Sanibonani, Meleti Vivlon lapha.

Ngabe iNhlangano YoFakazi BakaJehova isifinyelele esicongweni? Umcimbi wakamuva endaweni yakithi ungenze ngacabanga ukuthi kunjalo. Ngihlala ngemizuzu nje emihlanu ukusuka ehhovisi legatsha loFakazi BakaJehova eCanor eGeorgetown, e-Ontario, elingaphandle nje kwe-GTA noma iGreater Toronto Area enabantu ababalelwa ezigidini eziyisithupha. Emasontweni ambalwa emuva, bonke abadala eGG babizelwa umhlangano eHholo Lomhlangano lendawo loFakazi BakaJehova. Batshelwe ukuthi amabandla angama-6 eGTA azovalwa futhi amalungu awo ahlangane namanye amabandla endawo. Lokhu kukhulu. Mkhulu kakhulu kangangokuba ekuqaleni ingqondo ingaphuthelwa eminye imiphumela ebaluleke kakhulu. Ngakho-ke, ake sizame ukukuphula.

Ngiza kulokhu nginomqondo woFakazi BakaJehova oqeqeshelwe ukukholelwa ukuthi isibusiso sikaNkulunkulu sibonisa ukukhula kwenhlangano.

Kuyo yonke impilo yami, ngitshelwe ukuthi u-Isaya 60:22 kwakuyisiprofetho esasebenza koFakazi BakaJehova. Muva nje njengoba kukhishwe Agasti 2016 INqabayokulinda, siyafunda:

“Ingxenye yokugcina yalesi siprofetho kufanele ithinte wonke amaKhristu uqobo, ngoba uBaba wethu osezulwini uthi:“ Mina, Jehova, ngizokusheshisa ngesikhathi sakho. ”Njengabagibeli abahamba ngemoto abahamba ngesivinini esikhulu, sizwa ukwanda kwesibalo umsebenzi wokwenza abafundi. Sisabela kanjani thina uqobo kulokho kusheshiswa? ”(W16 Agasti k. 20 isigaba 1)

"Ukuthola ijubane", "ukukhuphuka okukhulu", "ukushesha". Lawo mazwi avumelana kanjani nokulahleka kwamabandla angama-53 endaweni eyodwa yedolobha? Kwenzenjani? Ngabe isiprofetho sehlulekile? Ngemuva kwakho konke, sincipha isivinini, sincipha isivinini, sinciphise.

Lesi siprofetho asinakuba esingalungile, ngakho-ke kufanele ukuthi ukusebenzisa kweNdikimba Ebusayo kwalawo magama koFakazi BakaJehova akulungile.

Inani labantu beGreater Toronto Area lilingana cishe ne-18% yabantu bezwe. Ukusabalala, amabandla angama-53 eGTA alingana namabandla acishe abe ngu-250 avale iCanada. Ngike ngezwa ngokuvalwa kwebandla kwezinye izifunda, kepha lesi isiqinisekiso sokuqala esisemthethweni mayelana nezinamba. Kuliqiniso, lezi akuzona izibalo inhlangano efisa ukuzenza obala.

Kusho ukuthini konke lokhu? Kungani ngiphakamisa ukuthi lokhu kungahle kube yisiqalo sethiphu, futhi lokho kusho ukuthini maqondana ne-JWord.org?

Ngizogxila eCanada ngoba kuwuhlobo lwemakethe yokuhlola izinto eziningi iNhlangano edlula kuzo. Ukuhlelwa kweKomiti Yokunxibelelana Nezibhedlela kwaqala lapha njengoba kwakhiwa amaHholo OMbuso Odala Wezinsuku ezimbili, kamuva abizwa ngokuthi, amaWaka asheshayo. Ngisho nezinhlelo zeHholo LoMbuso ezijwayelekile zazimi kahle ngonyaka we-2016 kanti manje sezikhohliwe zaqala lapha maphakathi nawo-1990 ngalokho iGatsha elalikubiza ngokuthi yi-Regional Design Office isinyathelo. (Bangibizile ukuthi ngibhale i-software yalokho - kepha leyo yindaba ende, edabukisayo yolunye usuku.) Noma ngenkathi kushushiswa phakathi nempi, kwaqala lapha eCanada ngaphambi kokuya eMelika.

