Zonke Izihloko > Ukuhlubuka

Ingabe Ngiyisihlubuki Ngempela?

Kuze kube ngiya emihlanganweni ye-JW, bengingakaze ngicabange noma ngizwe ngokuhlubuka. Ngakho-ke bengingacaci ukuthi umuntu waba kanjani yisihlubuki. Ngiyizwile ikhulunywa kaningi emihlanganweni ye-JW futhi bengazi ukuthi akuyona into obufuna ukuba yiyo, ngendlela okushiwo ngayo. Kodwa-ke, ngenze ...

Ukushumayela Inzondo

Isithombe esivela encwadini ye-Watchtower eveza ikusasa labangakholwa e-Armagedoni. I-athikili kaMashi 15, 2015 ethi "Yini i-ISIS Efuna Ngempela" yi-The Atlantic isiqeshana esikhazimulayo sobuntatheli esinikeza ukuqonda kwangempela ngalokho okuqhuba le nhlangano yenkolo. Ngi ...

Sonke Singabafowethu - Ingxenye 2

Engxenyeni yokuqala yochungechunge, sabona ukuthi ukuze sizivikele ebuwuleni benkolo ehlelekile, kufanele sigcine isimo senkululeko yobuKristu ngokuzivikela emgomeni wabaFarisi, okuyithonya elonakalisayo lobuholi bomuntu ... .

Sonke Singabafowethu - Ingxenye 1

Kube nenqwaba yamazwana akhuthazayo ngemuva kwesimemezelo sethu sokuthi maduze sizothuthela kwisayithi elisha elizenzele i-Beroean Pickets. Lapho sewethuliwe, futhi nangokusekelwa kwakho, sethemba ukuthi nathi sizoba nenguqulo yeSpanish, elandelwa yisiPutukezi. Si ...

Ukubhekana noshushiso

  [Lokhu kuyaqhubeka esihlokweni esithi, “Ukuthandabuza Ngokukholwa”] Ngaphambi kokuba uJesu afike enkundleni, izwe lakwa-Israyeli lalibuswa indikimba ebusayo eyakhiwa abapristi ngokubumbana namanye amaqembu enkolo anamandla njengababhali, abaFarisi futhi ...

Ukuphinda Phansi Ngokukholwa

[Ucezu lombono] Muva nje nginomngane ohlukane nobungani obungamashumi eminyaka. Lokhu kukhethwa okukhulu akubanga ngoba ngihlasele imfundiso ethile ye-JW engasekelwe emiBhalweni efana ne-1914 noma "izizukulwane ezigqagqene". Eqinisweni, asizange sihlanganyele ezingxoxweni zemfundiso kwaphela. I ...

Ukudlala Umnqobi

"... UZIMISELE ukuletha igazi lalo muntu phezu kwethu." (IzEnzo 5:28) Abapristi abakhulu, abaFarisi nababhali babenze uzungu futhi baphumelela ekubulaleni iNdodana kaNkulunkulu. Babenecala legazi ngendlela enkulu kakhulu. Nokho lapha badlala isisulu. Ba ...

Isifundo se-WT: "UJehova Uyabazi Abangabakhe" - Isengezo

Ngenkathi ngihleli esifundweni se-Nqabayokulinda sangayizolo, okuthile kwangithinta njengokungajwayelekile. Njengoba sibhekana nokuhlubuka okungenayo ngokushesha nangokunqobayo, kungani sisho amazwi afana nalawa: "Amanye amaKhristu kungenzeka abengabaza ukuthi kungani abantu abanjalo bavunyelwe ukuthi bahlale ...

Isifundo se-WT: Abantu bakaJehova "Bayakulahla Ukungalungi"

[Isifundo se-Nqabayokulinda sesonto lika-September 8, 2014 - w14 7/15 k. [Isithombe ekhasini 12] “Wonke umuntu obiza igama likaJehova makalahle ukungalungi.” - 2 Thim. 2:19 Isifundo sivula ngokugxila eqinisweni lokuthi zimbalwa ezinye izinkolo ezigcizelela igama likaJehova njengathi. Ku ...

The Great Korah

Ingxoxo esekelwe esihlokweni esifundwayo se-Nqabayokulinda kaJulayi 15, 2014 esithi, “UJehova Uyabazi Abangabakhe.” Emashumini eminyaka edlule, INqabayokulinda iye yakhuluma kaninginingi ngokuvukela kukaKora uMose no-Aaron ehlane noma nini lapho abamemezeli bebona isidingo ...

Okuzimele vs Ukucabanga Okubucayi

Siphansi kakhulu ekucabangeni kokuzimela enhlanganweni yoFakazi BakaJehova. Isibonelo, Ukuziqhenya kungabamba iqhaza, futhi abanye bawela ogibeni lokucabanga okuzimele. (w06 7 / 15 p. 22 par. 14) Ngenxa yangemuva nangendlela abakhuliswe ngayo, abanye banganikezwa okuningi ...

Kungani uNkulunkulu Evumela Umuntu Obengenamthetho?

Ukubuyisa: Ngubani Indoda Yomthetho? Esihlokweni sokugcina, sixoxe ngokuthi singawasebenzisa kanjani amazwi kaPawulu kwabaseThesalonika ukukhomba umuntu ongenamthetho. Kunezikole ezahlukahlukene zokucabanga mayelana nokuthi ungubani. Abanye banomuzwa wokuthi akakaze aboniswe kepha uzo ...

Ukuhlonza Indoda Yomthetho

Makungabikho muntu onikhohlisa nganoma iyiphi indlela, ngoba ngeke ize ngaphandle kokuba kufike ukuhlubuka kuqala futhi kwambulwe umuntu ongenamthetho, indodana yokubhujiswa. (2 Thes. 2: 3) Qaphela Umuntu Ongenamthetho Ingabe Umuntu Ongenamthetho Uyakukhohlisa? Ungazivikela Kanjani ...

Ukubiza uMhlubuki

[Lokhu okuthunyelwe kuqhubeka nengxoxo yethu ngodaba lokuhlubuka - Bheka Isikhali Sobumnyama] Zicabange useGermany uzungeze i-1940 futhi othile uyakhomba kuwe futhi akhale athi, “Dieser Mann ist ein Juda!” ("Lowo muntu ungumJuda!" ") Ukuthi ungumJuda noma cha bekungeke yini kube ....

Ingabe Siyizihlubuki?

Lapho mina no-Apoll kuqala sixoxa ngokwakhiwa kwale sayithi, sabeka imithetho ethile eyisisekelo. Inhloso yale ndawo bekuwukusebenzela njengendawo yokubuthana yoFakazi BakaJehova abanomqondo owodwa onesifiso sokutadisha iBhayibheli ngokujulile kunokuba bekunikezwa ...