Kuwethu isihloko sokuqala, sahlola I-Adad-Guppi Stele, umbhalo ongokomlando obhidliza masinyane umbono we-Watchtower wezikhala ezingaba khona ohlwini lwamaKhosi aseBhabhiloni Elisha.

Ngobufakazi obulandelayo obuzayo, sizobheka iplanethi iSaturn. Lo mbhalo uzosisiza ukuba siqonde ukuthi isikhundla sikaSaturn esibhakabhakeni singasetshenziswa kanjani kalula ukuthola isikhathi iJerusalema esabhujiswa ngalo.

Esikhathini sethu sesimanje, sithatha isilinganiso sesikhathi njengesijwayelekile. Singakhohlwa kalula ukuthi bonke ubuchwepheshe bususelwa ekuhambeni komzimba womhlaba, ikakhulukazi uMhlaba wethu. Unyaka yisikhathi esithatha uMhlaba ukwenza inguquko egcwele ezungeze ilanga. Usuku yisikhathi esithatha ngaso uMhlaba ukwenza inguquko ephelele ezungeze i-eksisi yawo. Ukuhamba kwamaplanethi akuhambisani, futhi kunokwethenjelwa, kangangokuba impucuko yasendulo yayisebenzisa isibhakabhaka njengekhalenda lasezulwini, ikhampasi, iwashi nemephu. Ngaphambi kwe-GPS, ukaputeni womkhumbi wayengahamba noma kuphi emhlabeni ngewashi nje nesibhakabhaka ebusuku ukuze amqondise.

AbaseBabiloni babeyizazi zezinkanyezi. Emakhulwini amaningi eminyaka, babhala ngokunyakaza okuqondile kweplanethi, kwelanga nokwenyanga kanye nokusitheka kwelanga. Ukuhlanganiswa kwalezi zikhundla zeplanethi kuzivalela kumugqa wesikhathi ophelele esingawulandela ngokunemba. Inhlanganisela ngayinye ihlukile njengesigxivizo somunwe womuntu noma inombolo yethikithi yelotto.

Cabanga ngohlu lokulandelana kwezikhathi lwezinombolo zamathikithi e-lottery ayi-12 elizuzwe ngezinsuku ezithile onyakeni owedlule. Yimaphi amathuba alezi zinombolo ezifanayo eza futhi ngezinsuku ezahlukahlukene?

Njengoba sishilo ku isihloko sokuqala, inhloso yethu lapha ukusebenzisa indatshana enezingxenye ezimbili enesihloko esithi, “Labhujiswa Nini IJerusalema Lasendulo?”, elashicilelwa kumagazini kaOkthoba nangoNovemba, 2011 we INqabayokulinda ukukhombisa ngokusobala ukuthi abashicileli babenayo yonke imininingwane edingekayo ukuze baveze iqiniso lokuthi babenephutha cishe ngo-607 BCE ngaso sonke isikhathi, nokho bakhetha ukungayinaki futhi baqhubekisela phambili imfundiso yamanga eyingozi.

Kuze kube manje, ake sibheke ukuthi indawo kaSaturn ingasetshenziswa kanjani ukuthola unyaka wonyaka wokubusa kukaNebukhadinezari wama-37. Kungani lokho kubalulekile? Kubalulekile, ngoba ngokukaJeremiya 52:12, “Ngenyanga yesihlanu, ngosuku lweshumi lwenyanga, okungukuthi, Unyaka we-19 yeNkosi uNebukhadinezari inkosi yaseBhabhiloni ”iJerusalema labhujiswa. Ukuvinjezelwa kwaqhubeka isikhathi esingaphezu konyaka (Jeremiya 52: 4, 5). UJeremiya wathola umbono ngonyaka we-18 wokubusa kukaNebukadinesari ngenkathi umuzi uvinjezelwe (Jeremiya 32: 1, 2) Ngakho-ke, uma singalungisa ngokunembile unyaka wama-37 kaNebukadinesari, kungukususa okulula ukufika ngonyaka ka Ukubhujiswa kweJerusalema.

