Lapho iNdikimba Ebusayo YoFakazi BakaJehova ithola okuthile okungahambi kahle futhi kufanele ilungise okuvame ukwethulwa emphakathini ngokuthi "ukukhanya okusha" noma "ukulungiswa kokuqonda kwethu", izaba ezivame ukuphindaphindwa ukufakazela ushintsho ukuthi lawa madoda awawona kuphefumulelwe. Akunanhloso embi. Ushintsho empeleni lubonisa ukuthobeka kwabo, bevuma ukuthi nabo abaphelele njengathi sonke futhi bazama konke okusemandleni abo ukulandela ukuhola komoya ongcwele.

Inhloso yalolu chungechunge lwama-multipart ukubeka leyo nkolelo esivivinyweni. Yize singathethelela umuntu onezinhloso ezinhle osebenza ngezinhloso ezinhle lapho kwenziwa amaphutha, kungenye into uma sithola ukuthi othile ubesikhohlisa. Kuthiwani uma lowo okukhulunywa ngaye azi ukuthi okuthile kungamanga kodwa aqhubeke nokukufundisa? Kuthiwani uma enza konke okusemandleni akhe ukucima noma imuphi umbono ophikisayo ukuze afihle amanga akhe. Esimweni esinjalo, kungenzeka ukuthi usenza sidicilele phansi ngomphumela obikezelwe kusAmbulo 22:15.

“Ngaphandle kukhona izinja nalabo abasebenzelana nemimoya nalabo abaziphatha kabi ngokobulili nababulali nabakhonza izithombe futhi wonke umuntu othanda futhi aqambe amanga.”(Re 22: 15)

Ngeke sifune ukuba necala lokuthanda nokusebenzisa amanga, ngisho nangokuzihlanganisa; ngakho kuyasizuzisa ukuhlola ngokucophelela lokho esikukholelwayo. Imfundiso yoFakazi BakaJehova yokuthi uJesu waqala ukubusa ngokungabonakali esemazulwini ngo-1914 isenza sibe yisibonelo esihle kakhulu kithi sokusihlola. Le mfundiso ixhomeke ngokuphelele ekubalweni kwesikhathi esine-607 BCE njengesiqalo sayo. Kuthiwa, izikhathi ezimisiwe zabezizwe uJesu akhuluma ngazo kuLuka 21:24 zaqala ngalowo nyaka zaphela ngo-Okthoba ka-1914.

Kalula nje, le mfundiso iyitshe legumbi lohlelo lwezinkolelo loFakazi BakaJehova; futhi konke kusele ngo-607 BCE okuwunyaka lapho iJerusalema labhujiswa khona nabasinda bathunjelwa eBhabhiloni. Kubaluleke kangakanani ukuthi u-607 BCE afakazele inkolelo?

 • Ngaphandle kwe-607, ukubonakala okungabonakali kuka-Kristu kwe-1914 akwenzekanga.
 • Ngaphandle kwe-607, izinsuku zokugcina aziqalanga ku-1914.
 • Ngaphandle kwe-607, akunakubalwa esizukulwaneni.
 • Ngaphandle kwe-607, akunakubakhona ukuqokwa kwe-1919 kweNdikimba Ebusayo njengeNceku Ethembekileko Neqondayo (Mt 24: 45-47).
 • Ngaphandle kwe-607, inkonzo ebaluleke kakhulu yendlu ngendlu ukusindisa abantu ekubhujisweni ekugcineni kwezinsuku zokugcina iba yimfucuza eyize yezigidi zamahora omzamo.

Ngokunikezwe konke lokhu, kuyaqondakala ukuthi inhlangano izobeka imizamo emikhulu ekwesekeni ukuba semthethweni kuka-607 njengosuku olusemthethweni lomlando yize kungekho lucwaningo oluthembekile lwezemivubukulo noma umsebenzi wezazi osekela isikhundla esinjalo. OFakazi benziwa bakholwe ukuthi lonke ucwaningo lwemivubukulo olwenziwe yizazi alulungile. Ingabe lokhu ukucabanga okunengqondo? Inhlangano YoFakazi BakaJehova inentshisekelo enamandla etshaliwe yokuthi 607 kufakazelwe njengosuku iNkosi uNebukadinesari eyabhubhisa ngalo iJerusalema. Ngakolunye uhlangothi, umphakathi womhlaba wonke wezazi zemivubukulo awunaso isifiso sokubonisa ukuthi oFakazi BakaJehova banephutha. Bakhathazeke ngokuthola ukuhlaziywa okunembile kwedatha etholakalayo. Ngenxa yalokho, bonke bayavuma ukuthi usuku lokubhujiswa kweJerusalema nokudingiselwa kwamaJuda eBhabhiloni kwenzeka ngo-586 noma ngo-587 BCE

Ukuphikisana nalokhu okutholakele, inhlangano yenze ucwaningo lwayo esizoyithola kule mithombo elandelayo:

Umbuso Wakho Mawuze, amakhasi 186-189, Isithasiselo

INqabayokulinda, I-Oct 1, 2011, amakhasi 26-31, "Yabhujiswa Nini IJerusalema Lasendulo, Ingxenye 1".

