Sanibonani, Meleti Vivlon lapha.

Ingabe Inhlangano YoFakazi BakaJehova ifinyelele eqophelweni elithile? Umcimbi wakamuva endaweni yangakithi ungenze ngacabanga ukuthi kunjalo. Ngihlala ngemizuzu emihlanu kuphela ngemoto ukusuka ehhovisi legatsha loFakazi BakaJehova laseCanada eGeorgetown, e-Ontario, elingaphandle nje kweGTA noma iGreater Toronto Area enabantu abacishe babe yizigidi eziyisithupha. Emasontweni ambalwa emuva, bonke abadala e-GTA babizelwa emhlanganweni owawuseHholo LoMhlangano LoFakazi BakaJehova. Batshelwe ukuthi amabandla angama-6 eGTA azovalwa futhi amalungu awo ahlanganiswe namanye amabandla asendaweni. Lokhu kukhulu kakhulu. Kukhulu kangangokuba ekuqaleni ingqondo ingaphuthelwa eminye yemiphumela ebaluleke kakhulu. Ngakho-ke, ake sizame ukuyihlukanisa.

Ngiza kulokhu nginomqondo woFakazi BakaJehova oqeqeshelwe ukukholelwa ukuthi isibusiso sikaNkulunkulu sibonisa ukukhula kwenhlangano.

Kuyo yonke impilo yami, ngitshelwe ukuthi u-Isaya 60:22 kwakuyisiprofetho esasebenza koFakazi BakaJehova. Muva nje njengoba kukhishwe Agasti 2016 INqabayokulinda, siyafunda:

“Ingxenye yokugcina yalesi siprofetho kufanele ithinte wonke amaKhristu uqobo, ngoba uBaba wethu osezulwini uthi:“ Mina, Jehova, ngizokusheshisa ngesikhathi sakho. ”Njengabagibeli abahamba ngemoto abahamba ngesivinini esikhulu, sizwa ukwanda kwesibalo umsebenzi wokwenza abafundi. Sisabela kanjani thina uqobo kulokho kusheshiswa? ”(W16 Agasti k. 20 isigaba 1)

"Ukuthola isivinini", "umfutho owandisiwe", "ukusheshisa." Ngabe lawo magama ahambelana kanjani nokulahleka kwamabandla angama-53 endaweni eyodwa yasedolobheni? Kwenzenjani? Ingabe lesi siprofetho sahluleka? Ngemuva kwakho konke, silahlekelwa ijubane, umfutho owanciphayo, uyehla.

Lesi siprofetho asinakuba esingalungile, ngakho-ke kufanele ukuthi ukusebenzisa kweNdikimba Ebusayo kwalawo magama koFakazi BakaJehova akulungile.

Inani labantu beGreater Toronto Area lilingana cishe ne-18% yabantu bezwe. Ukusabalala, amabandla angama-53 eGTA alingana namabandla acishe abe ngu-250 avale iCanada. Ngike ngezwa ngokuvalwa kwebandla kwezinye izifunda, kepha lesi isiqinisekiso sokuqala esisemthethweni mayelana nezinamba. Kuliqiniso, lezi akuzona izibalo inhlangano efisa ukuzenza obala.

Kusho ukuthini konke lokhu? Kungani ngiphakamisa ukuthi lokhu kungaba ukuqala kwephoyinti, futhi lokho kusho ukuthini maqondana ne-JW.org?

Ngizogxila eCanada ngoba kuwuhlobo lwemakethe yokuhlola izinto eziningi iNhlangano edlula kuzo. Ukuhlelwa kweKomiti Yokunxibelelana Nezibhedlela kwaqala lapha njengoba kwakhiwa amaHholo OMbuso Odala Wezinsuku ezimbili, kamuva abizwa ngokuthi, amaWaka asheshayo. Ngisho nezinhlelo zeHholo LoMbuso ezijwayelekile zazimi kahle ngonyaka we-2016 kanti manje sezikhohliwe zaqala lapha maphakathi nawo-1990 ngalokho iGatsha elalikubiza ngokuthi yi-Regional Design Office isinyathelo. (Bangibizile ukuthi ngibhale i-software yalokho - kepha leyo yindaba ende, edabukisayo yolunye usuku.) Noma ngenkathi kushushiswa phakathi nempi, kwaqala lapha eCanada ngaphambi kokuya eMelika.