Ngakho-ke, ngikholwa ukuthi okwenzeka lapha manje nalokhu kuvalwa kwebandla kuzosinika ukuqonda okuthile okwenzeka emhlabeni jikelele.

Ake ngininike isendlalelo ukubeka lokhu. Eminyakeni eyishumi eyalandelwa ngawo-1990s, amahholo ombuso endaweni yaseToronto ayephephuka njengoba kunemisipha. Cishe wonke amahholo ayenamabandla amane kulo — amanye aze aba nanhlanu. Bengiyingxenye yeqembu ebelichitha kusihlwa lihambahamba ezindaweni zezimboni ngifuna izindawo ezingenalutho ezizothengiswa. Umhlaba eToronto ubiza kakhulu. Besizama ukuthola iziza ezingafakwanga ohlwini ngoba sidinga kakhulu amahholo oMbuso. Amahholo akhona ayesegcwaliswa amandla njalo ngeSonto. Umcabango wokuqedwa kwamabandla angama-53 nokuhambisa amalungu awo kwamanye amabandla wawungathandeki ngalezozinsuku. Kwakungekho ndawo yokwenza lokho. Kwabe sekufika ikhulu leminyaka, futhi kungazelelwe sasingasekho esinye isidingo sokwakha amahholo ombuso. Kwenzenjani? Mhlawumbe umbuzo ongcono ngukuthi, yini engenzekanga?

Uma wakhe ingxenye enkulu yemfundiso yakho ngesisekelo sembikezela yokuthi ukuphela kuyeza kakhulu, kwenzekani lapho ukuphela kungafiki isikhathi esibekiwe? Izaga 13: 12 zithi "ukulindelwa ukuhlehlisela ukugula kwenhliziyo ..."

Empilweni yami yonke, ngabona ukuhunyushwa kwabo kwesizukulwane sikaMathewu 24:34 kushintsha njalo eminyakeni eyishumi. Bese beqhamuka nesizukulwane esingenangqondo esibizwa ngokuthi "isizukulwane esidlulayo". "Ngeke ubakhohlise bonke abantu, sonke isikhathi", njengoba kusho uP. Bernum. Ngokwengeziwe kulokho, ukufika kwe-intanethi okunikeze ukufinyelela okusheshayo olwazini olwalufihliwe ngaphambili. Manje usungahlala enkulumweni yeningi noma esifundweni se-Nqabayokulinda bese ubheka noma yini efundiswayo ocingweni lwakho!

Ngakho-ke, nakhu kusho ukunyakaziswa kwamabandla angama-53.

Ngiye emabandleni amathathu ahlukene kusukela ngo-1992 kuze kube ngu-2004 endaweni yaseToronto. Owokuqala kwaba yiRexdale eyahlukanisa ibandla laseMount Olive. Ungakapheli iminyaka emihlanu sase siqhuma, futhi sidinga ukuhlukana futhi ukuze sakhe ibandla laseRowntree Mills. Lapho ngihamba ngo-2004 ngiya edolobheni lase-Alliston ngasenyakatho neToronto, iRowntree Mills yagcwala njalo ngeSonto, njengoba kwaba njalo nebandla lami elisha e-Alliston.

Ngangiyisikhulumi sasobala esidingwa kakhulu ngalezo zinsuku futhi ngangivame ukunikeza izinkulumo ezimbili noma ezintathu ngaphandle kwebandla lami njalo ngenyanga phakathi naleyo minyaka eyishumi. Ngenxa yalokho, ngavakashela amaHholo OMbuso amaningi kule ndawo futhi ngajwayelana nawo wonke. Akuvamile ukuthi ngiye emhlanganweni owawungagcwele.

