Kuwethu isihloko sokuqala, sahlola I-Adad-Guppi Stele, umqulu ongokomlando obhidliza ngokushesha umbono we-Nqabayokulinda wokufaka izikhala emugqeni osungulwe wamaKhosi amaNeo-Bhabhiloni.

Ngengxenye elandelayo yobufakazi bokuqala, sizobheka iplanethi enguSaturn. Le ndatshana izosisiza ukuthi siqonde ukuthi isikhundla seSaturn esibhakabhakeni singasetshenziswa kanjani kalula ukusungula isikhathi lapho iJerusalema labhujiswa.

Esikhathini sethu samanje, sithatha isikhathi sokulinganisa isikhathi. Singakhohlwa kalula ukuthi bonke ubuchwepheshe bususelwa ekuhambeni komzimba weplanethi, ikakhulukazi uMhlaba wethu. Unyaka yisikhathi esithatha uMhlaba ukwenza inguquko ephelele ezungeze ilanga. Usuku yisikhathi esithatha uMhlaba ukwenza inguquko ephelele ezungeze i-eksisi yayo. Ukuhamba kwamaplanethi kuhlale kungaguquguquki, kunokwethenjelwa, kangangokuba izimpucuko zasendulo zazisebenzisa isibhakabhaka njengekhalenda lasezulwini, ikhampasi, iwashi nemephu. Ngaphambi kwe-GPS, ukaputeni womkhumbi wayekwazi ukuhamba nomaphi emhlabeni ngewashi lesikhathi nesibhakabhaka ebusuku ukuze amqondise.

AbaseBabiloni babengochwepheshe bezinkanyezi. Eminyakeni eminingi edlule, baqopha ukujikeleza okuqondile kweplanethi, ilanga nokukhanya kwenyanga kanye nokukhanya kwelanga. Ukuhlanganiswa kwalezi zikhundla zeplanethi kuzikhiya emugqeni wesikhathi ngokuphelele esingakwazi ukulandela emuva ngokunemba. Inhlanganisela ngayinye ihlukile njengobuso bomunwe noma inombolo yamathikithi e-lottery.

Cabanga ngohlu lokulandelana kwezikhathi lwezinombolo zamathikithi e-lottery ayi-12 elizuzwe ngezinsuku ezithile onyakeni owedlule. Yimaphi amathuba alezi zinombolo ezifanayo eza futhi ngezinsuku ezahlukahlukene?

Njengoba sishilo ku isihloko sokuqala, inhloso yethu lapha ukusebenzisa i-athikili enezingxenye ezimbili enesihloko esithi, “Yabhujiswa Nini iJerusalema yasendulo?”, eyakhishwa kumagazini ka-Okthoba nango-November, 2011 INqabayokulinda ukukhombisa ngokusobala ukuthi abashicileli babenayo yonke imininingwane edingekayo ukuze baveze iqiniso lokuthi babenephutha cishe ngo-607 BCE ngaso sonke isikhathi, nokho bakhetha ukungayinaki futhi baqhubekisela phambili imfundiso yamanga eyingozi.

Kuze kube manje, ake sibheke ukuthi indawo kaSaturn ingasetjenziswa kanjani ukuqalisa ukuqomisana konyaka wamaNebukadinesari wama-37. Kungani lokho kubalulekile? Kubalulekile, ngoba ngokukaJeremiya 52:12, “Ngenyanga yesihlanu, ngosuku lweshumi lwenyanga, okungukuthi, Unyaka we-19 weNkosi uNebukhadinezari inkosi yaseBabiloni ”iJerusalema labhujiswa. Ukuvinjezelwa kwahlala isikhathi esingaphezu konyaka (Jeremiya 52: 4, 5). UJeremiya wabona umbono ngonyaka we-18 wokubusa kukaNebukadinesari ngenkathi lo muzi uvinjezelwe (uJeremiya 32: 1, 2) Ngakho-ke, uma singakwazi ukuqonda ngokunembile unyaka wama-37 kaNebukadinesari, ukuthathwa kalula ukufika ngonyaka Ukubhujiswa kweJerusalema.

