NgoSepthemba 2021, amabandla oFakazi BakaJehova emhlabeni wonke azokwethulwa ngesinqumo, isikhalazo semali. Lokhu kukhulu kakhulu, yize ngicabanga ukuthi ukubaluleka kwangempela kwalo mcimbi ngeke kunakwe oFakazi BakaJehova abaningi.

Isimemezelo esikhuluma ngaso sivela kwifomu le-S-147 elithi “Izimemezelo Nezikhumbuzi” elinikezwa ngezikhathi ezithile emabandleni. Nayi isigaba 3 esivela engxenyeni yaleyo ncwadi ezofundelwa amabandla: spl

Umnikelo Wenyanga Oxazululiwe Womsebenzi Womhlaba Wonke: Ngonyaka wenkonzo ozayo, ibandla lizonikezwa isinqumo esisodwa sokunikela ngemali yenyanga emsebenzini womhlaba wonke. Ihhovisi legatsha lisebenzisa izimali zomsebenzi emhlabeni wonke ukusekela imisebenzi ehlukahlukene ezuzisa amabandla. Imisebenzi enjalo ifaka phakathi ukuvuselela nokwakha amaHholo OMbuso namaHholo OMhlangano; ukunakekela izehlakalo ezikhungweni ezingokwasezulwini, kufaka phakathi lezo ezihilela izinhlekelele zemvelo, umlilo, ukweba noma ukucekela phansi impahla; ukuhlinzeka ngobuchwepheshe kanye nezinsizakalo ezihlobene; nokusiza ngezindleko zokuhamba zezisebenzi ezikhethekile zesikhathi esigcwele ezikhethiwe zenkonzo yamazwe angaphandle ezihambela imihlangano yezizwe.

Manje ngaphambi kokuqhubeka, ake sicacise ngento eyodwa: Akekho umuntu onengqondo ozophika ukuthi umsebenzi wokushumayela ubiza imali. Ngisho noJesu nabafundi bakhe babefuna imali. ULuka 8: 1-3 ukhuluma ngeqembu labesifazane ababenakekela iNkosi yethu nabafundi bayo ngokwezinto ezibonakalayo.

Ngokushesha ngemva kwalokho wahamba amadolobha ngamadolobhana nasemizaneni ngemizana, eshumayela futhi ememezela izindaba ezinhle zoMbuso kaNkulunkulu. Abayishumi nambili babenaye, kanye nabesifazane abathile ababephulukiswe emimoyeni emibi nasezifweni: uMariya othiwa Magdalena, okuphume kuye amademoni ayisikhombisa. UJowana umkaKhuza, umphathi kaHerode; USusanna; nabanye besifazane abaningi, ababebakhonza ngezimpahla zabo. (Luka 8: 1-3 NWT)

Kodwa-ke futhi leli iphuzu eliyisihluthulelo — uJesu akazange acele imali kulaba besifazane noma komunye umuntu. Wayencike ekuzimiseleni kwabo ukunikela ngokukhululekile njengoba umoya wawubashukumisela ukuze banikeze izidingo zalabo abenza umsebenzi wokushumayela izindaba ezinhle. Vele, laba besifazane babehlomule kakhulu enkonzweni kaJesu eyayihlanganisa ukuphilisa ngokuyisimangaliso nomyalezo owawukhuphula abesifazane besesikhundleni esiphansi ababenaso emphakathini wamaJuda. Babeyithanda ngokweqiniso iNkosi yethu futhi yilolo thando olubagqugquzele ukuthi banikele ngezimpahla zabo ukuqhubekisela phambili umsebenzi.

Iphuzu liwukuthi, uJesu nabaphostoli bakhe abakaze bacele imali. Bathembele ngokuphelele eminikelweni yokuzithandela eyenziwe ngokusuka enhliziyweni. Babeka ukholo lwabo kuNkulunkulu bazi ukuthi ubewusekela umsebenzi wabo.

Eminyakeni engu-130 edlule, i-Watch Tower Bible & Tract Society iye yavumelana ngenhliziyo yonke nendlela yokuthi umsebenzi wokushumayela kufanele uxhaswe ngeminikelo yokuzithandela ngokuphelele.

