Zonke Izihloko > UJesu Kristu

Hlanganyela nathi eSikhumbuzweni Sokufa KukaKristu sango-2021

https://youtu.be/ya5cXmL7cII On March 27 of this year, we will be commemorating the memorial of the death of Jesus Christ online using Zoom technology.  At the end of this video, I will be sharing the details of how and when you can join us online.  I have also put...

Isiprofetho sikaMesiya sikaDaniel 9: 24-27 - Ingxenye 8

Ukuvumelanisa kabusha Isiprofetho SikaMesiya sikaDaniel 9: 24-27 noMlando Womhlaba Ukuphothula Isixazululo Isifinyezo Sokutholakele Kuze Kube Manje kulolu phenyo lomjaho kuze kube manje, sithole okulandelayo emibhalweni: Lesi sixazululo sabeka ukuphela kwama-69 ayisikhombisa ngo-29. ..

Isiprofetho sikaMesiya sikaDaniel 9: 24-27 - Ingxenye 7

Ukuvumelanisa kabusha Isiphrofetho SikaMesiya sikaDaniel 9: 24-27 kanye noMlando Wokuhlonza Izisombululo - kuyaqhubeka (2) 6. Izinkinga Zokulandelana Kwamakhosi AmaMede NamaPheresiya Isixazululo Isiqephu esidinga ukusiphenya ukuthola isixazululo ngu-Ezra 4: 5-7. U-Ezra 4: 5 usitshela ukuthi ...

Isiprofetho sikaMesiya sikaDaniel 9: 24-27 - Ingxenye 6

Ukuhlobanisa Isiprofetho SikaMesiya SikaDaniel 9: 24-27 neSingeniso Somlando Sokuthola Isixazululo Kuze kube manje, sesihlolile izingqinamba nezinkinga ngezixazululo zamanje ezingxenyeni 1 no-2. Sesisungule nesisekelo samaqiniso yingakho nohlaka okufanele silubeke. ..

Isiprofetho sikaMesiya sikaDaniel 9: 24-27 - Ingxenye 5

Ukuvumelanisa kabusha uMesiya kaMprofethi kaDaniel 9: 24-27 ne-Secular History Establishing Foundations for a Solution - iyaqhubeka (3) G. Ukubuka konke ngezehlakalo zezincwadi zika-Ezra, uNehemiya no-Esther Qaphela ukuthi kukholamu losuku, umbhalo ogqamile uthi usuku lomcimbi ...

Isiprofetho sikaMesiya sikaDaniel 9: 24-27 - Ingxenye 4

Ukuvumelanisa Isiprofetho SikaMesiya sikaDaniel 9: 24-27 noMlando Womhlaba Ukusungula Izisekelo Zesisombululo - kuyaqhubeka (2) E. Ukuhlola Indawo Okuzoqalwa Kuyo indawo yokuqala sidinga ukufanisa isiprofetho esikuDaniel 9:25 ngegama noma ngomyalo ukuthi ...

Isiprofetho sikaMesiya sikaDaniel 9: 24-27 - Ingxenye 3

Ukuvumelanisa kabusha Isiprofetho SikaMesiya sikaDaniel 9: 24-27 noMlando Womhlaba Ukusungula Izisekelo Zekhambi A. Isingeniso Ukuthola noma yiziphi izixazululo ezinkingeni esizihlonze ezingxenyeni 1 no-2 zochungechunge lwethu, okokuqala sidinga ukusungula izisekelo ezithile ...

Isiprofetho sikaMesiya sikaDaniel 9: 24-27 - Ingxenye 2

Ukuvumelanisa kabusha Isiprofetho SikaMesiya sikaDaniel 9: 24-27 kanye Nezindaba Zomlando Eziyimfihlo Ezikhonjwe Ngokuqonda Okuvamile - kwaqhubeka Ezinye Izinkinga ezitholakala ocwaningweni 6. Ukulandelana kwabaPristi Abakhulu nobude benkonzo / iminyaka Inkinga uHilkiah Hilkiah wayephakeme ...

Isiprofetho sikaMesiya sikaDaniel 9: 24-27 - Ingxenye 1

Ukuhlobanisa Isiprofetho SikaMesiya SikaDaniel 9: 24-27 nezinkinga Zomlando Oyimfihlo Kuhlonzwa Ngokuqonda Okujwayelekile Isendima yombhalo kuDaniel 9: 24-27 siqukethe isiprofetho mayelana nesikhathi sokufika kukaMesiya. Ukuthi uJesu waye ...

Isimo Sendodana KaNkulunkulu: Ngubani Olahle phansi uSathane Futhi Nini?

