Ithemba lesintu ngekusasa. Kuzoba kuphi? ' - Ingxenye 7

Ngabe amaKhristu akuqala ayenethemba lokuvuselwa emhlabeni noma ukuvuselwa ezulwini? Kwabhalwa Imibhalo YamaKristu Okuqala. Izindatshana eziyisithupha zokuqala kulolu chungechunge lwe "Ithemba Lesintu Ngekusasa. Lizokuba kuphi?" kubuyekezwe ubufakazi obutholakala emiBhalweni ...

Isifundo se-WT: Ukuvuswa KukaJesu — Ukuchazwa Kona Kithi

[Ukubukezwa kwendatshana ye-Nqabayokulinda kaNovemba 15, 2014 ekhasini 3] “Wavuswa.” - Mt 28: 6 Ukuqonda ukubaluleka nencazelo yokuvuka kukaJesu Kristu kubalulekile kithi ukuze sigcine ukholo lwethu. Kungenye yezinto eziyisisekelo noma eziyinhloko uPaul ...

Isifundo Se-WT: Isitha Sokugcina, Ukufa, Senziwa ize

[Ukubukezwa kwendatshana ka-September 15, i-2014 INqabayokulinda ekhasini 23] “Ukufa kwesitha sokugcina kwenziwe.” - I-1 Cor. I-15: I-26 Kukhona isambulo esithandekayo kulendatshana yokufunda ye-Nqabayokulinda yaleli sonto okungenzeka ukuthi izokhunjulwa yizigidi zoFakazi ...

Ungavusa Umshado?

(Luka 20: 34-36) UJesu wathi kubo: “Izingane zalesi simiso sezinto ziyashada futhi ziyendiswa, 35 kodwa labo ababalwe njengabakufanelekele ukuzuza leso simiso sezinto nokuvuka kwabafileyo abashadi futhi abanikezwa emshadweni. 36 Ku ...