Ungaqiniseka ukuthi uma idatha yezinkanyezi ikhomba ku-607 BCE, INqabayokulinda i-athikili ibizophela kukho. Kodwa-ke, akukhulunywa nhlobo ngesikhundla sikaSaturn. Ababunaki ngokuphelele lobu bufakazi obuyigugu. Kungani?

Ake sibheke ubufakazi, akunjalo?

IVAT 4956 yinombolo enikezwe ithebhulethi ethile yobumba echaza imininingwane yezinkanyezi ephathelene nonyaka wama-37 wokubusa kukaNebukadinesari.

Imigqa emibili yokuqala ye ukuhumusha zale thebhulethi ifundwe:

  1. Unyaka 37 kaNebukadinezari, inkosi yaseBabele. Inyanga I. (1st [5] okwakufana kanye) nabangama-30th [6] (enyangeni edlule)[7], inyanga yaba ebonakalayo Ngemuva the Bull of Izulu[8]; [ukushona kwelanga kuya ku-moonset:]…. [….][9]
  2. USaturn wayephambi kweNkonjane.[10], [11] The 2nd,[12] ekuseni, kwakuna uthingo entshonalanga. Ubusuku be-3rd,[13] inyanga yayizingalo ezimbili ngaphambili [….][14]

Umugqa wesibili usitshela ukuthi "iSaturn yayiphambi kweNkonjane" (Isifunda sesibhakabhaka ebusuku namuhla esibizwa ngePisces.)

ISaturn iqhelelene kakhulu neLanga lethu kunoMhlaba, ngakho-ke kuthatha isikhathi eside kakhulu ukuqedela ukuzungeza okugcwele. I-orbit eyodwa icishe ibe yiminyaka engama-29.4 Emhlabeni.

Amawashi ethu anamuhla ahlukaniswe ngamahora ayi-12. Kungani engu-12? Besingaba nezinsuku ezingamahora ayi-10 nobusuku bamahora ayi-10, ihora ngalinye lenziwe imizuzu eyi-100 lilinye, futhi umzuzu ngamunye uhlukaniswe ngemizuzwana eyi-100. Impela, besingahlukanisa izinsuku zethu zibe yizingxenye zanoma ibuphi ubude esibukhethile, kepha i-12 yilokho abagcini besikhathi kudala ababehlala kukho.

Izazi zezinkanyezi zasendulo zabuye zahlukanisa isibhakabhaka saba izingxenye eziyishumi nambili ezaziwa ngokuthi izinkanyezi. Babona amaphethini ezinkanyezi abawajwayele bacabanga ukuthi afana nezilwane futhi baziqamba kanjalo.

Njengoba i-Saturn izungeza i-Sun, kubonakala sengathi ihamba kuwo wonke ama-constellations ayi-12. Njengoba nje isandla sehora sithatha ihora ukudlula ezinombolweni eziyishumi nambili ezikwiwashi, kanjalo uSaturn uthatha cishe iminyaka engu-2.42 ukudabula umlaza ngamunye. Ngakho-ke, uma iSaturn ibonwa ePisces — phezulu ewashini lethu lasezulwini — ngonyaka wama-37 kaNebukadinesari, ibingaphinde ivele lapho cishe iminyaka engamashumi amathathu.

Njengoba sibonile ngaphambili, ngokunikezwa ngokunemba lapho singabhala khona imicimbi ngokususelwa kudatha yokuhamba kweplanethi, umuntu kufanele azibuze ukuthi kungani iqiniso elibaluleke kangaka lashiywa ngaphandle. Impela noma yini ezokhombisa ngokusobala ukuthi u-607 BCE njengosuku okwabhujiswa ngalo iJerusalema laliyobe liphakathi nendawo INqabayokulinda isihloko.

Njengoba sazi kahle ukuthi iSaturn ikuphi namuhla — ungaze uqinisekise nokuthi wena ngeso lenyama-konke okumele sikwenze ukubuyisela izinombolo emuva ezigabeni zeminyaka engama-29.4. Vele, lokho kuyisidina. Bekungeke yini kube kuhle uma besinesiqephu sesoftware ukusenzela lokho ngohlobo lokunemba okunganikezwa yikhompyutha? Umhla kaNovemba INqabayokulinda i-athikili ikhuluma ngocezu lwesoftware abayisebenzisela ukubala kwabo. Uma bebale ukubalwa ku-orbit kaSaturn, abasho lutho ngakho, yize kunzima ukucabanga ukuthi bebengeke bakwenze lokho ngethemba lokusungula ama-607 njengosuku.