Isibonelo, lo 1959 INqabayokulinda isihloko sithi:

EMUVA ngo-Agasti, 1879, lo magazini wathi:

“Sikholelwa ukuthi 'iZion's Watch Tower' isekelwa uJEHOVA, futhi yize kunjalo, ayisoze yacela noma icele abantu ukuba bayisekele. Lapho Lowo othi: 'Lonke igolide nesiliva lezintaba lingelami,' ehluleka ukunikeza imali edingekayo, sizoqonda ukuthi sekuyisikhathi sokumisa ukushicilelwa. ” INhlangano ayizange ikumise ukushicilelwa, futhi INqabayokulinda ayikaze iphuthelwe nomagazini. Kungani? Ngoba phakathi neminyaka ecishe ibe ngamashumi ayisishiyagalombili kusukela INqabayokulinda isho le nqubomgomo yokwethembela kuJehova uNkulunkulu, iNhlangano ayikaphambuki kuyo.

Kuthiwani namuhla? Ngabe iNhlangano isasigcina lesi sikhundla? Yebo. Ngabe iNhlangano yake yakucela imali? Cha. Ofakazi bakaJehova abakaze bacele imali. Abalokothi bacele… (w59, 5/1, ikhasi 285)

Muva nje ngo-2007, le nkolelo yayingakashintshi. NgoNovemba 1, 2007 INqabayokulinda esihloko sithi, “Isiliva Ngelami, NeGolide Ngelami”, abashicileli baphinde baphinda futhi basebenzisa isitatimende sikaRussell enhlanganweni yanamuhla.

Nasi isicaphuno sakamuva selungu leNdikimba Ebusayo uStephen Lett osakazwa ngoMeyi 2015 ku-JW.org:

Eqinisweni, iNhlangano ivame ukubukela phansi amanye amasonto ngokugxeka izindlela zawo zokuqoqa iminikelo. Nayi ingcaphuno evela kumagazini kaMeyi 1, 1965 INqabayokulinda ngaphansi kwendatshana ethi, “Kungani Kungabikho Amaqoqo?”

Ukuphoqa amalungu ebandla ngendlela emnene ukuba anikele ngokusebenzisa amadivayisi ngaphandle kokusekelwa noma ukusekelwa okungokomBhalo, njengokudlulisa ipuleti lokuqoqa phambi kwabo noma ukusebenzisa imidlalo yebhingo, ukubamba izidlo zesonto, izindawo zokuthengisa kanye nokuthengisa nge-rummage noma ukucela izethembiso, ukuvuma ubuthakathaka. Kukhona okungahambi kahle.

Awekho amadivayisi wokuncenga noma ukucindezela anjalo adingekayo lapho kukhona ukwazisa kwangempela. Kungenzeka yini ukuthi lokhu kuntula ukwazisa kuhlobene nohlobo lokudla okungokomoya okunikezwa abantu kula masonto? (w65 5/1 ikhasi 278)

Umlayezo ovela kuzo zonke lezi zinkomba ucacile. Uma inkolo kufanele icindezele amalungu ayo ngezinto ezinjengokudlulisa ipuleti lokuqoqa ukuze ingcindezi yontanga ibenze banikele, noma ngokucela izethembiso, lapho-ke inkolo ibuthakathaka. Kukhona okungahambi kahle kakhulu. Badinga ukusebenzisa la maqhinga ngoba amalungu abo awanakho ukwazisa kwangempela. Futhi kungani bengenakho ukwazisa? Ngoba abakutholi ukudla okuhle okungokomoya.

Asonga amazwi acashunwe kuyi-Nqabayokulinda ka-1959 ngalokho uC. T. Russell akubhala emuva ngo-1879, la masonto awasekelwa nguJehova uNkulunkulu, yingakho kufanele asebenzise izindlela ezinjalo zokucindezela ukuze athole imali.

Kuze kube manje, noma yibaphi oFakazi BakaJehova abezwa konke lokhu kuzofanela bavumelane. Ngemuva kwakho konke, lesi yisikhundla esisemthethweni seNhlangano.

Manje khumbula okwashiwo uRussell njengoba kusebenza eNhlanganweni. Uthe thina “akasoze ancenga noma acele ukuxhaswa ngabantu. Lapho Lowo othi: 'Lonke igolide nesiliva lezintaba lingelami,' ehluleka ukunikeza imali edingekayo, sizoqonda ukuthi sekuyisikhathi sokumisa ukushicilelwa. ”

Lowo mbhalo ka-1959 waqhubeka waphetha:

“INhlangano ayizange ikumise ukushicilelwa, futhi INqabayokulinda ayikaze iphuthelwe nomagazini. Kungani? Ngoba phakathi neminyaka ecishe ibe ngamashumi ayisishiyagalombili kusukela INqabayokulinda isho le nqubomgomo yokwethembela kuJehova uNkulunkulu, iNhlangano ayikaphambuki kuyo."

