Zonke Izihloko > Ukuphawula Kokuhlela

Ngokulahla “Izihlubuki Ezidelelekile”, ingabe iNdikimba Ebusayo Izilahlile?

Muva nje, Inhlangano YoFakazi BakaJehova ikhiphe i-video lapho elinye lamalungu abo ligxeka khona izihlubuki nezinye "izitha". Le vidiyo ibinesihloko esithi: “U-Anthony Morris III: UJehova“ Uzokufeza ”(Isa. 46:11)” futhi ingatholakala ngokulandela lesi sixhumanisi:
https://www.jw.org/finder?docid=1011214&item=pub-jwb_202009_11_VIDEO&wtlocale=E&appLanguage=E&prefer=content

Ngabe wayefanele yini ukulahla labo abaphikisana nezimfundiso zoFakazi BakaJehova ngale ndlela, noma ingabe imibhalo ayisebenzisayo ukulahla abanye empeleni bagcina bephambuka ebuholini benhlangano?

Ukukhahlela izinkabi

[Lokhu okulandelayo ngumbhalo ovela esahlukweni sami (indaba yami) encwadini esanda kushicilelwa ethi Fear to Freedom etholakala e-Amazon.] Ingxenye 1: Ngikhululiwe Ekufundisweni Ngezinto Ezihlukile “Mama, ngizokufa e-Armagedoni?” Ngangineminyaka emihlanu kuphela lapho ngibuza abazali bami lowo mbuzo. Kungani ...

Abezindaba, Imali, Imihlangano, Nami

https://youtu.be/rh0rmzixuhs Hello everyone and thanks for joining me. Today I wanted to talk on four topics: media, money, meetings and me. Beginning with media, I’m specifically referring to the publication of a new book called Fear to Freedom which was put together...

Ukungacabangi Futhi!

Esibhalweni sami sokugcina, ngikhulume ngokuthi ezinye zezimfundiso (eziningi kakhulu) zikhulelwa kabi kangakanani? Ngokwenzekile, ngakhubeka kwenye eyayiphenya ukuhunyushwa kweNhlangano kaMathematics 11: 11 ethi: "Ngiqinisile ngithi kuwe, phakathi kwalabo abazelwe ...

Ukucatshangelwa Kwencwadi Yesicelo Sokukhishwa Kwe-Google.org/UN

UJackSprat ubeke umbono ngaphansi kokuthunyelwe kwakamuva ngokungathathi hlangothi kobuKristu nokubandakanyeka kweNhlangano kwiZizwe Ezihlangene engikubongayo, ngoba ngineqiniso lokuthi uphakamisa umbono abaningi abanawo. Ngingathanda ukubhekisa lokho lapha. Ngiyavuma ukuthi ithuba le ...

“UNkulunkulu Akakhethi”

Kwi-Broadcast ka-Ephreli ku- tv.jw.org, kune-video enikezwe yilungu leNdikimba Ebusayo uMark Sanderson cishe ngomaki wemizuzu engu-34, lapho alandisa khona okuhlangenwe nakho okukhuthazayo kwabafowethu ababeshushiswa eRussia emuva kuma-1950s, ekhombisa indlela uJehova inikeze ...

“Inani labafundi lalilokhu landa”

Ngithole i-imeyili namuhla enesixhumanisi esiya kuwebhusayithi ephuma e-Italy. Kubukeka sengathi abafowethu base-Italy nabo bayavuka. Lokhu kwenzeka yonke indawo, futhi kuyakhuthaza ukubona abaningi kangaka bebizelwa kuKristu. Kungikhumbuza leli vesi elivela encwadini yezEnzo zabaPhostoli: ...

Ukuphanga Ifa

Lo mbhalo uzoxoxa ngokuthi iNdikimba Ebusayo (i-GB) YoFakazi BakaJehova (i-JW), njengendodana encane emzekelisweni we- “Prodigal Son”, iliphange kanjani ifa eliyigugu. Sizocubungula ukuthi ifa lavela kanjani kanye nezinguquko ezilahlekile. Abafundi ...

Kuhlola uMthombo

Kuleli sonto oFakazi baqala ukufunda umagazini kaJulayi we-Nqabayokulinda Efundwayo. Esikhathini esedlule, sishicilele ukubuyekeza kwendatshana yesibili kulo magazini ongayibuka ngezansi. Kodwa-ke, kukhona okuvele kwavela okungifundise ukuqaphela kakhulu ...

