Zonke Izihloko > Ezinye izimvu

Kuhlolisisa uMathewu 24, Ingxenye 13: Ukufana Kwezimvu Nezimbuzi

Ubuholi boFakazi basebenzisa Umzekeliso Wezimvu Nezimbuzi ukusho ukuthi ukusindiswa “Kwezinye Izimvu” kuncike ekulaleleni kwabo imiyalelo yeNdikimba Ebusayo. Basola ukuthi lo mfanekiso "ufakazela" ukuthi kukhona uhlelo lwezigaba ezimbili lwensindiso nabangu-144,000 abaya ezulwini, kanti abanye bahlala njengezoni emhlabeni iminyaka eyinkulungwane. Ngabe leyo yincazelo yangempela yalo mzekeliso noma ingabe oFakazi banakho konke okungalungile? Joyina nathi ukuhlola ubufakazi bese uzinqumela wena.

Ukuhlonza Ukukhonza Kweqiniso, Ingxenye 8: Obani Abanye Izimvu?

Le vidiyo, i-podcast kanye ne-athikili kuhlola imfundiso ye-JW engafani nenye iMvu. Le mfundiso, ngaphezu kwanoma iyiphi enye, ithinta ithemba lokusindiswa kwezigidi. Kepha ingabe kuyiqiniso, noma ukwakhiwa kwendoda eyodwa, eyayi-80 eminyakeni edlule, yanquma ukudala uhlelo lobuKristu olunamakhanda amabili? Lona ngumbuzo osithinta sonke futhi esizophendula manje.

Kusondela iSikhumbuzo se2015 - Ingxenye 3

[Lokhu okuthunyelwe kufakwe ngu-Alex Rover] Kukhona iNkosi eyodwa, inkolo eyodwa, ubhapathizo olulodwa nethemba elilodwa esibizelwe kulo. (Efe 4: 4-6) Kungaba ukuhlambalaza ukusho ukuthi kukhona Amakhosi amabili, ukubhabhadiswa okubili noma amathemba amabili, njengoba uKristu athi kuzoba nomhlambi owodwa nje ...

Kusondela iSikhumbuzo se2015 - Ingxenye 2

Kungaba nzima ukuthola isihloko esithi “inkinobho eshisayo” yoFakazi BakaJehova lapho kuxoxwa ngokuthi ubani oya ezulwini. Ukuqonda lokho iBhayibheli elikushoyo ngempela ngale ndaba kubalulekile — ngomqondo ogcwele walelo gama. Noma kunjalo, kukhona okuthile okumi ...

Kusondela iSikhumbuzo se2015 - Ingxenye 1

Ngenkathi u-Adamu no-Eva bekhishwa ngaphandle kwensimu ukuze babagcine kude nesihlahla sokuphila (uGe 3: 22), abantu bokuqala baxoshwa emndenini kaNkulunkulu wendawo yonke. Manje base behlukanisiwe noBaba wabo — benamafa. Sonke sivela ku-Adamu kanti u-Adamu wadalwa nguNkulunkulu. ...

Isihluthu Esikhulu SikaSathane!

"Uzokuchoboza ikhanda ..." (UGe 3: 15) Angazi ukuthi yini eyangena emcabangweni kaSathane lapho ezwa lawo mazwi, kepha ngicabanga ukuthi isisu sasimanzisa umuzwa engingaba nawo uma uNkulunkulu ekhipha isigwebo esinje. kimi. Into eyodwa esingayazi emlandweni ukuthi uSathane akazange ...

Isifundo se-WT: Kungani Sigcina ISidlo SeNkosi Sakusihlwa

[Kusuka ku-ws 15 / 01 p. I-13 yangoMashi 9-15] "Qhubeka wenze lokhu ungikhumbula." - 1 Cor. I-11: I-24 Isihloko esifanelekile esifundweni se-Nqabayokulinda saleli sonto kungaba "Sigcina Kanjani Isidlo SeNkosi Sakusihlwa." I- "kungani" iyaphendulwa esigabeni sokuqala sendatshana. Ngemuva ...

Ifa Lethu Eliyigugu

[lo mbhalo wanikelwa ngu-Alex Rover] UJakobe no-Esawu bangamawele ka-Isaka, indodana ka-Abraham. U-Isaka wayengumntwana wesethembiso (uGa 4: 28) lapho isivumelwano sikaNkulunkulu sasizodluliswa khona. Manje u-Esawu noJakobe babambana esiswini, kepha uJehova watshela uRebeka ...

Isifundo se-WT: Yiba Nokholo olungenakunyakaziswa eMbusweni

[Ukubukezwa kwendatshana ye-Nqabayokulinda ka-October 15, 2014 ekhasini 7] “Ukholo luwukulindelwa okuqinisekisiwe kwalokho okulindelwe.” - Heb. 11: 1 Izwi Ngokholo Ukholo lubaluleke kakhulu ekusindeni kwethu ukuthi uPawule akasinikanga kuphela incazelo ephefumulelwe yaleli gama, kepha ...

Ukudlula Ngale kwalokho Okubhaliwe

Umhlangano wanonyaka walo nyaka wethulwa ushintsho olubonakala luluncane emcabangweni wokufundisa woFakazi BakaJehova. Isipika, uMfoweth 'uDavid Splane weNdikimba Ebusayo, uphawule ukuthi esikhathini esithile manje izincwadi zethu bezingasebenzisi ukusetshenziswa kohlobo lwentekenteke ...