Lokho akuselona iqiniso, akunjalo? Sekuyiminyaka engaphezu kwekhulu umagazini INqabayokulinda ube ithuluzi eliyinhloko iNhlangano elisebenzisile ukushumayela izindaba ezinhle emsebenzini wokushumayela emhlabeni wonke. Kodwa-ke, ekuhambeni kokunciphisa izindleko, balinciphisa lelo magazini lisuka emakhasini angama-32 laya ku-16 kuphela kwathi ngo-2018 balinciphisa lisuka ezikhishweni ezingama-24 ngonyaka laya ku-3 nje kuphela. Ngokuthi belivame ukuphuma kanye njalo emavikini amabili futhi manje liyaphuma kanye njalo ezinyangeni ezine, impikiswano yokuthi ayikaze ilahlekelwe yinkinga sekuphele isikhathi eside.

Kepha kunokuningi lapha ngaphandle nje kwenani lezindaba eziphrintiwe. Iqiniso ngukuthi ngamazwi abo, lapho kufanele baqale ukunxusa abantu besilisa, lapho kufanele baqale ukucela izethembiso, sekuyisikhathi sokuvala lonke ibhizinisi, ngoba banobufakazi obubonakalayo bokuthi uJehova uNkulunkulu akasasekeli umsebenzi.

Yebo, leso sikhathi sesifikile. Empeleni, yafika eminyakeni ethile edlule, kepha lokhu kuthuthukiswa kwakamuva kufakazela iphuzu kunanini ngaphambili. Ngizochaza.

Abadala bayalelwa ukuthi baye ekhasini le-web eliphephile ku-JW.org ukuthola ukuthi bangasenzela malini isinqumo. Ihhovisi legatsha ngalinye lenze inani lommemezeli ngamunye lezindawo ezingaphansi kwalo.

Nazi izinkomba ezifanele eziya kwabadala ezivela kuleli fomu elingenhla le-S-147:

  1. Umnikelo Wenyanga Oxazululiwe Womsebenzi Womhlaba Wonke: Umnikelo oxazululwe wanyanga zonke okukhulunywe ngawo kulesi simemezelo samabandla ususelwa enanini lenyanga ngalinye lommemezeli eliphakanyiswe yihhovisi legatsha.
  2. Inani lomshicileli ngamunye elibhalwe ekhasini le-web le-jw.org elinokuxhumanisa kwalesi simemezelo kufanele liphindwe ngenani labamemezeli abakhuthele ebandleni ukunquma umnikelo wanyanga zonke webandla lakho.

Nazi izinombolo ezivela ehhovisi legatsha lase-US:

Inani le-United States lingu- $ 8.25 ngomshicileli ngamunye. Ngakho-ke, ibandla labamemezeli abayi-100 kulindeleke ukuthi lithumele ama- $ 825 ngenyanga endlunkulu yomhlaba wonke. Ngabamemezeli abayizigidi eziyi-1.3 e-United States, iNhlangano ilindele ukuthola cishe ama-dollar ayizigidi eziyi-130 ngonyaka e-US kuphela.

Inhlangano ithi “ayisoze yancenga noma yanxusa abantu ukuba bayeseke” futhi sifunde ukuthi igxeka ezinye izinkolo “ngokucela izethembiso”.

Siyini ngempela isibambiso? Ngokwesichazamazwi esifushane i-Oxford English, isibambiso sichazwa ngokuthi “isithembiso somnikelo enhlanganweni esiza abampofu, imbangela, njll., Ngokuphendula isikhalazo sezimali; umnikelo onjalo. ”

Ingabe le ncwadi ayisona isikhalazo sezimali? Isikhalazo esithile lapho. Cabanga uJesu eya kuMariya futhi athi, “Kulungile, Mary. Ngifuna uhlanganise bonke abesifazane. Ngidinga umnikelo olingana nodenariyu abayi-8 umuntu ngamunye. Ngidinga ukuthi ubenze benze isinqumo bethembisa ukunginikeza leyo mali njalo ngenyanga. ”

Sicela ungakhohliswa ngamagama ale ncwadi akhuluma “ngomnikelo wanyanga zonke ophakanyisiwe”.