Misa Izingcindezi!

Misa imishini! Inhlangano isanda kuvuma ukuthi imfundiso yeZinye Izimvu ayiphikisani nemiBhalo. Kulungile, ukukhuluma iqiniso, abazi ukuthi bakwamukele lokhu okwamanje, kepha bakwenzile. Ukuqonda abakwenzile, kufanele siqonde isisekelo semfundiso. Ku ...

Ukunqoba Impi Yengqondo Yakho

Ekhasini 27 le-Nqabayokulinda Efundwayo kaJulayi, 2017, kunesihloko okuhloswe ngaso ukuthi sibonakale sisiza oFakazi BakaJehova ukuba bamelane nethonya lezinkolelo-ze zikaSathane. Kusuka esihlokweni esithi, "Ukunqoba Impi Yengqondo Yakho", umuntu ubengacabanga ukuthi ...

Izinkombandlela Zokuphawula

Ngingathanda ukuthatha leli thuba ukwaba isikhumbuzi esiwusizo kubo bonke, kuhlanganise nami. Sine-FAQ emfushane ngemihlahlandlela yokuphawula. Mhlawumbe ukucaciswa okuthile kungasiza. Sivela enhlanganweni lapho amadoda athanda ukuyenza inkosi phezu kwamanye amadoda, futhi ...

Imithetho Yokuzibandakanya

Kuyini ukuziphatha okufanele phakathi kwabashadikazi abangamaKristu egumbini lokulala? Ngubani onelungelo lokunquma? Ukubuyekezwa kafushane kokungena kwenhlangano egumbini lokulala kuzoveza isithombe esicacile.

Insindiso Yenhlangano

Wayesho ukuthini ngempela uPawulu ngokuthi “inyama” lapho ethi kwabaseRoma 8: 6 ukuthi “ukunaka inyama kusho ukufa”?

Ingabe Kufanele Uyibike Inkonzo Yensimu?

Njengomunye woFakazi BakaJehova, ingabe awulaleli uNkulunkulu ngokufaka umbiko wakho wenkonzo yasensimini wanyanga zonke? Ake sibheke ukuthi lithini iBhayibheli. Ukubeka Inkinga Lapho umuntu efuna ukuba omunye woFakazi BakaJehova, kufanele aqale — ngisho nangaphambi kokuba abhapathizwe — aqale ...

I-Rise and Fall of JW.org

Ingabe sikhona isizathu sokukholelwa ukuthi izehlakalo ze-1878, 1925, ne-1975 sezizophindwa? Ingabe sikhona isizathu sokukhathazeka?

Umuthi Oyinyumba

Ukuguqulwa kwenqubomgomo kwethulwa ku-May, 2016 Watchtower. Imiphumela ichaza kakhulu uma umuntu azi ukuthi ubheke kuphi.

Ubufakazi beBias kwi-NWT

U-Anthony Morris III ngokunganaki unikeza ubufakazi obucacile bokukhetha ku-Nguqulo Yezwe Elisha YemiBhalo Engcwele.

Isikhumbuzo sami se-2016

Ngibe nenjabulo yokubamba iqhaza kwisikhumbuzo esiku-inthanethi sesikhumbuzo sokufa kukaKristu ngoLwesibili, Mashi 22 kanye nabanye abangama-22 abahlala emazweni amane ahlukene. . Futhi abanye bane ...

Isiyeleliso Esisendulo!

Kungenzeka yini ukuthi isixwayiso esanikezwa amaProthestani eminyakeni engaphezu kwengu-130 edlule singasebenza koFakazi BakaJehova namuhla? Umuntu ubengeke acabange kanjalo, kepha iqiniso kungenzeka likuthuse.

Ukugxila emibonweni emibili

Isifundo sencwadi se-CLAM saleli sonto sisebenza ngendlela exakile emazwini ka-Eliya. Sizobona ukuthi kwenzekani lapho uhlelo lokusebenza luphendukiselwa ngaphakathi.

Ngabe Sikhumbula Ukufa KukaKristu Ngo-2016?

Kubukeka kunokudideka kulo nyaka ukuthi kwenziwa nini isikhumbuzo. Siyazi ukuthi uKristu wafa ngePhasika njengewundlu lePhasika elingokomfanekiso. Ngakho-ke, singalindela ukuba isikhumbuzo sihambisane nesikhumbuzo sePhasika amaJuda aqhubeka enza ...