Zonke Izihloko > Ukulandelana kwezikhathi kweJW

Isiprofetho sikaMesiya sikaDaniel 9: 24-27 - Ingxenye 8

Ukuvumelanisa kabusha Isiprofetho SikaMesiya sikaDaniel 9: 24-27 noMlando Womhlaba Ukuphothula Isixazululo Isifinyezo Sokutholakele Kuze Kube Manje kulolu phenyo lomjaho kuze kube manje, sithole okulandelayo emibhalweni: Lesi sixazululo sabeka ukuphela kwama-69 ayisikhombisa ngo-29. ..

Isiprofetho sikaMesiya sikaDaniel 9: 24-27 - Ingxenye 7

Ukuvumelanisa kabusha Isiphrofetho SikaMesiya sikaDaniel 9: 24-27 kanye noMlando Wokuhlonza Izisombululo - kuyaqhubeka (2) 6. Izinkinga Zokulandelana Kwamakhosi AmaMede NamaPheresiya Isixazululo Isiqephu esidinga ukusiphenya ukuthola isixazululo ngu-Ezra 4: 5-7. U-Ezra 4: 5 usitshela ukuthi ...

Isiprofetho sikaMesiya sikaDaniel 9: 24-27 - Ingxenye 6

Ukuhlobanisa Isiprofetho SikaMesiya SikaDaniel 9: 24-27 neSingeniso Somlando Sokuthola Isixazululo Kuze kube manje, sesihlolile izingqinamba nezinkinga ngezixazululo zamanje ezingxenyeni 1 no-2. Sesisungule nesisekelo samaqiniso yingakho nohlaka okufanele silubeke. ..

Isiprofetho sikaMesiya sikaDaniel 9: 24-27 - Ingxenye 5

Ukuvumelanisa kabusha uMesiya kaMprofethi kaDaniel 9: 24-27 ne-Secular History Establishing Foundations for a Solution - iyaqhubeka (3) G. Ukubuka konke ngezehlakalo zezincwadi zika-Ezra, uNehemiya no-Esther Qaphela ukuthi kukholamu losuku, umbhalo ogqamile uthi usuku lomcimbi ...

Isiprofetho sikaMesiya sikaDaniel 9: 24-27 - Ingxenye 4

Ukuvumelanisa Isiprofetho SikaMesiya sikaDaniel 9: 24-27 noMlando Womhlaba Ukusungula Izisekelo Zesisombululo - kuyaqhubeka (2) E. Ukuhlola Indawo Okuzoqalwa Kuyo indawo yokuqala sidinga ukufanisa isiprofetho esikuDaniel 9:25 ngegama noma ngomyalo ukuthi ...

Isiprofetho sikaMesiya sikaDaniel 9: 24-27 - Ingxenye 3

Ukuvumelanisa kabusha Isiprofetho SikaMesiya sikaDaniel 9: 24-27 noMlando Womhlaba Ukusungula Izisekelo Zekhambi A. Isingeniso Ukuthola noma yiziphi izixazululo ezinkingeni esizihlonze ezingxenyeni 1 no-2 zochungechunge lwethu, okokuqala sidinga ukusungula izisekelo ezithile ...

Isiprofetho sikaMesiya sikaDaniel 9: 24-27 - Ingxenye 2

Ukuvumelanisa kabusha Isiprofetho SikaMesiya sikaDaniel 9: 24-27 kanye Nezindaba Zomlando Eziyimfihlo Ezikhonjwe Ngokuqonda Okuvamile - kwaqhubeka Ezinye Izinkinga ezitholakala ocwaningweni 6. Ukulandelana kwabaPristi Abakhulu nobude benkonzo / iminyaka Inkinga uHilkiah Hilkiah wayephakeme ...

Isiprofetho sikaMesiya sikaDaniel 9: 24-27 - Ingxenye 1

Ukuhlobanisa Isiprofetho SikaMesiya SikaDaniel 9: 24-27 nezinkinga Zomlando Oyimfihlo Kuhlonzwa Ngokuqonda Okujwayelekile Isendima yombhalo kuDaniel 9: 24-27 siqukethe isiprofetho mayelana nesikhathi sokufika kukaMesiya. Ukuthi uJesu waye ...