Ngenhlanhla, futhi sinokufinyelela kuhlelo oluhle lwesoftware olungalandwa futhi lusebenze ku-smart phone noma kuthebhulethi. Kuyabizwa I-SkySafari 6 Plus futhi iyatholakala kuwebhu noma ezitolo ze-Apple ne-Android. Ngingancoma ukuthi uzilande ngokwakho ukuze ukwazi ukwenza ucwaningo lwakho. Qiniseka ukuthi uthola inguqulo ye- “Plus” noma ngaphezulu njengoba inguqulo eshibhe kakhulu ingavumeli ukubalwa kweminyaka ngaphambi kukaKristu.

Nasi isithombe-skrini sezilungiselelo ezisetshenziselwa ucwaningo lwethu:

Indawo iseBaghdad, e-Iraq eseduzane nalapho kwakukhona khona iBabiloni lasendulo. Usuku ngu-588 BC. I-Horizon & Sky ifihliwe ukwenza kube lula ukubona izinkanyezi ezingemuva.

Manje ake sibheke ukuthi ngabe usuku luka-588 lukhiqiza ukufana nalokho izazi zezinkanyezi zaseBabiloni ezaziqopha isikhundla seSaturn ngonyaka wama-37 kaNebukadinesari. Khumbula, bathi livela phambi kweNkonjane, namuhla eyaziwa ngokuthi amaPisces, "iNhlanzi".

Nakhu ukuthwebula kwesikrini:

Njengoba sibona lapha, uSaturn wayeseCancer (isiLatini ngeCrab).

Uma sibheka ishadi elingenhla elibonisa izinkanyezi eziyi-12, siyabona ukuthi uSaturn kuzodingeka adlule, uLeo, Virgo, Libra, Scorpius, Sagittarius, Capricornus, no-Aquarius, ngaphambi kokufika ePisces noma kuSwallow. Ngakho-ke uma sengeza iminyaka engama-20 bese sihamba nosuku izazi ze-Archeologists ezithi kwakungunyaka wama-37 kaNebukadinesari, 568, ukuphi uSaturn?

Futhi lapho sineSaturn ePisces, lapho izazi zezinkanyezi zaseBabiloni zathi kwakungunyaka wama-37 wokubusa kukaNebukadinesari. Lokho kungasho ukuthi unyaka wakhe we-19 uzowela phakathi kuka-587/588 njengoba kusho abakwa-Archeologists. NgokukaJeremiya, kwaba lapho uNebukadinesari ebhubhisa iJerusalema.

Kungani iNhlangano ingavimba lolu lwazi kithi?

In the Ukusakaza ngoNovemba ku-tv.jw.org, ilungu leNdikimba Ebusayo uGerrit Losch wasitshela ukuthi “uLi-ying ifaka ukukhuluma into engalungile kumuntu onelungelo lokwazi iqiniso ngodaba oluthile. Kepha kukhona futhi okubizwa ngokuthi yi-half-truth….Ngakho-ke sidinga ukukhuluma ngokukhululekile nangobuqotho nomunye, ukungagodli imigoqo yolwazi engaguqula umbono womlaleli noma ukumkhohlisa.

Ubungacabanga ukuthi ukusigodlela le mininingwane ebalulekile yezinkanyezi ekhomba unyaka wokubhujiswa kweJerusalema kufana “nokugodla imininingwana yemininingwane engashintsha umbono” esinawo cishe ngo-607 BCE no-1914 CE? Ngabe iNhlangano, ngethuluzi layo eliyinhloko lokufundisa, “ikhuluma ngokukhululekile nangokwethembeka” nathi?

