwaliseka);
UNabu-na'id, (wami) indodana kuphela, inzalo yesibeletho sami, amasiko
ukhohliwe ngoSin, uNin-gal, uNusku, no
USadarnunna wamenza waphumelela, E-hul-hul
waphinda wasakha futhi wasiphelelisa isakhiwo saso, i-Harran ngaphezulu
kunangaphambi kokuyiphelelisa futhi eyibuyisela endaweni yayo; isandla
kaSin, uNin-gal, uNusku, noSadarnunna kusuka
USuanna idolobha lakhe lasebukhosini waxabana, naphakathi kweHarran
E-hul-hul indawo yokuhlala yezinhliziyo zabo ngokukhululeka ngokuthokoza
futhi ngokuthokoza wabayeka bahlala. Yini kusukela ezikhathini zangaphambili uSin, inkosi yonkulunkulu,
wayengakwenzanga futhi engazange anikeze noma ngubani (akwenzile) ngokungithanda
owayekade ekhonza unkulunkulu wakhe, wabamba umphetho wengubo yakhe-uSin, inkosi yezithixo,
ngaphakamisa ikhanda lami futhi ngazibekisela igama elihle ezweni,
izinsuku eziningi, iminyaka yokukhululeka kwenhliziyo wandisa phezu kwami.
(Nabonidus): Kusukela ngesikhathi sika-Assurbanipal, inkosi yase-Asiriya, kuze kube unyaka we-9th
kaNabu-na'id inkosi yaseBabele, indodana, inzalo yesibeletho sami
Iminyaka yenjabulo ye-104, ngenhlonipho eyenziwa uSin, inkosi yezithixo,
ebekwe kimi, wangenza ngachuma, uqobo lwami: ukubona kwababili bami kucacile,
Nginokuqonda okuhle, isandla sami nezinyawo zombili zinengqondo,
akhethwe kahle amagama ami, inyama nesiphuzo
vumelana nami, inyama yami yinhle, iyajabula inhliziyo yami.
Izizukulwane zami ezizukulwaneni ezine kimi zikhula ngokwazo
Ngibonile, ngigcwalisiwe (nge) ngenzalo. O uSin, nkosi yawonkulunkulu, mawenzelwe umusa
ungibhekile, wandisile izinsuku zami: UNabu-na'id, inkosi yaseBabele,
ndodana yami, ngiyinikele kuSin inkosi yami. Uma nje esaphila
makangakhubeki kuwe; ubuhlakani bokuthandeka, ubuhlakani bokuthandeka (ukuba) kanye nami
umisile futhi bangenza ngathola inzalo naye.
betha, nobubi nesiphambeko ebunkulunkulwini bakho obukhulu
ungabekezeleli, (kepha) makakhonze unkulunkulu wakho omkhulu. Eminyakeni ye-2I
kaNabopolassar, inkosi yaseBabele, ngeminyaka ye-43 kaNebukadinesari,
indodana kaNabopolassar, kanye 4 iminyaka kaNeriglissar, inkosi yaseBabele,
(nini) besebenzisa ubukhosi, iminyaka engu-68
Ngabembula ngenhliziyo yami yonke, ngababheka,
UNabu-na'id (wami) ndodana, inzalo yesibeletho sami, ngaphambi kukaNebukhadinezari
indodana kaNabopolassar kanye (naphambilini) uNeriglissar, inkosi yaseBabele, ngamenza ukuba ame,
imini nobusuku wayebaqapha
wakwenza ngokungathandeki kubo,
wenza igama lami walithanda kakhulu emehlweni abo, (futhi) ngathi
[b] bancamisile ikhanda lami
Kololi III.

Ngondla (imimoya yabo), nomnikelo wempepho
ocebile, wephunga elimnandi,
Ngabamisela njalo futhi
wabekwa phambi kwabo njalo.
(Manje) ngonyaka we-9th kaNabu-na'id,
inkosi yaseBabele, isiphetho
yena wamthwala, futhi
UNabu-na'id, inkosi yaseBabele,
(yena) indodana, ukuphuma kwesibeletho sakhe,
isidumbu sakhe siyaboshwa, [nezingubo]
obukhazikhazi, ingubo ende ekhanyayo
igolide, likhanya
amatshe amahle, amatshe [ayigugu],
amatshe abizayo
amgcobe isidumbu sakhe
bayibeka endaweni ecashile. [Oxen no]
izimvu (ikakhulukazi) ezikhuluphele [wahlaba]
ngaphambi kwayo. Wahlanganisa [abantu]
kweBabiloni neBorsippa, [nabantu]
uhlala ezifundeni ezikude, [amakhosi, izikhulu,]
ababusi, abavela [emngceleni]
waseGibhithe oLwandle Olukhulu
(yebo) waya kuLwandle Olusezansi [
ukulila i
ekhala wenzile, [uthuli?]
baphonsa emakhanda abo, izinsuku ze-7
nobusuku be-7 nge
bazisika (?), izingubo zabo
baphonswa phansi (?). Ngosuku lwesikhombisa
abantu (?) bawo wonke umhlaba izinwele zabo (?)
aphuce, futhi
izingubo zabo
izingubo zabo
(()) ezindaweni zabo (?)
zona? ukuze
ekudleni (?)
amakha acwengekile wagcotshwa (?)
amafutha amnandi emakhanda [wabantu]
wathulula, izinhliziyo zabo
wajabula, [wajabula [?]]
izingqondo zabo, indlela [eya emakhaya abo]
akazange (?) agodle (?)
baya ezindaweni zabo.
Yenza wena, nokuba yinkosi noma isikhulu.
(Ihlanganisa ingxenye yokuhumusha kakhulu ukuze ihunyushwe kuze kube: -)
Mesabeni (onkulunkulu), ezulwini nasemhlabeni
khuleka kubo, [unganaki]
womlomo weSin nonkulunkulukazi
uphephe inzalo yakho
[owake (?)] futhi kuze kube [naphakade (?)].