INqabayokulinda, I-Nov 1, 2011, amakhasi 22-28, "Yabhujiswa Nini IJerusalema Lasendulo, Ingxenye 2".

Yini eyenza INqabayokulinda Faka isicelo?

Ekhasini 30 le-Okthoba 1, I-2011 Public Edition ye INqabayokulinda siyafunda:

“Kungani iziphathimandla eziningi zibambelele onyakeni ka-587 BCE? Bancike emithonjeni emibili yolwazi; imibhalo yezazi-mlando zakudala neCanon of Ptolemy. ”

Lokhu akulona neze iqiniso. Namuhla, abacwaningi bathembele emibhalweni ebhalwe phansi ye-Neo-Babylonian engamashumi ezinkulungwane egcinwe kubumba, etholakala eMnyuziyamu waseBrithani nakweminye iminyuziyamu eminingi emhlabeni jikelele. Le mibhalo ihunyushwe ngokuzikhandla ngongoti, bese iqhathaniswa nenye. Bese behlanganisa le mibhalo yangaleso sikhathi njengezicucu zepuzzle ukuqedela isithombe ngokulandelana kwezikhathi. Ucwaningo olunzulu lwale mibhalo lunikeza ubufakazi obuqine kakhulu ngoba imininingwane ivela emithonjeni eyinhloko, abantu ababephila ngesikhathi se-Neo-Babylon. Ngamanye amazwi, babengofakazi bokuzibonela.

AbaseBabiloni babenomqondo wokuqopha izinto zemihla ngemihla ezinjengemishado, ukuthenga, ukutholwa komhlaba, njll. Baphinde babhala le mibhalo ngokusho konyaka wokubusa kanye negama lenkosi yamanje. Ngamanye amagama, bagcina inqwaba yamarisidi ebhizinisi namarekhodi asemthethweni, ngokungaqondile beqopha umkhondo wokulandelana kwezikhathi zenkosi ngayinye ebusayo ngesikhathi seNeo-Babeloni. Miningi kakhulu le mibhalo ebalwe ngokulandelana kwesikhathi ukuthi imvamisa ejwayelekile iba ngeyezinye izinsuku ezimbalwa — hhayi amasonto, izinyanga noma iminyaka. Ngakho-ke, isonto ngalinye, ochwepheshe banemibhalo ebhalwe igama lenkosi yaseBabiloni, kanye nonyaka obaliwe wokubusa kwakhe. Inkathi ephelele ye-Neo-Babylonian ibalwe ngabavubukuli, futhi lokhu bakuthatha njengobufakazi obuyinhloko. Ngakho-ke, isitatimende esingenhla senziwe ku- INqabayokulinda kungamanga. Kudinga ukuthi samukele ngaphandle kobufakazi bokuthi laba bavubukuli bayabushaya indiva bonke ubufakazi abasebenze kanzima ukuhlanganisa bona "imibhalo yezazi-mlando zakudala kanye neCanon kaPtolemy".

Ingxabano Strawman

Umbumbulu wamanga ojwayelekile owaziwa ngokuthi "impikiswano ye-strawman" uqukethe ukufaka isimangalo esingelona iqiniso ngalokho okushiwo umphikisi wakho, akukholelwayo noma akwenzayo. Lapho izilaleli zakho sezamukele lesi simiso esingelona iqiniso, ungaqhubeka usibhidlize futhi ubonakale njengophumelele. Le ndatshana ethile ye-Nqabayokulinda (w11 10/1) isebenzisa isithombe esisekhasini 31 ukwakha impikiswano enjalo.

Lesi “Sifinyezo Esisheshayo” siqala ngokusho okuthile okuyiqiniso. “Izazi-mlando zezwe ngokuvamile zithi iJerusalema labhujiswa ngo-587 BCE” Kodwa noma yini “engeyona eyezwe” oFakazi bayibheka njengosolwayo. Lokhu kubandlulula kudlala esitatimendeni sabo esilandelayo okungamanga: Ubalo lwezikhathi lweBhayibheli alukhombisi ngokuqinile ukuthi ukubhujiswa kwenzeka ngo-607 BCE Empeleni, iBhayibheli alisinikezi izinsuku nhlobo. Kukhomba kuphela ngonyaka we-19 wokubusa kukaNebukadinesari futhi kukhombisa ukuthi isikhathi sobugqila sihlala iminyaka engama-70. Kumele sithembele ocwaningweni lwezwe ngosuku lwethu lokuqala, hhayi eBhayibhelini. (Awucabangi yini ukuthi ukube uNkulunkulu ubefuna ukuthi senze isibalo esenziwe njengoFakazi, ubezosinika usuku lokuqala ngegama lakhe futhi angadingi ukuthi sincike emithonjeni yezwe?) Njengoba sibonile, isikhathi Isikhathi seminyaka engama-70 asihlangene ngokungangabazeki nokubhujiswa kweJerusalema. Yize kunjalo, sebebekile isisekelo sabo, manje abamemezeli sebengazakhela i-strawman sabo.

