Zonke Izihloko > Inceku Ethembekile

Ukuhlola uMathewu 24, Ingxenye 12: Inceku Ethembekileko Neqondayo

OFakazi BakaJehova baphikisa ngokuthi la madoda (njengamanje angu-8) akha indikimba yabo ebusayo akha ukugcwaliseka kwalokho abakubheka njengesiprofetho senceku ethembekileyo neqondayo okukhulunywa ngaso kuMathewu 24: 45-47. Ingabe lokhu kunembile noma kumane kuyincazelo yokuzenzela okuthile? Uma eyokugcina, pho ngubani noma ngubani oyinceku ethembekileyo neqondayo, futhi kuthiwani ngezinye izigqila ezintathu uJesu abhekisela kuzo ekulandiseni okufanayo kukaLuka?

Le vidiyo izozama ukuphendula yonke le mibuzo isebenzisa imiqondo engokomBhalo nokucabanga kwayo.

Ingxenye Yokukhuleka Kwasekuseni: "Inceku" Ayineminyaka Engu-1900

INdikimba Ebusayo, ngokwayo, “iyigunya eliphakeme kakhulu lesonto lokukholelwa koFakazi BakaJehova” emhlabeni wonke. (Bheka iphoyinti 7 lesimemezelo seGerrit Losch. [I]) Noma kunjalo, akunasisekelo embhalweni seziphathimandla ezibusayo ezenziwe ...

Bacele INkosi

[Lokhu okuthunyelwe kunikelwe ngu-Alex Rover] Abanye abaholi bangabantu abakhethekile, abanobukhona obunamandla, munye obakhuthaza ukuzethemba. Ngokwemvelo sidonswa kubantu abahlukile: abade, baphumelele, bakhulunywa kahle, babukeka kahle. Muva nje, ukuvakashelwa kukaJehova ...

Khumbula Labo Abakufundisile

Lapho sinokungabaza mayelana nokufundisa okuthile ezincwadini zethu, sikhuthazwe ukuthi sikhumbule ukuthi ngubani esiye safunda kuye wonke amaqiniso amangalisayo aseBhayibhelini osezehlukanisa nathi. Isibonelo, igama likaNkulunkulu nenjongo kanye neqiniso ngokufa kanye ...

“Ngubani Ngempela Oyinceku Ethembekileko Neqondayo?”

[Manje sifika esihlokweni sokugcina ochungechungeni lwethu lwezingxenye ezine. Okuthathu okudlule bekumane kwakha, kwakha isisekelo salokhu kuchazwa kokugabadela okumangazayo. - MV] Yilokhu amalungu afaka isandla kulesi sithangami akholelwa ukuthi kungokomBhalo ...

Ukondla Abaningi Ngezandla Zabambalwa

[Kuqala ukuvela ngo-Ephreli 28 walo nyaka, ngikushicilele kabusha (ngezibuyekezo) lokhu okuthunyelwe ngoba leli yiviki empeleni elifunda lesi sihloko se-Nqabayokulinda. - MV] Kuvela ukuthi inhloso yalokhu kuphela, isihloko sesithathu sokufunda ngoJulayi 15, 2013 The ...

Sitshele, Ziyokwenzeka Nini Lezi zinto?

[Lokhu okuthunyelwe kushicilelwe okokuqala ngo-Ephreli 12, 2013, kodwa ngenxa yokuthi kule mpelasonto sizobe sifunda lo mbhalo wokuqala ochungechungeni oluqukethe enye yezinkinga zethu eziphikisanayo ngesikhathi esithile, kubukeka kufanelekile ukuthi siphinde sisikhiphe manje. - UMeleti Vivlon] I ...

Ukuhlonza Inceku Ethembekileko - Ingxenye 4

[Chofoza lapha ukuze ubuke Ingxenye 3] “Ngubani ngempela inceku ethembekileyo neqondayo…?” (Mt. 24: 45) Ake uzitshele ukuthi ufunda leli vesi okokuqala ngqa. Uhlangabezana nakho ngaphandle kokubandlulula, ngaphandle kokuchema, nangaphandle kohlelo. Ufuna ukwazi, ngokwemvelo. Inceku uJesu ...