Lesi akusona isiphakamiso. Ake ngikutshele okuthile ngeminyaka yami yokusebenza njengomdala ukuthi iNhlangano ithanda ukudlala kanjani ngamagama. Abazokwenza ukuzibophezela ephepheni nokuthi bazokwenzani empeleni izinto ezimbili ezihlukene. Izincwadi eziya ezindikimbeni zabadala zizofakwa ngamagama afana nokuthi “isiphakamiso”, “isincomo”, “ukukhuthaza”, kanye “nokuqondisa”. Bazosebenzisa amagama athandekayo njengokuthi "ukuhlinzekwa kothando". Kodwa-ke, lapho kufika isikhathi sokusebenzisa lawa magama, sifunda ngokushesha okukhulu ukuthi ayizihlonipho zama- "oda", "imiyalo", kanye "nezimfuneko".

Ukwenza isibonelo, emuva ngo-2014, le nhlangano yathatha wonke amahholo oMbuso futhi “yayalela” wonke amabandla ukuba athumele noma iyiphi imali eyeqile kwi-akhawunti yawo yasebhange ehhovisi legatsha lendawo. Ibandla elingasenhla nomgwaqo lapho ngihlala khona "beliqondiswe" ukuthi linikeze imali engu- $ 85,000 yayo njengensalela yemali. Yazi, lena bekuyimali yebandla enikelwe ukulungisa indawo yokupaka izimoto. Babengafuni ukuyijika, bakhetha ukulungisa inkatho ngokwabo. Bamelene okwabaletha ngohambo olulodwa lombonisi wesifunda, kodwa ngokuhambela okulandelayo, batshelwa ngokungagunci ukuthi ukubambelela kulezimali kwakungeyona indlela yabo. Kwakudingeka zilandele “leli lungiselelo lothando” elisha elivela kuJehova. (Khumbula ukuthi kusukela ngoSepthemba 1, 2014 umbonisi wesifunda unikezwe amandla okususa abadala, ngakho ukumelana nakho kuyize.)

Ngingakuqinisekisa ukuthi noma iyiphi indikimba yabadala enqaba ukufunda lesi sinqumo esisha izotshelwa ngumbonisi wesifunda ukuthi isho ukuthini ngempela ngokuthi “umnikelo wanyanga zonke ophakanyisiwe”.

Ngakho-ke, bangasho ukuthi okuthile kusikisela, kepha njengoba uJesu asitshele, ungahambi ngalokho abakushoyo, hamba ngokwenzayo. (Mathewu 7:21) Ukubeka ngenye indlela, uma ungumnikazi wesitolo futhi izigebengu ezimbalwa ziza emnyango wakho wangaphambili bese “ziphakamisa” ukuthi uzikhokhele ukuze zivikeleke, ngeke usadinga isichazamazwi ukuze wazi lokho ”Kusho ngempela.

Ngale ndlela, kuze kube manje indawo yokupaka yalelo hholo ayikalungiswa.

Kusho ukuthini konke lokhu eNhlanganweni futhi kusho ukuthini kuwe uma unguFakazi KaJehova othembekile? UJesu uyasitshela:

“. . .ngoba ngesinqumo sokwahlulela enahlulela ngaso, nani niyokwahlulelwa ngaso; nesilinganiso enilinganisa ngaso, nani niyonilinganisela ngaso. ” (UMathewu 7: 2 NWT)

Inhlangano sehlulele amanye amasonto iminyaka, futhi manje isilinganiso abasisebenzisa kulawo masonto kumele sisetshenziswe koFakazi BakaJehova ukufeza amazwi kaJesu.

Ukucaphuna futhi kuyi-Nqabayokulinda yango-1965:

Ukucindezela amalungu ebandla ngendlela emnene ukuba anikele ngokusebenzisa izinsiza ngaphandle kokusekelwa noma ukusekelwa okungokomBhalo, njengoku… ukucela izithembiso, kungukuvuma ubuthakathaka. Kukhona okungahambi kahle. (w65 5/1 ikhasi 278)

Le mfuneko yokwenza isinqumo esithembisa ukunikela ngenani elinqunyelwe njalo ngenyanga iyona ncazelo “yokucela isibambiso”. Ngamazwi enhlangano uqobo, lokhu kuvuma ubuthakathaka nokuthi kukhona okungahambi kahle. Kwenzenjani? Bayasitshela:

Awekho amadivayisi wokuncenga noma ukucindezela anjalo adingekayo lapho kukhona ukwazisa kwangempela. Kungenzeka yini ukuthi lokhu kuntula ukwazisa kuhlobene nohlobo lokudla okungokomoya okunikezwa abantu kula masonto? (w65 5/1 ikhasi 278)

Isigqila esikholekile nesiqondayo kufanele sondle abendlu ukudla kwabo ngesikhathi esifanele, kepha uma kungekho ukwazisa kwangempela, lokho kudla abakuphakelwayo kubi futhi nesigqila sehlulekile.

