Lolu chungechunge luhlola isiprofetho se- “End Times” esitholakala kuMathewu 24, uLuka 21 nakuMark 13. Sichaza okuningi ngezincazelo zamanga eziholele ekutheni amadoda aguqule izimpilo zawo ngenkolelo yokuthi angakwazi ukubona ukufika kukaJesu njengeNkosi enguMesiya. Izihloko ezifana nalokho okubizwa ngokuthi yisibonakaliso okuqukethe izimpi, indlala, izifo eziwumshayabhuqe nokuzamazama komhlaba kusingathwa ngokomBhalo. Kuxoxwa ngencazelo yangempela yosizi olukhulu lukaMathewu 24:21 kanye neSambulo 7:14. Imfundiso yoFakazi BakaJehova yango-1914 iyahlaziywa futhi kuvezwe amaphutha ayo amaningi. Ukuqondwa kwangempela kukaMathewu 24: 23-31 kuyahlaziywa, kanjalo nokusetshenziswa okufanele kokuthi ngubani inceku ethembekileyo neqondayo.

Bukela uhlu lwadlalwayo ku-YouTube

Funda Imibhalo

Kuhlolisisa uMathewu 24, Ingxenye 13: Ukufana Kwezimvu Nezimbuzi

Ubuholi boFakazi basebenzisa Umzekeliso Wezimvu Nezimbuzi ukusho ukuthi ukusindiswa “Kwezinye Izimvu” kuncike ekulaleleni kwabo imiyalelo yeNdikimba Ebusayo. Basola ukuthi lo mfanekiso "ufakazela" ukuthi kukhona uhlelo lwezigaba ezimbili lwensindiso nabangu-144,000 abaya ezulwini, kanti abanye bahlala njengezoni emhlabeni iminyaka eyinkulungwane. Ngabe leyo yincazelo yangempela yalo mzekeliso noma ingabe oFakazi banakho konke okungalungile? Joyina nathi ukuhlola ubufakazi bese uzinqumela wena.

Ukuhlola uMathewu 24, Ingxenye 12: Inceku Ethembekileko Neqondayo

OFakazi BakaJehova baphikisa ngokuthi la madoda (njengamanje angu-8) akha indikimba yabo ebusayo akha ukugcwaliseka kwalokho abakubheka njengesiprofetho senceku ethembekileyo neqondayo okukhulunywa ngaso kuMathewu 24: 45-47. Ingabe lokhu kunembile noma kumane kuyincazelo yokuzenzela okuthile? Uma eyokugcina, pho ngubani noma ngubani oyinceku ethembekileyo neqondayo, futhi kuthiwani ngezinye izigqila ezintathu uJesu abhekisela kuzo ekulandiseni okufanayo kukaLuka?

Le vidiyo izozama ukuphendula yonke le mibuzo isebenzisa imiqondo engokomBhalo nokucabanga kwayo.

Ukuhlola uMathewu 24, Ingxenye 11: Imifanekiso evela eNtabeni Yeminqumo

Kunemifanekiso emine iNkosi yethu esishiya kuyo enkulumweni yayo yokugcina eNtabeni Yeminqumo. Lokhu kuhlobana kanjani nathi namuhla? Inhlangano isebenzise kanjani kabi la mifanekiso futhi lokho kulimaze kanjani? Sizoqala ingxoxo yethu nencazelo yemvelo eyiqiniso yemifanekiso.

Ukuhlola uMathewu 24, Ingxenye 9: Ukudalula Imfundiso YoFakazi BakaJehova Yokuthi Ingamanga

Sekuyiminyaka engaphezu kwekhulu, oFakazi BakaJehova bebikezela ukuthi i-Armagedoni isiseduze, kusekelwe kakhulu encazelweni yabo kaMathewu 100:24 ekhuluma "ngesizukulwane" esizobona ukuphela nokuqala kwezinsuku zokugcina. Umbuzo uwukuthi, ngabe bayaphazama ukuthi yiziphi izinsuku zokugcina uJesu ayekhuluma ngazo? Ingabe ikhona indlela yokuthola impendulo evela emiBhalweni ngendlela engashiyi ndawo yokungabaza. Ngempela, kukhona njengoba le vidiyo izokhombisa.