Ngakho-ke, ngikholwa ukuthi okwenzeka lapha manje nalokhu kuvalwa kwebandla kuzosinika ukuqonda okuthile okwenzeka emhlabeni jikelele.

Ake ngikunikeze isizinda sokubeka lokhu. Eminyakeni eyishumi yama-1990s, amahholo ombuso endaweni yaseToronto ayesegcwele kakhulu. Cishe ihholo ngalinye lalinamabandla amane kulo — amanye ayenamahlanu. Ngangiyingxenye yeqembu elalichitha ubusuku balo lihambahamba ezindaweni zezimboni lifuna izindawo ezingenalutho ezidayiswayo. Umhlaba eToronto ubiza kakhulu. Sasizama ukuthola iziza ezazingakabhaliswa ngoba sasidinga kakhulu amahholo oMbuso amasha. Amahholo akhona ayegcwaliswa njalo ngeSonto. Umcabango wokuhlakaza amabandla angama-53 bese kufakwa amalungu awo kwamanye amabandla wawungacabangeki ngalezo zinsuku. Kwakungekho nje indawo yokwenza lokho. Kwabe sekufika ukuphenduka kwekhulu leminyaka, futhi ngokungazelelwe sasingekho esinye isidingo sokwakha amahholo ombuso. Kwenzenjani? Mhlawumbe umbuzo ongcono ngothi, yini engenzekanga?

Uma wakhe ingxenye enkulu yemfundiso yakho ngesisekelo sembikezela yokuthi ukuphela kuyeza kakhulu, kwenzekani lapho ukuphela kungafiki isikhathi esibekiwe? Izaga 13: 12 zithi "ukulindelwa ukuhlehlisela ukugula kwenhliziyo ..."

Esikhathini sami sempilo, ngabona ukuhunyushwa kwabo kwesizukulwane sikaMathewu 24:34 kuguquka njalo eminyakeni eyishumi. Bese beza nesizukulwane esikhulu esingenangqondo esaziwa ngokuthi "isizukulwane esidlulanayo". "Awukwazi ukubakhohlisa bonke abantu, sonke isikhathi", njengoba kusho uPT Barnum. Ukwengeza kulokho, ukufika kwe-intanethi okusinikeze ukufinyelela ngokushesha olwazini olwalufihliwe phambilini. Manje usungahlala enkulumweni yeningi noma esifundweni se-Nqabayokulinda ubheke noma yini efundiswayo efonini yakho!

Ngakho-ke, nakhu kusho ukunyakaziswa kwamabandla angama-53.

Ngiye emabandleni amathathu ahlukene kusukela ngo-1992 kuze kube ngu-2004 endaweni yaseToronto. Owokuqala kwaba yiRexdale eyahlukanisa ibandla laseMount Olive. Ungakapheli iminyaka emihlanu sase siqhuma, futhi sidinga ukuhlukana futhi ukuze sakhe ibandla laseRowntree Mills. Lapho ngihamba ngo-2004 ngiya edolobheni lase-Alliston ngasenyakatho neToronto, iRowntree Mills yagcwala njalo ngeSonto, njengoba kwaba njalo nebandla lami elisha e-Alliston.

Ngangiyisikhulumi sasobala esidingeka kakhulu ngalezo zinsuku futhi ngangivame ukunikeza izinkulumo ezimbili noma ezintathu ngaphandle kwebandla lami njalo ngenyanga phakathi nalelo shumi leminyaka. Ngenxa yalokho, ngavakashela kakhulu wonke amaHholo OMbuso akule ndawo futhi ngawajwayela wonke. Akuvamile ukuthi ngiye emhlanganweni obungaqoqiwe.

