[Le ndatshana inikelwe yi-Vintage]

Injongo yalesi sihloko iwukuthuthukisa ukubhala izingoma zemihlangano yobuKristu. Ikakhulukazi, ngingathanda ukucula iculo uma ngihambele umgubho wesidlo. Lapho sikhumbula ukufa kukaKristu, siba nethuba lokuhlabelela ngokwazisa kwethu umhlatshelo wakhe nangelungiselelo likaJehova lothando lokusindisa isintu. Lolu hlu lwemibhalo engokomBhalo lungase lunikeze isiqalo sogqozi kubabhali bezingoma abangamaKristu:

1 Korinte 5:7, 8; 10:16, 17; 10:21; 11:26, 33
Korinte 2 13: 5
I-Matt 26: 28
Maka i-14: 24
Johane 6:51, 53; 14:6; 17:1-26

Akubona bonke ababhali bezingoma abakwazi ukudlala insimbi yomculo. Ngakho-ke, bangase bacule iculo abaliqambe omunye umuntu onekhono lokubhala iculo lomculo wabo. Futhi, umculi angase akwazi ukufunda umculo nokudlala kahle insimbi yomculo, kodwa angabi nalo ulwazi lokuqamba izingoma. Ngiyakwazi ukudlala upiyano, kodwa bengingenalo ulwazi lokuqhubeka kwamaculo. Ngiyithanda kakhulu le vidiyo emfushane futhi ngithole iwusizo kakhulu ekufundeni ukuqhubeka kwamaculo kanye nendlela yokuqamba ingoma: Ungabhala Kanjani Ukuthuthuka Kwezingoma - Izisekelo Zokubhala Ingoma [Ithiyori Yomculo- I-Diatonic Chords].

Umqambi wengoma angase anqume ukukhokhela i-copyright kuleyo ngoma ngaphambi kokuyithumela ku-inthanethi. Lokhu kunganikeza isilinganiso esithile sesivikelo ekubeni omunye umuntu athi umnikazi walelo culo. E-United States, iqoqo lezingoma ezingaba eziyishumi zingaba ne-copyright njenge-albhamu ngemali encane kakhulu kunokuba kubiza ukukopisha ingoma eyodwa kuphela. Isithombe esiyisikwele, esibizwa ngokuthi i Ikhava ye-albhamu isetshenziswa ku-inthanethi ukusiza ukukhomba iqoqo lezingoma.

Lapho kubhalwa izosha zezingoma zokudumisa, lawo mazwi angase ageleze ngokwemvelo esuka enhliziyweni, noma angase adinge umthandazo nokucwaninga okuthile. Ukubhala amagama amahle nanembe ngokomBhalo kuyoqinisekisa okuhlangenwe nakho okujabulisayo nokwakhayo kubo bonke abazalwane nodade, ngamunye oyobe ecula lawo mazwi njengemizwa yakhe siqu. Kunomthwalo wemfanelo wokubhala izosha ezizodumisa uNkulunkulu neNdodana yakhe.

Ngithemba ukuthi amaKristu ayoyijabulela inkululeko yawo yokukhuluma izingoma zokudumisa uBaba wethu noJesu. Kungaba kuhle kakhulu ukukhetha izingoma ezimnandi esingakhetha kuzo emikhosini yethu yenhlanganyelo nemihlangano evamile.

[Sicela ugcine ukuphawula kwalesi sihloko kuphela ekusebenzelaneni kwezingoma zomculo.]

 

8
0
Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x