Ukuhlonza Ukukhulekela Kweqiniso

Kusukela encwadini ethi, “Iqiniso Eliholela Ekuphileni Okuphakade” (1968) kuye ezinsizakalweni zabo zamanje zokufundisa, oFakazi BakaJehova babhale izindlela eziningana zokubona ukuthi inkolo iyiqiniso futhi iyamukelwa yini uNkulunkulu. Isimangalo sabo kube ukuthi inkolo yabo kuphela ehlangabezana nayo yonke le migomo. Kodwa ingabe baye bazihlola ngokwethembeka ngokwabo? Lolu chungechunge lwamavidiyo, kusetshenziswa iBhayibheli kanye namarekhodi omlando, luhlola indlela inhlangano ye-Watchtower efinyelela ngayo emigomweni yayo.

Bukela uhlu lwadlalwayo ku-YouTube

Funda Imibhalo

Ukuhlonza Ukukhonza Kweqiniso, Ingxenye 12: Uthando Phakathi Kwenu

https://youtu.be/1toETj1oh9U I’ve been looking forward to doing this final video in our series, Identifying True Worship. That’s because this is the only one that really matters. Let me explain what I mean.  Through the previous videos, it has been instructive to show...

Ukuhlonza Ukukhonza Kweqiniso, Ingxenye 11: Ingcebo Engalungile

Sanibonani nonke. Igama lami ngingu-Eric Wilson. Uyemukelwa kuma-Beroean Pickets. Kulolu chungechunge lwama-video, besilokhu sihlola izindlela zokubona ukukhulekela kweqiniso sisebenzisa inqubo ebekwe yiNhlangano YoFakazi BakaJehova. Njengoba le mibandela isetshenziswa ngoFakazi uku ...

Ukuhlonza Ukukhonza Kweqiniso, Ingxenye 9: Ithemba lethu lobuKristu

Njengoba sibonisile esiqeshini sethu sokugcina ukuthi imfundiso yezinye izimvu zoFakazi BakaJehova ayikho emiBhalweni, kubonakala sengathi kuyethusa ukuma kancane ekuhloleni kwethu izimfundiso ze-JW.org ukubhekana nethemba langempela leBhayibheli lensindiso –Izindaba Ezinhle zangempela - njengoba kuqondene AmaKrestu.

Ukuhlonza Ukukhonza Kweqiniso, Ingxenye 8: Obani Abanye Izimvu?

Le vidiyo, i-podcast kanye ne-athikili kuhlola imfundiso ye-JW engafani nenye iMvu. Le mfundiso, ngaphezu kwanoma iyiphi enye, ithinta ithemba lokusindiswa kwezigidi. Kepha ingabe kuyiqiniso, noma ukwakhiwa kwendoda eyodwa, eyayi-80 eminyakeni edlule, yanquma ukudala uhlelo lobuKristu olunamakhanda amabili? Lona ngumbuzo osithinta sonke futhi esizophendula manje.

Ukuhlonza Ukukhulekela Kweqiniso, Ingxenye 1: Kuyini Ukuhlubuka

Ngithumele nge-imeyili bonke abangane bami be-JW ngesixhumanisi sevidiyo yokuqala, futhi impendulo kube ukuthula okungazwakaliyo. Yazi, bekungaphansi kwamahora angama-24, kepha bengilindele impendulo ethile. Vele, abanye babangani bami abacabanga ngokujulile bazodinga isikhathi sokubuka nokucabanga ...

Ukubona Ukukhonza Kweqiniso - Isingeniso

Ngiqale ucwaningo lwami lwe-inthanethi nge-inthanethi emuva ngo-2011 ngaphansi kwesibongo sikaMeleti Vivlon. Ngisebenzise ithuluzi lokuhumusha le-google elalitholakala ngaleso sikhathi ukuthola ukuthi ngingasho kanjani ukuthi "Bible Study" ngesiGreki. Ngaleso sikhathi kwakukhona isixhumanisi sokuhumusha, engangikusebenzisa ukuthola izinhlamvu zesiNgisi ....