Lokhu singakuthethelela njengephutha elenziwe ngenxa yokungapheleli. Kepha khumbula, uGerrit Losch wayechaza ukuthi yini amanga. Lapho umKristu weqiniso enza iphutha, isenzo esifanelekile ukulivuma nokulilungisa. Kodwa-ke, kuthiwani ngalowo othi ungumKristu weqiniso owazi okuthile ukuthi kuyiqiniso kodwa afihle lelo qiniso ukuze aqhubekisele phambili imfundiso yamanga. Ngabe uGerrit Losch ukubiza kanjani lokho?

Yini engaba isisusa sokwenza isenzo esinjalo?

Kumele sikhumbule ukuthi ukuphina ngo-607 BCE njengonyaka wokubhujiswa kweJerusalema kuyisisekelo semfundiso ka-1914. Hambisa usuku luye ku-588, futhi ukubalwa kokuqala kwezinsuku zokugcina kudlulela ku-1934. Balahlekelwa iMpi Yezwe I, Umkhuhlane WaseSpain kanye nendlala ebangelwe yimpi njengengxenye "yesibonakaliso sabo esiyinhlanganisela". Okubi kakhulu ukuthi ngeke besakwazi ukubiza u-1919 njengonyaka uKristu Jesu abaqoka njengeNceku ethembekileyo neqondayo (Mathewu 24: 45-47). Ngaphandle kwalokhu kubekwa ngo-1919, abakwazi ukuthola ilungelo lokusebenzisa igunya egameni likaNkulunkulu phezu komhlambi kaKristu. Ngakho-ke, banentshisekelo enamandla yokusekela imfundiso ka-1914. Noma kunjalo, kunzima ukucabanga ukuthi amadoda ongawahlonipha impilo yakho yonke angakwazi ukwenza inkohliso enkulu kangaka ngamabomu. Noma kunjalo, umuntu ocabangisisa kahle ubheka ubufakazi, futhi angavumeli imizwa ifiphaze ukucabanga kwakhe.

(Ukuhlaziywa ngokuphelele kwemfundiso yango-1914, bheka Ngo-1914 - I-Litany of Assumptions.)

Ubufakazi Obengeziwe

Kunobunye ubufakazi abugodlile. Njengoba sibonile esihlokweni esedlule, badinga ukuthi samukele inkolelo yokuthi kukhona igebe leminyaka engama-20 emugqeni wesikhathi wamakhosi aseBabiloni. Leyo ngxenye ekucatshangwa ukuthi iyabavumela ukuba basuse usuku lokubhujiswa kweJerusalema babuyele emuva ku-607. Bathi kuneminyaka engu-20 yokwaziswa engekho embhalweni obhaliwe. Esihlokweni esedlule, sikhombisile ukuthi alikho igebe elinjalo elikhona. Ngabe imininingwane yezinkanyezi iyakhombisa ukungabikho kwegebe elinjalo? Nalu uhlu lwamakhosi amabili angaphambi kukaNebukadinesari.

King Inani Leminyaka Isikhathi seRegnal
IKandalanu iminyaka 22 647 - 626 BCE
INabopolassar iminyaka 21 625 - 605 BCE
UNebukadinesari iminyaka 43 604 - 562 BCE

Lawa magama nezinsuku kusungulwa i- “Saturn Tablet (iBritish Museum Index BM 76738 + BM 76813) etholakala encwadini ebhalwe yi-NW Swerdlow, enesihloko esithi, Izazi Zasendulo Zasendulo nokubhula kwezulu, Isahluko sesithathu[i]

Umugqa 2 walethebhulethi uthi ngonyaka 1, inyanga 4, usuku 24 wokubusa kukaKandalanu, uSaturn wayephambi komlaza weCrab.

Sisebenzisa imininingwane ekulesi sibhebhe kanye neminyaka eqoshiwe yokubusa kwenkosi ngayinye, siyabona ukuthi imininingwane yezinkanyezi iyaqhubeka nokufana nezikhundla zikaSaturn emuva eNkosini uKandalanu owaqala ukubusa ngo-647 BCE.

