Kuhlola uMathewu 24; Ingxenye 3: Ukushumayela Kuwo Wonke Umhlaba Owakhiwe

Kuhlola uMathewu 24; Ingxenye 3: Ukushumayela Kuwo Wonke Umhlaba Owakhiwe

Ngabe uMathewu 24: I-14 sanikezwa yona njengendlela yokukala ukuthi sisondele kangakanani ekubuyeni kukaJesu? Ngabe kuyakhulunywa ngomsebenzi wokushumayela owenziwa emhlabeni wonke ukuxwayisa bonke abantu ngentshabalalo yabo ezayo nangokubhujiswa kwaphakade? OFakazi bakholelwa ukuthi yibona kuphela abanalo msebenzi nokuthi umsebenzi wabo wokushumayela wonga impilo? Ngabe kunjalo, noma empeleni basebenza ngokumelene nenhloso kaNkulunkulu. Le vidiyo izozama ukuphendula leyo mibuzo.

Kuhlolisisa uMathewu 24, Ingxenye 1: Umbuzo

Kuhlolisisa uMathewu 24, Ingxenye 1: Umbuzo

Njengoba kuthenjisiwe kuvidiyo yami edlule, manje sizokhuluma ngalokho okubizwa ngokuthi “ukuprofetho kukaJesu zezinsuku zokugcina” ezilotshwe kuMathewu 24, uMark 13, nakuLuka 21. Ngoba lesi siprofetho sigxile kakhulu ezimfundisweni zoFakazi BakaJehova, njengoba kunjalo nangazo zonke ...