Inkulumo ethandwayo yaseMexico ithi "ukuba nobudlelwano obuhle noNkulunkulu, ungabeka izingelosi eceleni."

Lesi sisho sisetshenziswa ebudlelwaneni bezabasebenzi ukusho ukuthi inqobo nje uma umuntu enobudlelwano obuhle nabaphathi abaphezulu bezikhundla ezikhundleni, abaphathi abaphakathi abenganakwa. Kodwa-ke, ngokombono wenkolo, kubonakala sengathi lesi simiso sokunganaki isikhundla sabantu abasebenzayo, siyasebenza? Lokho wukuthi, ingabe singaya ngokuqondile kuJehova kuyilapho singayinaki iNkosi uJesu?

ImiBhalo ibukeka sengathi iyaphikisana uma kukhulunywa ngalolu daba. Ngakolunye uhlangothi, sinoJehova eTestamenteni Elidala ozichaza njengoNkulunkulu onomona, ofuna ukuzinikela kuye kuphela; kepha ngakolunye uhlangothi, eTestamenteni eNtsha, sinoJehova ofanayo obonakala asitshele (Ngabe uNkulunkulu usitshela noma usiyalile?) ukuthi kufanele sikhonze iNkosi uJesu.

Kulezi zinsuku, sinombutho wenkolo oziqhenyayo ngokuthi uwukuphela kwenkolo yeqiniso, ngoba ngomyalezo wayo, imfundiso, isakhiwo kanye negama elithi, oFakazi BakaJehova, libakhombisa ngokuqondile ukuphela kukaNkulunkulu weqiniso. Ngakolunye uhlangothi, imiBhalo isinikeza imininingwane eminingi ngeNkosi uJesu, abafundi bakhe bokuqala namasonto okuqala. Kwenzekani lapho siqhathanisa oFakazi BakaJehova bamanje noFakazi bakaJesu bokuqala?

Abafowethu nodadewethu abathandekayo abangamaKristu: kuyithuba lakho lokuhumusha ucwaningo lwami ngokusebenzisa i-Google Translator. IsiNgisi sami asisi kahle neze futhi ngiyaxolisa. Sicela usize ngokuchofoza kusixhumanisi esilandelayo-- ¿I-Testigos de Jehová o Testigos de Jesús? Análisis exegético. Thumela imiphumela kumngani wami, uMeleti ku- meleti.vivlon@gmail.com.