Sawubona, Eric Wilson lapha. Kungimangaze ukusabela okwenziwe yividiyo yami yokugcina emphakathini woFakazi BakaJehova bevikela imfundiso yeJW yokuthi uJesu unguMikayeli Ingelosi enkulu. Ekuqaleni, bengingacabangi ukuthi le mfundiso ibaluleke kangako kwimfundiso yenkolo ye ...

Ukuhlala KuKristu

Wayesho ukuthini uJesu lapho ethi “hlalani kuye”?

Isihlahla Esinezithelo

[lokhu okuthunyelwe kunikelwe ngu-Alex Rover] Ungawafanela kanjani la mavesi amabili? "UBaba ukhazinyulisiwe ngalokhu, ukuthi uthela izithelo eziningi; khona-ke niyakuba ngabafundi bami." (NgokukaJohane 15: 8 AKJV) "kanjalo kuKristu thina, noma sibaningi, sibumba umzimba munye, futhi ilungu ngalinye lingelawo wonke ...

Isifundo se-WT: Lingisa Isibindi SikaJesu Nokuqonda Kwakhe

[Kusuka ku-ws15 / 02 p. I-10 ka-Ephreli 13-19] “Yize ungakaze umbone, uyamthanda. Noma ungamboni manje, kepha uyakholelwa kuye. ”- I-1 Peter 1: I-8 NWT Ocwaningweni lwaleli sonto, kunombhalo waphansi wesigaba 2 ofundeka kanje,“ Okokuqala uPeter 1: 8, 9 were wrote. ..

Logos - Ingxenye 4: IZwi Lenziwe Inyama

Enye yezindima eziphoqelela kakhulu eBhayibhelini itholakala kuJohn 1: 14: “Ngakho-ke uLizwi waba yinyama, wakha phakathi kwethu, sabona inkazimulo yakhe, inkazimulo efana neyendodana ezelwe yodwa ubaba; futhi wayegcwele umusa neqiniso laphezulu. ”(UJohane ...

I-Logos - Ingxenye 3: UNkulunkulu Okuwukuphela Kwakhe

"Ngaleso sikhathi uJesu wathandaza lo mthandazo:" O Baba, Nkosi yezulu nomhlaba, ngiyabonga ngokufihla lezi zinto kulabo abacabanga ukuthi bahlakaniphile futhi bahlakaniphile, futhi bazembulele umuntu onjengomntwana. "- Mt 11: 25 NLT [ i] “Ngaleso sikhathi uJesu waphendula wathi:“ Ng ...

Logos - Ingxenye 2: uNkulunkulu noma uNkulunkulu?

Ngokwengxenye ye-1 yalesi sihloko, sihlole imiBhalo yesiHeberu (iTestamente Elidala) ukubona ukuthi kwembulani ngeNdodana kaNkulunkulu, uLogos. Ezingxenyeni ezisele, sizohlola amaqiniso ahlukahlukene aveziwe ngoJesu emiBhalweni YamaKristu. _________________________________...

Amalogi - Ingxenye 1: I-OT Record

Esikhathini esingaphansi konyaka edlule, mina no-Apoll sahlela ukwenza uchungechunge lwezihloko ezikhuluma ngesimo sikaJesu. Imibono yethu yaphenduka ngaleso sikhathi mayelana nezinto ezithile ezibalulekile ekuqondeni kwethu imvelo yakhe nendima yakhe. (Namanje bayakwenza, noma kuncane kakhulu.) Besingazi ngaleso sikhathi ...

Ukubeka amazwana kuJohn 15: 1-17

[lokhu okuthunyelwe kuxhaswe ngu-Alex Rover] Ukucatshangelwa kukaJohane 15: 1-17 kuzokwenza lukhulu ukusikhuthaza ukuba sithandane ngokwengeziwe, ngoba kukhombisa uthando olukhulu lukaKristu ngathi futhi kwakha ukwazisa ngelungelo elikhulu lokuba abafowethu odade e ...

Kufanele Aye Kukuphi Ihhashi?

[Eminyakeni embalwa emuva, u-Apholo wangazisa lokhu okunye ukuqonda kukaJohane 17: 3. Ngangisafundiswe kahle ngaleso sikhathi ngakho-ke angibonanga umbono wakhe futhi angizange ngicabange kahle ngawo kuze kube yi-imeyili yakamuva evela komunye umfundi owayenokufana okufanayo ...

Lithini IZwi NgokukaJohane?

Ngaphansi kokuphefumulelwa, uJohn wethula isihloko / igama elithi "Izwi LikaNkulunkulu" emhlabeni ngo-96 CE (IsAm. 19:13) Eminyakeni emibili kamuva, ngo-98 CE, wavula umlando wakhe ngempilo kaJesu esebenzisa isimo esifushanisiwe esithi "the Word "ukuphinda unikeze le ndima eyingqayizivele kuJesu. (Johane 1: 1, 14) ...

Ukuhumusha

Ababhali

Izihloko

Imibhalo yenyanga

Izigaba