Zonke Izihloko > Isikhumbuzo Sokufa KukaKristu

Isidlo SeNkosi Sakusihlwa: Ukukhumbula UJesu Ngendlela Ayefuna Siyenze!

https://youtu.be/DqWVMF-5YQU The Lord’s Evening Meal: Remembering our Lord as He Wanted Us To! My sister who lives in Florida hasn't been going to meetings at the Kingdom hall for over five years. In all that time, no one from her former congregation has visited her...

Siyaphi ngo-2021? ISikhumbuzo neMihlangano, Imali, Iqiniso Nokushicilela

https://youtu.be/RzjZy__uiU8 Today we’re going to talk about the memorial and the future of our work. In my last video, I made an open invitation to all baptized Christians to attend our online memorial of Christ’s death on the 27th of this month.  This caused a bit...

Hlanganyela nathi eSikhumbuzweni Sokufa KukaKristu sango-2021

https://youtu.be/ya5cXmL7cII On March 27 of this year, we will be commemorating the memorial of the death of Jesus Christ online using Zoom technology.  At the end of this video, I will be sharing the details of how and when you can join us online.  I have also put...

Isikhathi Sokugubha ISikhumbuzo SeNisan 14 2020

Unini uNisan 14 ngo-2020 (Unyaka Wekhalenda LamaJuda 5780)? Ikhalenda lamaJuda linezinyanga eziyi-12 zenyanga eziyizinsuku ezingama-29.5 lilinye, ziletha “ukubuya konyaka” ezinsukwini ezingama-354, zisilela ngezinsuku eziyi-11 nekota eyodwa yobude bonyaka welanga. Ngakho-ke inkinga yokuqala ku ...

Ingabe Kufanele Ngidle Kulesi Sikhumbuzo?

Ngesikhathi sokuqala ngidla izifanekiselo zesikhumbuzo esasisehholo loMbuso langakithi, udade osekhulile owayehleli eduze kwami ​​washo ngobuqotho wathi: “Bengingazi ukuthi sinelungelo elingaka!” Lapho unayo emshweni owodwa — inkinga engemuva kohlelo lwe-JW lwamakilasi amabili ...

Ukugubha ISikhumbuzo se2015

Amabandla oFakazi BakaJehova azobe ekhumbula isikhumbuzo sokufa kukaKristu ngemuva kokushona kwelanga ngo-Ephreli 3 walo nyaka. Ngonyaka odlule, saxoxa ngezindlela zokubala usuku lokukhumbula iSidlo SeNkosi Sokugcina. (Bheka "Yenza Lokhu Ungikhumbule" ...