Sesivele sikhombisile ukuthi isitatimende sesithathu asilona iqiniso. Izazi-mlando zezwe azigxili eziphethweni zazo ngokuyinhloko emibhalweni yezazi-mlando zakudala, noma ohlwini lwezincwadi zikaPtolemy, kodwa emininingwaneni eqinile etholwe ezinkulungwaneni zezibhebhe zobumba ezembiwe. Kodwa-ke, abashicileli balindele ukuthi abafundi babo bawamukele lawo manga ngamanani abo ukuze bakwazi ukudicilela phansi lokho okutholwe “izazi-mlando zezwe” ngokuthi bathembele emithonjeni engathembekile kanti empeleni bathembele ebufakazini obunzima bezinkulungwane zamathebulethi obumba.

Vele, lisekhona iqiniso lalezo zibhebhe zobumba okufanele zibhekane nazo. Qaphela ngokulandelayo ukuthi iNhlangano iphoqeleka kanjani ukuthi ivume le mininingwane enzima ebeka usuku oluqondile lokubhujiswa kweJerusalema, kepha ikulahla konke ngokucabanga okungenabufakazi.

“Izibhebhe zebhizinisi zikhona kuyo yonke iminyaka ngokwesiko okwakuthiwa yenziwa ngamakhosi aseBhabhiloni Elisha. Lapho isiyonke iminyaka la makhosi abusa ngayo futhi kubalwa kusukela enkosini yokugcina yaseBabiloni, uNabonidus, usuku okwabikezelwa ngalo ukubhujiswa kweJerusalema ngu-587 BCE Kodwa-ke, le ndlela yokuqomisana isebenza kuphela uma inkosi ngayinye ilandela enye ngonyaka owodwa, ngaphandle kokuhlukana phakathi. ”
(w11 11 / 1 k. 24 Labhujiswa Nini IJerusalema Lasendulo? —Ingxenye Yesibili)

Isigwebo esigqanyisiwe sethula ukungabaza kokutholwe ngabacwaningi bemivubukulo emhlabeni, kepha siveza ubufakazi manje bokusixhasa. Ngabe kufanele sithathe ngokuthi iNhlangano YoFakazi BakaJehova ivule kuze kube manje ukugqagqana nezikhala ezingaziwa eminyakeni yokubusa lapho abacwaningi abaningi abazinikele abaphuthelwe khona?

Lokhu kufana nokuxosha iminwe yomsolwa etholwe endaweni yesehlakalo enecala lesitatimende esibhalwe phansi esivela kumkakhe ethi wayehlala naye sonke lesi sikhathi. Lezi izinkulungwane ezibhebheni ze-cuneiform ziyimithombo eyinhloko. Naphezu kwamaphutha wokuloba noma wokubhanqanisa ngezikhathi ezithile, ukungahleleki noma izingcezu ezingekho, njengesethi elihlanganisiwe, ziveza kakhulu isithombe esivumelanayo nesihambisanayo. Imibhalo eyinhloko yethula ubufakazi obungakhethi, ngoba ayinayo i-ajenda yabo. Ngeke zikhungatheke noma zifumbathiswe. Mane nje angaba ufakazi ongachemile ophendula imibuzo ngaphandle kokubeka izwi.

Ukuze benze imfundiso yabo isebenze, ukubalwa kweNhlangano kudinga ukuthi kube negebe yeminyaka ye-20 esikhathini se-Neo-Babeloni okungenakubalwa ngaso.

Bewazi yini ukuthi izincwadi ze-Watchtower empeleni zishicilele iminyaka eyamukelekayo yokubusa kwamakhosi aseBhabhiloni Elisha ngaphandle kwenselelo kuzo? Lokhu kungacaci kubukeka sengathi kwenziwe ngokungazi. Kufanele udonse iziphetho zakho kusuka kudatha ebhalwe lapha:

Uma sibala sihlehlela emuva kusukela ngo-539 BCE lapho kubhujiswa iBhabhiloni — usuku abavubukuli noFakazi BakaJehova abavumelana ngalo — sinoNabonidus owabusa iminyaka engu-17 kusukela I-556 kuya ku-539 BCE. (it-2 k. I-457 Nabonidus; bheka nethi Aid to Bible Understanding, k. I-1195)

UNabonidus walandela uLabashi-Marduk obusa kuphela ngenyanga ye-9 kusuka I-557 BCE  Waqokwa nguyise, uNeriglissar owabusa iminyaka emine ukusuka I-561 kuya ku-557 BCE ngemuva kokubulala u-Evil-merodach obuse iminyaka engu-2 kusuka I-563 kuya ku-561 BCE
(w65 1 / 1 p. I-29 Ukujabula Kwababi Kuhlala Kancane)

UNebukadinesari wabusa iminyaka engu-43 kusuka I-606-563 BCE (dp isahl. 4 p. 50 par. 9; it-2 p. 480 par. 1)

Ukungeza le minyaka ndawonye kusinikeza unyaka wokuqala wokubusa kukaNebukadinesari njenge-606 BCE

King Ukuphela kokubusa Ubude Bokubusa
INabonidus I-539 BCE iminyaka 17
ULabashi-Marduk I-557 BCE Izinyanga ze-9 (kuthathwe unyaka we-1)
I-Neriglissar I-561 BCE iminyaka 4
Ububi-merodach I-563 BCE iminyaka 2
UNebukadinesari I-606 BCE iminyaka 43

Izindonga zaseJerusalema zadilizwa ngonyaka we-18 kaNebukadinesari zacekelwa phansi ngonyaka we-19 wokubusa kwakhe.