Kulungile, ake senze izibalo kancane. Masibe ongqongqozayo futhi sithi isilinganiso sababekhona ebandleni eToronto ngaleso sikhathi sasiyikhulu. Ngiyazi abaningi babenokuningi kakhulu kunalokho, kodwa i-100 inani elifanelekile ukuqala ngalo.

Uma inani lababekhona eminyakeni engama-90 laliyi-100 ibandla ngalinye, khona-ke amabandla angama-53 amele abantu abangaphezu kuka-5,000 53. Kungenzeka kanjani ukuthi kuhlakazwe amabandla angama-5,000 futhi kutholakale indawo yokuhlala yabantu abasha abangaphezu kuka-5,000 120 emahholo asevele egcwele abantu? Impendulo emfushane ukuthi, akunakwenzeka. Ngakho-ke, siholelwa esiphethweni esingenakubaleka sokuthi inani lababekhona lehle kakhulu, mhlawumbe ngama-44 ngaphesheya kweGreater Toronto Area. Ngisanda kuthola i-imeyili evela kumfowethu eNew Zealand engitshela ukuthi ubuyele ehholo lakhe elidala ngemuva kweminyaka emithathu engekho. Ukhumbule ukuthi phambilini abebekhona bebebalelwa ku-XNUMX ngakho-ke wethukile ukuthola abantu abangu-XNUMX kuphela. (Uma uthola isimo esifanayo endaweni yangakini, sicela usebenzise isigaba sokuphawula ukusitshela lokho sonke.)

Ukwehla kwenani lababekhona elizovumela amabandla angama-53 ukuba achithwe kusikisela nokuthi noma yikuphi kusukela emahholo oMbuso ayi-12 kuye kwangama-15 manje sekungathengiswa mahhala. (Ngokuvamile amahholo aseToronto ayesetshenziselwa ukuthwala amabandla amane lilinye.) Lawa wonke amahholo akhiwe ngomsebenzi wamahhala futhi akhokhelwa ngokuphelele ngeminikelo yendawo. Vele, imali evela ekuthengisweni ngeke ibuyele kumalungu ebandla lendawo.

Uma ama-5,000 amelele ukwehla kwababekhona eToronto, kanti iToronto imele cishe abantu ababalelwa ku-1/5 wabantu baseCanada, khona-ke kuzobonakala sengathi kungenzeka ukuthi inani lababekhona kulo lonke izwe lehle ngo-25,000. Kepha linda umzuzwana, kepha akubukeki sengathi uphonsa ngombiko Wonyaka Wenkonzo we-2019.

Ngicabanga ukuthi kwakunguMark Twain owathi ngokujabulayo, "kukhona amanga, amanga alahlekile kanye nezibalo."

Emashumini amaningi eminyaka, besinikezwa inani “labamemezeli abajwayelekile”, ukuze sikwazi ukuqhathanisa ukwanda neminyaka edlule. Ngo-2014, isilinganiso sabamemezeli baseCanada sasingu-113,617 114,123. Ngonyaka olandelayo, yayingu-506 XNUMX, ngokwanda okuncane kakhulu kwama-XNUMX. Bese beyeka ukukhipha izibalo zabamemezeli abaphakathi. Kungani? Akukho ncazelo enikeziwe. Esikhundleni salokho, basebenzise inani eliphakeme labamemezeli. Mhlawumbe lokho kunikeze isibalo esikhanga kakhulu.

Kulo nyaka, baphinde bakhipha isibalo sabamemezeli abaphakathi kweCanada manje esimi ku-114,591. Futhi, kubukeka sengathi bahamba nanoma iyiphi inombolo eveza imiphumela emihle kakhulu.