Kulungile, ake senze izibalo kancane. Masibe ongqongqozayo futhi sithi isilinganiso sababekhona ebandleni eToronto ngaleso sikhathi sasiyikhulu. Ngiyazi abaningi babenokuningi kakhulu kunalokho, kodwa i-100 inani elifanelekile ukuqala ngalo.

Uma isilinganiso sababekhona kuma-90s sasiyikhulu ngebandla ngalinye, khona-ke amabandla angama-100 amele ababekhona ngaphezulu kuka-53. Kungenzeka kanjani ukuthi ancibilike amabandla angama-5,000 futhi athole indawo yokuhlala yababekhona abasha abangaphezu kuka-53 emahholo asevele efikile? Impendulo emfushane ithi, akunakwenzeka. Ngakho-ke, siholelwa esiphethweni esingenakulibaleka sokuthi ababekhona sehle kakhulu, mhlawumbe ngabangama-5,000 5,000 bedlula eGreater Toronto Area. Ngisanda kuthola i-imeyili evela kumfowethu eNew Zealand engitshela ukuthi ubuyela ehholo lakhe lakudala ngemuva kweminyaka emithathu engekho. Ukhumbule ukuthi ababekhona phambilini bebengaba ngu-120 ngakho-ke wethuka lapho ethola abantu abangama-44 kuphela. (Uma uthola isimo esifanayo endaweni yangakini, sicela usebenzise isigaba sokuphawula ukuwabelana nathi sonke.)

Ukwehla kwababekhona okuzovumela ukuthi amabandla ayi-53 aqedwe futhi kusho ukuthi noma kuphi lapho kusakhiwa amahholo oMbuso ayi-12 kuye kwayi-15 asimahla. (AmaHholo eToronto ayevame ukusetshenziselwa ukufinyelela emabandleni amane ngalinye.) Lawa wonke amahholo akhiwa ngemisebenzi yamahhala futhi akhokhelwa ngokuphelele ngeminikelo yendawo. Vele, imali evela ekuthengisweni ngeke ibuyele kumalungu ebandla lendawo.

Uma ama-5,000 amelele ukwehla kwababekhona eToronto, kanti iToronto imele cishe abantu ababalelwa ku-1/5 wabantu baseCanada, khona-ke kuzobonakala sengathi kungenzeka ukuthi inani lababekhona kulo lonke izwe lehle ngo-25,000. Kepha linda umzuzwana, kepha akubukeki sengathi uphonsa ngombiko Wonyaka Wenkonzo we-2019.

Ngicabanga ukuthi kwakunguMark Twain owathi ngokujabulayo, "kukhona amanga, amanga alahlekile kanye nezibalo."

Kwaphela amashumishumi eminyaka sinikezwa inombolo “yabashicileli”, ukuze sikwazi ukuqhathanisa ukukhula nokwedlule. Ngo-2014, inani eliphakathi labamemezeli eCanada lalingu-113,617. Ngonyaka olandelayo, kwakungu-114,123, ngokukhula okuncane kakhulu kwama-506. Ngemuva kwalokho bayeka ukukhipha izibalo zabashicileli abaphakathi nesilinganiso. Ngani? Akukho kunikezwa okunikezwe. Esikhundleni salokho, basebenzisa inombolo ephezulu yomshicileli. Cishe lokho kunikeze isithombe esithandekayo.

Nakulo nyaka, baphinde bakhipha inani elijwayelekile lokushicilelwa laseCanada manje elimi ku-114,591. Nakulokhu, kubukeka sengathi bayahamba nanoma yikuphi ukunikezwa kwenombolo okuthola imiphumela emihle kakhulu.