Ukuhlonza Inceku Ethembekileko - Ingxenye 3

[Chofoza lapha ukuze ubuke Ingxenye 2] Engxenyeni 2 yalolu chungechunge, sithole ukuthi abukho ubufakazi obungokomibhalo bokuba khona kwebhodi elilawulayo lekhulu lokuqala. Lokhu kuphakamisa lo mbuzo, Ingabe bukhona ubufakazi obungokomBhalo bokuba khona kwalesi samanje? Lokhu kubalulekile ...

Ukuhlonza Inceku Ethembekileko - Ingxenye 2

 [Chofoza lapha ukuze ubuke Ingxenye 1 yalolu chungechunge] INdikimba yethu Ebusayo yanamuhla ithatha njengesekelo laphezulu ubukhona bayo imfundiso yokuthi ibandla lekhulu lokuqala laliphethwe futhi yindikimba ebusayo eyayinabaPhostoli namadoda amadala eJerusalema. Ingabe lokhu kuyiqiniso? ...

Ukuhlonza Inceku Ethembekileko - Ingxenye 1

[Ekuqaleni benginqume ukubhala iposi ngalesi sihloko ukuphendula ukuphawula okwenziwe ngumfundi oqotho, kodwa okhathazekile maqondana nokwelulekwa komphakathi esithangamini sethu. Kodwa-ke, njengoba ngiyicwaninga, ngaqala ukuqonda ukuthi iyinkimbinkimbi kanjani ...

Bheka! Nginani Izinsuku Zonke - Isengezo

Lokhu kulandelwa kokuthunyelwe Bheka! Nginani Izinsuku Zonke. Kulokho okuthunyelwe sakhomba ukuthi ababa khona esikhumbuzweni bancipha kakhulu kusuka ngo-1925 kuya ku-1928 - into eyayilandelana ngendlela emangazayo engama-80%. Lokhu kudalwe ukwehluleka kweJaji Rutherford ...

“Bheka! Nginani Izinsuku Zonke ”

Lokhu okuthunyelwe kungukubuyekezwa kwendatshana yesibili yokufunda kuyi-Nqabayokulinda kaJulayi 15 echaza ukuqonda kwethu okusha komzekeliso kaJesu kakolweni nokhula. Ngaphambi kokuqhubeka, sicela uvule i-athikili ekhasini le-10 bese ubheka kahle umfanekiso ...

Masingahleki Noma Sahlulele

(UJude 9). . .Kepha lapho uMikayeli ingelosi enkulu exabana noDeveli futhi ephikisana ngesidumbu sikaMose, akazange alinge ukuletha isahlulelo ngaye ngokuhlukumeza, kodwa wathi: “Kwangathi uJehova angakukhuza.” Lo mbhalo ubangihlabe umxhwele njalo. . Uma umuntu ...

"Ungumphathi Othenjwayo"

Lesi sifundo se-Nqabayokulinda seviki eledlule siye sakhombisa okukhulu ukuthi sisuka emiBhalweni ukuthi thina, amadoda nabesifazane, singabaphathi beNkosi. Isigaba I-3 "… imiBhalo ikhombisa ukuthi bonke abakhonza uNkulunkulu bangabaphathi." I-6 “… umphostoli uPawulu wabhala ukuthi ababonisi abangamaKristu babe ...

Hlola Ukuchazwa Okuphefumlelwe

UJohane ekhuluma ngaphansi kokuphefumulelwa uthi: (1 Johane 4: 1). . .Bathandekayo, ningakholwa yizo zonke izinkulumo eziphefumulelwe, kodwa zivivinyeni izinkulumo eziphefumulelwe ukuze nibone ukuthi zivela kuNkulunkulu yini, ngoba sekukhona abaprofethi bamanga abaningi ezweni. Lokhu akuyona ...

Ingxenye Yomhlangano Wesifunda - Ubunye Bengqondo - Isengezo

Ukufundwa kweBhayibheli kwaleli sonto kungenze ngacabanga ngeposi yakamuva. Kusukela ohlakeni lwale ngxenye yomhlangano wesifunda ekulondolozeni "ubunye bengqondo", besinendlela yokubonisana: "Zindla ngeqiniso lokuthi wonke amaqiniso esiwafundile futhi ahlanganisa uNkulunkulu ...

Kwakungubani isigqila esivela ku-1919?