Ngakho-ke, ukukhula kusuka ku-2014 kuya ku-2015 kwakungaphezudlwana nje kuka-500, kepha eminyakeni emine eyalandela lesi sibalo asizange sikufinyelele nakancane lokho. Ime kuma-468. Noma mhlawumbe ikufinyelele lokho yaze yakudlula, kepha lapho-ke kwaqala ukuncipha; ukukhula okungekuhle. Ngeke sazi ngoba lezo zibalo zisenqatshelwe, kepha enhlanganweni ethi ukugunyazwa kukaNkulunkulu ngokuya ngamanani okukhula, ukukhula okungekuhle kuyinto okufanele yesatshwe. Kusho ukuhoxa komoya kaNkulunkulu ngezinga labo. Ngisho, awukwazi ukuba nayo ngenye indlela hhayi enye. Ngeke uthi, “UJehova uyasibusisa! Bheka ukukhula kwethu. ” Bese uphenduka bese uthi, “Izinombolo zethu ziyehla. UJehova uyasibusisa! ”

Ngokuthabisako, ungabona ukukhula okungatheni okungathandeki noma i-shrinkage eCanada eminyakeni eyi-10 edlule ngokubheka umshicileli kuma-ratios wabantu. Ngo-2009, isilinganiso sasingu-1 ku-298, kepha eminyakeni eyi-10 kamuva sima ku-1 ku-326.Lokhu kwehla cishe kwe-10%.

Kepha ngicabanga ukuthi kubi kakhulu kunalokho. Ngemuva kwakho konke, izibalo zingasetshenziswa, kepha kunzima ukuphika iqiniso uma likushaya ebusweni. Ake ngikhombise ukuthi izibalo zisetshenziswa kanjani ukuqinisa izinombolo.

Emuva ngenkathi ngangizinikele ngokuphelele eNhlanganweni, ngangivame ukwehlisa inani lokukhula kwamasonto afana namaMormon noma amaSabatha amaSabatha ngoba babebala ababekhona, kuyilapho sibala ofakazi abasebenzayo kuphela, labo abazimisele ukuyiqinisa insimu yendlu ngendlu. inkonzo. Manje sengiyabona ukuthi lokho kwakungeyona isilinganiso esinembile nhlobo. Ukwenza isibonelo, ake ngikunikeze isipiliyoni esivela emndenini wakithi.

Udadewethu wayengeyona into ongayibiza ngoFakazi KaJehova oshisekayo, kodwa wayekholelwa ukuthi oFakazi baneqiniso. Eminyakeni ethile edlule, ngenkathi esaya njalo kuyo yonke imihlangano, wayeka ukuya enkonzweni yasensimini. Wakuthola kunzima ukukwenza ikakhulukazi ngoba wayengasekelwa ngokuphelele. Ngemuva kwezinyanga eziyisithupha, wabhekwa njengongasebenzi. Khumbula, usaya kuyo yonke imihlangano njalo, kepha sekuphele izinyanga eziyisithupha engabuyanga ngesikhathi. Bese kufika usuku eya kuMbonisi Weqembu Lensimu Yakhe ukuze athole ikhophi ye-Nkonzo YoMbuso.

Uyenqaba ukumnika ngoba "akaselona ilungu lebandla". Ngaleso sikhathi, futhi ngokunokwenzeka namanje, iNhlangano yayalela abadala ukuthi basuse amagama abo bonke abangasebenzi ohlwini lwamaqembu enkonzo yasensimini, ngoba lezo zinhlu zazingezamalungu ebandla kuphela. Yilabo kuphela ababika isikhathi enkonzweni yasensimini iNhlangano ebabheka njengoFakazi BakaJehova.

Ngangisazi lesi simo sengqondo kusukela ezinsukwini zami njengomdala, kodwa ngabhekana naso ngo-2014 lapho ngitshela abadala ukuthi ngeke ngisaletha umbiko wenkonzo yasensimini wanyanga zonke. Khumbula ukuthi ngangisahlanganyela emihlanganweni ngaleso sikhathi futhi ngisaya enkonzweni yendlu ngendlu. Ukuphela kwento ebengingayenzi bekuwukubika isikhathi sami kwabadala. Ngatshelwa — ngikuqophile — ukuthi ngeke ngithathwe njengelungu lebandla ngemuva kwezinyanga eziyisithupha ngingafakanga umbiko wenyanga.

