Ukuvuka Kwami Ngemuva kweminyaka engama-30 Yenkohliso, Ingxenye 3: Ukuthola Inkululeko Yami Nonkosikazi Wami

Isingeniso: Unkosikazi kaFeliks uzitholela ngokwakhe ukuthi abadala ababona “abelusi abanothando” abathi bona kanye nenhlangano bazazisa ukuthi bayikho. Uzithola esebandakanyeka ecaleni lokuhlukumeza ngokocansi lapho owonile eqokwa inceku ekhonzayo naphezu kokumangalelwa, kanti kutholakala ukuthi wayehlukumeza amantombazane amancane kunawo.

Ibandla lithola “i-oda lokuvimbela” ngomyalezo wombhalo ukuze lingahlali kude noFeliksi nenkosikazi yalo ngaphambi komhlangano wesifunda othi “Uthando Alusoze Luhluleke.” Zonke lezi zimo ziholela ekulweni ukuthi ihhovisi legatsha loFakazi BakaJehova lingazinaki, lithatha amandla alo, kodwa osebenzela uFeliksi lomkakhe ukuze bathole inkululeko kanembeza.