“Ngenyanga yesihlanu, ngosuku lwesikhombisa lwenyanga, okungukuthi, ngomnyaka we-19th weNkosi uNebukadinesari inkosi yaseBabele, uNebuzaradani induna yabalindi, inceku yenkosi yaseBabele, weza eJerusalema. Washisa indlu kaJehova, nendlu yenkosi, nazo zonke izindlu zaseJerusalema; futhi ushise nendlu yawo wonke amadoda avelele. ”(I-2 Kings 25: 8, 9)

Ngakho-ke, ukwengeza iminyaka ye-19 ekuqaleni kokubusa kukaNebukadinesari kusinika i-587 BCE okuyilokho ngqo bonke ochwepheshe abavumelana ngakho, kubandakanya nokungaqondile Inhlangano ngokususelwa kwimininingwane yabo eshicilelwe.

Ngakho-ke, iNhlangano ihamba kanjani ngalokhu? Bayitholaphi iminyaka elahlekile engu-19 yokuhlehlisa ukuqala kokubusa kukaNebukadinesari kuya ku-624 BCE ukwenza ukubhujiswa kwabo kweJerusalema ngo-607 BCE?

Abakwenzi. Bangezela umbhalo waphansi embhalweni wabo esesivele siwubonile, kepha asibheke futhi.

“Izibhebhe zebhizinisi zikhona kuyo yonke iminyaka ngokwesiko okwakuthiwa yenziwa ngamakhosi aseBhabhiloni Elisha. Lapho isiyonke iminyaka la makhosi abusa ngayo futhi kubalwa kusukela enkosini yokugcina yaseBabiloni, uNabonidus, usuku okwabikezelwa ngalo ukubhujiswa kweJerusalema ngu-587 BCE Kodwa-ke, le ndlela yokuqomisana isebenza kuphela uma inkosi ngayinye ilandela enye ngonyaka owodwa, ngaphandle kokuhlukana phakathi. ”
(w11 11 / 1 k. 24 Labhujiswa Nini IJerusalema Lasendulo? —Ingxenye Yesibili)

Lokhu kufana nokuthi kusho ukuthi iminyaka eyi-19 kumele ibe lapho ngoba kufanele ibe lapho. Sidinga ukuthi babekhona, ngakho-ke kumele babe lapho. Ukucabanga ukuthi iBhayibheli alinakuphutha, futhi ngokwencazelo yeNhlangano kaJeremiya 25: 11-14, kuzoba neminyaka engamashumi ayisikhombisa yokuchithwa okwaphela ngo-537 BCE ngenkathi ama-Israyeli ebuyela ezweni lawo.

Manje, siyavuma ukuthi iBhayibheli alinakuphutha, okusishiya sinamathuba amabili. Kuphakathi kokuthi umphakathi wezwe lasendulo awunaphutha, noma iNdikimba Ebusayo ilichaza kabi iBhayibheli.

Nayi indima efanele:

“. . .Wonke lo mhlaba uyoba yindawo ebhuqiwe, into eshaqisayo, futhi lezi zizwe ziyokhonza inkosi yaseBabele iminyaka engamashumi ayisikhombisa. "'"' Kuyothi lapho sekupheleliswe iminyaka engamashumi ayisikhombisa ngizolandisa enkosini yaseBabiloni nangaleso sizwe, 'kusho uJehova,' isiphambeko sabo, yebo ezweni laseKhaledi, futhi ngiyolenza libe yincithakalo kuze kube nini nanini. Ngizoletha phezu kwalelozwe wonke amazwi ami engiwakhulume ngokumelene nalo, yebo konke okulotshwe kule ncwadi uJeremiya akuprofethile ezizweni zonke. Ngoba nabo uqobo, izizwe eziningi namakhosi amakhulu, bazixhaphaze njengezinceku; futhi ngizobabuyisela ngokomsebenzi wabo nangokomsebenzi wezandla zabo. '”(Jer 25: 11-14)

Uyayibona inkinga isebusweni? UJeremiya uthi iminyaka engamashumi ayisikhombisa yayizophela lapho iBabiloni libikwa lizolandisa. Lokho kwakuse-539 BCE Ngakho-ke, ukubala emuva kweminyaka ye-70 kusinika i-609 BCE hhayi i-607. Ngakho-ke, kusukela ekutholweni kwezibalo zeNhlangano kunephutha.

Manje, bhekisisa kanzima ivesi 11. Ithi,lezi zizwe kuzofanele akhonze inkosi yaseBhabhiloni iminyaka engamashumi ayisikhombisa. ” Ayikhulumi ngokudingiselwa eBhabhiloni. Ikhuluma ngokukhonza iBabiloni. Akukhulunywa nje nge-Israel kuphela, kodwa nezizwe eziyizungezile— “lezi zizwe”.