Ngicabanga ukuthi akukho okukhombisa umuzwa wenhlangano osontekile wenkonzo engcwele bese kuba yisikhathi sabo sokubika isikhathi. Lapha ngangikhona, ngingufakazi obhapathiziwe, ngiya emihlanganweni, futhi ngishumayela endlini ngendlu, nokho ukungabi bikho kwalesi siqephu sephepha sanyanga zonke kwenza konke okunye kwaba yize.

Isikhathi sahamba futhi udadewethu wayeka ukuya ngokuphelele emihlanganweni. Ngabe abadala babiza ukuthola ukuthi kungani enye yezimvu zabo "ilahlekile"? Ngabe bake bafona ngocingo bebuza? Kwakukhona isikhathi esasizoba naso. Ngiphila ngalezo zikhathi. Kepha akusenjalo, kubonakala sengathi. Kodwa-ke, bake bakushayela kanye ngenyanga besebenzisa isikhathi sakho — waqagela. Engafuni ukubalwa njengongelona ilungu-wayesakholelwa ukuthi iNhlangano yayisebenza ngokusemthethweni ngaleso sikhathi — wabanikeza umbiko omncane wehora noma amabili. Kakade, wayexoxa njalo ngeBhayibheli nabantu ayesebenza nabo nabangane.

Ngakho-ke, ungaba yilungu leNhlangano YoFakazi BakaJehova noma ungakaze uye emhlanganweni inqobo nje uma uzofaka umbiko wanyanga zonke. Abanye bakwenza lokho ngokubika imizuzu engaba ngu-15 ngenyanga.

Kuyamangaza ukuthi noma ngakho konke lokhu kudalwa kwenombolo nokwenza izibalo, amazwe angama-44 asakhombisa ukwehla kulo nyaka wenkonzo.

INdikimba Ebusayo kanye namagatsha ayo kulinganisa ingokomoya nemisebenzi, isikhathi esisichitha sithuthukisa umphakathi i-Word.org.

Ngikhumbula imihlangano eminingi yabadala lapho omunye wabadala ayebeka khona igama lenye inceku ekhonzayo ukuze icatshangwe njengomdala. Njengomxhumanisi, ngifunde ukungachithi isikhathi ngokubheka iziqu zakhe zemibhalo. Ngangazi ukuthi intshisekelo yokuqala yombonisi wesifunda kwakuzoba inani lamahora umzalwane awachitha inyanga ngayinye enkonzweni. Uma bebengaphansi kwesilinganiso sebandla, bekunamathuba amancane okuthi aqokwe. Noma ngabe ubengumuntu othanda kakhulu izinto ngokomoya kulo lonke ibandla, bekungeke kube nendaba enkulu ngaphandle kokuthi amahora akhe aphelile. Hhayi ukubalwa kwamahora akhe kuphela, kepha nalawo omkakhe nezingane. Ukube amahora abo abempofu, ubengeke akwenze ngokusebenzisa inqubo yokuhlola.

Lesi yingxenye yesizathu sokuthi sizwe izikhalazo eziningi kangaka ngabadala abangakhathali abaphatha umhlambi ngonya. Yize ukunakwa okuthile kunikezwa izidingo ezibekwe ku-1 Timothy nakuTitus, okugxilwe kakhulu ekuthembekeni eNhlanganweni okuyisibonelo esiyinhloko embikweni wenkonzo yasensimini. IBhayibheli alisho lutho ngalokhu, kepha liyinto eyinhloko ebhekwa nguMbonisi Wesifunda. Ukugcizelela imisebenzi yenhlangano kunezipho zomoya nezokholo kuyindlela eqinisekile yokuvumela amadoda ukuba azenze izikhonzi zokulunga. (2Ko 11:15)

Yebo, yini ezungezayo, iza, njengoba besho. Noma njengoba kusho iBhayibheli, “uvuna okutshalile.” Ukuthembela kwenhlangano kwizibalo ezikhohlisiwe kanye nokulingana kwayo ngokomoya nesikhathi senkonzo sekuqala ukubabiza. Kubaphuphuthekisile kanye nabazalwane bebonke ekungeneni okungokomoya okwembulwa iqiniso lamanje.

