OFakazi BakaJehova Negazi, Ingxenye 5

OFakazi BakaJehova Negazi, Ingxenye 5

Ezihlokweni ezintathu zokuqala zalolu chungechunge sidingida izici zomlando, zezwe nezesayensi ezasekela imfundiso ye-No Blood yoFakazi BakaJehova. Esihlokweni sesine, sihlaziye umbhalo wokuqala webhayibheli oFakazi BakaJehova abawusebenzisayo ...

OFakazi BakaJehova Negazi - Ingxenye 4

Ngakho-ke sihlolisisile izici zomlando, zezwe nezesayensi zemfundiso ye-No damu yoFakazi BakaJehova. Siyaqhubeka nezinhlaka zokugcina ezikhuluma ngokubuka kwebhayibheli. Kulesi sihloko sihlolisisa okokuqala kokuthathu ...

OFakazi BakaJehova Negazi - Ingxenye 3

Igazi Njengegazi noma Igazi Njengokudla? Iningi lomphakathi we-JW lifunga ukuthi imfundiso ye-No damu iyimfundiso esebhayibhelini, nokho bambalwa abaqondayo ukuthi yini okudinga ukubanjwa kulesi sikhundla. Ukubamba ukuthi imfundiso ingeyebhayibheli kudinga ukuthi samukele umbono wokuthi ...

OFakazi BakaJehova Negazi - Ingxenye 2

Ukuvikela Ukungavikeleki Eminyakeni phakathi kwe-1945-1961, bekukhona okuningi okusha okusha nokutholakala kwesayensi yezokwelapha. Ku-1954, kwenziwa okokuqala ukufakelwa kwezinso okuphumelelayo. Izinzuzo ezingaba khona zomphakathi osebenzisa izindlela zokwelapha ezibandakanya ukumpontshelwa ...

OFakazi BakaJehova Negazi - Ingxenye 1

Isandulela - Iqiniso noma Inganekwane? Lesi ngesokuqala ochungechungeni lwezihloko ezinhlanu esengizilungisile ezihlobene nemfundiso yeNogazi YoFakazi BakaJehova. Ake ngiqale ngasho ukuthi benginguFakazi KaJehova osebenzayo impilo yami yonke. Kwabaningi ...