Ngokusho kobufakazi bemivubukulo nokulandelana kwezikhathi kwebhayibheli, eminye imibhoshongo eyayikhona ngaphambi kukaZamcolo kaNowa, nokho ayikhombisi ubufakazi bokuthi umonakalo owenzekile emanzini. Ngabe lokhu kufakazela ukuthi ngabe azange kube khona isikhukhula esisebhayibhelini?