Omunye wabaphawuli wethu waletha icala elithokozisayo lasenkantolo. Kuhilela icala lokuhlambalaza elibhekiswe kumfowethu uRutherford ne-Watch Tower Society ngo-1940 elalibizwa u-Olin Moyle, owayekade esebenza eBethel futhi engumeluleki wezomthetho eNhlanganweni. Ngaphandle kokuthatha uhlangothi, ...

Umama Wethu Wokomoya

Angazi ukuthi ngikuphuthelwe kanjani lokhu emhlanganweni wethu wesigodi ka-2012, kodwa umngane wami eLatin America — lapho manje beba khona nemihlangano yabo yesigodi yonyaka — wangazisa. Ingxenye yokuqala yezikhathi zangoMgqibelo ekuseni isibonise ukuthi siyisebenzisa kanjani ...

Isiteshi Sokuxhumana Esimiswe NguJehova

“Kumele siqaphe ukuthi singabi nomoya wokuzibusa. Ngamazwi noma ngezenzo, kwangathi singelokothe ​​sibekele inselele umzila wokuxhumana uJehova awusebenzisayo namuhla. “(W09 11/15 k. 14 isig. 5 Zazise Indawo Yakho Ebandleni) Impela amazwi ashukumisayo! Akukho ...

Ingxenye Yomhlangano Wesifunda - Ubunye Bomqondo

Umhlangano wesifunda walo nyaka wenkonzo uhlanganisa nochungechunge olunezingxenye ezine. Ingxenye yesithathu inesihloko esithi “Gcina Lesi Simo Sengqondo — Ubunye Bengqondo”. Kuchaza ubunye bengqondo eBandleni lobuKrestu. Ngaphansi kwalesosihloko sesibili, “How Christ Displayed ...

Umbiko Wonyaka Wemihlangano - Ukudla Ngesikhathi Esifanele

Ekugcineni, ekugcineni sinesimemezelo esisemthethweni sokubhala esimweni esisha inhlangano esithathe i-vis-à-vis “inceku ethembekileyo neqondayo”, esesiyatholakala engosini ethi www.jw.org. Njengoba sesivele sisebenzene nalokhu kuqonda okusha kwenye indawo kule nkundla, ngeke ...

Umhlangano Waminyaka Yonke 2012 - Isigqila Esithembekile

Ukuqonda okusha kwe-Matthew 24: I-45-47 ikhishwe emhlanganweni waminyaka yonke walo nyaka. Kufanele kuqondwe ukuthi esikudingida lapha kusekelwe kuma-akhawuntela alokho okwashiwo yizikhulumi ezahlukahlukene emhlanganweni ngesihloko esithi "othembekile noqondayo ...

Kwakungubani Umphathi Othembekile

Sibe nesikhulumi esivakashile esivela ehhovisi legatsha laphesheya kwezilwandle sinikeza inkulumo yethu yeningi kule mpelasonto edlule. Wenza iphuzu engingakaze ngilizwe ngaphambili mayelana namazwi kaJesu, "Ngubani ngempela inceku ethembekileyo neqondayo ..." Wacela izilaleli ukuthi zibheke ukuthi uJesu wayengubani ...

Umphathi Othembekile - Ngesihloko

“Ngubani ngempela oyinceku ethembekileyo neqondayo?” (Mt. 24: 45-47) Kokuthunyelwe kwangaphambilini, amalungu amaningana eforamu anikeze imininingwane ebalulekile ngale ndaba. Ngaphambi kokudlulela kwezinye izifundo, kungabonakala kunenzuzo ukufingqa izinto ezibalulekile zale ngxoxo ....

Ngubani Inceku Ethembekileko Neqondayo?

Isingeniso Lapho ngisetha le bhulogi / isithangami, bekungenhloso yokuthola iqembu labantu abanomqondo ofanayo ndawonye ukujulisa ukuqonda kwethu kweBhayibheli. Ngangingenanhloso yokuyisebenzisa nganoma iyiphi indlela eyayizolulaza izimfundiso zikaJehova ezisemthethweni ...

I-Doctrinal Inertia

Inertia n. - isici somzimba sayo yonke into ukuze kulondolozwe isimo sayo sokunyakaza okufanayo ngaphandle kokuthi kusetshenzwe ngamandla angaphandle. Lapho umzimba ukhulu ngokwengeziwe, kudingeka amandla amaningi ukuwenza ushintshe indlela yawo. Lokhu kunjalo ngemizimba yenyama; kuyiqiniso nge ...