Kuhlolisisa uMathewu 24, Ingxenye 8: Ukudonsa iLinchpin kusukela ngo-1914 Doctrine

Noma kunzima kangakanani ukukholelwa, isisekelo sonke senkolo yoFakazi BakaJehova sisekelwe ekuchazweni kwevesi elilodwa leBhayibheli. Uma ukuqonda abanakho ngalelo vesi kungakhonjiswa ukuthi akulungile, bonke ubunikazi babo benkolo buyaphela. Le vidiyo izohlola lelo vesi leBhayibheli bese ifaka imfundiso eyisisekelo ka-1914 ngaphansi kwesibonakhulu esingokomBhalo.

Ukuhlola uMathewu 24, Ingxenye 7: Usizi Olukhulu

UMathewu 24:21 ukhuluma “ngosizi olukhulu” oluzokwehlela iJerusalema olwenzeka ngonyaka ka-66 kuya ku-70 CE Isambulo 7:14 naso sikhuluma “ngosizi olukhulu”. Ingabe le micimbi emibili ixhumeke ngandlela thile? Noma ingabe iBhayibheli likhuluma ngezinsizi ezimbili ezihluke ngokuphelele, ezingahlobene ngokuphelele? Lesi sethulo sizozama ukukhombisa ukuthi umbhalo ngamunye ukhuluma ngani nokuthi lokho kuqonda kuwathinta kanjani wonke amaKristu namuhla.

Ngemininingwane ngenqubomgomo entsha ye-WordPress ukwamukela iziphikiso ezingamenyezwanga embhalweni, bheka le ndatshana: https://beroeans.net/2014/11/23/aching-beyond-what-is-written/

Ukusekela lesi siteshi, sicela unikele ngePayPal ku-beroean.pickets@gmail.com noma uthumele isheke ku-Good News Association, Inc, 2401 West Bay Drive, Suite 116, Largo, FL 33770

Ukuhlola UMathewu 24, Ingxenye 5: Impendulo!

Manje lena yividiyo yesihlanu ochungechungeni lwethu lukaMathewu 24. Uyayibona le ngoma yomculo? Ngeke uhlale uthola okufunayo Kepha uma uzama kwesinye isikhathi, awu, ungakuthola Ukuthola okudingayo… Ama-Rolling Stones, akunjalo? Kuliqiniso impela. Abafundi babefuna ...

Ukuhlola uMathewu 24, Ingxenye 4: “Ukuphela”

Sawubona, igama lami ngu-Eric Wilson. Kunomunye u-Eric Wilson kwi-Intanethi owenza ama-video asekelwe eBhayibhelini kodwa akaxhumananga nami nganoma iyiphi indlela. Ngakho-ke, uma usesha egameni lami kepha uqhamuka nomunye umfana, zama esikhundleni sami igama lami, uMeleti Vivlon. Ngisebenzise lelo gama ...

Kuhlola uMathewu 24; Ingxenye 3: Ukushumayela Kuwo Wonke Umhlaba Owakhiwe

Ngabe uMathewu 24:14 wanikezwa thina njengendlela yokulinganisa ukuthi siseduze kangakanani nokubuya kukaJesu? Ngabe likhuluma ngomsebenzi wokushumayela owenziwa emhlabeni wonke ukuxwayisa bonke abantu ngembubhiso yabo eseduze nokubhujiswa kwaphakade? OFakazi bakholelwa ukuthi yibo bodwa abanale khomishini nokuthi umsebenzi wabo wokushumayela usindisa impilo? Ingabe kunjalo, noma empeleni basebenza ngokumelene nenhloso kaNkulunkulu. Le vidiyo izozama ukuphendula leyo mibuzo.

Ukuhlola UMathewu 24, Ingxenye 2: Isexwayiso

Kwividiyo yethu yokugcina sihlolisise umbuzo owabuzwa nguJesu ngabaphostoli bakhe abane njengoba ubhalwe kuMathewu 24: 3, UMark 13: 2, nakuLuka 21: 7. Sifunde ukuthi babefuna ukwazi ukuthi izinto ayeprofethile zona - nini ngokukhethekile ukubhujiswa kweJerusalema nethempeli lalo.

Kuhlolisisa uMathewu 24, Ingxenye 1: Umbuzo

https://youtu.be/SQfdeXYlD-w As promised in my previous video, we will now discuss what is at times called “Jesus’ prophesy of the last days” which is recorded in Matthew 24, Mark 13, and Luke 21.  Because this prophecy is so central to the teachings of Jehovah’s...