Zonke Izihloko > Kunikelwe

“Bayobusa njengamakhosi …” - Iyini inkosi?

Izihloko ezithi “Saving Humanity” kanye nezamuva nje eziphathelene nethemba lovuko ziye zahlanganisa ingxenye yengxoxo eqhubekayo: ingabe amaKristu aye akhuthazela ayoya ezulwini, noma ayohlanganiswa nomhlaba njengoba siwazi manje. Ngalwenza lolu cwaningo lapho ngiqaphela ukuthi...

Ukufaneleka Kwemisebenzi noFakazi BakaJehova

[Lo mbhalo ushicilelwe kabusha ngemvume yomlobi evela kwiwebhusayithi yakhe.] Imfundiso yoFakazi BakaJehova ngokusetshenziswa kukaJesu ngemfundiso yezimvu nezimbuzi ezisahlukweni 25 sikaMathewu inokufana nemfundiso yamaRoma Katolika ...