Zonke Izihloko > Izimfundiso ZeBhayibheli

Ubhapathizo LwamaKristu, Lusegama Likabani? Ingxenye 2

Engxenyeni yokuqala yalolu chungechunge, sihlolisise ubufakazi obungokomBhalo ngalo mbuzo. Kubalulekile futhi ukubheka ubufakazi obungokomlando. Ubufakazi Bomlando Manje ake sithathe isikhathi esincane ukuhlola ubufakazi bezazi-mlando zakudala, ikakhulukazi ababhali abangamaKristu ...

Ubhapathizo LwamaKristu, Lusegama Likabani? Ingxenye 1

“… Ukubhabhadiswa, (hhayi ukususwa kokungcola kwenyama, kodwa isicelo esenziwa kuNkulunkulu sokuba nonembeza omuhle,) ngokuvuka kukaJesu Kristu.” (1 Petru 3:21) Isingeniso Lokhu kungabonakala njenge umbuzo ongajwayelekile, kepha ubhapathizo luyingxenye ebalulekile yokuba ...

IBible Book of Genesis - Geology, Archaeology and Theology - Ingxenye 3

Ingxenye 3 I-Akhawunti Yokudala (UGenesise 1: 1 - UGenesise 2: 4): Izinsuku 3 no 4 UGenesise 1: 9-10 - Usuku Lwesithathu Lokudala “UNkulunkulu waqhubeka wathi:“ Amanzi angaphansi kwamazulu mawalethwe ndawonye endaweni eyodwa futhi kuvele umhlabathi owomile. ” Kwaba njalo. 10 Futhi ...

IBible Book of Genesis - Geology, Archaeology and Theology - Ingxenye 2

Ingxenye 2 I-Akhawunti Yokudala (UGenesise 1: 1 - UGenesise 2: 4): Izinsuku 1 no-2 Ukufunda Ekuhlolisisweni Okuseduze Kombhalo WeBhayibheli Okulandelayo okuhlolisisa umbhalo weBhayibheli we-akhawunti yeCreation kaGenesise Isahluko 1: 1 kuye kuGenesise 2: 4 we ...

IBible Book of Genesis - Geology, Archaeology and Theology - Ingxenye 1

Ingxenye 1 Kungani Kubalulekile? Sibutsetelo Isingeniso Lapho umuntu ekhuluma ngencwadi yeBhayibheli kaGenesise emndenini, kubangani, ezihlotsheni, kubantu asebenza nabo, noma kubantu abajwayelene naye, ngokushesha umuntu uyabona ukuthi ingundaba-mlonyeni. Kukhulu kakhulu kuneziningi, uma kungenjalo zonke, ezinye izincwadi ze ...

Ukubuyekeza umbono kaDaniels weRam neMbuzi

- UDaniel 8: 1-27 Isingeniso Lokhu kubuyekezwa kwe-akhawunti kuDaniel 8: 1-27 komunye umbono owanikwa uDaniel, kwagqugquzelwa wukuhlolwa kukaDaniel 11 no-12 ngeNkosi yaseNyakatho neNkosi yaseNingizimu kanye imiphumela yayo. Lo mbhalo uthatha okufanayo ...

Ukubuyekeza umbono kaDaniel Wezilo Ezine

UDaniel 7: 1-28 Isingeniso Ukuphinda kubuye ukulandisa okukuDaniyeli 7: 1-28 wephupho likaDaniel, kwavuselelwa ukuhlolwa kukaDaniel 11 no-12 maqondana neNkosi yasenyakatho neNkosi yaseningizimu nemiphumela yayo. Lo mbhalo uthatha indlela efanayo ...

Ukuphinda ubuke iphupho likaNebukhadinezari lesithombe

Ukuhlola UDaniel 2: 31-45 Isingeniso Lokhu kuphinda kubuye ukulandisa okukuDaniel 2: 31-45 ngephupho likaNebukadinesari lesithombe, kwavuselelwa ukuhlolwa kukaDaniel 11 no-12 ngeNkosi yasenyakatho neNkosi yaseningizimu kanye imiphumela yayo. Indlela eya ...

Inkosi yasenyakatho neNkosi yaseningizimu

Ayengobani amakhosi asenyakatho namakhosi aseningizimu? Ngabe asekhona nanamuhla?
Lokhu kungukuhlolwa kwevesi ngesiprofetho esimeni salo sebhayibheli nesomlando ngaphandle kwemibono ngemiphumela elindelekile.

Ithemba lesintu ngekusasa. Kuzoba kuphi? ' - Ingxenye 7

Ngabe amaKhristu akuqala ayenethemba lokuvuselwa emhlabeni noma ukuvuselwa ezulwini? Kwabhalwa Imibhalo YamaKristu Okuqala. Izindatshana eziyisithupha zokuqala kulolu chungechunge lwe "Ithemba Lesintu Ngekusasa. Lizokuba kuphi?" kubuyekezwe ubufakazi obutholakala emiBhalweni ...

Ukuhlonza Ukukhonza Kweqiniso, Ingxenye 9: Ithemba lethu lobuKristu

Njengoba sibonisile esiqeshini sethu sokugcina ukuthi imfundiso yezinye izimvu zoFakazi BakaJehova ayikho emiBhalweni, kubonakala sengathi kuyethusa ukuma kancane ekuhloleni kwethu izimfundiso ze-JW.org ukubhekana nethemba langempela leBhayibheli lensindiso –Izindaba Ezinhle zangempela - njengoba kuqondene AmaKrestu.