Lesi siqinisekiso sesibili, ngemuva kobufakazi obuvela kwindatshana yethu edlule, sibhekisa isibhakela esisodwa enkulumweni eqanjiwe yeNhlangano yegebe leminyaka engama-20. Ngaphandle kokungabaza, lesi yisizathu esenza ukuthi lobu bufakazi bungakaze bufinyelele endabeni eyizingxenye ezimbili ka-2011.

Ukuhlola Ukuphikisana Kwe-Nqabayokulinda

Ekhasini 25 kumagazini kaNovemba 2011, sithola le ngxabano ivumelana no-607 BCE:

Ngaphezu kokusithwa kwelanga okungenhla, kunezisethi ezi-13 zokubonwa kwenyanga kwithebhulethi futhi 15 ukubonwa komhlaba. Lezi zichaza isikhundla senyanga noma amaplanethi ngokuhlobene nezinkanyezi ezithile noma imilaza ethile.18 

Ngenxa yokwethenjwa okuphakeme kwezikhundla zenyanga, abacwaningi bahlaziye ngokucophelela lezi zisethi eziyi-13 zezikhundla zenyanga ku-VAT 4956. 

Kungani befuna isikhundla senyanga ngaphezu kokubukwa kwamaplanethi? Ngombhalo waphansi we-18: “Yize uphawu lwe-cuneiform lwenyanga lucacile futhi lucacile, ezinye zezimpawu zamagama amaplanethi futhi nezikhundla zabo azicaci. "

Umfundi othembekile kungenzeka angaboni ukuthi akukho okushiwo ukuthi yiziphi “izimpawu zamagama amaplanethi… ezingacaci”. Ngokwengeziwe, asitshelwa ukuthi obani abacwaningi abahlaziye ngokucophelela "amasethi ayi-13 ezimo zenyanga". Ukuze siqiniseke ukuthi akukho ukukhetha, laba bacwaningi akumele babe nokuxhumana neNhlangano. Ngokwengeziwe, kungani bengabelani ngemininingwane yocwaningo lwabo njengoba senzile lapha kule ndatshana, ukuze abafundi be INqabayokulinda ungazitholela bona okutholakele?

Isibonelo, benza lesi simangalo esivela kwesibili INqabayokulinda isihloko:

“Yize kungewona wonke la maqoqo ezimo ezihambisana nenyanga afana nonyaka ka-568/567 BCE, wonke la masethi ayi-13 ahambisana nezikhundla ezazibaliwe eminyakeni engu-20 ngaphambili, ngonyaka ka-588/587 BCE” (k. 27)

Sesibonile kulezi ezimbili INqabayokulinda izindatshana ukuthi idatha enzima yokuvubukula neyesayensi yezinkanyezi nobufakazi bomthombo oyinhloko kushiyiwe noma kwabekwa kabi. UGerrit Losch, kuvidiyo ekhonjwe ekuqaleni, uthe: “Amanga namaqiniso aphambili aqeda ukwethembana. Isaga saseJalimane sithi: "Ngubani oqamba amanga akeke akholwe, noma ekhuluma iqiniso."

Ngokunikezwe lokho, abalindelanga ukuthi manje sithathe konke abakubhalayo njengeqiniso levangeli. Sidinga ukuzihlolela izinto ukubona ukuthi zisitshela iqiniso noma ziyasidukisa. Kungaba yinselelo kulabo bethu abakhuliswe njengoFakazi ukuthi bakholelwe ukuthi ubuholi beNhlangano bungakwazi ukukhohlisa ngamabomu, kepha amaqiniso esesiwavezile enza kube nzima ukubheka ngenye indlela. Ngokunikezwe lokho, sizothatha isikhathi ku-athikili ezayo ukuhlola isimangalo sabo ukubona ukuthi imininingwane yenyanga ikhomba ngqo ku-588 kuqhathaniswa no-586 BCE.

____________________________________________________________

[i] Sebenzisa i-https: //www.worldcat.org/ ukuthola le ncwadi kumtapo wezincwadi wangakini.

[Ii]http://www.adamoh.org/TreeOfLife.wan.io/OTCh/VAT4956/VAT4956ATranscriptionOfItsTranslationAndComments.htm

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
    31
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x