Zonke Izihloko > Ukuvuka kweJW

Ingabe iNdikimba Ebusayo YoFakazi BakaJehova ingumProfethi Wamanga?

Sanibonani nonke. Kuhle ngawe ukujoyina. Ngingu-Eric Wilson, owaziwa nangokuthi uMeleti Vivlon; i-alias engangiyisebenzisa iminyaka lapho ngangizama ukutadisha iBhayibheli ngingenakho ukufundiswa futhi ngangingakakulungeli ukubekezelela ushushiso olufika nakanjani lapho uFakazi ...

Ukufunda Ukudoba: Izinzuzo Zokutadisha iBible Exegetical Bible

Sawubona. Igama lami ngingu-Eric Wilson. Futhi namhlanje ngizokufundisa ukudoba. Manje ungacabanga ukuthi lokho kuyaxaka ngoba mhlawumbe uyiqale le vidiyo ucabanga ukuthi iseBhayibhelini. Yebo, kunjalo. Kukhona isisho: nika indoda inhlanzi bese uyondla usuku olulodwa; kodwa fundisa ...

Ukufaneleka Kwemisebenzi noFakazi BakaJehova

[Lo mbhalo ushicilelwe kabusha ngemvume yomlobi evela kwiwebhusayithi yakhe.] Imfundiso yoFakazi BakaJehova ngokusetshenziswa kukaJesu ngemfundiso yezimvu nezimbuzi ezisahlukweni 25 sikaMathewu inokufana nemfundiso yamaRoma Katolika ...

Ingabe uNkulunkulu Ukhona?

Ngemva kokushiya inkolo yoFakazi BakaJehova, abaningi balahlekelwa ukholo lwabo ebukhoneni bukaNkulunkulu. Kubonakala sengathi laba babengenalo ukholo kuJehova kodwa enhlanganweni, futhi lapho lokho sekuphelile, nokholo lwabo lwalunjalo. Lokhu kuvame ukuphendukela ekuziphendukeleni kwemvelo okwakhelwe phezu kwesisekelo sokuthi zonke izinto zavela ngengozi engahleliwe. Ingabe bukhona ubufakazi balokhu, noma bungaphikiswa ngokwesayensi? Ngokunjalo, ingabe ubukhona bukaNkulunkulu bungafakazelwa yisayensi, noma kumane kuyindaba yokukholwa okuyimpumputhe? Le vidiyo izozama ukuphendula le mibuzo.

Ukuvuka: "Inkolo Iwugibe Nobuqili"

"Ngoba uNkulunkulu" ubeke zonke izinto ngaphansi kwezinyawo zakhe. "Kepha uma ethi 'zonke izinto zibekiwe,' kusobala ukuthi lokhu akubandakanyi Lowo owabeka zonke izinto ngaphansi kwakhe.” (1Co 15: 27)

Ukuvuka: Ingxenye 5, Yini Inkinga Yangempela ngeJW.org

Kunenkinga enkulu ngoFakazi BakaJehova eyeqa zonke ezinye izono inhlangano enecala lazo. Ukuhlonza le nkinga kuzosisiza ukuthi siqonde ukuthi yini ngempela inkinga ngeJW.org nokuthi ngabe likhona yini ithemba lokuyilungisa.

Ukuvuka, Ingxenye 4: Ngiya kuphi Manje?

Lapho siphaphama ngeqiniso lemfundiso nokuziphatha kweJW.org, sibhekene nenkinga enkulu, ngoba sifundisiwe ukuthi insindiso incike ekuzihlanganiseni kwethu neNhlangano. Ngaphandle kwawo, siyabuza: “Ngingaya kuphi futhi?

Ukuvuka, Ingxenye 3: Ukuzisola

Yize singabheka emuva esikhathini esiningi esisichithe sikhonza Inhlangano YoFakazi BakaJehova ngokuzisola ngeminyaka esiyisebenzisile, kunesizathu esizwakalayo sokubheka leyo minyaka ngendlela efanele.

Ukuvuka, Ingxenye 2: Imayelana nani?

Singabhekana kanjani nokuhlukumezeka ngokomzwelo esihlangabezana nakho lapho siphaphama ekufundisweni kwe-JW.org? Kumayelana nani lokhu? Singakwazi ukufaka yonke into phansi eqinisweni elilula, elivezayo?