Ungaqiniseka ukuthi uma idatha yezinkanyezi ikhomba ku-607 BCE, INqabayokulinda isihloko bekungaba konke phezu kwayo. Kodwa-ke, akukho okukhulunywa ngakho ngesikhundla seSaturn nakancane. Abazinaki ngokuphelele lezi ziqeshana zobufakazi. Ngani?

Ake sibheke ubufakazi, akunjalo?

IVAT 4956 inani elabelwe isibhebhe esithile sobumba esichaza idatha yezinkanyezi ephathelene nonyaka wama-37 wokubusa kukaNebukadinesari.

Imigqa emibili yokuqala ye ukuhumusha zale thebhulethi ifundwe:

  1. Unyaka 37 kaNebukadinezari, inkosi yaseBabele. Inyanga I. (1st [5] okwakufana kanye) nabangama-30th [6] (enyangeni edlule)[7], inyanga yaba ebonakalayo Ngemuva the Bull of Izulu[8]; [ukushona kwelanga kuya ku-moonset:]…. [….][9]
  2. ISaturn yayiphambi kweSwallow.[10], [11] The 2nd,[12] ekuseni, kwakuna uthingo entshonalanga. Ubusuku be-3rd,[13] inyanga yayizingalo ezimbili ngaphambili [….][14]

Umugqa wesibili usitshela ukuthi "uSaturn wayephambi kweSwallow" (Isifunda esibhakabhaka ebusuku namuhla esibizwa ngePisces.)

ISaturn isekude kakhulu neLanga lethu kuneMhlaba, ngakho-ke kuthatha isikhathi eside ukuqeda umjikelezo ogcwele. Ukujikeleza okukodwa kuhlanganisa iminyaka engama-29.4 yoMhlaba empeleni.

Amawashi ethu anamuhla ahlukaniswe ngamahora ayi-12. Kungani 12? Sasingaba nezinsuku ezingamahora ayi-10 nobusuku behora eli-10, nehora ngalinye lenziwe imizuzu eyi-100 lilinye, kuthi umzuzu ngamunye uhlukaniswe imizuzwana eyi-100. Impela, sasingase sihlukanise izinsuku zethu zibe izingxenye zanoma yibuphi ubude esabukhetha, kepha kwaba yilokho abagcini besikhathi eside abaxazulula ngakho.

Izazi zezinkanyezi zasendulo nazo zahlukanisa isibhakabhaka zaba izingxenye ezi-12 ezaziwa ngokuthi yimilaza. Babona amaphethini ezinkanyezi ajwayelekile futhi bacabanga ukuthi lezi zifana nezilwane bazibiza kanjalo.

Njengoba i-Saturn izungeza iLanga, kubonakala sengathi ihamba kuyo yonke le mikhakha eyi-12. Njengoba isandla sewashi sithatha ihora ukuhambisa inombolo ngayinye yezinombolo eziyishumi nambili ewashini, kanjalo neSaturn kuthatha iminyaka ecishe ibe ngu-2.42 ukuhambisa phakathi komlaza ngamunye. Ngakho-ke, ukube uSaturn wabonwa ePisces-phezulu kwewashi lethu lasezulwini — ngonyaka wama-37 kaNebukadinesari, bekungeke kuphinde kuvela lapho cishe iminyaka engamashumi amathathu.

Njengoba sike saphawula ngaphambili, uma kunikezwe ngokunemba esingabeka ngalo izenzakalo ezenzelwe idatha yokuhamba yeplanethi, umuntu kufanele azibuze ukuthi kungani iqiniso elibaluleke kangaka lishiywe ngaphandle. Impela noma yini eyayizofakazela ngokwezigaba ngo-607 BCE njengosuku lokubhujiswa kweJerusalema yayiyoba phambili nesikhungo se INqabayokulinda isihloko.