Ngakho-ke, ukukhula kusuka ku-2014 kuya ku-2015 bekungaphezu kwama-500, kepha eminyakeni emine elandelayo isibalo asizange sikuthole lokho. Ime ku-468. Noma mhlawumbe yafika kulokho futhi yaze yadlula, kepha lapho-ke kwaqala ukuncipha; ukukhula okungekuhle. Ngeke sazi ngoba lezo zibalo zinqatshelwe thina, kepha ngenhlangano efuna ukuxhaswa ngokwaphezulu okusekelwe kumanani okukhula, ukukhula okungekuhle yinto okufanele isatshiswe. Kusho ukukhishwa komoya kaNkulunkulu ngenqubo yabo. Ngiqonde ukuthi, awunakuba nayo ngenye indlela hhayi enye. Ngeke uthi, “UJehova usibusisa! Bheka ukukhula kwethu. ”Ngemuva kwalokho ujike uthi,“ Izinombolo zethu zisehla. UJehova usibusisa! ”

Ngokuthabisako, ungabona ukukhula okungatheni okungathandeki noma i-shrinkage eCanada eminyakeni eyi-10 edlule ngokubheka umshicileli kuma-ratios wabantu. Ngo-2009, isilinganiso sasingu-1 ku-298, kepha eminyakeni eyi-10 kamuva sima ku-1 ku-326.Lokhu kwehla cishe kwe-10%.

Kepha ngicabanga ukuthi kubi ukwedlula lokho. Ngemuva kwakho konke, izibalo zingashintshwa, kepha kunzima ukukuphika okungokoqobo uma kukushaya ebusweni. Ake ngibonise ukuthi izibalo zisetshenziswa kanjani ukwenza ngamabomu ukuqinisa izinombolo.

Emuva ngenkathi ngangizinikele ngokuphelele eNhlanganweni, ngangivame ukwehlisa inani lokukhula kwamasonto afana namaMormon noma amaSabatha amaSabatha ngoba babebala ababekhona, kuyilapho sibala ofakazi abasebenzayo kuphela, labo abazimisele ukuyiqinisa insimu yendlu ngendlu. inkonzo. Manje sengiyabona ukuthi lokho kwakungeyona isilinganiso esinembile nhlobo. Ukwenza isibonelo, ake ngikunikeze isipiliyoni esivela emndenini wakithi.

Udadewethu kwakungeyona into ongambiza ngayo ngokuthi uFakazi KaJehova oshisekayo, kodwa wayekholelwa ukuthi oFakazi banalo iqiniso. Eminyakeni ethile emuva, esaya njalo kuyo yonke imihlangano, wayeka ukuya enkonzweni yasensimini. Ukuthole kunzima ukukwenza ikakhulukazi njengoba ebengasekelwa ngokuphelele. Ngemuva kwezinyanga eziyisithupha, wabhekwa njengongasebenzi. Khumbula, usaya kuyo yonke imihlangano njalo, kepha akakapheli isikhathi sezinyanga eziyisithupha. Kube sekufika usuku aqala ngalo Umbonisi weqembu Lensimu Yakhe ukuze athole ikhophi ye- Ministry of Kingdom.

Uyenqaba ukumnika lona ngoba “akaselona ilungu lebandla”. Ngaleso sikhathi, futhi ngokunokwenzeka namanje, iNhlangano yayala abadala ukuba basuse amagama abo bonke abangasebenzi ezinhlwini zeqembu lenkonzo yasensimini, ngoba lezo zinhlu zazenzelwe amalungu ebandla kuphela. Yilabo kuphela ababika isikhathi enkonzweni yasensimini ababhekwa njengoFakazi BakaJehova yiNhlangano.

Bengiwazi lo mbono kusuka ezinsukwini zami njengomdala, kodwa ngahlangana nakho ngonyaka ka-2014 lapho ngitshela abadala ukuthi ngeke ngisafika embikweni wenkonzo yasensimini wanyanga zonke. Khumbula ukuthi ngangisaya emihlanganweni ngaleso sikhathi futhi ngisaya enkonzweni yendlu ngendlu. Ukuphela kwento ebengingakwenzi ukubika isikhathi sami kubadala. Ngatshelwa — ngikuqophile — ukuthi ngeke ngithathwe njengelungu lebandla ngemuva kwezinyanga eziyisithupha ngingafakanga umbiko wenyanga.