Uhambo Lokutholwa Ngokuhamba kwesikhathi - Ingxenye 7

Lesi yisihloko sesikhombisa nesokugcina ochungechungeni lwethu oluphetha "Uhambo Lokuthola Izikhathi ngokusebenzisa Isikhathi". Lokhu kuzobheka ukutholwa kwezimpawu zezimpawu kanye nezimpawu zomhlaba esazibona ngenkathi sisohambweni kanye neziphetho esingazithola kuzo. Sizoxoxa futhi ngamafuphi ...

Uhambo Lokutholwa Ngokuhamba kwesikhathi - Ingxenye 6

Uhambo Luyavalwa, kepha okutholakele kusaqhubeka: Lesi sihloko sesithupha ochungechungeni lwethu sizoqhubeka "Kuhambo lwethu Lokuthola Isikhathi" esiqale ezihlokweni ezimbili ezedlule sisebenzisa izimpawu zokusayina nolwazi ngemvelo esilutholile ku ...

Uhambo Lokutholwa Ngokuhamba kwesikhathi - Ingxenye 5

Uhambo Luyaqhubeka - Ukutholwa Okuningana Lokhu kwavela lesi sihloko sesihlanu ochungechungeni lwethu oluzoqhubeka "Kuhambo Lokuthola Izikhathi Ngokuhamba kwesikhathi" esiqale esihlokweni esedlule sisebenzisa izibonakaliso nemininingwane yemvelo esikutholile kufingqiwe kweZahluko Zebhayibheli ...

Uhambo Lokutholwa Ngokuhamba kwesikhathi - Ingxenye 4

Ukuqala Okufanelekile Kohambo “Uhambo Lokutholwa Ngokuhamba kwesikhathi” uqobo luqala ngalo mbhalo wesine. Siyakwazi ukuqala i- "Journey of Discovery" yethu sisebenzisa izinkomba kanye nemininingwane yolwazi ngemvelo esiluthole ezifingqweni zezahluko zeBhayibheli ezihlokweni ...

Uhambo Lokutholwa Ngokuhamba kwesikhathi - Ingxenye 3

Le ndatshana yesithathu izophetha ngokusungula izimbokodo esizodinga kuzo “Ohambweni Lokuthola Izikhathi”. Ihlanganisa isikhathi sesikhathi kusuka onyakeni we-19th wokudingiswa kukaJehoyakini kuya onyakeni we-6th kaDarius umPheresiya (Great). Kubuye kube nokubuyekezwa kwe ...

Uhambo Lokutholwa Ngokuhamba kwesikhathi - Ingxenye 2

Ukuhlela Okufingqiwe KwamaChart Bible Key kuChronological Order [i] Umbhalo Wetimu: uLuka 1: 1-3 Esihlokweni sethu sesingeniso sibeke imithetho eyisisekelo futhi sabheka lapho sisiya khona “Uhambo Lokuthola Ukuthola Isikhathi”. Kusungulwa Izimpawu Nezimpawu Zomhlaba Ku ...

Uhambo Lokutholwa Ngesikhathi - Isingeniso - (Ingxenye 1)

Umbhalo oyisihloko: "Kepha uNkulunkulu makatholakale eyiqiniso, noma ngabe wonke umuntu etholakala engumqambimanga". KwabaseRoma 3: 4 1. Luyini “Uhambo Lokutholwa Ngokuhamba kwesikhathi”? "I-Journey of Discovery Through Time" uchungechunge lwezihloko ezihlola izehlakalo ezilotshwe eBhayibhelini ngesikhathi ...

Singafakazela Kanjani Lapho UJesu eba YiNkosi?

Uma umuntu ebuza iningi loFakazi BakaJehova ababesebenza kulo mbuzo, “Ngabe uJesu waba nini iNkosi?”, Iningi laphendula ngokushesha ngokuthi “1914”. [I] Lapho-ke lokho bekuzoba ukuphela kwengxoxo. Kodwa-ke, kungenzeka ukuthi singabasiza ukuthi baphinde babuke lo mbono ngo ...

Ukuhumusha

Ababhali

Izihloko

Imibhalo yenyanga

Izigaba