U-Israyeli wanqotshwa yiBabiloni eminyakeni engaba ngu-20 ngaphambi kokuba iBabiloni libuye lizobhubhisa lo muzi futhi lihambe nabantu balo. Ekuqaleni, lalikhonza iBabiloni njengombuso ophansi, likhokha intela. IBabiloni laphinde lahamba nazo zonke izifundiswa nentsha yesizwe kulokhu kunqoba kokuqala. UDaniel nabangane bakhe abathathu babephakathi kwalelo qembu.

Ngakho-ke, usuku lokuqala lweminyaka ye-70 alusikho eqophelweni lapho iBabiloni libhubhisa iJerusalema ngokuphelele, kepha kusukela esikhathini lapho yaqala ngokunqoba zonke lezo zizwe kubandakanya u-Israyeli. Ngakho-ke, iNhlangano ingamukela i-587 BCE njengosuku lapho iJerusalema labhujiswa ngaphandle kokuphula isiprofetho seminyaka ye-70. Noma kunjalo benqabile ukwenza lokhu. Esikhundleni salokho, bakhethe ukungabunaki ngamabomu ubufakazi obunzima bese benza amanga.

Le yinkinga yangempela okudingeka sibhekane nayo.

Ukube lokhu bekungumphumela wamadoda angaphelele enza amaphutha aqotho ngenxa yokungapheleli, lapho-ke besizokwazi ukukushalazela. Lokhu singakubheka njengombono abathi sebethuthukile, akukho okunye. Kepha iqiniso ukuthi noma ngabe laqala njengethiyori enencazelo enhle noma incazelo, hhayi ngokususelwa ebufakazini, manje sebenabo ubufakazi. Sonke siyakwenza. Ngokunikezwe lokhu, ngasiphi isisekelo abaqhubeka nokuqhubekisela phambili lo mbono njengeqiniso? Uma thina, sihleli emakhaya ethu ngaphandle kosizo lwemfundo esemthethweni kwezemivubukulo nakwezesayensi yezomthetho, singafunda lezi zinto, kakhulu kangakanani iNhlangano enezinsizakusebenza ezibalulekile ezinayo? Kodwa-ke, bayaqhubeka nokuqhubekisela phambili imfundiso engamanga futhi bajezisa ngonya noma ngubani ophikisana obala nabo - okuyinto njengoba sonke sazi ukuthi kunjalo. Lokhu kusho ukuthini ngesisusa sabo sangempela? Kukithi ngamunye ukucabanga ngokujulile ngalokhu. Besingeke sifune ukuthi iNkosi yethu uJesu kumele isebenzise amazwi eSambulo 22:15 kithi ngamunye.

“Ngaphandle kukhona izinja nalabo abasebenzelana nemimoya nalabo abaziphatha kabi ngokobulili nababulali nabakhonza izithombe futhi wonke umuntu othanda futhi aqambe amanga. '”(Re 22: 15)

Ngabe abacwaningi be-Watchtower bayawazi la maqiniso? Ingabe banecala kuphela ngenxa yokungapheleli nocwaningo lobudlabha?

Sithanda ukukunikeza isisetshenziswa esisodwa esingeziwe sokuzindla:

Kunomthombo oyinhloko waseNeo-Bhabhulona ookubaluleka kwako ekulandeleni ubude bokubusa kwala makhosi yinto ethile INqabayokulinda yehluleka ukusitshela mayelana. Lo ngumbhalo wamatshe ethuna ofakazela ukuthi zazingekho izikhala ezilingana neminyaka engamashumi amabili phakathi kwala Makhosi. Ithatha indawo yezindaba zababhali bomlando ngoba ababalisi babekhona ngesikhathi sokubusa kwamakhosi la.

Lo mbhalo yi-biography emfushane yeNdlovukazi Umama weNkosi uNabonidus ', u-Adad-Guppi. Lo mbhalo watholakala etsheni lesikhumbuzo lesikhumbuzo ngonyaka we-1906. Ikhophi yesibili yatholakala eminyakeni engama-50 kamuva kwenye indawo ehlukile yokwemba. Ngakho-ke manje sinobufakazi obuhambisanayo bokunemba kwayo.

Kuyo, uMama weNdlovukazi ulandisa ngempilo yakhe, yize ingxenye yayo yaqedwa ngemuva kokufa kwakhe yindodana yakhe, iNkosi uNabonidus. Wayengufakazi ozibonele ophila phakathi kokubusa kwawo wonke amakhosi kusukela esikhathini se-Neo-Babylon. Lo mbhalo unikeza iminyaka yakhe yobudala engama-104 esebenzisa iminyaka ehlanganisiwe yawo wonke amakhosi abusayo futhi wembula ngokusobala ukuthi zazingekho izikhala njengoba iNhlangano ilwela. Idokhumenti ekhonjisiwe yi-NABON. UN ° 24, IHARRAN. Sikhiphe okuqukethwe kwayo ngezansi ukuze kuhlolwe. Ngokwengeziwe, kukhona iwebhusayithi ebizwa ngeWorldcat.org. Uma ufuna ukuqinisekisa ukuthi ngabe le dokhumenti iyiqiniso futhi ayikashintshwa. Le webhusayithi emangalisayo izokhombisa ukuthi imuphi umtapo wolwazi oseduze kwakho onencwadi efanele emashalofini abo. Lo mbhalo utholakala ku- Imibhalo yasendulo eseduze yaseMpumalanga NguJames B Pritchard. Kubhalwe ngaphansi kwetafula lokuqukethwe ngaphansi kukaMama waseNabonidus. IVolumu 2, ikhasi 275 noma uMqulu 3, ikhasi 311, 312.

