Zonke Izihloko > Okuhlangenwe nakho

Abadala ababili bahlangana noShawn Burke ukumkhuthaza

UShawn useneminyaka eyisithupha ebhapathiziwe, kepha unenkinga ngezinye zezimfundiso zenhlangano. Ezimweni ezinjengalezi, ingabe abadala banesifiso sokusiza izimvu, noma ingabe banesifiso sokuphoqelela ukuthobela?

Imayelana ne-Time - Chet's Experience

Muva nje, bengibuka ividiyo lapho owayekade enguFakazi KaJehova esho khona ukuthi umbono wakhe wesikhathi ushintshile selokhu ashiya inkolo yoFakazi. Lokhu kushaye inhliziyo ngoba nami ngibone okufanayo kimi. Ukukhuliswa “eQinisweni” kusukela ezinsukwini zokuqala zomuntu ...

Ukuvuka Kwami Ngemuva kweminyaka engama-30 Yenkohliso, Ingxenye 3: Ukuthola Inkululeko Yami Nonkosikazi Wami

Isigeniso: Unkosikazi kaFeliksi uzitholela yena ukuthi abadala akubona “abelusi abanothando” abababiza bona nenhlangano. Uzithola ethinteka ecaleni lokunukubezwa ngokocansi lapho umenzi wobubi eqokwa njengenceku ekhonzayo yize ebekwa icala, kanti kutholakala ukuthi ubehlukumeze amantombazane amaningi asemancane.

Ibandla lithola “umyalelo wokuvimbela” ngomqhafazo wokuthi ungasondeli kuFelix nomkakhe ngaphambi nje komhlangano wesifunda othi “Uthando Alusoze Lwahluleka”. Zonke lezi zimo ziholela empini ihhovisi legatsha loFakazi BakaJehova eliyishaya indiva, licabanga ukuthi linamandla alo, kodwa elisebenza kubo bobabili uFelix nomkakhe ukuthola inkululeko kanembeza.

Ukuvuka Kwami ngemuva kweminyaka engama-30 yenkohliso, Ingxenye 2: Ukuvuka

[Kuhunyushwe kusuka eSpanish nguVivi] NguFelix waseNingizimu Melika. (Amagama aguqulwa ukugwema ukuziphindiselela.) Isingeniso: Engxenyeni yokuqala yochungechunge, uFelix waseNingizimu Melika usitshele ukuthi abazali bakhe bafunda kanjani ngenhlangano yoFakazi BakaJehova nokuthi umndeni wakhe ...

Indaba kaCam

[Lesi yisenzakalo esibuhlungu nesithinta inhliziyo uCam anginikeze imvume yokwabelana ngaso. Kusuka embhalweni we-imeyili angithumelele wona. - Meleti Vivlon] Ngashiya oFakazi BakaJehova esikhathini esingaphezu konyaka esedlule, ngemuva kokubona inhlekelele, futhi ngifuna ukukubonga nge ...

I-imeyili evela kuRaymond Franz

Umfowethu wendawo engisanda kuhlangana naye komunye wemibuthano yethu yobuKristu ungitshele ukuthi uke wathumelelana ama-imeyili noRaymond Franz ngaphambi kokuba ashone ngo-2010. Ngambuza ukuthi angaba nomusa kangaka yini ukuze angihlanganyele nawo futhi angivumele ngiwabelane nawo wonke umuntu kwakho. Lesi esokuqala ...

Okuhlangenwe nakho kwami ​​noFakazi BakaJehova

Igama lami nginguSean Heywood. Ngineminyaka engu-42 ngineminyaka engu-40 ubudala, ngiqashwe kahle, futhi ngijabule ngijabule kumkami uRobin iminyaka engu-18 NgingumKristu. Ngamafuphi, nginguJoe nje ojwayelekile. Yize ngingakaze ngibhapathizwe enhlanganweni yoFakazi BakaJehova, kodwa ngiphile impilo ende ...

Indaba kaJim

Umdala oneminyaka engaphezu kwe-40 eBrithani ulandisa ngendaba yakhe yokutholwa nguKristu.

I-Beree KeepTesting

[Lokhu okuhlangenwe nakho okwenziwe ngumKristu ovukile ohamba ngaphansi kwegama elithi "BEROEAN KeepTesting"] ngikholwa ukuthi sonke (ababekhona) sike sabelane ngemizwa efanayo, imizwa, izinyembezi, ukudideka, nobubanzi beminye imizwa nemizwa ngenkathi sivuka ...

Okuhlangenwe nakho kukaMaria

Isipiliyoni sami sokuba nguFakazi KaJehova Osebenzayo futhi washiya iNkolo. NguMaria (i-alias njengesivikeli sokushushiswa.) Ngiqale ukufunda noFakazi BakaJehova eminyakeni eyi-20 eyedlule ngemuva kokuqhekeka komshado wami wokuqala. Indodakazi yami yayinezinyanga ezimbalwa nje ubudala, ...

Okuhlangenwe nakho kuka-Alithia

Sanibonani nonke. Ngemuva kokufunda isipiliyoni sika-Ava futhi ngikhuthazekile, ngicabange ukuthi nami ngizokwenza okufanayo, ngethemba lokuthi othile ofunda okwami ​​angabona okungenani ukufana okuthile. Nginesiqiniseko sokuthi baningi ngaphandle lapho abazibuze lo mbuzo. “Nginga ...

Okuhlangenwe nakho kuka-Ava

Igama lami ngingu-Ava. Ngaba uFakazi kaJehova obhapathiziwe ngo-1973, ngoba ngangicabanga ukuthi ngithole inkolo yeqiniso emele uNkulunkulu uSomandla. Ngokungafani nabaningi benu abakhulele enhlanganweni, ngakhulela ekhaya elalingenasiqondiso somoya nhlobo, ngaphandle ...

Isici Esisha: Okuhlangenwe Nakho Komuntu

Ngithanda ukwethula into entsha kuforamu yethu yewebhu okuhloswe ngayo ukusiza abaningi bethu njengoba sibhekene nemizwa eqinile, engqubuzanayo yokuvuswa kokwehla kweqiniso. Kwakungasemuva e-2010 lapho ngaqala khona ukukwazisa iqiniso eliyiNhlangano YeNkosi KaJehova ...