Kungani lokhu kwenzeka?

Ake sibuyele emuva eminyakeni engaba ngu-30. Ngokusho kuka-1991 INqabayokulinda futhi I-Phaphama!, ingqikithi yomagazini abanyatheliswa njalo ngenyanga yayingaphezu kuka-55,000,000 XNUMX XNUMX. Cabanga ukuthi kubiza malini ukukhiqiza nokuthumela. Ngaphezu kwalokho, inhlangano yayisekela ababonisi besigodi, ababonisi besifunda, nezinkulungwane zabasebenzi bamaBethel ahlukahlukene namahhovisi egatsha emhlabeni wonke, ingasaphathwa eyamaphayona akhethekile ayizinkulungwane ayewasekela ngokwezimali ngemali ayeyikhokha nyangazonke. Ngaphezu kwalokho, babenikela ngemali yokwakha izinkulungwane zamahholo oMbuso emhlabeni wonke. Ivelaphi yonke leyo mali? Ngeminikelo yokuzithandela eyenziwe oFakazi abashisekayo abakholelwa ukuthi bahlinzekela ukushunyayelwa kwezindaba ezinhle zoMbuso emhlabeni wonke.

Kodwa-ke, eminyakeni yamuva nje, iminikelo yehle kakhulu. Ukunxephezela, iNdikimba Ebusayo yehlise abasebenzi babo bomhlaba wonke ngama-25% emuva ngo-2016. Baphinde babasusa bonke ababonisi besigodi, futhi banciphisa izinhlu zamaphayona akhethekile zibasindisa kakhulu minyaka yonke.

Vele, umkhiqizo wabo wokuphrinta ungaphansi kokuthambile nje. Omagazini abangu-55,000,000 XNUMX XNUMX ngenyanga yinto yesikhathi esidlule. Cabanga ukonga izindleko kulokho.

Futhi esikhundleni sokuxhasa ngemali ukwakhiwa kwezinkulungwane zamahholo, bathengisa izinkulungwane zamahholo, futhi baziqoqela imali. Baphinde babaleka nayo yonke imali esele eyayikade igcinwe amabandla endawo kuma-akhawunti abo asebhange.

Futhi-ke, ngakho konke lokhu kunciphisa izindleko, kanye nemali engenayo eyengeziwe evela ekuthengisweni kwezindlu, kusamele bacindezele amabandla ukuthi enze izinqumo ezibabophezela kwinani elinqunywe ngaphambili lomnikelo.

Ngokwamukelwa kwabo, lokhu kuyisibonakaliso sobuthakathaka. Ngamazwi abo abhaliwe, lokhu akulungile. Ngokuya ngenqubomgomo asebenamathele kuyo iminyaka engu-130, lokhu kuyisibonakaliso sokuthi uJehova akasasekeli umsebenzi wabo. Uma besizoletha amazwi kaRussell avela ku-1879 Watch Tower, besizofunda:

“Sikholelwa ukuthi i-Watchtower Bible and Tract Society, isekelwa uJehova, futhi yize kunjalo, ayisoze yacela noma icele abantu ukuba bayisekele. Lapho yena othi: "Lonke igolide nesiliva lezintaba lingelami," ehluleka ukunikeza imali edingekayo, sizoqonda ukuthi sekuyisikhathi sokuvala inhlangano yethu. (Ngamafuphi w59 5/1 k. 285)

Kunokuba baqhubeke besuka kokubi baye kokubi kakhulu, kufanele bavume ukuthi ngezindlela zabo ezinyathelisiwe, uJehova uNkulunkulu akasasekeli umsebenzi. Kungani kunjalo? Yini eshintshile?