Njengoba sazi kahle ukuthi ikuphi namhlanje iSaturn — ungakuqinisekisa nokuthi ngokwakho ngeso elinqunu — konke okufanele sikwenze nje ukuqhuba izinombolo emuva ezinhlakeni ezingama-29.4 zeminyaka ye-orbital. Vele, lokho kuyadabukisa. Bekungeke yini kube kuhle uma sinocezu lwesoftware ukusenzela lokho ngohlobo lokunemba ikhompiyutha esingalunikeza? INovemba INqabayokulinda i-athikili ikhuluma ngocezu lwesoftware ababeyisebenzisa ukubala kwabo. Ukube bebala ukubalwa kwendlela kaSaturn, abakhulumi ngakho, yize kunzima ukucabanga ukuthi bebengeke benze kanjalo ngethemba lokuthi bazosungula u-607 njengosuku.

Ngenhlanhla, futhi sinakho ukufinyelela ohlelweni oluhle lwe-software olungalandwa futhi lusebenze kufoni noma kuthebhulethi ehlakaniphile. Ibizwa I-SkySafari 6 Plus futhi iyatholakala kuwebhu noma ezitolo zakwa-Apple nase-Android. Ngingakuncoma ukuthi uzilande ngokwakho ukuze ukwazi ukwenza olwakho ucwaningo. Qiniseka ukuthi uthola inguqulo ye- "Plus" noma ephakeme njengoba inguqulo eshibhile ayikuvumeli ukubalwa kweminyaka ngaphambi kukaKristu.

Nasi isithombe sezilungiselelo ezisetshenziselwa ucwaningo lwethu:

Indawo leyo yiBaghdad, Iraq eseduze nalapho iBabiloni lasendulo lalikhona. Usuku lungu-588 BC. I-Horizon ne-Sky kufihliwe ukwenza kube lula ukubona imilaza yangemuva.

Manje ake sibheke ukuthi usuku lwe-588 lukhiqiza ukufana nalokho okwabhalwa yizazi zezinkanyezi zaseBabiloni ngesikhundla seSaturn ngonyaka wama-37 kaNebukadinesari. Khumbula, bathi livela phambi kweSwallow, namuhla eyaziwa ngokuthi yiPisces, “inhlanzi”.

Nakhu ukubanjwa kwesikrini:

Njengoba sibona lapha, uSaturn wayeseCancer (isiLatini ngeCrab).

Uma sibheka eshadini elingezansi elibonisa amaqoqo ezinkanyezi ayi-12, siyabona ukuthi uSaturn kuzodingeka adlule, uLeo, Virgo, Libra, Scorpius, Sagittarius, uCapricornus, no-Aquarius, ngaphambi kokufika ePisces noma eSwallow. Ngakho-ke uma singeza iminyaka engama-20 futhi sihamba nosuku abakwa-Archeologists abathi lwalungunyaka wama-37 kaNebukadinesari, u-568, uphi uSaturn?

Futhi lapho sinayo iSaturn ePisces, lapho izazi zezinkanyezi zaseBabiloni zasho khona ukuthi kwaba ngonyaka wama-37 wokubusa kukaNebukadinesari. Lokho kungasho ukuthi unyaka wakhe we-19 wawungaba phakathi kwama-587/588 njengoba abakwa-Archeologists besho. NgokukaJeremiya, kulapho uNebukadinesari ebhubhisa iJerusalema.

Kungani iNhlangano ingavimba lolu lwazi kithi?

In the Ukusakaza ngoNovemba ku- tv.jw.org, ilungu leNdikimba Ebusayo uGerrit Losch wasitshela ukuthi uLying kufaka nokusho okuthile okungalungile kumuntu onelungelo lokwazi iqiniso ngendaba ethile. Kepha kukhona futhi okubizwa ngokuthi iqiniso-ingxenye….Ngakho-ke sidinga ukukhuluma ngokukhululekile nangobuqotho nomunye, ukungagodli imigoqo yolwazi engaguqula umbono womlaleli noma ukumkhohlisa.

Ngabe ucabanga ukuthi ukusigodlela le datha ebalulekile yezinkanyezi kithi ekhomba unyaka wokubhujiswa kweJerusalema kufana “nokugodlwa kwemininingwane engaguqula umbono” esinawo cishe ngo-607 BCE nango-1914 CE? Ingabe iNhlangano, ngokusebenzisa ithuluzi layo eliyinhloko lokufundisa, “ikhuluma ngokukhululekile nangokweqiniso” nathi?