Ngiyazibuza, ukube bengiseyilungu eligcwele lenhlangano, bengingazithatha kanjani lezi zindaba zakamuva zokulahleka kwamabandla angama-53. Cabanga indlela abadala kula mabandla angu-53 abazizwa ngayo. Kunabazalwane abangama-53 abathole isikhundla esihlonishwayo soMxhumanisi weNdikimba Yabadala. Manje, bangomunye nje umdala emzimbeni omkhulu kakhulu. Labo abaqokelwe ezikhundleni zekomidi lezinsizakalo manje sebephumile kulezo zindima.

Lokhu konke kwaqala eminyakeni embalwa edlule. Kwaqala ngenkathi ababonisi bezifunda ababecabanga ukuthi babekelwe impilo yabo babuyiselwa ensimini futhi manje sebethola ukuphila okuncane. Ababonisi besifunda ababecabanga ukuthi bazonakekelwa lapho sebekhulile manje sebeyekisiwe lapho sebeneminyaka engama-70 futhi kudingeka bazondle. Abantu abaningi besikhathi esidala ababhejile nabo babhekane neqiniso elibuhlungu lokuxoshwa ekhaya nasemsebenzini futhi manje sebephila kanzima ngokwenza imali ngaphandle. Cishe ama-25% wabasebenzi emhlabeni wonke ancishisiwe ngo-2016, kepha manje ukusikeka sekufinyelele ezingeni lebandla.

Uma inani lababekhona liphansi kakhulu, ungaqiniseka ukuthi neminikelo iphansi nayo. Ukusika iminikelo yakho njengoFakazi akusizi futhi akukubizi ngalutho. Kuba uhlobo lokubhikisha buthule lohlobo oluqine kakhulu.

Ngokusobala, kuwubufakazi bokuthi uJehova akawusheshisi umsebenzi njengoba besitsheliwe iminyaka eminingi kangaka. Ngizwe kuthiwa abanye bayazithethelela lezi zisiki njengokusebenzisa kahle amahholo ombuso. Ukuthi inhlangano iqinisa izinto phezulu ilungiselela ukuphela. Lokhu kufana nehlaya lakudala mayelana nompristi ongumKatolika owabona ngokungena engena endaweni yokuthengisela izimbotshana ngemigodi, lapho omunye ephendukela kwenye athi, "Hawu, kodwa enye yalezi zingane kumele igule kakhulu".

Umshini wokunyathelisa waletha inguquko enkululekweni yenkolo neyokuqwashisa abantu. Ushintsho olusha selwenzekile njengomphumela wenkululeko yolwazi olutholakala nge-Intanethi. Iqiniso lokuthi noma ngubani uTom, uDick, noma uMeleti manje usengaba indlu yokushicilela futhi afinyelele emhlabeni ngolwazi, afaka indawo yokudlala futhi asuse amandla ezinhlanganweni ezinkulu zenkolo ezixhaswe kahle. Endabeni yoFakazi BakaJehova, iminyaka engu-140 yokulindela eyehlulekile ihambisane nalolu shintsho lwezobuchwepheshe ukusiza abaningi ekuvukeni. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe — mhlawumbe mhlawumbe — sesikulelo phuzu. Mhlawumbe maduze nje sizobona inqwaba yofakazi bephuma kule nhlangano. Abaningi abakhubazekile ngokomzimba kodwa ngaphandle kwengqondo bazokhululwa ekwesabeni ukugwema lapho lokhu kufinyelela kufinyelela kuhlobo lokugcwaliswa kwephuzu.