Nasi isixhumanisi esiya kuso ukuhumusha online.

Umbhalo weSikhumbuzo we-Adad-Guppi Memorial

Kusuka onyakeni we-20th ka-Assurbanipal, inkosi yase-Asiriya, ukuthi ngazalwa (ngo)
kuze kube unyaka we-42nd we-Assurbanipal, unyaka we-3rd ka-Asur-etillu-ili,
indodana yakhe, unyaka we-2 I St kaNabopolassar, unyaka we-43rd kaNebukadinesari,
unyaka we-2nd ka-Awel-Marduk, unyaka we-4th weNeriglissar,
Eminyakeni engu-95 kankulunkulukazi uSin, inkosi yezithixo zezulu nomhlaba,
engafuna kuwo izindawo zokugcina zonkulunkulukazi,
(for) izenzo zami ezinhle wangibuka ngokumamatheka
wezwa imikhuleko yami, wavumela izwi lami, ulaka
yenhliziyo yakhe yathula. Kubheke E-hul-hul ithempeli laseSin
okungukuthi (okuyi) eHarran, indawo yokuhlala kwentokozo yenhliziyo yakhe, wabuyiswa, wayenayo
ukubheka. Isono, inkosi yezithixo, wangibuka futhi
UNabu-na'id (wami) indodana kuphela, udaba lwesibeletho sami, ebukhosini
wabiza, nobukhosi bakwaSumer no-Akkad
kusukela emngceleni weGibhithe (on) olwandle olungaphezulu kuze kufike olwandle olungezansi
wonke amazwe awaphathise lapha
ezandleni zakhe. Ngaziphakamisa izandla zami zombili kuSin, inkosi yonkulunkulu,
ngenhlonipho ngokufaka ngaphakathi [(ngathandaza) kanjalo, ”uNabu-na'id
(yami) ndodana, inzalo yesibeletho sami, ethandekayo kunina,]
Kolose II.

umbizele ebukhosini, umemezele igama lakhe,
ngomyalo wobunkulunkulu bakho obukhulu kwangathi onkulunkulu abakhulu
hamba ezinhlangothini zakhe zombili, kwangathi zingawisa izitha zakhe,
ungakhohlwa, (kepha) wenze i-E-hul-hul enhle nokuqedwa kwesisekelo sayo (?)
Lapho ephusheni lami, izandla zakhe ezimbili zazibekwe, uSin, inkosi yezithixo,
wakhuluma nami kanje, ”Ngizobeka wena ezandleni zikaNabu-na'id, indodana yakho, ukubuya konkulunkulu nokuhlala eHarran;
Uyokwakha i-E-hul-hul, aphelelise ukwakheka kwayo, (ne) Harran
okungaphezulu kwalokho (bekukhona) ngaphambi kokuyiphelelisa nokuyibuyisela endaweni yayo.
Isandla sikaSin, uNin-gal, uNusku, noSadarnunna
I. uzobopha futhi abenze bangene ku-E-hul-hul “. Izwi lesono,
Inkosi yezithixo, ebekhuluma kimi ngiyayihlonipha, futhi nami ngokwami ​​(kwagcwaliseka);
UNabu-na'id, (wami) indodana kuphela, inzalo yesibeletho sami, amasiko
ukhohliwe ngoSin, uNin-gal, uNusku, no
USadarnunna wamenza waphumelela, E-hul-hul
waphinda wasakha futhi wasiphelelisa isakhiwo saso, i-Harran ngaphezulu
kunangaphambi kokuyiphelelisa futhi eyibuyisela endaweni yayo; isandla
kaSin, uNin-gal, uNusku, noSadarnunna kusuka
USuanna idolobha lakhe lasebukhosini waxabana, naphakathi kweHarran
E-hul-hul indawo yokuhlala yezinhliziyo zabo ngokukhululeka ngokuthokoza
futhi ngokuthokoza wabayeka bahlala. Yini kusukela ezikhathini zangaphambili uSin, inkosi yonkulunkulu,
wayengakwenzanga futhi engazange anikeze noma ngubani (akwenzile) ngokungithanda
owayekade ekhonza unkulunkulu wakhe, wabamba umphetho wengubo yakhe-uSin, inkosi yezithixo,
ngaphakamisa ikhanda lami futhi ngazibekisela igama elihle ezweni,
izinsuku eziningi, iminyaka yokukhululeka kwenhliziyo wandisa phezu kwami.
(Nabonidus): Kusukela ngesikhathi sika-Assurbanipal, inkosi yase-Asiriya, kuze kube unyaka we-9th
kaNabu-na'id inkosi yaseBabele, indodana, inzalo yesibeletho sami
Iminyaka yenjabulo ye-104, ngenhlonipho eyenziwa uSin, inkosi yezithixo,
ebekwe kimi, wangenza ngachuma, uqobo lwami: ukubona kwababili bami kucacile,
Nginokuqonda okuhle, isandla sami nezinyawo zombili zinengqondo,
akhethwe kahle amagama ami, inyama nesiphuzo
vumelana nami, inyama yami yinhle, iyajabula inhliziyo yami.
Izizukulwane zami ezizukulwaneni ezine kimi zikhula ngokwazo
Ngibonile, ngigcwalisiwe (nge) ngenzalo. O uSin, nkosi yawonkulunkulu, mawenzelwe umusa
ungibhekile, wandisile izinsuku zami: UNabu-na'id, inkosi yaseBabele,
ndodana yami, ngiyinikele kuSin inkosi yami. Uma nje esaphila
makangakhubeki kuwe; ubuhlakani bokuthandeka, ubuhlakani bokuthandeka (ukuba) kanye nami
umisile futhi bangenza ngathola inzalo naye.
betha, nobubi nesiphambeko ebunkulunkulwini bakho obukhulu
ungabekezeleli, (kepha) makakhonze unkulunkulu wakho omkhulu. Eminyakeni ye-2I
kaNabopolassar, inkosi yaseBabele, ngeminyaka ye-43 kaNebukadinesari,
indodana kaNabopolassar, kanye 4 iminyaka kaNeriglissar, inkosi yaseBabele,
(nini) besebenzisa ubukhosi, iminyaka engu-68
Ngabembula ngenhliziyo yami yonke, ngababheka,
UNabu-na'id (wami) ndodana, inzalo yesibeletho sami, ngaphambi kukaNebukhadinezari
indodana kaNabopolassar kanye (naphambilini) uNeriglissar, inkosi yaseBabele, ngamenza ukuba ame,
imini nobusuku wayebaqapha
wakwenza ngokungathandeki kubo,
wenza igama lami walithanda kakhulu emehlweni abo, (futhi) ngathi
[b] bancamisile ikhanda lami
Kololi III.