Singase sikuthelele lokhu njengephutha elenziwe ngenxa yokungapheleli. Kepha khumbula, uGerrit Losch wayechaza ukuthi lokho kungamanga. Lapho umKristu weqiniso enza iphutha, inkambo efanelekile yokuyivuma futhi ayilungise. Kodwa-ke, kuthiwani ngomuntu othi ungumKristu weqiniso owaziyo okuthile okuyiqiniso kodwa afihle lelo qiniso ukuze athuthukise imfundiso yamanga. Ngabe uGerrit Losch ukubiza ngani lokho?

Yini engaba isisusa sokwenza isenzo esinjalo?

Kufanele sikhumbule ukuthi ukukhomba ngo-607 BCE njengonyaka wokubhujiswa kweJerusalema kuyitshe lesisekelo semfundiso ka-1914. Hambisa usuku luye ku-588, futhi ukubalwa kokuqala kwezinsuku zokugcina kushukumiseleke ku-1934. Balahlekelwa yiMpi Yezwe I, i-Spanish Influenza kanye nendlala ebangelwe yimpi njengengxenye yesibonakaliso sabo esiyinhlanganisela. Okubi kakhulu, ngeke besakwazi ukufaka umfutho ngonyaka we-1919 njengonyaka u-Kristu Jesu abamisa njengeNceku ethembekileyo neqondayo (UMathewu 24: 45-47). Ngaphandle kwalokho kumiswa kuka-1919, ngeke bakwazi ukufaka ilungelo lokusebenzisa igunya egameni likaNkulunkulu phezu komhlambi kaKristu. Ngakho-ke, banesifiso esinamandla sokusekela imfundiso ka-1914. Noma kunjalo, kunzima ukucabanga ukuthi kungenzeka ukuthi amadoda uye wakuhlonipha konke impilo yakho yonke angakwazi ukwenza inkohliso enkulu kangaka. Noma kunjalo, umuntu ocabangayo ubheka ubufakazi, futhi angavumeli imizwelo ukuba idambise ukucabanga kwakhe.

(Ukuhlaziywa ngokuphelele kwemfundiso yango-1914, bheka Ngo-1914 - I-Litany of Assumptions.)

Ubufakazi Obengeziwe

Kukhona enye ingxenye yobufakazi abayibekelwe. Njengoba sibonile esihlokweni sokugcina, badinga ukuthi samukele inkolelo yokuthi kunesikhala seminyaka engama-20 emugqeni wesikhathi wamakhosi aseBabiloni. Lokho kufakwa igebe kuvumela ukuthi bakwazi ukuhambisa usuku lokubhujiswa kweJerusalema libuyele emuva ku-607. Basho ukuthi kuneminyaka engama-20 yolwazi elahlekile embhalweni obhaliwe. Esihlokweni sokugcina, sikhombisile ukuthi alikho igebe elinje. Ingabe imininingwane yezinkanyezi iyakhombisa ukungabikho kwanoma iliphi igebe? Nalu uhlu lwamakhosi amabili awandulela uNebukadinesari.

King Inani Leminyaka Isikhathi seRegnal
Kandalanu iminyaka 22 647 - 626 BCE
INabopolassar iminyaka 21 625 - 605 BCE
UNebukadinesari iminyaka 43 604 - 562 BCE

Lawa magama nezinsuku kusungulwa i- “Saturn Tablet (iBritish Museum Index BM 76738 + BM 76813) etholakala encwadini ebhalwe yi-NW Swerdlow, enesihloko esithi, Izazi Zasendulo Zasendulo nokubhula kwezulu, Isahluko sesithathu[i]

Umugqa 2 walethebhulethi uthi ngonyaka 1, inyanga 4, usuku 24 wokubusa kukaKandalanu, uSaturn wayephambi komlaza weCrab.

Sisebenzisa imininingwane ekulethebhulethi kanye neminyaka erekhodiwe yokubusa kwenkosi ngayinye, singabona ukuthi imininingwane yezinkanyezi iyaqhubeka nokulinganisa izikhundla zikaSaturn kusukela emuva eKing Kandalanu owaqala ukubusa ngonyaka ka-647 BCE.

