Zonke Izihloko > Ukunikeza Ubufakazi

Ukuzwa Kwami Ikomidi Lezokwahlulela - Ingxenye 1

Ngenkathi ngiseSt. Petersburg, eFlorida ngiseholidini ngoFebhuwari, ngathola ucingo oluvela komunye wabadala bebandla engangikulo "engimemela" engqungqutheleni yokwahlulela ngesonto elilandelayo ngecala lokuhlubuka. Ngamtshela ukuthi ngeke ngibuyele eCanada ngiseduze nase ...

Ukucatshangelwa Kwencwadi Yesicelo Sokukhishwa Kwe-Google.org/UN

UJackSprat ubeke umbono ngaphansi kokuthunyelwe kwakamuva ngokungathathi hlangothi kobuKristu nokubandakanyeka kweNhlangano kwiZizwe Ezihlangene engikubongayo, ngoba ngineqiniso lokuthi uphakamisa umbono abaningi abanawo. Ngingathanda ukubhekisa lokho lapha. Ngiyavuma ukuthi ithuba le ...

Incwadi Yokwahlukaniswa

Le yincwadi yokuzihlukanisa nalowo owayengumdala wasePortugal. Ngicabange ukuthi umqondo wakhe ubenokuqonda ikakhulukazi futhi ngifuna ukuwabelana ngakho lapha. http://www.desperta.net/testemunhos/letter-of-dissociation-of-carlos-fernandes

Ukuhumusha

isi-Español

Ababhali

Izihloko

Imibhalo yenyanga