Banciphise izindleko kakhulu, bathathe imali eningi yebandla, futhi bangeze imali evela ekuthengisweni kwezindlu kodwa nokho abayitholi iminikelo eyanele ukuze baqhubeke futhi kuye kwadingeka basebenzise leli qhinga elingavumelani nemiBhalo lokucela iminikelo. Kungani? Yebo, ngamazwi abo, kunokuntula ukwazisa kusuka ezingeni nasefayeleni. Kungani kungaba njalo?

Ngokwencwadi ezofundwa, lezi zimali ziyadingeka:

“… Ukuvuselela nokwakha amaHholo OMbuso namaHholo Omhlangano; ukunakekela izehlakalo ezikhungweni ezingokwasezulwini, kufaka phakathi lezo ezihilela izinhlekelele zemvelo, umlilo, ukweba noma ukucekela phansi impahla; ukuhlinzeka ngobuchwepheshe kanye nezinsizakalo ezihlobene; nokusiza ngezindleko zokuhamba zezisebenzi ezikhethekile zesikhathi esigcwele ezikhethiwe ezikhonza kwamanye amazwe ezihambela imihlangano yezizwe. ”

Ukube lokho bekungikho konke, izimali ngabe zisangena ngendlela endala yeminikelo yokuzithandela. Ukukhuluma ngokusobala nokwethembeka, bekufanele bangeze ngokuthi badinga imali futhi ukukhokha izigidi zamadola kumonakalo nezinhlawulo ngenxa yamacala amaningi ezweni lonke elethwa kule nhlangano. ECanada — ingxenye eyodwa kokuyishumi ngosayizi we-United States — kunecala elibhekene nezinkantolo njengamanje elibiza amaRandi ayizigidi ezingama-66 zamaRandi. Lokhu wulwazi olujwayelekile kangangokuthi uDavid Splane weNdikimba Ebusayo kudingeke ukuthi anikeze inkulumo emhlanganweni wesifunda walo nyaka ngenhloso yokulawula umonakalo nokuzama ukuthethelela izikhathi eziningi iNdikimba Ebusayo obekufanele ixazulule lezi zinkantolo ngaphandle kwenkantolo.

Ngabe uFakazi KaJehova oqotho angafuna ukunikela ngemali etholwe kanzima azi ukuthi esikhundleni sokuyofuna izithakazelo zoMbuso, izokhokhela ukuphathwa kabi kweNhlangano izisulu zokuhlukunyezwa ngokocansi kwezingane? Ezinye izifundabhishobhi zeSonto LamaKhatholika kuye kwadingeka ukuthi zimemezele ukuthi ziqothukile ngenxa yokuwa kwehlazo labo lokuhlukunyezwa kwezingane. Kungani oFakazi BakaJehova beyohluka?

Ngokuya ngemigomo yeNhlangano ephrintiwe, uJehova akasasekeli umsebenzi woFakazi BakaJehova. Lokhu kucelwa kwakamuva kwesithembiso semali nyangazonke kuwubufakazi balokho. Futhi, amagama abo, hhayi awami. Bakhokha izigidi ngezigidi zezono zabo. Mhlawumbe manje yisikhathi sokucabangisisa ngamazwi atholakala kusAmbulo 18: 4:

"Ngezwa elinye izwi livela ezulwini lithi:" Phumani kuyo, bantu bami, uma ningafuni ukuhlanganyela nayo ezonweni zayo, futhi uma ningafuni ukwamukela ingxenye yezinhlupho zayo. ” (Isambulo 18: 4)

Uma uthatha imali yakho futhi unikela ngenhlangano, usuvele uhlanganyela ezonweni zakhe, futhi uyazikhokhela. INdikimba Ebusayo ayiwutholi umyalezo wokuthi “lapho Lowo othi: 'Lonke igolide nesiliva lezintaba lingelami,' ehluleka ukunikeza imali edingekayo, sizoqonda ukuthi sekuyisikhathi sokumisa” umsebenzi. (w59, 5/1, ikhasi 285)

Ungathi, “Kepha ayikho enye indawo ongaya kuyo! Uma ngihamba, ngingaya kuphi futhi? ”

ISambulo 18: 4 kasitsheli ukuthi siyaphi, sisitshela nje ukuthi siphume. Sifana nengane encane eye yakhwela esihlahleni yangakwazi ukwehla. Ngezansi kukababa wethu othi, "Jump ngizokubamba."

Sekuyisikhathi sokuthi sithathe ukholo. UBaba wethu waseZulwini uzosibamba.

 

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
    35
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x