Ingabe OFakazi BakaJehova Banecala Legazi Ngoba Bavimbela Ukumpontshelwa Igazi?

Izingane eziningi ezingenakubalwa, ingasaphathwa eyabantu abadala, ziye zenziwa umhlatshelo e-altare le- “No Blood Doctrine” egxekwe kakhulu yoFakazi BakaJehova. Ingabe oFakazi BakaJehova baklonyeliswa ngokungafanele ngenxa yokunamathela ngokwethembeka emyalweni kaNkulunkulu ngokuphathelene nokusetshenziswa kabi kwegazi, noma banecala lokudala imfuneko uNkulunkulu angazange ahlose ukuba siyilandele? Le vidiyo izozama ukukhombisa ngokusuka embhalweni ukuthi iyiphi kulezi zindlela ezimbili eyiqiniso.

Imfundiso Ebulalayo kaBarbara J Anderson (2011)

Kusuka ku: http://watchtowerdocuments.org/deadly-theology/ Kuzo zonke izinkolelo ezikhethekile zoFakazi BakaJehova eziheha ukunakwa okukhulu ukwenqabela kwabo okuyimpikiswano nokungahambelani kokumpontshelwa uketshezi olubomvu begazi — igazi — elinikelwe ngabantu abakhathalelayo ukuze .. .

OFakazi BakaJehova Negazi, Ingxenye 5

Ezihlokweni ezintathu zokuqala zalolu chungechunge sibheka izici ezingokomlando, zezwe nezesayensi ezesekela imfundiso ye-No Blood yoFakazi BakaJehova. Esihlokweni sesine, sihlaziye umbhalo wokuqala webhayibheli abasetshenziswa oFakazi BakaJehova ukusekela uNo ...

I-JW No Blood Doctrine - Ukuhlaziywa OkungokomBhalo

Ingabe ukumpontshelwa igazi kunqatshelwe ngempela yiZwi likaNkulunkulu iBhayibheli? Lokhu kuhlolisiswa okungokomBhalo komyalo / imfundiso yoFakazi BakaJehova kuzokunikeza izindlela zokuphendula lowo mbuzo ngokunembile.

OFakazi BakaJehova Negazi - Ingxenye 4

Ngakho-ke sihlolisisile izici zomlando, zezwe nezesayensi zemfundiso ye-No damu yoFakazi BakaJehova. Siyaqhubeka nezinhlaka zokugcina ezikhuluma ngokubuka kwebhayibheli. Kulesi sihloko sihlolisisa okokuqala kokubaluleke kakhulu ...

OFakazi BakaJehova Negazi - Ingxenye 3

Igazi njengegazi noma igazi njengokudla? Iningi emphakathini we-JW licabanga ukuthi imfundiso yeNo Blood imfundiso yeBhayibheli, kepha bambalwa abakuqondayo ukuthi kudinga ukubamba lesi sikhundla. Ukubamba ukuthi imfundiso yeBhayibheli kudinga ukuthi samukele umbono wokuthi ...

OFakazi BakaJehova Negazi - Ingxenye 2

Ukuvikela Ukungavikeleki Eminyakeni phakathi kwe-1945-1961, bekukhona okuningi okusha okusha nokutholakala kwesayensi yezokwelapha. Ku-1954, kwenziwa okokuqala ukufakelwa kwezinso okuphumelelayo. Izinzuzo ezingaba khona zomphakathi osebenzisa izindlela zokwelapha ezibandakanya ukumpontshelwa ...

OFakazi BakaJehova Negazi - Ingxenye 1

Isisekelo - Iqiniso Noma Inganekwane? Lesi yisihloko sokuqala ochungechungeni lwezihloko ezinhlanu engizilungisile ezihlobene nemfundiso yoFakazi BakaJehova ethi No Blood. Mangisho okokuqala ukuthi benginguFakazi KaJehova okhuthele impilo yami yonke. Eminyakeni yami eminingi, bengi ...

Igazi - "Ubungcwele Bokuphila" noma "Ubunikazi Bokuphila"?

Isingeniso Lokhu kungokwesithathu ochungechungeni lwezihloko. Ukuze uqonde ukuthi yini ebhalwe lapha kufanele uqale ufunde umbhalo wami wokuqala mayelana nemfundiso yokuthi “akukho gazi” yoFakazi BakaJehova, nempendulo kaMeleti. Umfundi kufanele aqaphele ukuthi isihloko se ...

"Alikho Igazi" - An Apology

Kuphawulwe ngaphansi kokuthunyelwe kwami ​​kwakamuva mayelana nemfundiso yethu ethi "Alikho Igazi". Kwangenza ngabona ukuthi kulula kangakanani ukucasula abanye ngokungazi ngokubonakala sengathi ngibanciphisa ubuhlungu ababuzwayo. Kwakungeyona inhloso yami leyo. Kodwa-ke, kungenze ngabheka ngokujulile ezintweni, ikakhulukazi ...

"Alikho Igazi" - Indawo Ehlukile

Ukuzikhulula ekuqaleni kwencwadi enhle ka-Apholo ngemfundiso yethu ethi “Alikho Igazi” kuthi angihambisani nemibono yakhe ngale ndaba. Eqinisweni, ngiyakwenza, ngaphandle kokukodwa. Lapho siqala ukuxoxa ngale mfundiso phakathi kwethu ngasekuqaleni kwalo nyaka, ...