Lokhu kuqinisekiswa kwesibili, ngemuva kobufakazi obuvela engxenyeni yethu yokugcina, kuphathelene nokuklwebhana kwenkulumo eyodwa nambili kunqambiso lweNhlangano lwegebe leminyaka engu-20. Ngokungangabazeki, lesi yisizathu esenza ukuthi lobu bufakazi bungaze butholakale ku-2011 i-athikili yezingxenye ezimbili.

Kuhlolisiswa Ukuphikiswa Kwe-Nqabayokulinda

Ekhasini 25 kumagazini kaNovemba 2011, sithola le ngxabano ivumelana no-607 BCE:

Ngaphezu kokusithwa kwelanga okungenhla, kunezisethi ezi-13 zokubonwa kwenyanga kwithebhulethi futhi 15 ukubonwa komhlaba. Lezi zichaza isikhundla senyanga noma amaplanethi ngokuhlobene nezinkanyezi ezithile noma imilaza ethile.18

Ngenxa yokwethenjwa okuphakeme kwezikhundla zenyanga, abacwaningi bahlaziye ngokucophelela lezi zisethi eziyi-13 zezikhundla zenyanga ku-VAT 4956.

Kungani bethola izikhundla zenyanga ngaphezulu kokubonwa kweplanethi? Ngokwombhalo waphansi we-18: “Noma isibonakaliso se-cuneiform senyanga sicacile futhi singathandeki, ezinye zezimpawu zamagama amaplanethi futhi izikhundla zabo azicaci. “

Umuntu ofundayo othembekile kungenzeka aqaphele ukuthi akukho okushiwo ukuthi yiziphi “izimpawu zamagama amaplanethi… ezingacacile”. Ngaphezu kwalokho, asitshelwa ukuthi bangobani abacwaningi abahlaziye ngokucophelela “amasethi ayi-13 wezikhundla zenyanga”. Kithina ukuze siqiniseke ukuthi akukho ukukhetha, laba bacwaningi kumele bangabi nokuxhumana neNhlangano. Ngaphezu kwalokho, kungani bengabelani ngemininingwane yocwaningo lwabo njengoba senzile lapha kule athikili, ukuze abafundi INqabayokulinda ungazitholela bona okutholakele?

Isibonelo, benza lesi simangalo esivela kwesibili INqabayokulinda isihloko:

"Yize kungewona wonke la maqoqo wezikhundla afana nonyaka ka-568/567 BCE, wonke amasethi ayi-13 afaniswa ngezikhundla ezibalwe iminyaka engama-20 ngaphambili, ngonyaka ka-588/587 BCE" (k. 27)

Sesibonile kulezi ezimbili INqabayokulinda izindatshana ezinemininingwane eqinile ye-archeological neyezinkanyezi kanye nobufakazi bomthombo oyinhloko ashiyiwe noma avezwa kabi. UGerrit Losch, kuvidiyo ekhonjwe ekuqaleni, uthe: “Amanga namaqiniso aphambili aqeda ukwethembana. Isaga saseJalimane sithi: "Ngubani oqamba amanga akeke akholwe, noma ekhuluma iqiniso."

Banikezwe lokho, ngeke balindele ukuthi manje bathathe konke abakubhala njengeqiniso levangeli. Kudingeka sizihlole izinto ukuze sibone ukuthi basitshela iqiniso noma basidukisa. Kungaba inselelo kulabo kithi abakhuliswe njengoFakazi ukukholelwa ukuthi ubuholi beNhlangano bungakwazi ukukhohlisa ngamabomu, kepha amaqiniso esivele sambulelwena enza kube nzima ukubheka enye indlela. Uma sicabangela lokho, sizothatha isikhathi esihlokweni esilandelayo ukuthi sihlolisise isimangalo sabo ukubona ukuthi ngabe imininingwane yenyanga ikhomba kuphi ku-588 uma uqhathanisa no-586 BCE.

____________________________________________________________

[i] Sebenzisa i-https: //www.worldcat.org/ ukuthola le ncwadi kumtapo wezincwadi wangakini.

[Ii]http://www.adamoh.org/TreeOfLife.wan.io/OTCh/VAT4956/VAT4956ATranscriptionOfItsTranslationAndComments.htm

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.