Ngicabanga ukuthi akukho lutho olukhombisa umqondo wenhlangano oyisisekelo wenkonzo engcwele bese kuba yisifiso sabo sokubika isikhathi. Lapha, ngangingufakazi obhapathiziwe, ngiya emihlanganweni futhi ngishumayela endlini ngendlu, kepha ukungabikhona kwalelo phepha kwakushicilela yonke into okunye.

Isikhathi sihamba futhi udadewethu wayeka ukuya emihlanganweni ngokuphelele. Ngabe abadala bafona ukuthola ukuthi kungani enye yezimvu zabo “ilahlekile”? Ngabe bake bafona ngocingo ukubuza? Kunesikhathi esasizoba naso. Ngiphile kuzo lezo zikhathi. Kepha hhayi manje, kubonakala. Kodwa-ke, babeshayela kanye ngenyanga inyanga yakhe - ucabanga ukuthi yisikhathi sakhe. Engafuni ukubalwa njengongeyena ilungu-wayesakholelwa ekutheni iNhlangano yayinokusebenza okuthile ngaleso sikhathi — wabanikeza umbiko omncane wehora noma amabili. Ngemuva kwakho konke, wayehlala exoxa ngeBhayibheli nabasebenza nabo nabangane.

Ngakho-ke, ungaba yilungu leNhlangano YoFakazi BakaJehova noma ungakaze uye emhlanganweni inqobo nje uma ufaka umbiko wenyanga. Abanye bakwenza ngokubika isikhathi esingaphansi kwemizuzu eyi-15 yesikhathi ngenyanga.

Kuyamangaza ukuthi noma ngakho konke lokhu kudalwa kwenombolo nokwenza izibalo, amazwe angama-44 asakhombisa ukwehla kulo nyaka wenkonzo.

INdikimba Ebusayo kanye namagatsha ayo kulinganisa ingokomoya nemisebenzi, isikhathi esisichitha sithuthukisa umphakathi i-Word.org.

Ngikhumbula imihlangano eminingi yabadala lapho omunye wabadala ebeka igama lenceku ekhonzayo ukuba icatshangwe njengomdala. Njengomxhumanisi, ngifunde ukungachithi isikhathi ngokubheka iziqu zakhe zemibhalo. Bengazi ukuthi izintshisekelo zokuqala zoMbonisi weSekethe kuzoba inani lamahora umzalwane awachitha inyanga nenyanga enkonzweni. Ukube bebengaphansi kwesilinganiso sebandla, bekukhona ithuba elincane lokuqokwa kwakhe. Noma ngabe wayeyindoda ebaluleke kakhulu ngokomoya kulo lonke ibandla, bekungeke kube yize lokho ngaphandle kokuthi amahora akhe esekhuphukile. Akagcinanga lapho amahora akhe wabala, kodwa futhi nawomkakhe nezingane. Ukube amahora abo ebengaphatheki kahle, ubengeke akwenze inqubo yokujaha.

Lokhu kuyingxenye yesizathu sokuthi sizwe izikhalazo eziningi kangaka ngabadala abangakhathali abaphatha umhlambi ngokhahlo. Ngenkathi kunikezwa ukunakwa okuthile ezidingweni ezibekwe ku-1 Thimothi nakuThithusi, ukugxila okuyinhloko ekuthembekeni eNhlanganweni okubonakaliswe ikakhulukazi embikweni wenkonzo yasensimini. I-Bhayibheli ayisho lutho ngalokhu, nokho iyinto yokuqala ebhekwe nguMbonisi weSifunda. Ukufaka ukugcizelelwa emisebenzini yenhlangano esikhundleni sezipho zomoya kanye nokholo kuyindlela eqinisekile yokuvumela amadoda ukuba azenze ozikhonzi zokulunga. (2 Kor 11:15)

Hhayi-ke, lokho okujikelezayo, kuza, njengoba besho. Noma, njengoba iBhayibheli lisho, “uvuna okutshalayo.” Ukuthembela kwenhlangano kwizibalo ezenziwe ngobuqili kanye nokulingana kwengokomoya nesikhathi senkonzo empeleni sekuqala ukubalahlekisela. Kubaphuphuthekise bona kanye nabafowethu bebonke kwambatha okungokomoya okuvezwa ngokoqobo lwamanje.

