Zonke Izihloko > Imisipha yeBhayibheli

Singasindiswa Kanjani Ngokudabula Amalangabi?

https://youtu.be/4sl_i7mCvjo Jesus told his disciples that he would send the spirit and the spirit would guide them into all the truth. John 16:13 Well, when I was a Jehovah’s Witness, it wasn’t the spirit that guided me but the Watch Tower corporation. As a...

Kusho Ukuthini 'Ukuzalwa Ngokusha'?

Ngesikhathi nginguFakazi KaJehova, ngangishumayela endlini ngendlu. Ezikhathini eziningi ngangihlangana nabaVangeli ababezongiphonsela inselelo ngombuzo othi, "Ingabe uzelwe kabusha?" Manje uma sengikhuluma iqiniso, njengofakazi angizange ngikuqonde ukuthi kusho ukuthini ukuzalwa ...

Umusa Unqoba Ukwahlulela

https://youtu.be/D6t04qhfEPA In our last video, we studied how our salvation depends on our willingness not only to repent of our sins but also on our readiness to forgive others who repent of the wrongs they have committed against us. In this video, we are going to...

Imisindo YeBhayibheli: Ingabe Iqiniso Libalulekile?

https://youtu.be/CdT-t6RLyjc I want to read you something that Jesus said.  This is from the New Living Translation of Matthew 7:22, 23. “On judgment day many will say to me, ‘Lord! Lord! We prophesied in your name and cast out demons in your name and performed many...

Lithini iliva lakho enyameni?

Bengisanda kufunda eyesi-2 kwabaseKorinte lapho uPaul ekhuluma ngokuhlushwa ngameva enyameni. Uyayikhumbula leyongxenye? NjengoFakazi KaJehova, ngafundiswa ukuthi kungenzeka wayekhuluma ngokubona kwakhe okungekuhle. Angikaze ngiyithande leyo ncazelo. Kuvele kwabonakala ...

Umculo Webhayibheli: Ngabe siyaphuthelwa iphuzu?

https://youtu.be/6QvUVIVAXBc In response to the last video—Part 5—in the Matthew 24 series, one of the regular viewers sent me an email asking about how two seemingly related passages can be understood.  Some would call these problematic passages. Bible scholars...