Ngondla (imimoya yabo), nomnikelo wempepho
ocebile, wephunga elimnandi,
Ngabamisela njalo futhi
wabekwa phambi kwabo njalo.
(Manje) ngonyaka we-9th kaNabu-na'id,
inkosi yaseBabele, isiphetho
yena wamthwala, futhi
UNabu-na'id, inkosi yaseBabele,
(yena) indodana, ukuphuma kwesibeletho sakhe,
isidumbu sakhe siyaboshwa, [nezingubo]
obukhazikhazi, ingubo ende ekhanyayo
igolide, likhanya
amatshe amahle, amatshe [ayigugu],
amatshe abizayo
amgcobe isidumbu sakhe
bayibeka endaweni ecashile. [Oxen no]
izimvu (ikakhulukazi) ezikhuluphele [wahlaba]
ngaphambi kwayo. Wahlanganisa [abantu]
kweBabiloni neBorsippa, [nabantu]
uhlala ezifundeni ezikude, [amakhosi, izikhulu,]
ababusi, abavela [emngceleni]
waseGibhithe oLwandle Olukhulu
(yebo) waya kuLwandle Olusezansi [
ukulila i
ekhala wenzile, [uthuli?]
baphonsa emakhanda abo, izinsuku ze-7
nobusuku be-7 nge
bazisika (?), izingubo zabo
baphonswa phansi (?). Ngosuku lwesikhombisa
abantu (?) bawo wonke umhlaba izinwele zabo (?)
aphuce, futhi
izingubo zabo
izingubo zabo
(()) ezindaweni zabo (?)
zona? ukuze
ekudleni (?)
amakha acwengekile wagcotshwa (?)
amafutha amnandi emakhanda [wabantu]
wathulula, izinhliziyo zabo
wajabula, [wajabula [?]]
izingqondo zabo, indlela [eya emakhaya abo]
akazange (?) agodle (?)
baya ezindaweni zabo.
Yenza wena, nokuba yinkosi noma isikhulu.
(Okusele kusele izingcezu zokuhumusha kuze kube: -)
Mesabeni (onkulunkulu), ezulwini nasemhlabeni
khuleka kubo, [unganaki]
womlomo weSin nonkulunkulukazi
uphephe inzalo yakho
[owake (?)] futhi kuze kube [naphakade (?)].

Ngakho-ke, kubhaliwe ukuthi kusukela ngonyaka wama-20 ka-Ashurbanipal kuya onyakeni we-9 wokubusa kwakhe, umama kaNabonidus, u-Adad Guppi waphila kwaze kwaba * ku-104. Washiya umfana weNkosi uLabashi-Marduk, njengoba kukholakala ukuthi uNabonidus wenza ukubulawa kwakhe ngemuva kokubusa izinyanga ezithile.

Wayezoba cishe i-22 noma i-23 ngenkathi uNabopolasar enyukela esihlalweni sobukhosi.