Ngiyajabula ngalokhu? Cha. Esikhundleni salokho, ngilindele ngokwesabekayo umonakalo ezowenza. Kakade, sengiyabona ukuthi iningi lalabo abashiya inhlangano nabo bayamshiya uNkulunkulu, baba yi-agnostic noma bangakholelwa kuNkulunkulu. Akekho umKristu okufunayo lokho. Uzizwa kanjani ngakho?

Ngivame ukubuzwa ukuthi ingubani inceku ethembekileyo neqondayo. Ngizokwenza ividiyo ngalokho kungekudala, kepha nakhu ukudla okucatshangwe. Bheka wonke umfanekiso noma umzekeliso uJesu awunikeza ohilela izigqila. Ngabe ucabanga ukuthi komunye wabo ukhuluma ngeqembu elithile labantu noma elincane? Noma unikeza inqubo ejwayelekile yokuqondisa bonke abafundi bakhe? Bonke abafundi bakhe bayizigqila zakhe.

Uma unomuzwa wokuthi kunjalo, kungani umzekeliso wenceku ethembekileyo neqondayo ungafani? Lapho eza ukwahlulela ngamunye wethu ngamunye, uzothola ini? Ukube besinethuba lokondla inceku esikanye nayo ebihlupheka ngokomoya, noma ngokomoya, noma emzimbeni, futhi ihlulekile ukwenza njalo, izosibheka yini - mina nawe - ukuthi sizothembeka futhi siqaphele esikunike kona. UJesu usondlile. Usinika ukudla. Kepha njengezinkwa nezinhlanzi uJesu azisebenzisela ukondla isixuku, ukudla okungokomoya esikutholayo kungandiswa futhi ngokholo. Lokhu kudla sikudla ngokwethu, kepha okunye kushiyelwa ukuba kwabelwane nabanye.

Njengoba sibona abafowethu nodadewethu bedlula ekuphambanweni kwengqondo thina ngokwethu okungenzeka sidlule kukho - njengoba sibabona bevusa iqiniso leNhlangano kanye nenkohliso ephelele eseyenziwe isikhathi eside kangaka - sizoba nesibindi ngokwanele futhi uzimisele ngokwanele ukubasiza ukuze bangalahlekelwa ukholo lwabo kuNkulunkulu? Singaba yini amandla aqinisayo? Ngabe ngamunye wethu uzimisele yini ukubanika ukudla ngesikhathi esifanele?

Ngabe awutholanga umuzwa omuhle wenkululeko uma usususe iNdikimba Ebusayo njengomgudu wokuxhumana kaNkulunkulu futhi waqala ukuhlobana Naye njengoba kwenza ingane kuyise. Njengoba uKristu kunguye kuphela umlamuleli wethu, manje sesiyakwazi ukuzwa uhlobo lobudlelwano ebesikade silufisa njengoFakazi, kodwa obekubonakala kungaphezu kwamandla ethu.

Asifuni okufanayo kubafowethu nodadewethu abangoFakazi?

Lelo yiqiniso esidinga ukulikhulumisa kubo bonke labo abazovuka noma abazoqala ukuvuka ngenxa yalolu shintsho olukhulu eNhlanganweni. Kungenzeka ukuthi ukuvuka kwabo kuzoba nzima ukwedlula okwethu, ngoba kuzophoqeleka kwabaningi ngokungathandi ngenxa yezimo ezinamandla, kweqiniso elingasenakuphikwa noma lichazwe kude ngokucabanga okungajulile.

Singaba khona ngabo. Kungumzamo weqembu.

Singabantwana bakaNkulunkulu. Umsebenzi wethu omkhulu ukubuyisana kwesintu emuva emndenini kaNkulunkulu. Cabanga ngalesi sikhathi sokuqeqeshwa.

 

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
    11
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x