Zonke Izihloko > Ubufakazi bokuba khona kukaNkulunkulu

Wena no-Blue Blue

Yikuphi enekhodi enkulu kakhulu yomhlaba, esebenza kahle kunazo zonke, Ikhodi yekhompyutha ye-AI phakathi kwakho ne-Deep Blue [i], ungahle uzibuze ukuthi ngubani onekhodi yekhompyutha enhle ye-AI. Impendulo, noma ungasebenzisi amakhompyutha noma ungayithandi, YAKHO! Manje kungenzeka ukuthi uyazibuza ukuthi yini leyo "eyayiluhlaza ngokujulile". "Kujulile ...

Ubufakazi Bokuthi UNkulunkulu Ukhona Ekudalweni Okusizungezile

                        Ukuqinisekisa Iqiniso Lokudalwa UGenesise 1: 1 - “Ekuqaleni uNkulunkulu Wadala Amazulu Nomhlaba” Uchungechunge 2 - Umklamo Wendalo Ingxenye 1 - Isimiso Sokuqanjwa Konxantathu Uma ubufakazi obuqinisekisiwe bungumhlahlandlela wakho wokuba khona ...

Ukuhumusha

Ababhali

Izihloko

Imibhalo yenyanga

Izigaba