Ubudala Ubude Bokuphinda Amakhosi buka-Adad
23 + 21 yrs (Nabonassar) = 44
44 + I-43 yrs (Nebukhadinezari) = 87
87 + 2 iminyaka (Amel-Marduk) = 89
89 + 4 yrs (Neriglissar) = 93
93 Indodana yakhe uNabonidus yenyukela esihlalweni sobukhosi.
9 + Udlule emhlabeni ngemuva kwezinyanga ze-9
* 102 Unyaka ka-9 kaNabonidus

 

* Lo mbhalo uqopha iminyaka yakhe engu-104. Ukungafani kweminyaka emibili kwaziwa kahle ngochwepheshe. AbaseBabiloni babengagcini umkhondo wezinsuku zokuzalwa ngakho umbhali kwakudingeka ahlanganise iminyaka yakhe. Wenza iphutha ngokungabali isikhathi seminyaka emibili yokubusa kuka-Asur-etillu-ili, (iNkosi yase-Asiriya) kanye nokubusa kukaNaboplassar, (iNkosi yaseBabiloni). Bheka ikhasi 2, 2 lencwadi, Izikhathi ZabeZizwe Ziyabuyekezwa, nguCarl Olof Jonsson ukuthola incazelo ejulile.

Azikho izikhala njengoba kukhonjisiwe kuleli shadi elilula, kuphela ukugqagqana. Ukube iJerusalema labhujiswa ngo-607 BCE, u-Adad Guppi wayengeke abe neminyaka engu-122 ubudala lapho edlula emhlabeni. Ngokwengeziwe, iminyaka yokubusa kwamakhosi kulo mbhalo ifana namagama / iminyaka yokubusa kwenkosi ngayinye etholakala kumashumi ezinkulungwane zamarisidi amabhizinisi aseBhabhiloni nsuku zonke kanye namarisidi asemthethweni.

Ukufundiswa koFakazi ngo-607 BCE njengonyaka wokubhujiswa kweJerusalema kumane kuyiphupho elingasekelwa ubufakazi obuqinile. Ubufakazi obufana nombhalo we-Adad Guppi bunamaqiniso asunguliwe. Lo mthombo oyinhloko, umbhalo we-Adad Guppi, ubhubhisa i-hypothesis yeminyaka engama-20 yegebe phakathi kwamakhosi. Ababhali be Usizo Ekuqondeni KweBhayibheli ngabe ikhonjisiwe umlando we-Adad Guppi, kepha akukho lapho kukhulunywa khona ngakho kunoma yikuphi ukushicilelwa kweNhlangano.

“Khulumani iqiniso yilowo nalowo nomakhelwane wakhe” (Kwabase-Efesu 4: 25).

Njengoba unikezwe lo myalo kaNkulunkulu, unomuzwa wokuthi isikhundla nefayela bekungafanele yini ukubona umlando we-Adad-Guppi? Ukube asizange sikhonjiswe bonke ubufakazi Omagazini INqabayokulinda abacwaningi bathole? Ngabe besingenalungelo lokukwazi ukwenza isinqumo esinolwazi ngalokho okufanele sikukholwe? Bheka eyabo imibono ngokwabelana ngobufakazi.

Lo myalo, noma kunjalo, akusho ukuthi kufanele sitshele wonke umuntu osibuza konke afuna ukukwazi. Kufanele sikhulume iqiniso koyedwa onelungelo lokwazi, kepha uma umuntu engenalo ilungelo lokuthi singavuswa. (INqabayokulinda, NgoJuni 1, 1960, iphe. 351-352)

Mhlawumbe abazi ngalombhalo, omunye angacabanga. Akunjalo nje. Inhlangano iyakwazi lokho. Empeleni babhekisela kuyo endatshaneni ecatshangelwayo. Bheka isigaba samaNothi, into 9 ekhasini 31. Afaka nesinye isitatimende esidukisayo.

"Futhi iMibhalo eseHarran kaNabonidus, (H1B), umugqa wama-30, ibhalwe yena (Asur-etillu'ili) ngaphambi kukaNabopolassar."  (Nakulokhu futhi, isitatimende esidukisayo esivela ku-Watchtower njengoba bezama ukufuna uhlu lwamakhosi kaPtolemy asilona iqiniso ngoba igama lika-Asur-etillu-ili ”alifakiwe ohlwini lwakhe lwamakhosi aseBabiloni). Empeleni, wayeyiNkosi yase-Asiriya, engalokothi abe yinkosi eyimbili yaseBabiloni nase-Asiriya. Ukube wayekhona, wayezofakwa ohlwini lukaPtolemy.

Ngakho-ke, lokhu kungenye nje yezinto ezimbalwa zobufakazi iQula Elibusayo elizaziyo, kepha okuqukethwe okufihlekile ezikhundleni nasefayilini. Yini enye ekhona lapho? Isihloko esilandelayo sizonikeza ubufakazi obengeziwe abazikhulumayo.

Ukubuka i-athikili elandelayo kulolu chungechunge, landela lesi sixhumanisi.

 

 

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
  30
  0
  Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x