Zonke Izihloko > Izindaba Zokwahlulela

Amaqiniso Ayingxenye Namanga Asobala: Ukugwema Ingxenye 5

Kuvidiyo edlule yalolu chungechunge lokugwema njengoba okwenziwa oFakazi BakaJehova, sihlaziye uMathewu 18:17 lapho uJesu etshela abafundi bakhe ukuba baphathe isoni esingaphenduki njengokungathi lowo muntu ‘ungoweZizwe noma umthelisi. OFakazi BakaJehova bafundiswa ukuthi...

Wagwenywa Ukutadisha IBhayibheli

https://youtu.be/WVVpLWAlJDU This video exposes the true nature of the Organization's campaign to suppress any challenge to the authority of the Governing Body of Jehovah's Witnesses.

Ukufunda Enkambweni Yesikhalazo Sekomidi Lami Lokwahlulela

https://youtu.be/de5kvDguhK0 The purpose of this video is to provide a little bit of information to assist those who are seeking to leave the organization of Jehovah’s Witnesses. Your natural desire will be to preserve, if possible, your relationship with your family...

Ukubhekana naboni - Ingxenye 2

Esihlokweni esandulele ngalesi sihloko, sihlaziye ukuthi izimiso uJesu asembulela zona kuMathewu 18: 15-17 zingasetshenziswa kanjani ukubhekana nesono ngaphakathi kwebandla lobuKristu. Umthetho kaKristu umthetho osekelwe othandweni. Ayikwazi ukuhlanganiswa, kepha kufanele ibe uketshezi, ...

Ukubhekana naboni - Ingxenye 1

Konke uJesu ayekusho ngokusebenzelana nezoni ebandleni kufakwe kuMathewu 18: 15-17. Singazisebenzisa kanjani lezo zimiso ebandleni lanamuhla?

UJehova Ubusisa Ukulalela

Bengihlala ngifunda iBhayibheli nsuku zonke ezinsukwini ezimbalwa ezedlule futhi ngiza kuLuka isahluko 12. Sengifunde le ndima kaningi ngaphambili, kodwa kulokhu bekungathi kunomuntu ongishaye emabunzini. "Okwamanje, lapho isixuku samakhulu ezinkulungwane sibuthene ndawonye ...

Isifundo se-WT: Thembela KuJehova Njalo

[Kusuka ku-ws15 / 04 k. 22 kaJune 22-28] “O bantu, thembelani kuye ngaso sonke isikhathi.” - IHubo 62: 8 Sithembele kubangane bethu; kepha abangane, ngisho nabangane abahle kakhulu, bangasishiya ngesikhathi sethu esidingeka kakhulu. Lokhu kwenzeke kuPaul njengoba kusigaba 2 sesifundo se-Nqabayokulinda saleli sonto ...

Ukubiza uMhlubuki

[Lokhu okuthunyelwe kuqhubeka nengxoxo yethu ngodaba lokuhlubuka - Bheka Isikhali Sobumnyama] Zicabange useGermany uzungeze i-1940 futhi othile uyakhomba kuwe futhi akhale athi, “Dieser Mann ist ein Juda!” ("Lowo muntu ungumJuda!" ") Ukuthi ungumJuda noma cha bekungeke yini kube ....

Isikhali Sobumnyama

[Lokhu kuthunyelwe kulandelwa ezingxoxweni zangesonto eledlule: Ngabe Singabahlubuki?] "Ubusuku buhambile, usuku selusondele. Ngakho-ke masilahle imisebenzi yobumnyama, masigqoke izikhali zikaJehova. ukukhanya. " (Roma 13:12 NWT) "Igunya liy ...

Ingabe Siyizihlubuki?

Lapho mina no-Apoll kuqala sixoxa ngokwakhiwa kwale sayithi, sabeka imithetho ethile eyisisekelo. Inhloso yale ndawo bekuwukusebenzela njengendawo yokubuthana yoFakazi BakaJehova abanomqondo owodwa onesifiso sokutadisha iBhayibheli ngokujulile kunokuba bekunikezwa ...

UMathewu 18 Ubuyekeziwe

Ukulungiselela okugcina kokususwa ekuhlanganyeleni, ngachitha isikhathi esiningi ngisebenza ukuthi ngisebenzisa kanjani izinqubo uJesu asinikeze zona kuMathewu 18: 15-17 ngokususelwa ekunikezelweni kwe-NWT, [1] ngokuqondile amagama okuqala: “Ngaphezu kwalokho , uma umfowenu enza isono… ”ngi ...

Yiba Nesizotha Ekuhambeni NoNkulunkulu

Ukutshelile, wena muntu wasemhlabeni, okuhle. Futhi yini uJehova ayicela kuwe ngaphandle kokuba ubonise ubulungisa futhi uthande umusa futhi ube nesizotha ekuhambeni noNkulunkulu wakho? - UMika 6: I-8 Ngokusho kwencwadi ye-Insight, isizotha "ukuqaphela ukulinganiselwa komuntu; ...

Thanda Umusa

Ukutshelile, wena muntu wasemhlabeni, okuhle. Futhi yini uJehova ayicela kuwe ngaphandle kokuba ubonise ubulungisa futhi uthande umusa futhi ube nesizotha ekuhambeni noNkulunkulu wakho? - UMika 6: Ukuhlukaniswa kwe-8, Ukususa ekuhlanganyeleni, kanye nothando lomusa ...

Ukusebenzisa Ubulungiswa

Ukutshelile, muntu wasemhlabeni, okuhle. Yini uJehova ayicela kuwe ngaphandle kokuba usebenzise ubulungisa, uthande umusa futhi ube nesizotha ekuhambeni noNkulunkulu wakho? - UMika 6: 8 Kunezihloko ezimbalwa ezizovusa imizwa enamandla phakathi kwamalungu futhi ...

Ukuhumusha

Ababhali

Izihloko

Imibhalo yenyanga

Izigaba