Zonke Izihloko > Izithelo Zomoya

Nenjabulo yakho mayenziwe igcwale

“Ngakho-ke sibhala lezi zinto ukuze injabulo yethu iphelele” - 1 Johane 1: 4 Lo mbhalo ungowesibili ochungechungeni oluhlola izithelo zomoya ezitholakala kwabaseGalathiya 5: 22-23. NjengamaKristu, siyaqonda ukuthi kubalulekile ukuthi sisebenzise umkhuba ...

“Ukuthula kukaNkulunkulu okudlula konke ukucabanga” - Ingxenye 2

"Ukuthula kukaNkulunkulu okudlula konke ukucabanga" Ingxenye 2 Filipi 4: 7 Esiqeshini sethu se1st sixoxe ngamaphuzu alandelayo: Luyini ukuthula? Hlobo luni lokuthula esiludinga ngempela? Yini edingekayo Ukuthula Kweqiniso? Umthombo Owodwa Wokuthula. Yakha ukwethembela kwethu ku-One True ...

“Ukuthula kukaNkulunkulu okudlula konke ukucabanga” - Ingxenye 1

"Ukuthula KukaNkulunkulu okwedlula konke ukucabanga" Ingxenye 1 Filipi 4: 7 Le ndatshana ingeyokuqala ochungechungeni lwezihloko ezihlola Izithelo Zomoya. Njengoba Izithelo Zomoya zibalulekile kuwo wonke amaKhristu eqiniso ake sizinike isikhathi sokuphenya ukuthi lithini ibhayibheli ...