Ngakho-ke, kubhalwe ukuthi kusukela ngonyaka we-20th we-Ashurbanipal kuya onyakeni we-9th wokubusa kwakhe, umama kaNabonidus, u-Adad Guppi waphila waze wafika ku-104. Ushiye umfana onguKing Labashi-Marduk umfana, njengoba kukholakala ukuthi uNabonidus waklama ukubulawa kwakhe ngemuva kokubusa izinyanga ezithile.

Wayezoba cishe i-22 noma i-23 ngenkathi uNabopolasar enyukela esihlalweni sobukhosi.

Ubudala Ubude be-Regnal yaMakhosi we-Adad
23 + 21 yrs (Nabonassar) = 44
44 + I-43 yrs (Nebukhadinezari) = 87
87 + I-2 yrs (Amel-Marduk) = 89
89 + 4 yrs (Neriglissar) = 93
93 Indodana yakhe uNabonidus yenyukela esihlalweni sobukhosi.
9 + Udlule emhlabeni ngemuva kwezinyanga ze-9
* 102 Unyaka kaNabonidus '9th

* Lo mbhalo uqopha ubudala bakhe njenge-104. Ukungafani konyaka we-2 kwaziwa kahle ngochwepheshe. AbaseBabiloni abagcinanga ukulandela izinsuku zokuzalwa ngakho-ke umbhali kufanele anezele iminyaka yakhe. Wenza iphutha ngokungabali isikhathi esedlule seminyaka engu-2 yokubusa kuka-Asur-etillu-ili, (iNkosi yase-Asiriya) ngokubusa kukaNaboplassar, (iNkosi yaseBabele). Bona ikhasi 331, 332 yencwadi, Izikhathi ZabeZizwe Ziyabuyekezwa, nguCarl Olof Jonsson ukuthola incazelo ejulile.

Azikho izikhala njengoba zikhonjiswe kuleli shadi elilula, kuphela ukugqagqana. Ukube iJerusalema labhujiswa ngo-607 BCE, u-Adad Guppi wayengeke abe neminyaka eyi-122 ubudala ngenkathi eshona. Ngaphezu kwalokho, iminyaka yokubusa kwamakhosi kulo mbhalo ifanelana namagama / iminyaka ye-regso yenkosi ngayinye etholakala kumashumi ezinkulungwane zebhizinisi lansuku zonke laseBabiloni namarisidi asemthethweni.

Imfundiso yobufakazi ye-607 BCE njengonyaka wokubhujiswa kweJerusalema imane nje isekelwa ubufakazi obuqinile. Ubufakazi obunjengombhalo we-Adad Guppi buqukethe iqiniso eliqinisekisiwe. Lo mthombo oyinhloko, umbhalo we-Adad Guppi, ubhubhisa i-20-year-gap-pakati kwamakhosi. Abalobi be Usizo Ekuqondeni KweBhayibheli bekungakhonjiswa i-Adad Guppi biography, kepha akukho okushiwo kukho kunoma iyiphi imibhalo yeNhlangano uqobo.

“Khulumani iqiniso yilowo nalowo nomakhelwane wakhe” (Kwabase-Efesu 4: 25).

Njengoba unikezwe lo myalo kaNkulunkulu, unomuzwa wokuthi isikhundla nefayela bekungafanele yini ukubona umlando we-Adad-Guppi? Ukube asizange sikhonjiswe bonke ubufakazi INqabayokulinda Abaphenyi babethole? Besingafanele yini ukwenza isinqumo esinolwazi ngalokho okufanele sikukholelwe? Bheka imibono yabo ekwabeni ubufakazi.

Lo myalo, noma kunjalo, akusho ukuthi kufanele sitshele wonke umuntu osibuza konke afuna ukukwazi. Kufanele sikhulume iqiniso koyedwa onelungelo lokwazi, kepha uma umuntu engenalo ilungelo lokuthi singavuswa. (INqabayokulinda, NgoJuni 1, 1960, iphe. 351-352)

Mhlawumbe abazi ngalo mbhalo, umuntu angacabanga. Akunjalo. INhlangano iyakwazi lokho. Empeleni babhekisela kuyo esihlokweni esidingidwayo. Bheka isigaba samanothi, intwana 9 ekhasini 31. Kufaka nesinye isitatimende esidukisayo.

"Futhi uHarran Inscriptions of Nabonidus, (H1B), umugqa 30, umenze (Asur-etillu'ili) ukuthi abhalwe ngaphambi kweNabopolassar." (Futhi futhi isitatimende esidukisayo esivela kwi-Watchtower njengoba bezama ukufuna uhlu lwamakhosi kaPtolemy alungile ngoba igama lika-Asur-etillu-ili ”alifakiwe ohlwini lwakhe lwamakhosi aseBabiloni). Empeleni, wayeyinkosi yase-Asiriya, engakaze abe yinkosi ehlukene yeBabiloni ne-Asiriya. Ukube ibikhona, ngabe ifakiwe ohlwini lukaPtolemy.

Ngakho-ke, lokhu kungenye nje yezinto ezimbalwa zobufakazi iQula Elibusayo elizaziyo, kepha okuqukethwe okufihlekile ezikhundleni nasefayilini. Yini enye ekhona lapho? Isihloko esilandelayo sizonikeza ubufakazi obengeziwe abazikhulumayo.

Ukubuka i-athikili elandelayo kulolu chungechunge, landela lesi sixhumanisi.

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
  33
  0
  Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x