Zonke Izihloko > Ubhapathizo

Ubhapathizo LwamaKristu, Lusegama Likabani? Ingxenye 2

Engxenyeni yokuqala yalolu chungechunge, sihlolisise ubufakazi obungokomBhalo ngalo mbuzo. Kubalulekile futhi ukubheka ubufakazi obungokomlando. Ubufakazi Bomlando Manje ake sithathe isikhathi esincane ukuhlola ubufakazi bezazi-mlando zakudala, ikakhulukazi ababhali abangamaKristu ...

Ubhapathizo LwamaKristu, Lusegama Likabani? Ingxenye 1

“… Ukubhabhadiswa, (hhayi ukususwa kokungcola kwenyama, kodwa isicelo esenziwa kuNkulunkulu sokuba nonembeza omuhle,) ngokuvuka kukaJesu Kristu.” (1 Petru 3:21) Isingeniso Lokhu kungabonakala njenge umbuzo ongajwayelekile, kepha ubhapathizo luyingxenye ebalulekile yokuba ...

Umyalo Wokubhaphathiza Nokufundisa

[lo mbhalo unikelwe ngu-Alex Rover] Umyalo kaJesu wawulula: Ngakho-ke hambani niyokwenza izizwe zonke abafundi, nibabhaptize egameni likaYise neleNdodana nelikaMoya oNgcwele, nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho wena; bhekani, nginguye ...

Isifundo Se-WT: Bazali Yalusani Izingane Zenu

[Ukubukeza isihloko se-Nqabayokulinda sika-September 15, 2014 ekhasini 17] “Kufanele wazi kahle ukuthi umhlambi wakho ubukeka kanjani.” - IzA. 27:23 Ngifunde kabili le ndatshana futhi isikhathi ngasinye ibingishiya ngizizwa ngingazinzile; okuthile ngakho kwangikhathaza, kepha ngangibonakala ngathi ...