Zonke Izihloko > Ukusakazwa kwe-JW

Ukubaluleka Kocwaningo Olufanele

“Manje laba bokugcina [abaseBhereya] babenengqondo enhle kunaleyo yaseThessa-lo · niʹca, ngoba bamukela izwi ngengqondo enokulangazela okukhulu, behlola ngokucophelela imiBhalo nsuku zonke ukuthi zinjalo yini lezi zinto.” Izenzo 17:11 Umbhalo wetimu ongenhla uthi ...

Ukuhumusha

Ababhali

Izihloko

Imibhalo yenyanga

Izigaba