Ngiyazibuza, ukube bengiseyilungu eligcwele lenhlangano, ngingazithatha kanjani lezi zindaba zakamuva zokulahleka kwamabandla angama-53. Cabanga ukuthi abadala kula mabandla angama-53 bazizwa kanjani. Kunabafowethu abangama-53 abazuze isikhundla esihlonishwayo Somxhumanisi weNdikimba Yabadala. Manje, bangomunye nje umdala emzimbeni omkhulu kakhulu. Labo abaqokelwe ezikhundleni zekomidi lenkonzo manje sebephumile kulezo zingxenye.

Konke lokhu kwaqala eminyakeni embalwa edlule. Kwaqala lapho Ababonisi besiFunda ababecabanga ukuthi bazimisele ngokuphila babuyiselwa ensimini futhi manje sebephila isikhathi esincane. Ababonisi besifunda ababecabanga ukuthi bazonakekelwa lapho sebegugile manje sebeyehliswa lapho sebefika ku-70 futhi kufanele bazenzele. Ama-bethelites amaningi asebekhulile nawo abhekana neqiniso elibuhlungu lokuxoshwa ekhaya nasemsebenzini futhi manje usalwa kanzima ukuthola imali yokuziphilisa ngaphandle. Cishe ama-25% abasebenzi bomhlaba wonke ancishisiwe emuva ngonyaka we-2016, kodwa manje ukusikeka sekufinyelele ezingeni lebandla.

Uma inani lababekhona lingaphansi kakhulu, ungaqiniseka ukuthi iminikelo iphansi. Ukusika iminikelo yakho njengoFakazi akusizakali futhi akubizi lutho. Kuba uhlobo lokubhikisha buthule kohlobo oluqine kunazo zonke.

Ngokusobala, kuwubufakazi bokuthi uJehova akawusheshisi umsebenzi njengoba besitsheliwe iminyaka eminingi kangaka. Ngizwe kuthiwa abanye bayazithethelela lezi zisiki njengokusebenzisa kahle amahholo ombuso. Ukuthi inhlangano iqinisa izinto phezulu ilungiselela ukuphela. Lokhu kufana nehlaya lakudala mayelana nompristi ongumKatolika owabona ngokungena engena endaweni yokuthengisela izimbotshana ngemigodi, lapho omunye ephendukela kwenye athi, "Hawu, kodwa enye yalezi zingane kumele igule kakhulu".

Umshini wokunyathelisa waletha inguquko enkululekweni yenkolo neyokuqwashisa abantu. Ushintsho olusha selwenzekile njengomphumela wenkululeko yolwazi olutholakala nge-Intanethi. Iqiniso lokuthi noma ngubani uTom, uDick, noma uMeleti manje usengaba indlu yokushicilela futhi afinyelele emhlabeni ngolwazi, afaka indawo yokudlala futhi asuse amandla ezinhlanganweni ezinkulu zenkolo ezixhaswe kahle. Endabeni yoFakazi BakaJehova, iminyaka engu-140 yokulindela eyehlulekile ihambisane nalolu shintsho lwezobuchwepheshe ukusiza abaningi ekuvukeni. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe — mhlawumbe mhlawumbe — sesikulelo phuzu. Mhlawumbe maduze nje sizobona inqwaba yofakazi bephuma kule nhlangano. Abaningi abakhubazekile ngokomzimba kodwa ngaphandle kwengqondo bazokhululwa ekwesabeni ukugwema lapho lokhu kufinyelela kufinyelela kuhlobo lokugcwaliswa kwephuzu.

Ngiyajabula ngalokhu? Cha. Cha. Esikhundleni salokho, ngilindele ngokwesaba ngomonakalo elizowenza. Kumanje, ngiyabona ukuthi iningi lalabo abashiya inhlangano nabo bashiya uNkulunkulu, baba abakholelwa ukuthi uNkulunkulu akekho noma akekho ongakholelwa kuNkulunkulu. Akekho umKhristu ofuna lokho. Ngabe uzizwa kanjani ngakho?

Ngivame ukubuzwa ukuthi ingubani inceku ethembekileyo neqondayo. Ngizokwenza ividiyo ngalokho kungekudala, kepha nakhu ukudla okucatshangwe. Bheka wonke umfanekiso noma umzekeliso uJesu awunikeza ohilela izigqila. Ngabe ucabanga ukuthi komunye wabo ukhuluma ngeqembu elithile labantu noma elincane? Noma unikeza inqubo ejwayelekile yokuqondisa bonke abafundi bakhe? Bonke abafundi bakhe bayizigqila zakhe.

Uma unomuzwa wokuthi kunjalo, kungani umzekeliso wenceku ethembekileyo neqondayo ungafani? Lapho eza ukwahlulela ngamunye wethu ngamunye, uzothola ini? Ukube besinethuba lokondla inceku esikanye nayo ebihlupheka ngokomoya, noma ngokomoya, noma emzimbeni, futhi ihlulekile ukwenza njalo, izosibheka yini - mina nawe - ukuthi sizothembeka futhi siqaphele esikunike kona. UJesu usondlile. Usinika ukudla. Kepha njengezinkwa nezinhlanzi uJesu azisebenzisela ukondla isixuku, ukudla okungokomoya esikutholayo kungandiswa futhi ngokholo. Lokhu kudla sikudla ngokwethu, kepha okunye kushiyelwa ukuba kwabelwane nabanye.

Njengoba sibona abafowethu kanye nabodadwethu bedlula lapho behlangana khona lapho - njengoba sibabona bevusa iqiniso leNhlangano kanye nenkohliso yokukhohlisa eye yenziwa isikhathi eside kangaka - sizoba nesibindi ngokwanele futhi uzimisele ngokwanele ukubasiza ukuze bangalahli ukholo lwabo kuNkulunkulu? Singaba yini amandla aqinisayo? Ingabe ngamunye wethu uzovuma ukubanikeza ukudla ngesikhathi esifanele?

Awuzange uthole umuzwa wokukhululeka uma ususe iQula Elibusayo njengesiteshi sikaNkulunkulu sokukhulumisana futhi waqala ukuxhumana naYe njengoba ingane yenza kuyise. NgoKristu njengomlamuli wethu kuphela, manje sesikwazi ukubona uhlobo lobuhlobo ebesilokhu silufisa njengoFakazi, kodwa obekubonakala kungaphezu kwamandla ethu.

Asifuni okufanayo kubafowethu nodadewethu abangoFakazi?

Leli yiqiniso esidinga ukuxhumana nalo kubo bonke labo abazokwazi ukuqala ukuvuka njengomphumela walezi zinguquko ezinkulu eNhlanganweni. Kungenzeka ukuthi ukuvuka kwabo kube nzima kakhulu kunokwethu, ngoba kuzophoqwa kwabaningi bengafuni ngenxa yamandla ezimo, okuyiqiniso elingasenakuphikwa noma kuchazwe kude nokucabanga okungajulile.

Singaba khona ngabo. Kungumzamo weqembu.

Singabantwana bakaNkulunkulu. Umsebenzi wethu omkhulu ukubuyisana kwesintu emuva emndenini kaNkulunkulu. Cabanga ngalesi sikhathi sokuqeqeshwa.

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
    10
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x